DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5
Image default
Important Proiecte

ANUNT IMPORTANT – Decontarea transportului in cazul persoanelor cu dizabilitati

NOUA modalitatea de decontare a transportului în cazul persoanelor cu dizabilități

 

Prin HGR nr. 1118/2020 s-au adus modificări și completări Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul că persoanele cu dizabilități sau reprezentanții lor legali pot opta pentru acordarea biletelor gratuite de transport sau pentru decontarea combustibilului utilizat la efectuarea unei deplasări cu un autovehicul.

Categorii de beneficiari ai HGR nr.1118/2020:

  • persoanele cu dizabilități,
  • reprezentanții legali ai acestora,
  • părintele/tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Pentru a beneficia de noua modalitate de decontare a transportului pentru persoanele cu dizabilități, se va completa cererea privind opțiunea pentru acordarea biletelor necesare transportului interurban sau decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Astfel:

  • Dacă a fost exprimată opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban, biletele pentru transport interurban (24 bilete pentru gradul grav, respectiv 12 bilete pentru gradul accentuat) se vor elibera în ordinea depunerii cererilor după data de 01.02.2021.

Modelul de cererea se poate descărca aici (Anexa 1).

  • Dacă se optează pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanei cu handicap, familiei, asistentului personal sau însoțitorului, decontarea se va face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap și în baza unei cereri de decontare.

Suma decontată nu poate depăși valoarea de 1500 lei/an pentru gradul grav, respectiv 750 lei/an pentru gradul accentuat.

Modelul de cerere se poate descărca aici (Anexa 2).

Cererile în care se exprimă opțiunea persoanei încadrată în grad de handicap pentru bilete gratuite sau decont se pot depune:

Cererea de decontare se depune numai la sediul DGASPC Sector 5, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și este însoțită de bonul/bonurile fiscale de carburant, emise de societăţile de distribuţie a produselor petroliere. Bonurile fiscale care însoțesc cererea de decontare se prezinta în bună stare și cu ștampila unității emitente.

          La cererea de decontare se va atașa și declarația pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Câte călătorii pot fi decontate:

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an:

  • 24 călătorii pentru persoana cu handicap grav,
  • 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârșitul anului.

Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se decontează din bugetul DGASPC Sector 5, prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Dacă se optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

   

Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, plătite necuvenit, se recuperează pe baza dispoziției Directorului Executiv al DGASPC Sector 5, care constituie titlu de creanţă și care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.

Articole asemanatoare

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut