DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5
Image default
Important Proiecte

Anunt Important privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, in conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 anunță că persoanele interesate pot trimite solicitări pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020.

 

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat vor beneficia de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar, după cum urmează:

 • preșcolar (grădiniță), cu venituri pe membru de familie în cuantum de până la 284 lei.
 • primar și gimnazial, cu venituri pe membru de familie în cuantum de până la 1115 lei.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe.

Se încadrează persoanele care:

 • au domiciliul/reședința pe raza sectorului 5;
 • au venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari);
 • fac dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală (învățământul primar sau gimnazial);

Pentru anul școlar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București, email: prevenire.abandon@dgaspc5.ro.  

 Documentele care însoțesc cererea:

 • Cerere – Declarație pe propria răspundere – poate fi descarcata de aici;
 • acte de identitate ale părinților /reprezentantului legal ( în original și copie);
 • certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie);
 • adeverință grădiniță/școală;
 • certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

După caz pot depune:

 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească  de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii );
 • certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie;
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz);

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001  precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, ce se regăsesc în evidențele D.G.A.S.P.C. Sector 5, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor  întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada  următoare până în data de 14.09.2020, urmând ca D.G.A.S.P.C. Sector 5 să înainteze lista beneficiarilor către Instituția Prefectului până la data de 15.09.2020. Ulterior D.G.A.S.P.C. Sector 5 va actualiza lunar lista beneficiarilor și o va înainta Instituției Prefectului Municipiului București.

Astfel sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista beneficiarilor din luna următoare depunerii cererii.

Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiteriinumai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 021 420 28 44.

Articole asemanatoare

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut