DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5
Image default
Comunicate de presa Important Ultimele noutati / Stiri

Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

 

MATERIAL INFORMATIV

Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

CTRPAD

DGASPC Sector 5, prin Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, asigură măsuri de protecție specială pentru persoanele adulte cu dizabilități, încadrate în gradul grav de handicap, cu asistent personal, care domiciliază pe raza Sectorului 5.

Scopul Centrului de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități este de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, încadrate într-o categorie de persoane cu handicap grav, cu asistent personal/asistent personal profesionist, care vor beneficia de un nou serviciu social, adaptat nevoilor personale.

Centru va deservi persoanele cu dizabilități și implicit asistenții personali/asistenții personali profesioniști implicați în îngrijirea acestora. Astfel, pentru o perioadă determinată de timp, perioadă în care asistentul personal/asistentul personal profesionist solicită concediu legal de odihnă/ concediu medical, numită perioadă de respiro, persoanele cu dizabilități vor putea beneficia în continuare de servicii sociale, de tip familial, fiindu-le asigurate și servicii de cazare concomitent cu asigurarea condițiilor de viață. Acest lucru aduce beneficii atât persoanei cu dizabilități, asistentului personal/asistentul personal profesionist/familiei, contribuind astfel la păstrarea unui echilibru în cadrul vieții de familie.

Principalele funcții ale serviciului social ce se adrează persoanelor adulte cu handicap:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activități: găzduire pe termen determinat de maximum 30 zile, asigurare a cazării, cazarmamentului, echipamentului și condițiilor igienico-sanitare, supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, îngrijire și asistare a beneficiarilor; asigurarea climatului de tip familial, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal/ asistent personal profesionist; asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea, promovarea și aplicarea măsurilor de protecție a beneficiarilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
 2. b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate;
 3. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele beneficiare;
 4. d) de asigurare a calității serviciilor sociale, în domeniul protecției persoanelor adulte cu handicap.

 Grupul-țintă: Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin intermediul “Centrului de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” de pe raza sectorului 5, București, încadrate în gradul grav de handicap aflate în îngrijirea familiei și a asistentului personal/asistentului personal profesionist în momentul în care asistentul personal/asistentul personal profesionist se află în incapacitate temporară de a asigura supravegherea, asistență și îngrijirea persoanei adulte cu dizabilitati.

Condiții de admitere: Admiterea în Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități se va realiza în baza cererii persoanei cu handicap/ asistentului personal/asistentului personal profesionist/reprezentantului legal, care se va depune la registratura DGASPC Sector 5.

Acte necesare în vederea admiterii în CTRPAD:

 • cererea de admitere în Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, semnată de beneficiar/reprezentantul legal;
 • copie acte de identitate a beneficiarului și stare civilă, după caz ( buletin/carte de identitate, certificat căsătorie, hotărâre divorț, etc);
 • copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap, Anexa certificatului si Planul individual de reabilitare și integrare socială;
 • adeverință de la medicul de familie, cu istoricul medical;
 • referat de stare prezentă de la medicul de specialitate.

Serviciile sociale se pot suspenda în următoarele situații:

 • la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 • în caz de internare în spital pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
 • în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

Condiţii de încetare a serviciilor sociale:

 • la expirarea termenului prevăzut în contract;
 • la cererea scrisă a beneficiarului;
 • la cererea reprezentantului legal;
 • transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului /reprezentantului legal, cu acordul instituţiei respective;
 • CTRPAD nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide;
 • în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale;
 • în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei de funcţionare, altele);
 • în caz de deces;
 •  sustragerea anumitor lucruri sau dotări aflate în patrimoniul Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități;
 • refuzul respectării programului de linişte şi odihnă al beneficiarilor;
 • nerespectarea de către beneficiar a clauzelor contractului și a Regulamentului intern;
 • la reluarea activității asistentului personal/asistentului personal profesionist;

Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități dispune de un număr de 4 de locuri destinate persoanelor adulte cu handicap grav.

În ceea ce privește găzduirea beneficiarilor, centrul alocă fiecărui beneficiar un spațiu de cazare propriu într-un dormitor dotat cu mobilier adecvat, modern, într-un imobil nou, special adaptat la nevoile persoanelor cu handicap, spaţii speciale pentru obiectelor personale, precum și obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare.

De asemenea, centrul dispune și de spații comune pentru realizarea activităţilor zilnice. Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru confort termic, mobilier adecvat. Centrul are amenajată o cameră de socializare pe timp de zi (dotată cu fotolii, canapea, tv, radio etc.), iar curtea dispune de un spațiu special amenajat pentru activități recreative și de petrecere a timpului liber.

   CTRPAD asigură beneficiarilor următoarele tipuri de servicii sociale, pe bază de contract de servicii:

 • găzduire pe o perioadă determinată, de maxim de 30 zile în decursul unui an calendaristic;
 • organizarea diferitelor activități de petrecere a timpului liber, consiliere psihologică;
 • asigurarea alimentației, a igienei personale, a securității și confortului personal;
 • supraveghere, îndrumare (pentru activităţi de autogospodărire, igienă personală în funcţie de caz);
 • wasistenţă medicală (prevenţie, consult medical, administrare medicaţie de specialitate);
 • terapii de recuperare neuromotorie (gimnastică medicală, kinetoterapie, terapie prin masaj).

Durata găzduirii în CTRPAD a persoanelor asistate este de maximum 30 zile pe an calendaristic, sau fracționat în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia.

Contractul de furnizare servicii se încheie pe perioda găzduirii.

În cazul unei fracții mai mici de 30 de zile, având posibilitatea de prelungire, prin act adițional, până la maxim 30 de zile anual.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CTRPAD au următoarele drepturi:

 • să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumnstanță personală ori socială;
 • să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția social care li se aplică;
 • să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;
 • să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;
 • să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
 • să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;
 • să participle la evaluarea serviciilor sociale primite;
 • să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;
 • să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;
 • să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;
 • să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare;
 • să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în CTRPAD au următoarele obligaţii:

 • să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 • să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 • să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 • să-și întrețină igiena corporală și igiena îmbrăcămintei, în măsura autonomiei personale;
 • să nu utilizeze substanțe halucinogene;
 • să nu introducă în incintă și să nu consume băuturi alcoolice;
 • să nu fumeze în incinta CTRPAD sau în alte spații decât cele amenajate pentru fumat;
 • să respecte personalul angajat al CTRPAD;
 • să nu sustragă și să nu distrugă bunurile din inventarul CTRPAD;
 • să nu aibă un comportament agresiv din punct de vedere fizic și verbal în relația cu ceilalți beneficiari, cu personalul, cu vizitatorii sau cu alte persoane cu care alți beneficiari intră în contact;
 • să nu posede arme de foc, arme albe sau obiecte contondente ce pot duce la vătămarea corporală a altor persoane;
 • să respecte prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare.

Beneficiarii serviciilor sociale nu vor achita contribuție lunară de plată.

 

Date de contact:

Centrul de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Str. Dealul Cotmeana nr.41 C, Sector 5, București

E-mail: centrul.respiro@dgaspc5.ro,Telefon: 0735-511.382

 

Articole asemanatoare

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut