DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

DESPRE NOI

pcdata

Informatii generale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 functioneaza ca o institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 5, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si a altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, cu rol in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 este acreditata ca furnizor de servicii sociale, prin decizia 202/06.11.2017, emisa de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

Atributii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5

   • IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI:
    • identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in sectorul 5 care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
    • identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
    • acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial;
    • asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate prevenirii separarii copilului de familie si a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de parintii sai;
    • realizeaza evaluarea psihosociala si instrumentarea dosarelor beneficiarilor care se confrunta temporar cu o situatie exceptionala si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului,in vederea acordarii de prestatii financiare exceptionale;
    • verifica indeplinirea conditiilor legale in vederea acordarii de prestatii financiare exceptionale/stimulent educational, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a consiliului local, si pregateste documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;
    • intocmeste dispozitii de acordare/respingere sau, dupa caz, de modificare/suspendare/incetare a beneficiilor de asistenta sociala (prestatii financiare exceptionale/stimulent educational, crese sociale) acordate din bugetul local.
   • IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE A PERSOANEI SI FAMILIEI:
    • completeaza evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii   si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
    • acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
    • depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
    • asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;
    • depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala.
    • PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE:
     • asigura masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice si agresorilor familiali;
     • fundamenteaza si propune Consiliului Local sector 5 infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice care ofera servicii destinate prevenirii si combaterii violentei domestice.
    • ASISTENTA SPECIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI:
     • promoveaza si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare;
     • actioneaza pentru promovarea alternativelor la protectia institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati;
     • ia masurile necesare pentru planificarea si asigurarea continuitatii serviciilor acordate tanarului cu dizabilitati la trecere din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a adultului cu dizabilitati, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia.

Structura

Servicii subordonate DIRECTORULUI EXECUTIV:

 • Serviciul Managementul Calitatii si Control Intern;
 • Biroul Secretariat Comisia pentru Protectia Copilului si Comisia de Evaluare pentru Persoanele Adulte cu Handicap;
 • Serviciul Secretariat, Registratura si Relatii cu Publicul;
 • Compartimentul Audit Intern;
 • Serviciul Adoptii si Postadoptii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECTIA PROTECTIA COPILULUI

Structuri subordonate: 

 • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului:
  • Compartimentul Evaluare, Consiliere, Monitorizare, Relatii Personale si Sprijin pentru Copii si Parinti;
 • Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente;
 • Serviciul Rezidential – management de caz Copii;
 • Centrul Maternal „Sf. Maria”;
 • Serviciul Alternative de Tip Familial:
  • Asistenti Maternali Profesionisti;
 • Complexul de Servicii de Zi pentru Copii;
 • Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Ciresarii II”;
 • Complexul de Servicii Socio -Educative pentru Copii;
 • Biroul de Protectie a Copilului Delincvent si Predelincvent;
 • Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala pentru Copii;
 • Serviciul de Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie si Repatrieri:
  • Adapostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii;
 • Centrul Social Comunitar „Ferentari”;
 • Centrul de Tip Rezidential pentru Copii cu Dizabilitati;
 • Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati – Trompetului 117;
 • Biroul Organizare si Functionare Crese:
  • Cresa „Ariel si Aurora”;
  • Cresa „Sf. Stelian”;
  • Cresa „Sf. Andrei”;
 • Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati;
 • Serviciul Interventie in Regim de Urgenta a Copilului:
  • Compartiment Telefonul Copilului.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECTIA SOCIALA

  Structuri subordonate:

 • Echipa Mobila de Interventie pentru Persoane Aflate in Situatii de Risc;
 • Complexul de Servicii Sociale pentru Protectia Victimelor Violentei Domestice;
 • Serviciul Acordare Beneficii Sociale:
  • Compartiment Venit Minim Garantat;
  • Compartiment Acordare Ajutor Incalzirea Locuintei;
  • Compartiment Alocatie pentru Sustinerea Familiei;
  • Compartiment Acordare Sprijin Financiar Bone.
 • Compartimentul Asistenta Comunitara;
 • Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei  Adulte:
  • Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor;
  • Centrul Multifunctional pentru Persoane Varstnice;
  • Compartiment Ingrijiri la Domiciliu;
  • Clubul Bunicilor Sector 5 – Centrul Comunitar;
  • Locuinta Temporara pentru Persoanele Adulte Fara Adapost;
  • Baia Publica si Spalatoria Sociala;
 • Serviciul Alocatii si Indemnizatii;
 • Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati;
 • Serviciul Drepturi si Facilitati Persoane cu Dizabilitati;
 • Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte:
  • Biroul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Dizabilitati;
  • Compartimentul Monitorizare Asistenti Personali:
   • Asistenti Personali;
   • Asistenti Personali Profesionisti.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECTIA ECONOMICA

Structuri subordonate:

 • Serviciul Buget, Executie Bugetara;
 • Biroul Contractare Servicii Sociale si Derulare Contracte;
 • Serviciul Financiar – Contabilitate;
 • Serviciul Administrativ, Intretinere;
 • Serviciul Achizitii Publice si Urmarire Contracte.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECTIA RESURSE UMANE SI JURIDIC

Structuri subordonate:

 • Serviciul Resurse Umane;
 • Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta;
 • Serviciul Juridic si Contencios.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECTIA STRATEGII SI PROGRAME IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE

Structuri subordonate:

  • Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiza si Statistici in Asistenta Sociala;
  • Serviciul Strategii, Programe si Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale;
  • Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor.

Conducere

 • Director Executiv – Maria-Cristina TITEA
 • Director Executiv Adjunct – Directia Resurse Umane si Juridic – Ortansa-Marilena GEORGESCU
 • Director Executiv Adjunct – Directia Strategii si Programe in Domeniul Asistentei Sociale – 
 • Director Executiv Adjunct – Directia Economica – Mirela-Ancuta BERCEA
 • Director Executiv Adjunct – Directia Sociala – 
 • Director Executiv Adjunct – Directia Protectia Copilului – Ramona-Monica VASILE

GDPR

Planul de Integritate aferent Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020

Regulamentul de organizare si functionare

 • Cadrul normativ de organizare si functionare al DGASPC Sector 5, respectiv statul de functii, organigrama si Regulamentul de organizare si functionare, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr.165/06.08.2020

Concursuri

Anunt privind organizarea concursului de promovare in grad profesional, organizat in data de 15.12.2022

Anunt privind organizarea concursului de promovare, organizat in data de 21.11.2022

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 21.11.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare (studii superioare), organizat in data de 27.09.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare, organizat in data de 27.09.2022

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 25.08.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional, organizat in data de 16.08.2022

Anunt privind organizarea concursului in vederea definitivarii, organizat in data de 20.07.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant, organizat in data de 21.07.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual, organizat in data de 06.07.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare pe functii publice de conducere, organizat in data de 07.07.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant, organizat in data de 21.06.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant, organizat in data de 16.06.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent personal, organizat in data de 16.06.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, organizat in data de 26.05.2022

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 09.05.2022

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pe functii publice de executie vancante, organizat in data de 19.05.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi de ingrijitor la domiciliu, organizat in data de 04.05.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent personal, organizat in data de 28.04.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, organizat in data de 19.04.2022

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 30.03.2022

Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual, organizat in data de 24.03.2022

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 24.02.2022

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 31.01.2022

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual, vacant, pe perioada determinata, organizat in data de 23.12.2021

Anunt privind organizarea examenului de promovare in functie a personalului contractual, organizat in data de 17.12.2021

Anunt privind organizarea examenului de promovare in functie publica, organizat in data de 22.12.2021

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 29.11.2021

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 25.11.2021

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pe functie publica de conducere vancanta, organizat in data de 08.12.2021

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pe functii publice de executie vancante, organizat in data de 29.11.2021

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pe functii publice de executie vancante, organizat in data de 26.11.2021

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent personal, organizat in data de 16.12.2021

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 29.10.2021

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent personal, organizat in data de 29.10.2021

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale, vacante, pe perioada nedeterminata, organizat in data de 29.10.2021

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pe functii publice de executie vancante, organizat in data de 01.11.2021

Anunt privind organizarea examenului de promovare in functie a personalului contractual, organizat in data de 15.10.2021

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pe functii publice de executie vancante, organizat in data de 28.10.2021

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 30.09.2021

Anunt privind organizarea examenului de definitivare, organizat in data de 24.09.2021

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale, vacante, pe perioada nedeterminata, organizat in data de 30.09.2021

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent personal, organizat in data de 29.09.2021

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale, vacante, pe perioada nedeterminata, din data de 28.09.2021

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale, vacante, pe perioada nedeterminata, din data de 27.09.2021

Anunt privind organizarea examenului de definitivare – personal contractual, organizat in data de 16.09.2021

 

Anunt privind organizarea examenului pentru promovare in functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual, organizat in data de 06.09.2021

 

Anunt privind organizarea examenului de definitivare – personal contractual, organizat in data de 30.08.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru recrutare pe functii publice de conducere (Sef Birou), organizat in data de 15.09.2021

Anunt privind organizarea concursului pentru recrutare pe functii publice de conducere (Sef Birou), organizat in data de 13.09.2021

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare in clasa, organizat in data de 03.09.2021

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut de functionarii publici de executie din cadrul DGASPC Sector 5, din data de 02.09.2021

 

Anunt privind organizarea examenului de definitivare – personal contractual, din data de 29.07.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru recrutare pe functii publice de executie vacante, din data de 09.08.2021

 

Anunt privind organizarea examenului de definitivare – personal contractual, din data de 20.07.2021

 

Anunt privind examenul de promovare in grad/treapta profesional/a imediat superior/oara a personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, organizat in data de 19.07.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale, vacante, pe perioada nedeterminata, din data de 27.07.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor functii publice de executie, organizat in data de 22.07.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de conducere (Sef Serviciu), organizat in data de 20.07.2021

 

Anunt privind organizarea examenului de definitivare – personal contractual, din data de 29.06.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminata, din data de 29.06.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, pe perioada determinata, din data de 18.06.2021

 

Anunt privind organizarea concursului din data de 29.06.2021 pentru ocuparea unui post de asistent personal, pentru un tanar, in varsta de 20 ani, cu handicap grav, utilizator de fotoliu rulant

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor functii publice de executie, organizat in data de 18.05.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de executie, organizat in data de 11.05.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii publice de conducere (Sef Serviciu), organizat in data de 05.05.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor functii publice de conducere (Director Executiv Adjunct), organizat in data de 05.05.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioada nederminata, din data de 06.04.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor functii contractuale, organizat in data de 23.03.2021

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante, organizat in data de 30.03.2021

 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de asistent personal, pe perioada determinata

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante, organizat in data de 10.03.2021

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminata, organizat in data de 11.02.2021

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020

Anunt privind organizarea concursului de promovare intr-o functie publica de conducere vacanta, organizat in data de 07.01.2021

Anunt privind renuntarea la desfasurarea concursului de promovare in functia publica de conducere vacanta de Director Executiv Adjunct – Directia Protectia Copilului, organizat in data de 07.01.2021 descarca de aici

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020

 

 

Anunt testare profesionala organizata in data de 27.11.2020

 

 

Anunt privind reluarea procedurii de concurs pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Administrativ, Intretinere – descarca de aici.

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 – descarca de aici.

 

 

Anunt privind organizarea examenului pentru promovare in functie a personalului contractual, din data de 23.11.2020

 

 

Anunt important – suspendare concurs organizat in data de 12.11.2020, respectiv 18.11.2020 – descarca de aici.

 

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut de functionarii publici de executie, din data de 03.12.2020

 

 

 

Anunt privind organizarea si desfasurarea examenului de testare profesionala a personalului contractual al caror posturi au fost supuse reorganizarii, din data de 09.11.2020

 

 

 

Anunt privind organizarea si desfasurarea examenului de testare profesionala a personalului contractual al caror posturi au fost supuse reorganizarii, din data de 05.11.2020

 

 

 

Concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere vacanta, organizat in data de 18.11.2020  

 

 

 

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent personal, pentru un tanar, in varsta de 19 ani, cu handicap grav, utilizator de fotoliu rulant, organizat in data de 12.11.2020

 

 

 

 

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminata, organizat in data de 12.11.2020

 

Anunt important – renuntare concurs organizat in data de 12.11.2020 – descarca de aici

 

 

Anunt prinvind examentul de promovare in grad profesional superior celui detinut de functionarii publici de executie organizat în data de 04.11.2020

 • Anunt si bibliografii – descarca de aici;
 • Afisare rezultate  selecție dosare  pentru examenul  de promovare în grad profesional superior – descarca de aici;
 • Afisare rezultate proba scrisa pentru examenul de promovare în grad profesional superior – descarca de aici;
 • Afisare rezultate interviu pentru examenul de promovare în grad profesional superior – descarca de aici;
 • Afisare rezultate finale pentru examenul de promovare în grad profesional superior – descarca de aici.

 

 

 

 

Anunt testare profesionala organizata in data de 06.10.2020

 

 

 

Anunt testare profesionala organizata in data de 01.10.2020

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare in grad imediat superior a personalului contractual din data de 30.09.2020

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare la expirarea perioadei de proba a personalului contractual din data de 30.09.2020

 

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020descarca de aici.

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinatadescarca de aici.

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare la expirarea perioadei de proba a personalului contractual din date de 31.07.2020

 

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 descarca de aici;

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinatadescarca de aici.

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare in grad profesional superior pentru functionari publicidescarca de aici;

Afisare selectie dosare privind examenul de promovare in grad profesional superiordescarca de aici;

Afisare rezultate proba scrisa privind examenul de promovare in grad profesional superior descarca de aici;

Afisare rezultate interviu privind examenul de promovare in grad profesional superior descarca de aici;

Afisare rezultate finale privind examenul de promovare in grad profesional superiordescarca de aici.

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020descarca de aici;

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinata descarca de aici.

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare la expirarea perioadei de proba a personalului contractual descarca de aici.

Afisare rezultate finale ale exmenului de definitivare din data de 26.06.2020descarca de aici.

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020descarca de aici.

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinata – descarca de aici.

 

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual din data de 19.06.2020

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 descarca de aici.

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinata – descarca de aici.

 

Concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante din 25.03.2020

Anunt important – suspendare proba scrisa concurs 25.03.2020descarca de aici.

 

Concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante pe perioada nedeterminata din 25.02.2020

 

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata din 04.02.2020

Declaratii de avere si de interese anul 2019

Amzuica Madalina-Carmen                                            • declaratie de avere          • declaratie de interese

Andrei I. Aurel                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Anghel Alina-Violeta                                                        • declaratie de avere          • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Apostoaie Alina-Niculina                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Arnautu Mariana                                                              • declaratie de avere          • declaratie de interese

Avram Viorica                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Badea Violeta-Sofia                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Balan Ana-Maria-Sorela                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Balasa Magdalena-Cristina                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Baltaretu Mirela                                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Balu Mihaela Alisa                                                            • declaratie de avere          • declaratie de interese

Banica R. Mariana-Nicoleta                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bernicu Carmen                                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Biru Elena                                                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bologa Maricica-Violeta                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Borcanea Dorina                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Botnaru Gabriela-Sabrina                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bran Simona-Elena                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Brinzei Elena-Daniela                                                      • declaratie de avere          • declaratie de interese

Buciu Mirela-Lucretia                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bucur Mona                                                                       • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bungardean Mihaela-Loredana                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cantu Bogdan-Nicolae                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Capraru Valentina-Alina                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Carbune R. Marieta                                                         • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cautisanu Elena                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cazacu Maria                                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Florina-Nicoleta                                              • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Stefania-Melania                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                                              • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cita Mariana                                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francesca                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cojocaru Ana-Maria-Roberta                                       • declaratie de avere          • declaratie de interese

Coman Emma-Antonia                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantin Carmen-Mioara                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantin Catalin                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantin Elena-Laura                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin                         • declaratie de avere          • declaratie de interese

Coprinsu Ioana                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Crisan Madalina-Ileana                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cristoiu Ionut-Bogdan                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Denes Mariana                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dinu Tatiana                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dionisie Corina-Georgiana                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dobrescu Camelia                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dobrin Adrian                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dobrin Elena                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Draghici Maria                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dumitrescu Manuela                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dumitru Elena-Irina                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Duna Denisa                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dutu Maria-Madalina                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Enache Ana-Maria                                                        • declaratie de avere          • declaratie de interese

Encutu Maria                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Fatu Monica                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Florea Ileana-Cristina                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Florescu Mihaela-Cristina                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ganea Iuliu-Catalin                                                      • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Gebac Ana-Georgeta                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Gheorghe Alice-Oana                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                                      • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ghiorghe Elena-Loredana                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ghita Maria                                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Golescu Georgiana                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Golescu Octavian-Bogdan                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Grigore Olguta-Marinela                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Grigore Stefania-Monica                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                                 • declaratie de avere           • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Iancu Anca-Elena                                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ica Claudia-Constanta                                               • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ilie Cosmin                                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ionel Nicoleta                                                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ionescu Gabriela                                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ionescu-Tugui Razvam                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Iordan Elena                                                               • declaratie de avere           • declaratie de interese

Iordan Simona                                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Iosifescu I. Laura-Alexandra                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Malanca Daniel-Nicolae                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Manaila Cristina-Lidia                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Manea Mihaela – Consilier                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Manea Mihaela                                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Manica Raluca-Ana-Maria                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Manolescu Valentina                                                • declaratie de avere           • declaratie de interese

Marin Vasilica-Viorica                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Matei Alina-Letitia                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Matei Antoaneta-Oana                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Melinescu Antoneta-Cristina                                 • declaratie de avere           • declaratie de interese

Mihai Andreea-Emilia                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Mihai Carmen-Olga                                                 • declaratie de avere           • declaratie de interese

Mihai Delia-Adriana                                                • declaratie de avere           • declaratie de interese

Mihalache Corina                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Moromete Ana-Maria-Alina                                  • declaratie de avere           • declaratie de interese

Nae Parascheva                                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Neagu Cerasela-Florentina                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Nefliu Elena-Andreea                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Neicu Nicoleta-Marinela                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Niculescu Elena-Mirabela                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Oarga Sorina                                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ograzeanu Raluca-Mara                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Olteanu Eugenia                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Olteanu Nicolae-Marius                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Onu Simona-Camelia                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Oprea Florentina                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Oprisan Sorana Ana-Maria                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Otelescu Simona-Gabriela                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Palade Rodica-Liliana                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Panait Ioana                                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Pascu Mihaela-Lavinia                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Patrantas Gelu                                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Patrasca Monica                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Pele Daniela                                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Pena Nicoleta-Margareta                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Petrache Vladut-Nicolae                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Petre Laurentia                                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Petrescu Daniel                                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Privu Florica                                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Poenaru Cristina-Mirela                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Popa Ana-Maria-Roxana                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Popa Constantina                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Popescu Florentina                                                • declaratie de avere           • declaratie de interese

Popescu Mariana-Carmen                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Popescu Mihai                                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Preda Georgeta-Madalina                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Prodan Angelica                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Radulescu Catalina                                                • declaratie de avere           • declaratie de interese

Raiu Angela                                                             • declaratie de avere           • declaratie de interese

Rosca Elena-Corina                                               • declaratie de avere           • declaratie de interese

Rosu Elena                                                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Saioc Iuliana-Mariana                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Sandu Constanta-Cornelia                                  • declaratie de avere           • declaratie de interese

Sandu Marian-Marius                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Sava Viorel-Ion                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Serban Angela                                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Serban Angela                                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Serban Maria-Madalina                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Sidonia Iustina Macsim                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Simion Cristina                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Simion Mihaela                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Sipos Georgiana                                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Spataru Elena-Lileta                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stan Patricia                                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stanciu Dana-Andreea                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stanciulescu Madalina-Iulia                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stancovici Nicusor-Catalin                                 • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stancu Daniela                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Stan-Paraschiv Anisoara                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stavarachi Rebeca-Marina                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stef Ana-Maria                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stoica A. Daniela                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stoicescu Irina-Cristina                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tene Ionut-Andrei                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Timofte Oana-Mihaela                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tircu Ioana-Roxana                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tiru Laura-Adriana                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titea Maria-Cristina                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titziclis Marian-Sorin                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Toader Mihaela                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tofan Ioana-Bianca                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Toma Otilia-Florina                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tudor Iulia-Andreea                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tudorache Nicoleta-Alina                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Unchis Adriana                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Urlea Sorina-Larisa                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vacarus Mariana-Carmen                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasie Gina-Liliana                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile I. Marian                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Ramona-Monica                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Velicu Florena-Brandusa                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Voinescu Gabriela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Zgardau Carmen                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Zorila Jenica-Ioana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Declaratii de avere si de interese anul 2020

Al Omari Madlen                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Andrei Aurel                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Anghel Alina-Violeta                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Apostoaie Alina-Niculina                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Apostoaie Alina-Niculina                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ariciu Lavinia-Lucia-Elisabeta                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Arnautu Mariana                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Avram Viorica                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Badea Violeta-Sofia                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balan Ana-Maria-Sorela                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balasa Magdalena-Cristina                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baltaretu Mirela                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balu Mihaela-Alisa                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Banica Mariana-Nicoleta                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbu Andreea-Valentina                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbu Andreea-Valentina                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbu Eliza                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbuta Simona-Ionela                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbuta Simona-Ionela                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belcioiu Mirela-Rodica                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belcioiu Mirela-Rodica                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bernicu Carmen-Adina                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bologa Maricica-Violeta                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Borcanea Dorina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bostan Culita                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Botnaru Gabriela-Sabrina                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Brai Ionel                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Brai Mihaela-Elena                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bran Simona-Elena                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Brinzei Elena-Daniela                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Buciu Mirela-Lucretia                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bucur Mona-Silvia                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bungardean Mihaela-Loredana                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Calarasanu Liliana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Calinescu Marinela                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Calinescu Marinela                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cantu Bogdan-Nicolae                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Capatina Mihaela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Capraru Valentina-Alina                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Carbune Marieta                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Catana Maria-Magdalena                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Catana Maria-Magdalena                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cautisanu Elena                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cazacu Maria                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cazan Sofia                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Chiran Ionela-Mihaela                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Florina-Nicoleta                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Stefania-Melania                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cita Mariana                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francisca                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Coman Antonia-Emma                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantin Carmen-Mioara                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantin Catalin                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantin Elena-Laura                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Copoiu Georgiana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Coprinsu Ioana                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Crisan Madalina-Ileana                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cristoiu Ionut-Bogdan                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Denes Mariana                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dinu Tatiana                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dobrescu Camelia                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dobrin Adrian                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dobrin Elena                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Draghici Maria                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitrescu Manuela                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitru Daniel-Cristian                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitru Daniel-Cristian                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dumitru Elena-Irina                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dutu Maria-Madalina                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Enache Ana-Maria                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Encutu Maria                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Fatu Monica                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ficiu Georgiana                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Filip Sanda-Onita-Veronica                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Filip Sanda-Onita-Veronica                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Florea Ileana-Cristina                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Florescu Mihaela-Cristiana                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Iuliu-Catalin                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gavrila Amelia-Cristina                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gebac Ana-Georgeta                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Georgescu Mirela                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gheorghe Alice-Oana                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghilic Cristina-Rodica                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghilic Cristina-Rodica                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghiorghe Elena-Loredana                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghita Maria                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Golescu Georgiana                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Golescu Octavian-Bogdan                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Grigore Olguta-Marinela                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Grigore Stefania-Monica                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iancu Anca-Elena                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ica Claudia-Constanta                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ilie Cosmin                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ioana Petre                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionel Nicoleta                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu Adriana                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu Gabriela                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu-Tugui Razavan-Mihai                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionita Daniel                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iordache Razvan                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iordan Elena                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iordan Simona                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Iosifescu Laura-Alexandra                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ivascu Daniel-Mihaita                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ivascu Daniel-Mihaita                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Lucaci Daniela                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Lucaci Daniela                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Macsim Sidonia-Iustina                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Malanca Daniel-Nicolae                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manaila Cristina-Lidia                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manea Mihaela                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manea Mihaela                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manica Raluca-Ana-Maria                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manolescu Valentina                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marc Gabriela                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marin Denisa-Mihaela                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marin Denisa-Mihaela                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marin Denisa-Mihaela                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marin Vasilica-Viorica                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Maris Maria-Ionela                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Maris Maria-Ionela                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Masala Liliana                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Alina-Letitia                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Antoaneta-Oana                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Melinescu Antoneta-Cristina                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihai Andreea-Emilia                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihai Carmen-Olga                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihai Delia-Adriana                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihalache Corina                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Milica Aristica-Roxana                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Milica Aristica-Roxana                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Moromete Anamaria-Alina                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mucoi Teodora-Isabelle                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mucoi Teodora-Isabelle                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neagu Cerasela-Florentina                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nechifor Rebeca-Marina                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neculae Florina                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neculae Florina                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nefliu Elena-Andreea                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neicu Nicoleta-Marinela                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Niculescu Dorina                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Niculescu Elena-Mirabela                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oarga Sorina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ograzeanu Raluca-Maria                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Olteanu Eugenia                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Olteanu Nicolae-Marius                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Onetiu Florin                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Onetiu Florin                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Onu Simona-Camelia                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprea Florentina                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprescu Camelia-Beatrice                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprisan Sorana-Ana-Maria                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Otelescu Simona-Gabriela                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Palade Rodica-Liliana                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panait Ioana                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Paraschiva Nae                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pascu Mihela-Lavinia                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Patrantas Gelu                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Patrasca Monica                                    • declaratie de avere              • declaratie de interese

Pele Daniela                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Petrache Vladut-Nicolae                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Petre Laurentia                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Petrescu Daniel                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Pirvu Florica                                          • declaratie de avere              • declaratie de interese

Poenaru Cristina-Mirela                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popa Constantina                                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Florentina                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Florentina                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Mariana-Carmen                  • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Mihai                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Preda Georgeta-Madalina                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Prodan Angelica                                    • declaratie de avere              • declaratie de interese

Punga Daniel-Cristian                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Radulescu Catalina                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Raiu Angela                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Rosca Elena-Corina                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Rosu Elena                                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Saioc Iuliana-Mariana                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sandu Constanta-Cornelia                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sandu Marian-Marius                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sava Viorel-Ion                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Scarlat Alexandra-Mihaela                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Serban Angela                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Serban Aurelia                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Serban Maria-Madalina                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Simion Antonica                                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Simion Cristina                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Simion Mihaela                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sirbu Gabriela-Nadia                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sirbu Simona                                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Sirbu Simona                                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Spataru Elena-Lileta                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stan Patricia                                          • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stanciu Dana-Andreea                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stanciulescu Madalina-Iulia              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stancovici Nicusor-Catalin                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stancu Daniela                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stancu Ecaterina                                   • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stan-Paraschiv Anisoara                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stef Ana-Maria                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stefan Georgeta                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stoian Valerica                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stoian Valerica                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stoica Daniela                                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stoicescu Ioana                                     • declaratie de avere              • declaratie de interese

Stoicescu Irina-Cristina                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Suicu Otilia-Florentina                       • declaratie de avere              • declaratie de interese

Tatomir Cristina-Florentina              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Tene Ionut-Andrei                               • declaratie de avere              • declaratie de interese

Terente Ioana-Cosmina                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Timofte Oana-Mihaela                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Tircu Ioana-Roxana                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Tiru Laura-Adriana                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Titea Maria-Cristina                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Titica Mihaela-Alina                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Titzclis Marian-Sorin                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Toader-Mihaela                                     • declaratie de avere               • declaratie de interese

Tofan Ioana-Bianca                              • declaratie de avere               • declaratie de interese

Toma Otilia-Florina                              • declaratie de avere               • declaratie de interese

Tudor Iulia-Andreea                             • declaratie de avere               • declaratie de interese

Tudorache Nicoleta-Alina                   • declaratie de avere               • declaratie de interese

Turcanu Raluca-Maria                         • declaratie de avere               • declaratie de interese

Turcanu Raluca-Maria                         • declaratie de avere               • declaratie de interese

Uschis Adriana                                      • declaratie de avere               • declaratie de interese

Urlea Sorina-Larisa                              • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vacarus Mariana-Carmen                   • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vasile Gina-Liliana                               • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vasile Marian                                        • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vasile Mihaela-Silvia                           • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vasile Ramona-Monica                       • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vatasescu-Balcan Romulus-Daniel   • declaratie de avere               • declaratie de interese

Velcea Ramona-Liliana                       • declaratie de avere               • declaratie de interese

Velcea Ramona-Liliana                       • declaratie de avere               • declaratie de interese

Velicu Florena-Brandusa                    • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vlad Elena                                              • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vlaicu Alexandru                                  • declaratie de avere               • declaratie de interese

Vlaicu Alexandru                                  • declaratie de avere               • declaratie de interese

Voinescu Gabriela                                • declaratie de avere               • declaratie de interese

Zamfir Guner                                        • declaratie de avere               • declaratie de interese

Zamfir Guner                                        • declaratie de avere               • declaratie de interese

Zgardau Carmen                                  • declaratie de avere               • declaratie de interese

Declaratii de avere si de interese anul 2021

Agache Anda-Valeria                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Al Omari Madlen                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Al Omari Madlen                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Albu Andreea-Iuliana                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Amzuica Madalina-Carmen                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Andrei Aurel                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Anghel Alina-Violeta                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Arhire Doina                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Atanasiu Maria-Magdalena                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Avram Viorica                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balan Despina                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Banica Mariana-Nicoleta                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbu Andreea-Valetina                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belcioiu Mirela-Rodica                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Beldica Ionut-Bogdan                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belu Eugen-Dan                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bercea Ancuta-Mirela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bercea Ancuta-Mirela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bercea Ancuta-Mirela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bercea Ancuta-Mirela                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bologa Maricica-Violeta                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Borcanea Dorina                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Botnaru Gabriela-Sabrina                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Buciu Mirela-Lucretia                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bucur Mona-Silvia                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Capraru Valentina-Alina                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cazan Sofia                                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Stefania-Melania                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cita Mariana                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Chitu Ion-Razvan                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francisca                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cojocaru Ana-Maria-Roberta                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Coman Emma-Antonia                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantin Carmen-Mioara                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantin Catalin                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Copoiu Georgiana                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

David Elena                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dinu Georgeta                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dionisie Corina-Georgiana                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dirjan Ana                                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dirjan Ana                                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dobrescu Camelia                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Draghici Luminita-Andreea                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Draghici Maria                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dumitru Elena-Irina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dutu Maria-Madalina                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Enache Ana-Maria                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ficiu Georgiana                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Filip Sanda-Onita-Veornica                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Florea Ileana-Cristina                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Georgescu Mirela                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Georgescu Ortansa-Marilena                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Georgescu Ortansa-Marilena                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Gheorghe Alice-Oana                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Gherasimescu Mihaela-Loredana                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ghiorghe Elena-Loredana                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ghita Maria                                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grigore Stefania-Monica                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grosu Mihaela-Gica                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Hamzu Simona                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ioana Petre                                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionel Nicoleta                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordache Razvan                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordan Elena                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordan Simona                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iosifescu Laura-Alexandra                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ivan Andreea-Mihaela                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mandrovschi Elena-Madalina                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manea Mihaela                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manea Mihaela                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manica Raluca-Ana-Maria                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manole Ana-Georgeta                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Masala Liliana                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Matei Alice-Elena                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Matei Alina-Letitia                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Matei Antoaneta-Oana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manaila Cristina-Lidia                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihai Carmen-Olga                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihai Delia-Adriana                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihalache Corina                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Milica Aristica-Roxana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mincu Mihaela-Marinela                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Moromete Ana-Maria-Alina                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nae Paraschiva                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagoe Ilie-Danut                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagoe Rodica-Elena                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagu Cerasela-Florentina                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nefliu Elena-Andreea                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Olteanu Nicolae-Marius                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Onetiu Florin                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Onu Simona-Camelia                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Oprescu Camelia-Beatrice                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Oprisan Sorana-Ana-Maria                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Panait Ioana                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Patrasca Monica                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Pele Daniela                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrache Vladut-Nicolae                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrareanu Olga                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petre Laurentia                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrescu Mihai-Daniel                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Pirvu Florica                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Poenrau Cristina-Mirela                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Popa Ana-Maria-Rxoana                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Popescu Mariana-Carmen                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Popescu Mihai                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Punga Daniel-Cristian                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Punga Daniel-Cristian                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Raiu Angela                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Rosca Daniela-Nicoleta                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Rosca Elena-Corina                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Rosu Elena                                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Saioc Iuliana-Mariana                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sandu Constanta-Cornelia                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sandu Marian-Marius                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sava Ion-Viorel                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Serban Angela                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Serban Maria-Madalina                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Simion Cristina                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sirbu Simona                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stan Parschiva-Anisoara                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stan Patricia                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stanciu Dana-Andreea                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stancu Daniela                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Staniloiu Adrian                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stef Ana-Maria                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Suicu Otilia-Florentina                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tatomir Cristina-Florentina                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Terente Ioana-Cosmina                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Timofte Oana-Mihaela                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tircu Ioana-Roxana                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tiru Laura-Adriana                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titea Maria-Cristina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titica Mihaela-Alina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titica Mihaela-Alina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Titzclis Marian-Sorin                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tofan Ioana-Bianca                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tudorache Nicoleta-Alina                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Turcanu Raluca-Maria                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Urlea Soina-Larisa                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Mihaela-Silvia                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Mihaela-Silvia                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Ramona-Monica                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vatasescu-Balcan Romulus-Daniel                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Velicu Florena-Brandusa                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vlaicu Alexandru                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Voinescu Gabriela                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Zgardau Carmen                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Declaratii de avere si de interese anul 2022

Agache Anda-Valeria                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Agheorghiesei Elena                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Al Omari Madlen                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Albu Andreea-Iuliana                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Alexe Iulia-Andreea                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Alexe Nicoleta                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Amzuica Madalina-Carmen                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Andrei Aurel                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Andrei Daniela-Laura                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Andrei Daniela-Laura                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Anghel Alina-Violeta                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Apostoaie Alina-Niculina                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Arhire Doina                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Arnautu Mariana                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Avram Viorica                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baban Iulia-Andreea                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baci Constantin-Cristian                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Badea Violeta-Sofia                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balan Adrian                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Balan Ana-Maria-Sorela                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Balan Despina                                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Baltaretu Mirela                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Balu Mihaela-Alisa                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Banica Mariana-Nicoleta                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Barbuta Simona-Ionela                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belcioiu Mirela-Rodica                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Belu Eugen-Dan                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese 

Bercea Mirela-Ancuta                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese 

Bernicu Carmen-Adina                                          • declaratie de avere           • declaratie de interese

Bologa Maricica-Violeta                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

Borcanea Dorina                                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Bostan Culita                                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese            • declaratie de avere rectificativa

Botnaru Gabriela-Sabrina                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Bran Simona-Elena                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Brinzei Elena-Daniela                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Buciu Mirela-Lucretia                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bucur Mona-Silvia                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bungardean Mihaela-Loredana                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Bustea Irina-Elena                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cantu Bogdan-Nicolae                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Capraru Valentina-Alina                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Carbune Marieta                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cazacu Maria                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cautisanu Elena                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Chiran Ionela-Mihaela                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Chiran Ionela-Mihaela                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Chitu Ion-Razvan                                                    • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciobanu Florina-Nicoleta                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese 

Ciobanu Stefania-Melania                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Cita Mariana                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francisca                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cojoc Daniela                                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cojocaru Ana-Maria Roberta                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Coman Antonia-Emma                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Constantin Carmen-Mioara                                • declaratie de avere              • declaratie de interese

Constantin Catalin                                                • declaratie de avere              • declaratie de interese

Constantin Elena-Laura                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Coteneanu Sorin-Stefan                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cristoiu Ionut-Bogdan                                         • declaratie de avere              • declaratie de interese

Cuc Raluca-Dana                                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

David Elena                                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Denes Mariana                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dinu Georgeta                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dinu Tatiana                                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dionisie Corina-Georgiana                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ditu George-Constantin                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ditu George-Constantin                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ditu Madalina                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dobrescu Camelia                                                 • declaratie de avere             • declaratie de interese

Dobrin Adrian                                                        • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dobrin Elena                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Draghici Luminita-Andreea                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Draghici Maria                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dragomirescu Petruta-Mariana                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dragu-Maier Marilena-Adnana                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dumitrescu Gabriela                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dumitrescu Manuela                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dumitru Elena-Irina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dumitru Olimpia-Cornelia                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Dutu Maria-Madalina                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Enache Maria Alexandra                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Encutu Maria                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Fatu Monica                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Filip Sanda-Onita-Veronica                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Florea Ileana-Cristina                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Florescu Mihaela-Cristiana                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Iuliu-Catalin                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Georgescu Ortansa-Marilena                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Georgescu Ramona-Lucia-Constanta               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gheorghe Alice-Oana                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ghiorghe Elena-Loredana                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ghita Maria                                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Girbovu Iuliana                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Golescu Octavian-Bogdan                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grigore Olguta-Marinela                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grigore Stefania-Monica                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grosu Anton                                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Grosu Mihaela-Gica                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese 

Hamzu Simona                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Holban Iuliana                                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Holban Iuliana                                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iancu Anca-Elena                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ica Claudia-Constanta                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ifteni Bogdan-Cristian                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ilie Cosmin                                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ion Roxana-Mihaela                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionascu-Barbu Andreea-Valentina                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionel Nicoleta                                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionescu Adriana                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionescu Gabriela                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ionescu-Tugui Razvan-Mihai                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionita Daniel                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ionita Nicolae-Iulian                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordan Elena                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iordan Simona                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Iosifescu Laura-Alexandra                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ivan Andreea-Mihaela                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ivan Elena                                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Jianu Elena-Luminita                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Malanca Daniel-Nicolae                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manaila Cristina-Lidia                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mandrovschi Elena-Madalina                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manea A. Mihaela                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manea E. Mihaela                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manica Raluca-Ana-Maria                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Manole Ana-Georgeta                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manolescu Valentina                                            • declaratie de avere             • declaratie de interese

Manta Oana-Maria                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Marin Vasilica-Viorica                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Maris Maria-Ionela                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Maris Maria-Ionela                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Alice-Elena                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Alina-Letitia                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Matei Antoaneta-Oana                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Melinescu Antoaneta-Cristina                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihai Andreea-Emilia                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mihai Carmen-Olga                                               • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihai Delia-Adriana                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mihalache Corina                                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Milica Aristica-Roxana                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mincu Mihaela-Marinela                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Miron Mirela-Elena                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Mora Ana-Maria                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Moromete Anamaria-Alina                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Mucoi Theodora-Isabelle                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nae Paraschiva                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neacsu Georgiana-Cristina                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagoe Ilie-Danut                                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagoe Rodica-Elena                                            • declaratie de avere            • declaratie de interese

Neagu Cerasela-Florentina                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nechifor Rebeca-Marina                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neculae Florina                                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Nefliu Elena-Andreea                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Neicu Nicoleta-Marinela                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Niculae Catalin-Alexandru                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Niculescu Elena-Mirabela                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nita Laura-Flamenia                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Nutescu Cristina                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Oanta Daniel-Liviu                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Oarga Sorina                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Ograzeanu Raluca Maria                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Ograzeanu Raluca Maria                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Olteanu Eugenia                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Olteanu Nicolae-Marius                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Onetiu Florin                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Onetiu Florin                                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Onu Simona-Camelia                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprescu Camelia-Beatrice                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Oprisan Sorana-Ana-Maria                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Otelescu Simona-Gabriela                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Palade Rodica-Liliana                                          • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panaete Cristina-Rodica                                      • declaratie de avere             • declaratie de interese

Panait Ioana                                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Parepeanu Bianca-Daniela                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pascu Mihaela-Lavinia                                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Patrantas Gelu                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Patrasca Monica                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Pele Daniela                                                            • declaratie de avere           • declaratie de interese

Pena Nicoleta-Margareta                                     • declaratie de avere           • declaratie de interese

Petrache Vladut-Nicolae                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrareanu Olga                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petre Laurentia                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrescu Daniel                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Petrescu Mihai-Daniel                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pirvan Corina                                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Pirvu Florica                                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Poenaru Cristina-Mirela                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Popa Ana-Maria-Roxana                                    • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popa Constantina                                                 • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Florentina                                              • declaratie de avere              • declaratie de interese

Popescu Mariana-Carmen                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Popescu Mihai                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese            • declaratie de avere rectificativa

Preda Georgeta-Madalina                                   • declaratie de avere             • declaratie de interese

Prodan Angelica                                                    • declaratie de avere             • declaratie de interese

Punga Daniel-Cristian                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Raduica Gabriela                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Raicu Andreea                                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Raiu Angela                                                           • declaratie de avere              • declaratie de interese

Rosca Corina-Elena                                             • declaratie de avere              • declaratie de interese

Rosca Daniela-Nicoleta                                      • declaratie de avere              • declaratie de interese

Rosu Elena                                                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Ruscu Genia-Ionela                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Saioc Iuliana-Mariana                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sandu Constanta-Cornelia                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Sandu Marian-Marius                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sava Ion-Viorel                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Simion Cristina                                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese

Simion Mihaela                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sirbu Gabriela-Nadia                                           • declaratie de avere            • declaratie de interese

Sirbu-Glontoi Simona                                          • declaratie de avere            • declaratie de interese

Spataru Elena-Lileta                                             • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stan Patricia                                                           • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stanciu Dana-Andreea                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stanciulescu Madalina-Iulia                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stancovici Nicusor-Catalin                                  • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stancu Daniela                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Staniloiu Adrian                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Serban Angela                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Serban Aurelia                                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Serban Maria-Madalina                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stan-Paraschiv Anisoara                                      • declaratie de avere            • declaratie de interese                    • declaratie de avere rectificativa

Stef Ana-Maria                                                       • declaratie de avere            • declaratie de interese

Stoica Daniela                                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stoica-Oprea Daniela-Marilena                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Stoicescu Irina-Cristina                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Suicu Otilia-Florentina                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese 

Suicu Otilia-Florentina                                        • declaratie de avere             • declaratie de interese 

Tene Ionut-Andrei                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Timofte Oana-Mihaela                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Timofte Oana-Mihaela                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tircu Ioana-Roxana                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tiru Laura Adriana                                               • declaratie de avere             • declaratie de interese

Titea Maria-Cristina                                             • declaratie de avere             • declaratie de interese

Titica Alina-Mihaela                                            • declaratie de avere              • declaratie de interese

Titzclis Marian-Sorin                                          • declaratie de avere              • declaratie de interese

Toader Mihaela                                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Tofan Ioana-Bianca                                              • declaratie de avere             • declaratie de interese

Toma Otilia-Florina                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Trandafir Laurentiu-Viorel                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tucu Titica-Didina                                                • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tudorache Nicoleta-Alina                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Tudorache Nicoleta-Alina                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Turcanu Raluca-Maria                                         • declaratie de avere            • declaratie de interese

Unchis Adriana                                                     • declaratie de avere            • declaratie de interese

Urlea Sorina-Larisa                                              • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vacarus Mariana-Carmen                                   • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasie Gina-Liliana                                                 • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Alexandra                                                    • declaratie de avere            • declaratie de interese

Vasile Marian                                                         • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vasile Ramona-Monica                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Velcea Ramona-Liliana                                       • declaratie de avere             • declaratie de interese

Velicu Florena-Brindusa                                     • declaratie de avere             • declaratie de interese

Vlaicu Alexandru                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Voicu Loredana-Elena                                        • declaratie de avere              • declaratie de interese

Voinescu Gabriela                                                • declaratie de avere             • declaratie de interese

Zgardau Carmen                                                  • declaratie de avere             • declaratie de interese

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut