DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

DESPRE NOI

pcdata

Informatii generale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 functioneaza ca o institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 5, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si a altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, cu rol in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 este acreditata ca furnizor de servicii sociale, prin decizia 202/06.11.2017, emisa de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

Atributii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5

   • IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI:
    • identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in sectorul 5 care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
    • identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
    • acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial;
    • asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate prevenirii separarii copilului de familie si a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de parintii sai;
    • realizeaza evaluarea psihosociala si instrumentarea dosarelor beneficiarilor care se confrunta temporar cu o situatie exceptionala si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului,in vederea acordarii de prestatii financiare exceptionale;
    • verifica indeplinirea conditiilor legale in vederea acordarii de prestatii financiare exceptionale/stimulent educational, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a consiliului local, si pregateste documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;
    • intocmeste dispozitii de acordare/respingere sau, dupa caz, de modificare/suspendare/incetare a beneficiilor de asistenta sociala (prestatii financiare exceptionale/stimulent educational, crese sociale) acordate din bugetul local.
   • IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE A PERSOANEI SI FAMILIEI:
    • completeaza evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii   si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
    • acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
    • depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
    • asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;
    • depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala.
    • PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE:
     • asigura masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice si agresorilor familiali;
     • fundamenteaza si propune Consiliului Local sector 5 infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice care ofera servicii destinate prevenirii si combaterii violentei domestice.
    • ASISTENTA SPECIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI:
     • promoveaza si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare;
     • actioneaza pentru promovarea alternativelor la protectia institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati;
     • ia masurile necesare pentru planificarea si asigurarea continuitatii serviciilor acordate tanarului cu dizabilitati la trecere din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a adultului cu dizabilitati, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia.

Structura

Servicii subordonate DIRECTORULUI EXECUTIV:

 • Serviciul Managementul Calitatii si Control Intern;
 • Biroul Secretariat Comisia pentru Protectia Copilului si Comisia de Evaluare pentru Persoanele Adulte cu Handicap;
 • Serviciul Secretariat, Registratura si Relatii cu Publicul;
 • Compartimentul Audit Intern;
 • Serviciul Adoptii si Postadoptii.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECTIA PROTECTIA COPILULUI

Structuri subordonate: 

 • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului:
  • Compartimentul Evaluare, Consiliere, Monitorizare, Relatii Personale si Sprijin pentru Copii si Parinti;
 • Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente;
 • Serviciul Rezidential – management de caz Copii;
 • Centrul Maternal „Sf. Maria”;
 • Serviciul Alternative de Tip Familial:
  • Asistenti Maternali Profesionisti;
 • Complexul de Servicii de Zi pentru Copii;
 • Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Ciresarii II”;
 • Complexul de Servicii Socio -Educative pentru Copii;
 • Biroul de Protectie a Copilului Delincvent si Predelincvent;
 • Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala pentru Copii;
 • Serviciul de Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie si Repatrieri:
  • Adapostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii;
 • Centrul Social Comunitar „Ferentari”;
 • Centrul de Tip Rezidential pentru Copii cu Dizabilitati;
 • Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati – Trompetului 117;
 • Biroul Organizare si Functionare Crese:
  • Cresa „Ariel si Aurora”;
  • Cresa „Sf. Stelian”;
  • Cresa „Sf. Andrei”;
 • Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati;
 • Serviciul Interventie in Regim de Urgenta a Copilului:
  • Compartiment Telefonul Copilului.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECTIA SOCIALA

  Structuri subordonate:

 • Echipa Mobila de Interventie pentru Persoane Aflate in Situatii de Risc;
 • Complexul de Servicii Sociale pentru Protectia Victimelor Violentei Domestice;
 • Serviciul Acordare Beneficii Sociale:
  • Compartiment Venit Minim Garantat;
  • Compartiment Acordare Ajutor Incalzirea Locuintei;
  • Compartiment Alocatie pentru Sustinerea Familiei;
  • Compartiment Acordare Sprijin Financiar Bone.
 • Compartimentul Asistenta Comunitara;
 • Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei  Adulte:
  • Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infractiunilor;
  • Centrul Multifunctional pentru Persoane Varstnice;
  • Compartiment Ingrijiri la Domiciliu;
  • Clubul Bunicilor Sector 5 – Centrul Comunitar;
  • Locuinta Temporara pentru Persoanele Adulte Fara Adapost;
  • Baia Publica si Spalatoria Sociala;
 • Serviciul Alocatii si Indemnizatii;
 • Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati;
 • Serviciul Drepturi si Facilitati Persoane cu Dizabilitati;
 • Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte:
  • Biroul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Dizabilitati;
  • Compartimentul Monitorizare Asistenti Personali:
   • Asistenti Personali;
   • Asistenti Personali Profesionisti.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECTIA ECONOMICA

Structuri subordonate:

 • Serviciul Buget, Executie Bugetara;
 • Biroul Contractare Servicii Sociale si Derulare Contracte;
 • Serviciul Financiar – Contabilitate;
 • Serviciul Administrativ, Intretinere;
 • Serviciul Achizitii Publice si Urmarire Contracte.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECTIA RESURSE UMANE SI JURIDIC

Structuri subordonate:

 • Serviciul Resurse Umane;
 • Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta;
 • Serviciul Juridic si Contencios.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT – DIRECTIA STRATEGII SI PROGRAME IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE

Structuri subordonate:

  • Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiza si Statistici in Asistenta Sociala;
  • Serviciul Strategii, Programe si Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale;
  • Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor.

Conducere

 • Director Executiv – 
 • Director Executiv Adjunct – Directia Resurse Umane si Juridic – 
 • Director Executiv Adjunct – Directia Strategii si Programe in Domeniul Asistentei Sociale –
 • Director Executiv Adjunct – Directia Economica – 
 • Director Executiv Adjunct – Directia Sociala – Maria-Cristina TITEA
 • Director Executiv Adjunct – Directia Protectia Copilului – Ramona-Monica VASILE

GDPR

Planul de Integritate aferent Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020

Regulamentul de organizare si functionare

 • Cadrul normativ de organizare si functionare al DGASPC Sector 5, respectiv statul de functii, organigrama si Regulamentul de organizare si functionare, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr.165/06.08.2020

Concursuri

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020

 

 

Anunt privind organizarea concursului de promovare intr-o functie publica de conducere vacanta, organizat in data de 07.01.2021

 

 

Anunt privind renuntarea la desfasurarea concursului de promovare in functia publica de conducere vacanta de Director Executiv Adjunct – Directia Protectia Copilului, organizat in data de 07.01.2021 descarca de aici

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020

 

 

Anunt testare profesionala organizata in data de 27.11.2020

 

 

Anunt privind reluarea procedurii de concurs pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Administrativ, Intretinere – descarca de aici.

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 – descarca de aici.

 

 

Anunt privind organizarea examenului pentru promovare in functie a personalului contractual, din data de 23.11.2020

 

 

Anunt important – suspendare concurs organizat in data de 12.11.2020, respectiv 18.11.2020 – descarca de aici.

 

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut de functionarii publici de executie, din data de 03.12.2020

 

 

 

Anunt privind organizarea si desfasurarea examenului de testare profesionala a personalului contractual al caror posturi au fost supuse reorganizarii, din data de 09.11.2020

 

 

 

Anunt privind organizarea si desfasurarea examenului de testare profesionala a personalului contractual al caror posturi au fost supuse reorganizarii, din data de 05.11.2020

 

 

 

Concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere vacanta, organizat in data de 18.11.2020  

 

 

 

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent personal, pentru un tanar, in varsta de 19 ani, cu handicap grav, utilizator de fotoliu rulant, organizat in data de 12.11.2020

 

 

 

 

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminata, organizat in data de 12.11.2020

 

Anunt important – renuntare concurs organizat in data de 12.11.2020 – descarca de aici

 

 

Anunt prinvind examentul de promovare in grad profesional superior celui detinut de functionarii publici de executie organizat în data de 04.11.2020

 • Anunt si bibliografii – descarca de aici;
 • Afisare rezultate  selecție dosare  pentru examenul  de promovare în grad profesional superior – descarca de aici;
 • Afisare rezultate proba scrisa pentru examenul de promovare în grad profesional superior – descarca de aici;
 • Afisare rezultate interviu pentru examenul de promovare în grad profesional superior – descarca de aici;
 • Afisare rezultate finale pentru examenul de promovare în grad profesional superior – descarca de aici.

 

 

 

 

Anunt testare profesionala organizata in data de 06.10.2020

 

 

 

Anunt testare profesionala organizata in data de 01.10.2020

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare in grad imediat superior a personalului contractual din data de 30.09.2020

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare la expirarea perioadei de proba a personalului contractual din data de 30.09.2020

 

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020descarca de aici.

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinatadescarca de aici.

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare la expirarea perioadei de proba a personalului contractual din date de 31.07.2020

 

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 descarca de aici;

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinatadescarca de aici.

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare in grad profesional superior pentru functionari publicidescarca de aici;

Afisare selectie dosare privind examenul de promovare in grad profesional superiordescarca de aici;

Afisare rezultate proba scrisa privind examenul de promovare in grad profesional superior descarca de aici;

Afisare rezultate interviu privind examenul de promovare in grad profesional superior descarca de aici;

Afisare rezultate finale privind examenul de promovare in grad profesional superiordescarca de aici.

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020descarca de aici;

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinata descarca de aici.

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare la expirarea perioadei de proba a personalului contractual descarca de aici.

Afisare rezultate finale ale exmenului de definitivare din data de 26.06.2020descarca de aici.

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020descarca de aici.

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinata – descarca de aici.

 

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual din data de 19.06.2020

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 descarca de aici.

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinata – descarca de aici.

 

Concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante din 25.03.2020

Anunt important – suspendare proba scrisa concurs 25.03.2020descarca de aici.

 

Concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante pe perioada nedeterminata din 25.02.2020

 

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata din 04.02.2020

Declaratii de avere si de interese anul 2019

Amzuica Madalina-Carmen                                            • declaratie de avere          • declaratie de interese

Andrei I. Aurel                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Anghel Alina-Violeta                                                        • declaratie de avere          • declaratie de interese

Antohe Camelia                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Antonescu Bogdan-Catalin                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Apostoaie Alina-Niculina                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Arnautu Mariana                                                              • declaratie de avere          • declaratie de interese

Avram Viorica                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Badea Violeta-Sofia                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Baicu Casandra-Gabriela                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bajenaru Nicoleta-Elena                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Balan Ana-Maria-Sorela                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Balasa Magdalena-Cristina                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Baltaretu Mirela                                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Balu Mihaela Alisa                                                            • declaratie de avere          • declaratie de interese

Banica R. Mariana-Nicoleta                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Barbu Eliza                                                                         • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bernicu Carmen                                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Biru Elena                                                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bologa Maricica-Violeta                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Borcanea Dorina                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bostan Culita                                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Botnaru Gabriela-Sabrina                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Brai Mihaela-Elena                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bran Simona-Elena                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Brinzei Elena-Daniela                                                      • declaratie de avere          • declaratie de interese

Buciu Mirela-Lucretia                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bucur Mona                                                                       • declaratie de avere          • declaratie de interese

Bungardean Mihaela-Loredana                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Burlacu Emilia                                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Calarasanu Liliana                                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cantu Bogdan-Nicolae                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Capraru Valentina-Alina                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Carbune R. Marieta                                                         • declaratie de avere          • declaratie de interese

Catana Maria-Magdalena                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cautisanu Elena                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cazacu Maria                                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cazan Sofia                                                                       • declaratie de avere          • declaratie de interese

Chiran Ionela-Mihaela                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Danut                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Florina-Nicoleta                                              • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Roza                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciobanu Stefania-Melania                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ciorobea Angela-Nicoleta                                              • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cita Mariana                                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Codreanu Magdalena-Francesca                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Codreanu Mihai                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cojocaru Ana-Maria-Roberta                                       • declaratie de avere          • declaratie de interese

Coman Emma-Antonia                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantin Carmen-Mioara                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantin Catalin                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantin Elena-Laura                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Constantinescu Constantin-Valentin                         • declaratie de avere          • declaratie de interese

Copoiu Georgiana                                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Coprinsu Ioana                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Crisan Madalina-Ileana                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cristea Gheorghe                                                           • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cristoiu Ionut-Bogdan                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Cucu Lenuta                                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Denes Mariana                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dinu Tatiana                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dionisie Corina-Georgiana                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dobrescu Camelia                                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dobrin Adrian                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dobrin Elena                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Draghici Maria                                                               • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dragomirescu Adriana                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dumitrescu Manuela                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dumitru Daniel-Cristian                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dumitru Elena-Irina                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Duna Denisa                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Dutu Maria-Madalina                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Enache Ana-Maria                                                        • declaratie de avere          • declaratie de interese

Encutu Maria                                                                 • declaratie de avere          • declaratie de interese

Enea Diana-Mihaela                                                     • declaratie de avere          • declaratie de interese

Fatu Monica                                                                   • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ficiu Georgiana                                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Florea Ileana-Cristina                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Florescu Mihaela-Cristina                                          • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ganea Georgeta                                                             • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ganea Iuliu-Catalin                                                      • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ganea Madalina-Ioana                                                • declaratie de avere          • declaratie de interese

Gavrila Amelia-Cristina                                              • declaratie de avere          • declaratie de interese

Gebac Ana-Georgeta                                                    • declaratie de avere          • declaratie de interese

Georgescu Mirela                                                         • declaratie de avere          • declaratie de interese

Gheorghe Alice-Oana                                                  • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ghergheleasa Anca                                                      • declaratie de avere          • declaratie de interese

Ghiorghe Elena-Loredana                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ghita Maria                                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Golescu Georgiana                                                      • declaratie de avere           • declaratie de interese

Golescu Octavian-Bogdan                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Grigore Olguta-Marinela                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Grigore Stefania-Monica                                           • declaratie de avere           • declaratie de interese

Gurita Erika-Cristina                                                 • declaratie de avere           • declaratie de interese

Hutanu Petronela                                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Iancu Anca-Elena                                                       • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ica Claudia-Constanta                                               • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ilie Cosmin                                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ioana Petre                                                                   • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ionel Nicoleta                                                              • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ionescu Adriana                                                         • declaratie de avere           • declaratie de interese

Ionescu Gabriela                                                        • declaratie de avere           • declaratie de interese

IN CURS DE ACTUALIZARE

Declaratii de avere si de interese anul 2020

IN CURS DE ACTUALIZARE

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut