DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

DESPRE NOI

pcdata

Informatii generale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 este o institutie publica cu personalitate juridica ce functioneaza in subordinea Consiliului Local Sector 5, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, cu rol in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.

In conformitate cu legislatia in vigoare Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 a fost reacreditata ca si furnizor de servicii sociale, prin decizia 202/06.11.2017, emisa de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

Atributii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5

 • IN DOMENIUL PROTECTIEI SI PROMOVARII DREPTURILOR COPILULUI:
  • identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in sectorul 5 care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
  • identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
  • acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial.
  • asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate prevenirii separarii copilului de familie si a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de parintii sai.
 • IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI DOMESTICE
  • asigura masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice si agresorilor familiali;
  • fundamenteaza si propune Consiliului Local sector 5 infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice care ofera servicii destinate prevenirii si combaterii violentei domestice.
 • IN DOMENIUL PREVENIRII SEPARARII COPILULUI DE FAMILIE
  • realizeaza evaluarea psihosociala si instrumentarea dosarelor beneficiarilor care se confrunta temporar cu o situatie exceptionala si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului,in vederea acordarii de prestatii financiare exceptionale;
  • verifica indeplinirea conditiilor legale in vederea acordarii de prestatii financiare exceptionale/stimulent educational, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a consiliului local, si pregateste documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;
  • intocmeste dispozitii de acordare/respingere sau, dupa caz, de modificare/suspendare/incetare a beneficiilor de asistenta sociala (prestatii financiare exceptionale/stimulent educational, crese sociale) acordate din bugetul local.
 • IN DOMENIUL ASISTENTEI SPECIALE A PERSOANELOR CU DIZABILITATI 
  • promoveaza si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare;
  • actioneaza pentru promovarea alternativelor la protectia institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati;
  • ia masurile necesare pentru planificarea si asigurarea continuitatii serviciilor acordate tanarului cu dizabilitati la trecere din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a adultului cu dizabilitati, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia.
 • IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE A PERSOANEI SI FAMILIEI
  • completeaza evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii   si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
  • acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
  • depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
  • asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;
  • depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala.

Structura

Servicii subordonate DIRECTORULUI GENERAL:

 • Serviciul Resurse Umane;
 • Serviciul Juridic si Contencios;
 • Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situatii de Urgenta;
 • Serviciul Secretariat, Registratura si Relatii cu Publicul;
 • Serviciul Informare Cetateni;
 • Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor;
 • Compartimentul Strategii, Programe, Relatie cu O.N.G. – uri, Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale si Protectiei Copilului;
 • Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiza si Statistici in Asistenta Sociala;
 • Biroul Secretariat Comisia pentru Protectia Copilului si Comisia de Evaluare pentru Persoanele Adulte cu Handicap;
 • Compartimentul Audit Intern.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECTIA  SPECIALA A COPILULUI:

Structuri subordonate: 

 • Serviciul Adoptii – Compartimentul Protectie Tip Familial;
 • Serviciul Asistenta Maternala – Corpul Asistentilor Maternali Profesionsti;
 • Serviciul Protectie Tip Rezidential;
 • Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului;
 • Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere si Exprimare Libera a Opiniei Copilului;
 • Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati;
 • Biroul de Protectie a Copilului Delincvent si Predelincvent – Echipa mobila de interventie pentru persoane aflate in situatii de risc;
 • Serviciul de Interventie pentru Copiii Strazii;
 • Ansamblul Rezidential de Tip Familial „Sf. Nicolae” – baieti;
 • Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Ciresarii II” – centru mixt;
 • Ansamblul Rezidential de Tip Familial „Sf. Maria” – centru mixt;
 • Adapostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii;
 • Centrul de Tip Rezidential pentru Copiii cu Dizabilitati;
 • Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente Sociale de Tip Familial;
 • Complex de Servicii Sociale pentru Protectia Victimelor Violentei Domestice:
  1. Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice;
  2. Centrul de Recuperare Victimelor Violentei Domestice;
  3. Centrul de Asistenta destinat Agresorului.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PREVENIREA SEPARARII COPILULUI DE FAMILIE:

    Structuri subordonate: 

 • Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului;
 • Compartimentul Evaluare, Consiliere, Monitorizare Relatii Personale si Sprijin pentru Copii si Parinti;
 • Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati;
 • Centrul de Zi „Sf. Ana”;
 • Centrul de Zi „George Calinescu”;
 • Centrul de Zi „Mihail Sadoveanu”;
 • Centrul de Zi „Sf. Maria”;
 • Centrul Maternal „Sf. Maria”;
 • Cresa „Sf. Stelian”;
 • Cresa „Sf. Andrei”;
 • Cresa „Ariel si Aurora”;
 • Complexul de Servicii Socio -Educative pentru Copii:
  1. Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati;
  2. Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii cu dizabilitati;
  3. Centrul de zi pentru adolescenti;
  4. Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;
  5. Centrul de zi pentru consiliere, sprijin si resurse pentru parinti si copii;
 • Centrul Social-Comunitar „Ferentari”;
 • Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU ASISTENTA SOCIALA A PERSOANEI SI FAMILIEI:

  Structuri subordonate:

 • Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei  Adulte:
  • Ingrijitori la domiciliu;
  • Centrul Multifunctional pentru Persoane Varstnice;
  • Spalatoria Sociala;
  • Baia Publica Sociala;
  • Locuinta temporara pentru persoanele adulte fara adapost;
  • Clubul Bunicilor Sector 5 – Centrul Comunitar.
 • Serviciul Acordare Beneficii Sociale:
  • Compartimentul Venit Minim Garantat;
  • Compartimentul Acordare Ajutor pentru Incalzirea Locuintei;
  • Compartimentul Alocatie pentru Sustinerea Familiei.
 • Serviciul Sustinerea Familiei si Copilului:
 • Compartimentul Asistenta Comunitara.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU ASISTENTA SPECIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI:

Structuri subordonate:

 • Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati;
 • Serviciul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Dizabilitati;
 • Compartimentul Monitorizare Asistenti Personali;
 • Corpul Asistentilor Personali;
 • Corpul Asistentilor Personali Profesionisti;
 • Serviciul Drepturi si Facilitati Persoane cu Dizabilitati.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC 

Structuri subordonate:

 • Serviciul Contabilitate;
 • Serviciul Buget- Executie Bugetara si Evidenta Patrimoniu;
 • Serviciul Financiar, Salarizare;
 • Compartimentul Achizitii Publice;
 • Compartimentul Monitorizare Contracte;
 • Serviciul Administrativ, Aprovizionare.

Conducere

 • Director General – Florentina POPESCU
 • Director General Adjunct pentru Protectia Speciala a Copilului – Ionel BRAI
 • Director General Adjunct pentru Prevenirea Separarii Copilului de Familie – Gabriela MARC
 • Director General Adjunct pentru Asistenta Sociala a Persoanei si Familiei – Maria Cristina TITEA
 • Director General Adjunct pentru Asistenta Speciala a Persoanelor cu Dizabilitati – Mona BUCUR
 • Director General Adjunct Economic – Alina APOSTOAIE

GDPR

Planul de Integritate aferent Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 - 2020

Regulamentul de organizare si functionare

 • Cadrul normativ de organizare si functionare al DGASPC Sector 5, respectiv statul de functii, organigrama si Regulamentul de organizare si functionare, a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr.248/31.10.2019

Concursuri

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 descarca de aici;

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinatadescarca de aici.

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare in grad profesional superior pentru functionari publicidescarca de aici.

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020descarca de aici;

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinata descarca de aici.

 

 

 

Anunt privind examenul de promovare la expirarea perioadei de proba a personalului contractual descarca de aici.

Afisare rezultate finale ale exmenului de definitivare din data de 26.06.2020descarca de aici.

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020descarca de aici.

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinata – descarca de aici.

 

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual din data de 19.06.2020

 

 

 

Anunt privind angajarea fara concurs pe durata determinata conform art.27 din Legea nr.55/2020 descarca de aici.

Afisare selectie dosare privind angajarea fara concurs pe durata determinata – descarca de aici.

 

Concurs pentru ocuparea unor functii publice vacante din 25.03.2020

Anunt important – suspendare proba scrisa concurs 25.03.2020descarca de aici.

 

Concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante pe perioada nedeterminata din 25.02.2020

 

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata din 04.02.2020

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Skip to content