DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Atributii

pcdata

Atributii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5

 • IN DOMENIUL PROTECTIEI SI PROMOVARII DREPTURILOR COPILULUI:
  • intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;
  • monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;
  • identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua copii in plasament;
  • monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;
  • identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
  • acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial;
  • reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;
  • indepineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa;
  • identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Sectorul 5 care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
  • monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;
  • indeplineste si alte atributii ce ii revin in domeniul adoptiei, conform prevederilor legale in vigoare;
  • realizeaza la nivelul Sectorului 5 baza de date privind copiii aflati in sistemul de protectie speciala, copiii si familiile aflate in situatie de risc si raporteaza trimestrial aceste date Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii;
  • asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate prevenirii separarii copilului de familie si a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de parintii sai, in conditiile legii.
 • IN DOMENIUL PREVENIRII SI COMBATERII VIOLENTEI DOMESTICE:
  • asigura masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice si agresorilor familiali;
  • monitorizeaza masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei domestice, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei domestice si agresorilor familiali;
  • dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor destinate prevenirii si combaterii violentei domestice;
  • fundamenteaza si propune Consiliului Local Sector 5 infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice care ofera servicii destinate prevenirii si combaterii violentei domestice;
  • sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor victime ale violentei domestice, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;
  • monitorizeaza cazurile de violenta domestica  din Sectorul 5;
  • identifica situatii de risc pentru partile implicatein situatii de violenta domestica si indruma partile catre servicii de specialitate/mediere;
  • realizeaza la nivelul Sectorului 5 baza de date privind cazurile de violenta domestica si raporteaza trimestrial aceste date catre Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati.
 • IN DOMENIUL PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITATI:
  • promoveaza si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare;
  • asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati, in conditiile legii, in baza strategiei locale Sector 5, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele cu dizabilitati;
  • actioneaza pentru promovarea alternativelor la protectia institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati;
  • asigura evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilitati, propune incadrarea in grad de handicap, respectiv mentinerea in grad de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia, avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit la nevoie de managerul de caz, recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexa, si monitorizeaza activitatea acestuia;
  • asigura secretariatul si conditiile de functionare ale comisiei de evaluare si incadrare in grad de handicap, prevazute de lege;
  • asigura monitorizarea realizarii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
  • respecta optiunea referitoare la asistent personal sau indemnizatie, exprimata in scris, emite acordul in acest sens si il comunica angajatorului, in termenul prevazut de lege;
  • ia masurile necesare pentru planificarea si asigurarea continuitatii serviciilor acordate tanarului cu dizabilitati la trecere din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a adultului cu dizabilitati, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
  • asigura pregatirea tanarului pentru viata adulta si pentru viata independenta;
  • asigura designul universal si adaptarea rezonabila pentru toate serviciile si programele pe care le desfasoara;
  • asigura colectarea si transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitati de Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii si alte institutii cu activitati in domeniu;
  • identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti personali profesionisti, in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti personali profesionisti atestati, evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora.

 

 • IN DOMENIUL PROTECTIEI PERSOANELOR VARSTNICE SI A ALTOR PERSOANE ADULTE AFLATE IN SITUATII DE DIFICULTATE:
  • completeaza evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
  • acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
  • depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
  • verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;
  • asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;
  • depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;
  • asigura organizarea, administrarea si finantarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, precum si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, in conditiile legii.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut