DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Compartimentul Asistenta Comunitara

pcdata

Domeniul de competenta

Asistenta comunitara la nivelul Sectorului 5 se efectueaza cu ajutorul personalului specializat (mediator sanitar si asistent social) din cadrul Compartimentului Asistenta Comunitara din cadrul DGASPC Sector 5.

Compartimentul de asistenta comunitara are drept scop prestarea asistentei sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea si depasirea situatiilor de dificultate la nivel de comunitate.

Obiectivele acestui compartiment sunt reprezentate de:

 • Identificarea persoanelor aflate in situatie de dificultate si facilitarea accesului acestora la prestatii si servicii sociale;
 • Sustinerea si mobilizarea comunitatii in vederea prevenirii si solutionarii situatiilor de dificultate.

Cazurile carora li se acorda asistenta comunitara pot fi:

 • dentificate in teren in activitatea zilnica a angajatilor din cadrul DGASPC Sector 5;
 • sesizate de medici de familie, spitale, asociatii de locatari, vecini etc.;
 • sesizate de persoana in cauza sau de unul dintre membri de familie.

Asistenta comunitara, in conditiile Legii asistentei sociale nr. 292/2011, se acorda in cazul oricarei persoane/familii aflata intr-o situatie de dificultate si care nu dispune de resursele proprii necesare pentru a depasi situatia de risc.

Categorii de beneficiari

Beneficiarul serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara este colectivitatea locala a Sectorului 5, iar in cadrul acesteia, in mod deosebit, categoriile de persoane vulnerabile, care se gasesc in una sau mai multe situatii mentionate mai jos:

 1. nivel economic sub pragul saraciei;
 2. somaj;
 3. nivel educational scazut;
 4. diferite dizabilitati, boli cronice;
 5. boli aflate in faze terminale, care necesita tratamente paleative;
 6. graviditate;
 7. vârsta a treia;
 8. vârsta sub 16 ani;
 9. fac parte din familii monoparentale;
 10. risc de excluziune sociala.

Servicii oferite

Tipul de activitati desfasurate/servicii oferite prin intermediul Compartimentului Asistenta Comunitara:

 • informare si consiliere: cunoasterea drepturilor sociale, prevenirea si combaterea unor comportamente care pot conduce la cresterea riscului de excluziune sociala (violenta în familie, traficul de persoane, delincventa, s.a.), precum si masurile de sprijin în vederea facilitarii integrarii/reintegrarii sociale si insertiei / reinsertiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
 • educatie extra curriculara: educatie pentru sanatate, educatie privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, educatie pentru prevenirea si combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educatie civica, educatie pentru dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta, educatie pentru prevenirea si combaterea comportamentelor anti-sociale;
 • facilitarea accesului pe piata muncii;
 • facilitare a accesului la o locuinta;
 • promovarea unui stil de viata sanatos si activ;
 • sprijin pentru obtinerea actelor de stare civila si/sau de identitate (certificate de nastere, carti de identitate);
 • activitati de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: constientizare si sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune sociala si promovarea masurilor de asistenta social în comunitate, facilitarea accesului la servicii medicale;
 • mobilizarea potentialului comunitar pentru depasirea starii de dificultate si sustinerea actiunilor de voluntariat;
 • organizarea colaborarii intre institutiile locale publice si private si membrii comunitatii pentru implicare in solutionarea situatiilor de dificultate de ordin comunitar;
 • alte activitati de promovare si campanii de constientizare a publicului larg despre domeniul de activitate al institutiei si de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora.
 • Instrumentarea unui caz social presupune, indiferent de specificul acestuia sau domeniul abordat (protectia copilului, a persoanei cu nevoi speciale, a batrânului, a somerului, a persoanei delincvente, etc.), parcurgerea unui traseu comun tuturor cazurilor din practica asistentei sociale:
 • Referirea (este ziua in care se înregistreaza sesizarea, referirea sau transferul cazului de catre asistentul social in cadrul institutiei care ofera servicii sociale);
 • Evaluarea initiala (presupune o investigare sumara a situatiei cazului pentru a se decide daca acesta face obiectul specificului institutiei care ofera servicii sociale si daca se încadreaza în criteriile acesteia de sprijin);
 • Deschiderea cazului (ziua în care asistentul social, împreuna cu responsabilul/managerul de caz, decide deschiderea cazului în vederea instrumentarii si solutionarii acestuia);
 • Etapa de evaluare (presupune o investigare si analiza amanuntita a tuturor elementelor care sunt implicate în cazul instrumentat: persoana aflata intr-o situatie de dificultate si mediul sau de viata, familia si sistemul acestuia de relatii, factorii care au generat situatia problematica, resursele posibile pentru rezolvarea cazului, etc.);
 • Elaborarea planului de interventie/permanenta  (realizarea acestui plan de catre asistentul social/comunitar si aprobat de catre supervizor);
 • Etapa de interventie propriu-zisa (presupune actiuni specifice de interventie realizate de catre asistentul social/comunitar, precum si mobilizarea si implicarea tuturor resurselor umane, finaciare, materiale, comunitare identificate de catre acesta în vederea rezolvarii cazului prin îndeplinirea obiectivelor planului de interventie;
 • Etapa de monitorizare (presupune urmarirea si evaluarea permanenta a situatiei beneficiarului pentru a se asigura starea de echilibru urmarita în rezolvarea cazului; asistentul social/comunitar nu intervine decât daca se modifica date ale situatiei persoanei in cauza sau intervin factori neprevazuti care pot afecta echilibrul realizat);
 • Inchiderea cazului (respectiv data in care asistentul social/comunitar decide sa încheie orice implicare în cazul instrumentat; închiderea cazului se poate realiza fie conform planului de interventie – atunci când asistentul social/comunitar si-a atins obiectivele stabilite anterior, fie prin referire sau transfer catre o alta institutie/alt serviciu social – atunci când situatia nu poate fi rezolvata la nivelul DGASPC Sector 5).

Acte necesare pentru oferirea serviciilor

 • Cerere/solicitare/sesizare;
 • CI/BI solicitant;
 • Acte doveditoare pentru veniturile realizate;
 • Document justificativ asupra situatiei locative;
 • Orice document justificativ pentru situatia de dificultate in care se afla solicitantul si/sau familia acestuia (acte medicale, hotarâri de evacuare, documente referitoare la debite etc.);

Cadrul legal

 • Constitutia României;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;
 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
 • OUG nr.18/2017 privind asistenta medicala comunitara;
 • OUG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;
 • HG nr.56/2009 privind normele metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale.
 • Ordinul nr.619 din 14 august 2002 pentru aprobarea functionarii ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002;

Program de lucru cu publicul

 • Luni: 9-13
 • Marti: 9-13
 • Miercuri: 9-13
 • Joi: 12-16
 • Vineri: Nu se lucreaza cu publicul.

Date de contact

 • Telefon: 021-316.77.07

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut