DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Echipa Mobila de Interventie pentru Persoane Aflate in Situatii de Risc

george

Scopul Serviciului Social Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc este identificarea și monitorizarea persoanelor vulnerabile, fără adăpost, a persoanelor sau familiilor aflate în stradă, a persoanelor sau familiilor care şi-au pierdut locuinţa în urma unor incendii sau dezastre naturale, a persoanelor care practică sexul comercial în vederea prevenirii infectării cu HIV sau alte BTS, a persoanelor care prezintă adicții de substanţă, în vederea furnizării serviciilor pentru reducere a riscurilor de infectare cu HIV/VHB/VHC și tuberculoză și de sprijin pentru accesarea serviciilor de asistență medicală, consiliere socială și psihologică, integrare socială și profesională.

Domeniul de competență

– Identificarea/contactarea beneficiarilor, prin activități desfășurate pe teren (mapping);
– Furnizarea serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activități: informare, educare, consiliere pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV/alte ITS și tuberculoză (menținerea stării de sănătate a beneficiarilor) și distribuire de materiale informative;
– Informare cu privire la servicile de consiliere vocațională și orientare profesională oferite sau de alte organizații / furnizori de servicii publici și privați (prin materiale scrise și prin intermediul echipei);
– Distribuirea de materiale sanitare pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV: Seringi de unică folosință, prezervative și alte materiale (tampoane sterile cu alcool, recipienți sterili);
– Recuperarea seringilor utilizate și procesarea (incinerarea) lor;
– Consiliere socială și referiri către alte servicii sociale, medicale, juridice și de orientare vocațională și profesională;
– Consiliere psihologică;
– Consiliere pre/post test HIV/VHB/VHC (teste rapide);
– Acompaniere și facilitarea accesării serviciilor medicale și sociale pentru prevenirea complicațiilor asociate injectării de droguri, infecției cu HIV, hepatite virale B și C, alte ITS, tuberculoză (prevenire secundară).

Beneficiarii

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc sunt:
a) persoane fără adăpost;
b) persoane care consumă droguri injectabile (CDI);
c) persoane care practică sexul comercial;
d) alte categorii de persoane vulnerabile (defavorizate socio-economic, aflate în risc de excluziune socială, infectate cu HIV, hepatită, tuberculoză etc.).

Serviciile oferite

Serviciile oferite:
a) Acordarea de asistență medicală și schimb de seringi;
b) Informare – activitate de diseminare către CDI (consumatori de droguri injectabile) a unor date cu privire la celelalte servicii oferite în cadrul SEMIPASR – cum ar fi consilierea, referirea către alte servicii etc., dar și proiecte derulate în cadrul DGASPC Sector 5 – prestaţii financiare, programul de plată a chiriei etc.;
c) Referirea către alte servicii – proces important în lucrul cu persoane aflate în situaţii de risc, având în vedere vulnerabilităţile multiple cu care aceştia se pot confrunta şi are scopul de a facilita accesul la alte servicii decât cele oferite în cadrul Echipei Mobile de Intervenţie pentru Persoane Aflate în Situaţii de Risc. Referirea către alte servicii (medicale sau sociale) se face cu scopul oferirii unor servicii integrate CDI;
d) Acompaniere/Transport beneficiari, în diverse locaţii, la instituţii care răspund nevoilor lor imediate sau mai puţin urgente (exemplu: adăpost de noapte perntru persoane fără adăpost – în cazul persoanelor depistate pe stradă, în sezonul rece, cu acordul acestora);
e) Consiliere – demers inițiat şi solicitat de un beneficiar şi personalizat/individualizat. Consilierea presupune servirea unor strategii de gestionare a problemelor identificate de către consilier: consiliere de reducere a riscurilor; consiliere psiho-socială;
f) Educare – sesiuni individuale sau colective care presupun, pe lângă acoperirea transferului de informaţii, și motivarea, formarea abilităţilor, crearea unei atitudini favorabile protecţiei;
g) Evaluarea nevoilor beneficiarilor – evaluare inițială; evaluare psihologică; evaluare medicală; evaluare socială.

Acte necesare pentru obținerea serviciilor

Acte necesare pentru obținerea serviciilor:
– Carte de Identitate;
– Carte de Identitate Provizorie;
– Proces verbal de identificare (întocmit de către Poliția Locală Sector 5).

Modalități și condiții de acordare aserviciilor

1. Beneficiarii CDI se adresează în mod autonom Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc în vederea accesării serviciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri. La primul contact cu beneficiarul CDI se completează o fișă de evaluare inițială, unde sunt consemnate date de identificare și nevoile identificate ale acestuia, care rezultă dintr-o primă discuție care are loc între beneficiar și angajatul din cadrul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc. De asemenea, fișa de evaluare inițială mai conține și propunerile pentru acordarea de servicii (consiliere psihologică pentru susținerea abstinenței sau menținerii în tratament substitutiv, consiliere socială, informare cu privire la reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, consiliere pre şi post testare HIV şi hepatite, testare HIV şi hepatite etc., testare multidrog, asistenţă medicală primară în teren sau la sediul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc etc.);
2. Ulterior acestei etape, beneficiarul CDI poate dispune la cerere de o evaluare psihologică, întocmită în vederea acordării serviciilor de consiliere psihologică – pentru a determina tipul de personalitate, nevoile și resursele de care dispune beneficiarul etc.;
3. De asemenea, beneficiarului CDI i se oferă posibilitatea evaluării stării de sănătate de către personalul medical calificat din cadrul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane Aflate în Situații de Risc, fiind completat un referat medical care conține la final recomandări rezultate în urma diagnosticului prezumtiv, tratament, precum și posibilitatea referirii și acompanierii către o unitate medicală / spital;
4. Persoana CDI poate beneficia de o anchetă socială la domiciliu, astfel nevoile pot fi evaluate și în funcție de situația economică și socială a acesteia, dar și a familiei sale.

Cadrul legal

– Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie;
– Legea nr.143/26 iulie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
– HG nr. 461 din 11 mai 2011 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog (actualizată la data de 21 iulie 2015);
– Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale – Anexa 7 (Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte);
– Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul 1389/513/282 din 4 august 2008 – privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri;
– Hotarârea de Guvern nr. 860 din 28 iulie 2005 – Regulament din 28 iulie 2005 (actualizat) de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare (actualizat până la data de 11 ianuarie 2007);
– Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 14/28.02.2017 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Formulare

– Notă de informare;
– Cerere;
– Declarație.

Date de contact

     Telefon: *5755 / 0736500524

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut