DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul Acordare Beneficii Sociale

pcdata

Obiectul de activitate

Asistenta sociala acordata persoanelor/familiilor aflate in risc de marginalizare sociala sau defavorizate din punct de vedere socio-economic, in vederea asigurarii unui nivel de trai minimal si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane, care au domiciliul/resedinta situat(a) pe raza sectorului 5.

Tipuri de beneficii sociale acordate

 •  Ajutorul de urgenta;
 •  Ajutorul de urgenta pentru plata chiriei;
 • Tichete sociale acordate pensionarilor;
 • Beneficiu social in valoare de 2.000 lei pentru cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta;
 • Beneficiu social in valoare de 2.000 lei pentru cuplurile care au implinit 25 de ani de casatorie neintrerupta;
 • Ajutorul pentru incalzirea locuintei;
 •  Ajutorul social;
 • Ajutor financiar privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;
 • Alocatia pentru sustinerea familiei.
 • Ajutor Financiar Bone

Baza legislativa

 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, aprobate prin HGR nr. 50/2011, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002, aprobate prin HGR nr. 1149/2002 si Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin HGR nr. 920/2011;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 71/2004 privind majorarea sumelor ce se acorda pentru suportarea unei parti din datoriile pe care persoanele sau familiile marginalizate le au la serviciile publice de stricta necesitate;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 51/2019 privind aprobarea Listei cu situatii deosebite, a Metodologiei de lucru in vedere acordarii ajutoarelor de urgenta din bugetul local si a Planului de actiuni/lucrari de interes local care urmeaza a fi desfasurate de persoanele apte de munca, ce declara ca nu realizeaza venituri si care beneficiaza de ajutorul de urgenta;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 240/2018 privind aprobarea acordarii ajutorului de urgenta pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru si a Planului de actiuni/lucrari de interes local care urmeaza a fi desfasurate de persoanele apte de munca, ce declara ca nu realizeaza venituri si care beneficiaza de ajutorul de urgenta pentru plata chiriei;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 200/2018 privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenti pe raza sectorului 5 ;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 153/2020 privind aprobarea acordarii unui beneficiu social cuplurilor rezidente pe raza sectorului 5 al Municipiului Bucuresti care au implinit  50 de ani de casatorie neintrerupta;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 119/2020 privind initierea unor proiecte sociale de acordare a unor servicii si beneficii sociale de la bugetul local al Sectorului 5;
 • Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 116/2020 privind acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 333/2018 privind stabilirea valorii la care este evaluat un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat in proprietatea unei persoane care solicita acordarea ajutorului social/alocatiei pentru sustinerea familiei/ajutorului pentru incalzirea locuintei;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 31/2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2020 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5;
 • OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata;
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HGR nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • Ordinul nr. 1474/2011 emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011;
 • OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
 • Legea nr. 104/2017 privind aprobarea OUG nr. 93/2016;
 • Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019.

Ajutorul de urgenta

Beneficiari:

Persoanele singure sau familiile care locuiesc la o adresa situata in sectorul 5 pot beneficia de ajutor de urgenta pentru depasirea unor situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor sau a unor situatii de dificultate socio-economica si/sau medicala.

 

Conditii de acordare:

 

 • domiciliul sau resedinta pe raza sectorului 5;
 • cuantumul venitului realizat lunar;
 • situatia deosebita, de dificultate sau de necesitate in care se afla persoana singura/familia;
 • bunurile mobile/imobile aflate in proprietate.
 • Ajutorul de urgenta se acorda doar persoanelor/familiilor care locuiesc la o adresa situata in sectorul 5, indiferent daca aceasta adresa este sau nu si cea stabilita legal in actul de identitate; persoanelor care, desi au in actul de identitate inscris un domiciliu/resdinta pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc in aceasta unitate administrativ-teritoriala, nu li se poate stabili dreptul la ajutor de urgenta.

 

Situatiile deosebite stabilite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta:

 

 1. Situatia medicala deosebita, aparuta ca urmare a unor afectiuni acute sau cronice.

Se pot acorda ajutoare de urgenta pentru medicamente, materiale sanitare si investigatii medicale (ex.: RMN, CT), precum si pentru interventii ale caror costuri nu sunt acoperite sau compensate partial de asigurarile sociale de sanatate.

 1. Situatia in care, inainte si dupa efectuarea unei interventii chirurgicale, ale carei costuri nu sunt acoperite sau compensate partial de asigurarile sociale de sanatate, se impune un tratament de specialitate.
 2. Situatia unei persoane singure sau familii care are in intretinere o persoana cu handicap grav sau accentuat.
 3. Situatia deosebita in care se afla o persoana singura/familie ca urmare a decesului unei alte persoane din familie, cu exceptia categoriilor de beneficiari conform prevederilor art.129 din Legea nr.263/2010, privind sistemul public de pensii.

Ajutorul de urgenta se acorda reprezentantilor legali ai copilului, in acceptiunea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz de deces al acestuia; copilului sau reprezentantului legal, in caz de deces al unuia dintre parinti; sotului sau sotiei, in caz de deces al unuia dintre ei.

 1. Situatia decesului unei persoane varstnice, definita in sensul Legii nr.17/2000, republicata, lipsita de sustinatori legali sau cand acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile familiale din cauza veniturilor reduse.

Acest ajutor se acorda doar in situatia in care persoana varstnica decedata nu figura ca beneficiara de ajutor social, stabilit in conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a realizat venituri pana in momentul decesului sau/si nu figura ca asigurat in sistemul asigurarilor sociale de stat.

 1. Situatia decesului unei persoane in strainatate, pentru repatrierea careia familia trebuie sa suporte costuri foarte mari, insa aceasta nu poate sa isi indeplineasca obligatiile legale datorita veniturilor reduse.

Cuantumul acestui ajutor de urgenta va fi de maxim 50% din cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate pentru repatriere si inhumare, asa cum sunt justificate prin documentele doveditoare prezentate in original.

 1. Situatia de dificultate in care se afla pensionarii (persoane singure sau familii).
 2. Situatia persoanelor singure/familii care au fost evacuate in urma unei hotarari judecatoresti pana la rezolvarea situatiei locative prin repartizarea unei locuinte sociale.
 3. Situatia persoanelor singure/familii care, desi traiesc pe raza Sectorului 5, nu au o locuinta proprie.
 4. Situatia de dificultate in care se afla persoana singura/familia care a inregistrat in ultimele 12 luni restante la plata cheltuielilor de intretinere.
 5. Situatia de dificultate in care se afla beneficiarii de ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Situatia de dificultate in care se afla persoanele singure/familiile care au in intretinere mai multi copii.
 7. Situatia de dificultate in care se afla persoanele singure/familiile, in vederea inregistrarii tardive a nasterii sau pentru punerea in legalitate pe linie de evidenta a populatiei si stare civila.
 8. Situatia persoanelor varstnice, cu varsta egala sau mai mare de 100 ani, cu grad ridicat de vulnerabilitate datorat in primul rand varstei, starii de sanatate, a nivelului scazut al pensiei comparativ cu cresterea progresiva a costurilor medicamentelor si a nevoilor cotidiene.

Se poate acorda un ajutor de urgenta pentru persoana varstnica, in cuantum de 1.000 lei la momentul implinirii varstei de 100 ani.

Pentru persoanele varstnice care la momentul intrarii in vigoare a prezentei hotarari au depasit varsta de 100 ani se vor acorda ajutoare de urgenta in cuantum egal cu cel stabilit anterior.

 1. Situatia persoanelor fara adapost care au fost incluse in proiectul social de acordare a ajutorului de urgenta pentru plata chiriei.

Aceste persoane/familii pot beneficia de acordarea unui ajutor de urgenta, in vederea achizitionarii unor bunuri strict necesare pentru asigurarea unui minim de trai decent, daca dispun lunar de un venit net sau, dupa caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit anual prin Hotarare de Guvern.

 1. Situatia persoanelor care au fost victime ale violentei in familie si care beneficiaza sau nu de serviciile sociale oferite in regim rezidential in structurile din subordinea DGASPC Sector 5.
 2. In alte situatii de necesitate, aparute ca urmare a unor evenimente neprevazute, confirmate prin ancheta sociala (ex.: cazul Braunstein).

    Nu se pot acorda ajutoare de urgenta pentru urmatoarele situatii:

    •  achitarea amenzilor, indiferent de natura acestora;

    •  achitarea la zi sau a restantelor inregistrate la plata taxelor si impozitelor locale;

    •  asigurarea de active financiare (asigurari de viata, fonduri private de pensii etc.).

Persoanele singure/familiile aflate in situatiile deosebite mentionate mai sus, dar care au in proprietate unul sau mai multe bunuri din tabelul de mai jos, nu sunt eligibile pentru a beneficia de ajutorul de urgenta.

 

     Lista cu bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului de urgenta1)

Bunuri imobile
1 Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
2 Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola
Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi
5 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
6 Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate in stare de functionare.
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii
Terenuri/animale si/sau pasari
1 Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

      In cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicita acordarea ajutorului de urgenta, care sunt apte de munca si declara ca nu realizeaza nici un venit, acestea vor trebui sa respecte obligatia de a efectua un numar de ore de munca in folosul comunitatii locale.

Prin “persoana apta de munca” se intelege persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a)are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
 2. b)nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;
 3. c)are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.

Face exceptie de la indeplinirea acestei conditii persoana apta de munca si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 1. a)asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
 2. b)asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;
 3. c)participa la un program de pregatire profesionala;
 4. d) se afla in incapacitate temporara sau permanenta de munca, iar aceasta este dovedita prin prezentarea, in original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiza a Capacitatii de Munca;
 5. e) femeile insarcinate, de la data la care pot beneficia de concediu prenatal sau care din motive medicale nu pot presta orele de munca;
 6. f) victimele violentei in familie;
 7. g) persoanele/familiile aflate in situatii de necesitate in urma unor accidente, calamitati naturale sau a incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5;
 8. h) persoana cu dizabilitati, care prezinta un certificat valabil de incadrare in grad de handicap;
 9. i) situatia deosebit de dificila din punct de vedere psiho-emotional, confirmata prin ancheta sociala (ex.: cazul persoanelor aflate in faze terminale ale unor boli, cazul persoanelor/familiilor care au inregistrat decesul unui/unor minor(i) etc.).

 

    Lista documentelor utilizate:

 •  Cerere;
 • Actele de identitate ale tuturor membrilor din familie sau actul de identitate al persoanei singure (buletin de identitate, carte de identitate, certificat de nastere pentru minori, certificat de deces in cazul persoanelor vaduve);
 • Actul de spatiu;
 • Acte justificative asupra veniturilor realizate (adeverinta salariu, talon pensie, talon alocatie de stat, talon indemnizatie de crestere copil, adeverinta scolara/de facultate, declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, privind veniturile realizate in cazul persoanelor care nu au loc de munca stabil);
 • Acte medicale, acolo unde este cazul (certificat de handicap, adeverinte medicale, certificate medicale, retete, bilete de intrare/iesire din spital);
 • Alte acte justificative asupra situatiei socio-economice (hotarare de divort, hotarare de incredintare minor(i), hotarare de plasament);
 • Persoanele sau familiile care locuiesc la bloc, vor prezenta o adeverinta eliberata de asociatie de locatari sau proprietari, cu semnatura si stampila administratorului sau presedintelui, din care sa rezulte ca nu au datorii la cotele de intretinere, iar in cazul in care exista datorii, care este valoarea acestora;
 • Adeverinta emisa de Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din care sa reiasa ca persoana/persoanele, care declara ca nu realizeaza venituri, s-au inregistrat in vederea ocuparii unui loc de munca sau pentru a urma cursuri de calificare/ recalificare;
 • Decizie medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Judetene de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 • Certificat emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
 • Certificat medical de constatare a capacitatii de munca, emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Judetene de Pensii pentru persoanele cu afectiuni cronice invalidante si care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii;
 • Titularii unor ajutoare de urgenta cu un cuantum mai mare de 3.000 lei au obligatia de a prezenta documente justificative asupra modului in care au utilizat suma acordata din bugetul local cu titlu de ajutor de urgenta (facturi, bonuri fiscale, adeverinta de la Casa de Asigurari Sociale referitoare la decontarea interventiei/tratamentului medical etc);

    Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

    Tipizate

 • Cerere  (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

 

    Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

    Date de contact:

Ajutorul de urgenta pentru plata chiriei

Ajutorul de urgenta pentru plata chiriei se acorda doar persoanelor/familiilor care sunt identificate ca locuiesc pe raza Sectorului 5.

Persoanele care nu locuiesc in aceasta unitate teritorial-administrativa, desi au in actul de identitate inscris un domiciliu/o resedinta pe raza Sectorului 5, nu pot beneficia de ajutor de urgenta pentru plata chiriei.

 

Categorii de beneficiari:

 • tinerii in varsta de pana la 28 de ani, externati din structurile rezidentiale ale DGASPC sector 5;
 • persoanele adulte/familiile fara adapost care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5;
 • persoanele fara locuinta, care au unul sau mai multi copii care beneficiaza de masuri de protectie speciala in unitati rezidentiale si/sau asistenta maternala, conform Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si care urmeaza sa fie reintegrati in familie;
 • victimele violentei domestice, care s-au aflat in evidentele serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC sector 5 si care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5;
 • persoanele/familiile aflate in situatii de necesitate ca urmare a calamitatilor naturale si incendiilor, care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5.

 

Conditii de acordare:

 • solicitantul, precum si oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu are in proprietate o locuinta;
 • solicitantul, precum si oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990;
 • solicitantul, precum si oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a beneficiat de sprijinul statului in credite pentru inchiriere/construire de locuinta;
 • solicitantul, precum si oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu detine in calitate de chirias o alta locuinta;
 • solicitantul isi asuma intreaga responsabilitate pentru plata utilitatilor.

 

Prin exceptie de la conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care solicita acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei, persoanele victime ale violentei in familie pot beneficia de ajutorul de urgenta pentru plata chiriei si in situatia in care acestea, precum si orice alt membru major al familiei:

 1. a) are in proprietate o locuinta;
 2. b) detine in calitate de chirias o locuinta;
 3. c) a instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990;
 4. d) a beneficiat de sprijinul statului in credite pentru inchiriere/construire de locuinta.

 

In cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicita acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei, care sunt apte de munca si declara ca nu realizeaza nici un venit, acestea vor trebui sa respecte obligatia de a efectua un numar de ore de munca in folosul comunitatii locale.

Prin “persoana apta de munca” se intelege persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
 2. b) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;
 3. c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.

Face exceptie de la indeplinirea acestei conditii persoana apta de munca si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
 2. b) asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;
 3. c) participa la un program de pregatire profesionala;
 4. d) se afla in incapacitate temporara sau permanenta de munca, iar aceasta este dovedita prin prezentarea, in original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiza a Capacitatii de Munca;
 5. e) femeile insarcinate, de la data la care pot beneficia de concediu prenatal sau care din motive medicale nu pot presta orele de munca;
 6. f) victimele violentei in familie;
 7. g) persoanele/familiile aflate in situatii de necesitate in urma unor calamitati naturale sau a incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5.
 8. h) persoana cu dizabilitati, care prezinta un certificat valabil de incadrare in grad de handicap.

 

Respingerea cererii de acordare a ajutorului de urgenta pentru plata chirie :

 • nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;
 • refuzul a de oferi informatiile solicitate sau de a pune la dispozitie documentele necesare in vederea finalizarii anchetei sociale;
 • neprezentarea in termen de 30 de zile a tuturor documentelor justificative solicitate, necesare in instrumentarea dosarului.

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere;
 • Actele de identitate ale tuturor membrilor din familie sau actul de identitate al persoanei singure (buletin de identitate, carte de identitate, certificat de nastere pentru minori, certificat de deces in cazul persoanelor vaduve, certificat casatorie) – original si xerocopie;
 • Acte justificative asupra veniturilor realizate (adeverinta salariu, talon pensie, talon alocatie de stat, talon indemnizatie de crestere copil, talon indemnizatie handicap, adeverinta scolara/de facultate, declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, privind veniturile realizate in cazul persoanelor care nu au loc de munca stabil) – original si xerocopie;
 • Hotarare de externare – original si xerocopie;
 • Hotarare judecatoreasca de evacuare definitiva – original si xerocopie;
 • Declaratie notariala pentru toti membrii majori ai familiei, in care sa se mentioneze urmatoarele:

•  nu detin/nu au detinut locuinta proprietate personala din 1990 pana in prezent;

•  nu au instrainat o locuinta proprietate personala din 1990 pana in prezent;

•  nu au beneficiat de sprijinul statului in credite pentru inchiriere/construire de locuinta;

•  nu detin in calitate de chirias o alta locuinta.

 • Acte medicale, acolo unde este cazul (certificat de handicap, adeverinte medicale, certificate medicale, retete, bilete de intrare/iesire din spital) – original si xerocopie
 • Alte acte justificative asupra situatiei socio-economice (hotarare de divort, hotarare de incredintare minor(i), hotarare de plasament)  – original si xerocopie;
 • Acord de principiu incheiat intre solicitant si proprietarul locuintei, referitor la perioada de inchiriere si cuantumul lunar solicitat drept chirie;
 • Declaratie solicitant in care isi asuma intreaga responsabilitate pentru plata utilitatilor;
 • Dovada ca s-a solicitat reintegrarea minorului/minorilor in familie, inregistrata la DGASPC Sector 5;
 • Adeverinta emisa de Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din care sa reiasa ca persoana/persoanele, care declara ca nu realizeaza venituri, s-au inregistrat in vederea ocuparii unui loc de munca sau pentru a urma cursuri de calificare/ recalificare;
 • Informatii ce se regasesc in sistemul informatic PATRIMVEN;

 

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Tipizate

 • Cerere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

Tichete sociale acordate pensionarilor

Beneficiari:

 

Tichetele sociale se acorda persoanelor care au calitatea de pensionari din sistemul public de pensii rezidenti pe raza sectorului 5, care dispun lunar de un venit care nu depaseste plafonul de 1150 lei.

 

Conditii de acordare:

 • Domiciliul sau resedinta stabilita in mod legal pe raza sectorului 5;

Beneficiile sociale se acorda pensionarilor care au domiciliul/resedinta stabilita in mod legal la o adresa situata in sectorul 5; pensionarilor care, desi au in actul de indentitate inscris un domiciliu pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc in aceasta unitate teritorial-administrativa, nu li se poate stabili dreptul la beneficii sociale acordate sub forma de tichete sociale.

 • Calitatea de pensionar inclus in sistemul public de pensii;
 • Cuantumul venitului realizat lunar, constituit din pensie, daca nu exista si alte venituri sau din cumulul pensiei cu alte tipuri de venituri, de ex.: dividende, dobanzi la conturile bancare, venituri realizate din arendare etc;
 • Active financiare detinute, respectiv depozite bancare cu o valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii;Bunurile mobile/imobile aflate in proprietate.

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea de la acordarea beneficiilor sociale

Bunuri imobile
1 Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
2 Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola

 

Bunuri mobile(*)
1 Mai mult de un autoturism,indifferent de vechimea acestuia
2 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
3 Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”
4 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
5 Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
6 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate in stare de functionare.

 

Terenuri/animale si/sau pasari
1 Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

Pensionarii care dispun lunar de venituri mai mici sau egale cu 1150 lei, dar care au in proprietate unul sau mai multe bunuri care nu sunt considerate de stricta necesitate, nu sunt eligibili pentru acordarea tichetelor sociale.

In cazul in care sotul/sotia persoanei, care solicita acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale, detine in proprietate bunuri mobile sau imobile care nu sunt considerate de stricta necesitate, solicitantul(a) nu este considerat(a) eligibil(a) pentru a fi inclus in acest proiect.

 

Respingerea cererii de acordare a dreptului la beneficii sociale :

 • nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;
 • refuzul a de oferi informatiile solicitate sau de a pune la dispozitie documentele necesare in vederea finalizarii anchetei sociale;
 • imposibilitatea de a efectua ancheta sociala la domiciliul solicitantului.

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala din bugetul local sub forma de tichete sociale acordate pensionarilor cu venituri reduse;
 • Acte de identitate (BI, CI, CIP, CN);
 • Adeverinta eliberata de Asociatia de Proprietari pentru persoanele care locuiesc la bloc;
 • Talon de pensie;
 • Talon indemnizatie handicap;
 • Talon alocatie de plasament;
 • Adeverinta salariu;
 • Informatiile oferite prin sistemul PATRIMVEN;

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Tipizate

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

Beneficiul social in valoare de 2.000 lei acordat cuplurilor care au implinit 50 ani de casatorie neintrerupta

Beneficiari:

Cuplurile de persoane varstnice cu domiciliul sau resedinta pe raza sectorului 5 care pot face dovada cu certificatul de casatorie ca au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 

Conditii de acordare:

 • Domiciliul legal sau resedinta pe raza sectorului 5, certificate prin cartea de identitate;
 • Certificatul de casatorie care evidentiaza casatoria neintrerupta a cuplului pe o perioada de cel putin 50 de ani;
 • Declaratia pe propria raspundere ca nu au mai beneficiat de acest proiect.

 

Criterii de eligibilitate pentru beneficiari:

 • durata casatoriei;

La data depunerii solicitarii, cuplul a implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

Solicitarea se poate depune in termen de 1 an de zile de la data implinirii a 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 • domiciliul sau resedinta stabilita in mod legal pe raza Sectorului 5;

Beneficiile sociale se acorda cuplurilor in care cel putin unul dintre soti are domiciliul/resedinta stabilita in mod legal la o adresa situata in Sectorul 5.

Persoanelor care desi locuiesc pe raza Sectorului 5, nu au inscris in actul de identitate un domiciliu de pe raza Sectorului 5, nu li se poate acorda beneficiul social.

 • excluderea multiplei participari;

Aceluiasi cuplu nu i se poate acorda beneficiul social de mai multe ori, pentru aceeasi aniversare.

Criteriile mentionate anterior sunt cumulative.

 

Lista documentelor utilizate:

 • xerocopii ale actelor de identitate ale ambilor soti (C.I. sau B.I.), certificate pentru conformitatea cu originalul de deponent;

La momentul depunerii cererii ambele acte de identitate trebuie sa fie valabile.

 • xerocopie a certificatului de casatorie, certificata pentru conformitatea cu originalul de deponent;

In cazul in care casatoria s-a oficiat in strainatate, se va prezenta si traducerea legalizata a certificatului de casatorie.

 • nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • declaratia pe propria raspundere referitoare la faptul ca familia locuieste efectiv pe raza Sectorului 5;
 • declaratie pe propria raspundere a titularului/ reprezentantului familiei referitoare la faptul ca nu au le-a mai fost acordat beneficiul social cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, niciunuia dintre cei doi soti;
 • extras de cont bancar, pe numele titularului cererii, in cazul in care se solicita acordarea beneficiului social prin transfer bancar.

La depunerea cererii, actele de identitate ale sotilor, precum si certificatul de casatorie se vor prezenta si in original.

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte. 

 

Tipizate

 • Cerere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);
 • Declaratie (descarca de aici).

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

Beneficiul social in valoare de 2.000 lei acordat cuplurilor care au implinit 25 ani de casatorie neintrerupta

Beneficiari:

Cuplurile de persoane varstnice cu domiciliul sau resedinta pe raza sectorului 5 care pot face dovada cu certificatul de casatorie ca au implinit 25 de ani de casatorie neintrerupta.

 

Conditii de acordare:

 • Domiciliul legal sau resedinta pe raza sectorului 5, certificate prin cartea de identitate;
 • Certificatul de casatorie care evidentiaza casatoria neintrerupta a cuplului pe o perioada de cel putin 25 de ani;
 • Declaratia pe propria raspundere ca nu au mai beneficiat de acest proiect.

 

Criterii de eligibilitate pentru beneficiari:

 • durata casatoriei;

La data depunerii solicitarii, cuplul a implinit 25 de ani de casatorie neintrerupta.

Solicitarea se poate depune in termen de 1 an de zile de la data implinirii a 25 de ani de casatorie neintrerupta.

 • domiciliul sau resedinta stabilita in mod legal pe raza Sectorului 5;

Beneficiile sociale se acorda cuplurilor in care cel putin unul dintre soti are domiciliul/resedinta stabilita in mod legal la o adresa situata in Sectorul 5.

Persoanelor care desi locuiesc pe raza Sectorului 5, nu au inscris in actul de identitate un domiciliu de pe raza Sectorului 5, nu li se poate acorda beneficiul social.

 • excluderea multiplei participari;

Aceluiasi cuplu nu i se poate acorda beneficiul social de mai multe ori, pentru aceeasi aniversare.

Criteriile mentionate anterior sunt cumulative.

 

Lista documentelor utilizate:

 • xerocopii ale actelor de identitate ale ambilor soti (C.I. sau B.I.), certificate pentru conformitatea cu originalul de deponent;

La momentul depunerii cererii ambele acte de identitate trebuie sa fie valabile.

 • xerocopie a certificatului de casatorie, certificata pentru conformitatea cu originalul de deponent;

In cazul in care casatoria s-a oficiat in strainatate, se va prezenta si traducerea legalizata a certificatului de casatorie.

 • nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • declaratia pe propria raspundere referitoare la faptul ca familia locuieste efectiv pe raza Sectorului 5;
 • declaratie pe propria raspundere a titularului/ reprezentantului familiei referitoare la faptul ca nu au le-a mai fost acordat beneficiul social cuplurilor care au implinit 25 de ani de casatorie neintrerupta, niciunuia dintre cei doi soti;
 • extras de cont bancar, pe numele titularului cererii, in cazul in care se solicita acordarea beneficiului social prin transfer bancar.

La depunerea cererii, actele de identitate ale sotilor, precum si certificatul de casatorie se vor prezenta si in original.

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Tipizate

 • Cerere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);
 • Declaratie (descarca de aici).

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

Ajutorul pentru incalzirea locuintei

Beneficiari:

 •  familiile si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 800 lei pe membru de familie si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi – cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane;
 • familiile  care au un venit lunar de pana la 800 lei pe membru de familie si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 1.082 lei si care folosesc pentru incalzirea locuintei energie termica, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane.

 

Tipuri de ajutoare:

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se definesc in functie de sistemul de incalzire utilizat si se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat:

 • ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica;
 • ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, denumit in continuare ajutor pentru energie electrica;
 • ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale,
 • ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, denumit in continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei este cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator.

 

Conditii de acordare:

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza Cererii si a declaratiei pe propria raspundere a solicitantului privind componenta familiei si veniturile acesteia, insotita de actele doveditoare.

Cererea se depune de catre titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei, care poate fi:

 • proprietarul locuintei;
 • persoana care a instrainat locuinta pe baza unui contract cu clauza de intretinere;
 • titularul contractului de inchiriere;
 • alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietar/titular de contract de inchiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au implinit 18 ani.

In situatia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile de acordare pe parcursul sezonului rece, Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face, prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:

 • incepand cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;
 • incepand cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a); (Art. 17, alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 70/2011)

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara celei in care se solicita dreptul la ajutor pentru incalzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale.

De asemenea, in cazul salariatilor care primesc tichete de masa, se va verifica daca acestea au fost declarate.

In cazul pensionarilor care dispun lunar de o pensie mai mica de 1150 lei si primesc tichete sociale in valoare de 100 lei lunar, conform HCL Sector 5 nr.200/2018, se va verifica daca acestea au fost declarate.

 

In cazul in care persoana singura/familia detine in proprietate un autoturism cu o vechime mai mare de 10 ani, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se va lua in calcul venitul potential care ar fi obtinut prin vanzarea autoturismului, in cuantum de 541.66 lei, calculat astfel: valoare voucher auto 6500 lei impartit la 12 luni. (Conform Ordinul nr. 1474/2011 si Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 333/2018 )

De asemenea, in cazul salariatilor care primesc tichete de masa, a persoanelor cu handicap care primesc tichete sociale 100 lei si a persoanelor/familiilor care beneficiaza de stimulente financiare de la DGASMB vor fi verificate daca acestea au fost declarate si luate in calcul la stabilirea venitului persoanei singure/familiei.

ATENTIE! Nedeclararea corecta a componentei familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum si a bunurilor mobile si imobile detinute, constituie contraventie, si se sanctioneaza cu amenda de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011).

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii. (Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

 

 

Bunuri imobile

1

Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti

2

Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola

 

Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”
5 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
6 Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate in stare de functionare.

 

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii

 

Terenuri/animale si/sau pasari
1 Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ATENTIE!

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului.

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU ENERGIE TERMICA

Se acorda un ajutor lunar diferentiat pentru incalzirea locuintei pe perioada de iarna pentru:

 • familiile care au un venit lunar de pana la 800 lei pe membru de familie;
 • persoanele singure care au un venit lunar de pana la 1.082 lei

In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuala se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

VENIT (lei) PROCENT FAMILII PROCENT PERSOANE SINGURE
0 155 90% 100%
155,1 210 80% 90%
210,1 260 70% 80%
260,1 310 60% 70%
310,1 355 50% 60%
355,1 425 40% 50%
425,1 480 30% 40%
480,1 540 20% 30%
540,1 615 10% 20%
615,1 800 5% 15%
800 1082 10%

Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza in limitele de venit de mai sus, compensarea procentuala este mai mare cu 10% fata de proportiile stabilite pentru familie.

Pentru persoanele singure ale caror venituri se situeaza intre 800 lei si 1.082 lei compensarea procentuala este de 10%.

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU GAZE NATURALE

In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, ajutorul lunar se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

VENIT (lei) AJUTOR (lei)
0 155 262
155,1 210 190
210,1 260 150
260,1 310 120
310,1 355 90
355,1 425 70
425,1 480 45
480,1 540 35
540,1 750 20

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, CARBUNI SI COMBUSTIBILI PETROLIERI

In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, ajutorul lunar se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

VENIT (lei) AJUTOR (lei)
0 155 54
155,1 210 48
210,1 260 44
260,1 310 39
310,1 355 34
355,1 425 30
425,1 480 26
480,1 540 20
540,1 800 20

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU ENERGIE ELECTRICA

 

In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, ajutorul lunar se acorda din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

VENIT (lei) AJUTOR (lei)
0 155 240
155,1 210 216
210,1 260 192
260,1 310 168
310,1 355 144
355,1 425 120
425,1 480 96
480,1 540 72
540,1 750 20

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere-declaratie pe propria raspundere;
 • Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilului (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de donatie etc.);
 • Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, certificat nastere pentru minori);
 • Certificat de casatorie;
 • Adeverinta de venit cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, in care sa se specifice valoarea tichetelor de masa sau sa se mentioneze ca angajatorul nu acorda tichete de masa;
 • Adeverinta de elev sau student cu mentiunea daca primeste bursa sau nu, cuantumul si tipul acesteia (bani de liceu, bursa sociala, bursa de merit, bursa de studiu);
 • Talon alocatie de stat sau adeverinta de la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti cu mentiunea daca beneficiaza de alocatia de stat;
 • Talon ajutor de somaj din luna anterioara depunerii cererii;
 • Talon de pensie din luna anterioara depunerii cererii;
 • Talon indemnizatie lunara pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;
 • Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;
 • Talon alocatie de plasament din luna anterioara depunerii cererii;
 • Talon alocatie de susutinere din luna anterioara depunerii cererii;
 • Adeverinta administrator din care sa rezulte numarul persoanelor care locuiesc la adresa, modul de facturare (lunar sau esalonat) a energiei termice si codul punctului de consum. Persoanele care locuiesc la adresa se vor mentiona nominal precizandu-se si CNP-ul acestora;
 • Alte acte justificative: hotarare judecatoreasca de divort, hotarare judecatoreasca incredintare minor(i) cu stabilirea pensiei de intretinere, hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;
 • Pentru persoanele care au alt domiciliu decat cel la care au solicitat ajutorul este necesara adeverinta din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor de incalzire a locuintei conform OUG 70/2011, eliberata de primaria comunei, orasului, municipiului sau dupa caz al sectorului Municipiului Bucuresti in care acestea isi au domiciliul sau resedinta;
 • Talon autoturism, daca este cazul.

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Nota:

 • Persoanele care folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale vor atasa la cererea-declaratie pe propria raspundere si o xerocopie dupa ultima factura de gaze.
 • Persoanele care folosesc pentru incalzirea locuintei energie electrica vor atasa la cererea-declaratie pe propria raspundere si o xerocopie dupa ultima factura la energie electrica.

In cazul cererilor depuse pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, se efectueaza anchete sociale obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii urmatoarele aspecte :

 • solicitantii nu detin alta forma de incalzire;
 • din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale;
 • solicitantii detin contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectand conditiile contractului.

 

Tipizate

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

Ajutorul social

Beneficiari:

 • Familiile si persoanele singure, cetateni romani;
 • Familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane;
 • Sotii despartiti in fapt, daca ancheta sociala atesta situatia existenta si justifica acordarea acestuia;
 • Persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii;
 • Persoanele fara locuinta beneficiaza de ajutor social numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.

 

Conditii de acordare a ajutorului social:

 • Persoanele/familiile care locuiesc la o adresa situata in sectorul 5, indiferent daca aceasta adresa este sau nu si cea stabilita legal in actul de identitate.
 • Persoanele fara locuinta beneficiaza de ajutor social numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul unitatiilor administrativ-teritoriale in care traiesc.
 • Cuantumul veniturilor realizate lunar de toti membrii familiei.

Ajutorul social, in conditiile prezentei legi, se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia.

Existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.

Cererea si declaratia pe propria raspundere se semneaza si se inainteaza de catre reprezentantul familiei. Reprezentantul familiei poate fi, dupa caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplina de exercitiu ori, in cazurile prevazute de lege, tutorele sau curatorul persoanei indreptatite.

Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara celei in care se solicita dreptul la ajutor social, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale.

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:

 • Persoana singura = 142 lei
 • Familia formata din 2 persoane = 255 lei
 • Familia formata din 3 persoane = 357 lei
 • Familia formata din 4 persoane = 442 lei
 • Familia formata din 5 persoane = 527 lei
 • Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 0.073 x ISR = 37 lei

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local.

Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de lucru.

Orele de munca se insumeaza pentru toate persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social si se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.

Persoanele apte de munca care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local, vor primi o repartitie eliberata de CVMG, adresata uneia dintre unitatile la care urmeaza sa se desfasoare activitatea (AES SRL, unitati scolare, gradinite, centrul de plasament).

Adeverintele ce atesta efectuarea orelor, vor fi eliberate de conducatorii unitatilor mai sus mentionate, avand aplicata si stampila acestora.

 

Persoana apta de munca este persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

• are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;

• nu urmeaza o forma de invatamant, cursuri de zi prevazute de lege;

• are starea de sanatate fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.

Face exceptie de la indeplinirea obligatiei de a efectua ore in folosul comunitatii, persoana apta de munca care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

• asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani, in cazul copiilor cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;

• asigura ingrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti;

• participa la un program de pregatire profesionala;

• este incadrata in munca;

• urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi, pana la implinirea varstei de 26 de ani;

• indeplineste conditiile legale de pensionare;

• detine act constatator al incapacitatii de munca.

in cazul incapacitatii temporare de munca ori, dupa caz, al pierderii totale sau partiale a capacitatii de munca a persoanei nominalizate sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local, obligatia de a presta orele de munca poate fi transferata altor persoane din familia beneficiara de ajutor social.

Incapacitatea temporara de munca poate fi dovedita cu urmatoarele acte:

• decizia medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

• certificatul emis de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;

• certificatul medical de constatare a capacitatii de munca, emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru persoanele cu afectiuni cronice invalidante si care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii.

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

Bunuri imobile
1 Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
2 Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola

 

Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”
5 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
6 Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate in stare de functionare.

 

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii

 

Terenuri/animale si/sau pasari
1 Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

ATENTIE!

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului.

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere pentru acordarea ajutorului social – conform anexei nr.1 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Actele de identitate ale tuturor membrilor din familie (buletin de identitate, carte de identitate pentru partener/partenera si pentru copiii care au implinit 14 ani, certificat de nastere pentru toti membrii); permis de sedere temporara/permanenta sau document de identitate eliberat de autoritatile romane competente sau pasaportul in cazul cetatenilor straini sau apatrizi;
 • Certificat de casatorie;
 • Hotarâre judecatoreasca de divort; hotarâre judecatoreasca incredintare minor(i)/stabilire domiciliu minor(i) si stabilirea pensiei de intretinere; hotarâre judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial a/al minorului/minorilor;
 • Hotarâre judecatoreasca privind arestul preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau pedeapsa privativa de libertate;
 • Certificat deces;
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Adeverita eliberata de Administratia Financiara pentru persoanele majore, din care sa rezulte daca realizeaza venituri impozabile;
 • Adeverita eliberata de Directia de Taxe si Impozite Locale pentru persoanele majore, din care sa rezulte daca figureaza cu bunuri mobile/imobile in proprietate; In cazul autoturismelor se va preciza anul de fabricatie in mod obligatoriu si talonul auto;
 • Adeverinta eliberata de Casa Locala de Pensii, cu mentiunea daca beneficiaza de pensie si cuantumul acesteia;
 • Adeverinta eliberata de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, cu stagiul de cotizare pentru solicitant(sot/sotie);
 • Adeverinta eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, din care sa rezulte daca figureaza/nu figureaza cu contract de munca pentru solicitant(sot/sotie);
 • Adeverinta eliberata de Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din care sa reiasa ca persoana/persoanele apta/apte de munca s-au inregistrat in vederea ocuparii unui loc de munca sau pentru a urma cursuri de calificare/recalificare;
 • Acte justificative asupra veniturilor realizate in luna naterioara depunerii cererii (adeverinta salariu net realizat in care sa se mentioneze daca beneficiaza de tichete de masa si valoarea acestora; talon pensie; talon indemnizatie handicap; talon somaj, talon alocatie de stat sau adeverinta eliberata de Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti cu mentiunea daca beneficiaza de alocatie de stat; talon indemnizatie crestere copil; talon alocatie plasament; adeverinta de elev sau student cu mentiunea daca primeste bursa, tipul acesteia si cuantumul; declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, privind veniturile realizate in cazul persoanelor care nu au loc de munca stabil);
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap;
 • Dispozitie privind acordarea de prestatii financiare, in care sa se mentioneze perioada si cuantumul;
 • Decizie medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 • Certificat emis de Comisia de Expertiza Medicala s Persoanelor cu Handicap;
 • Certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale pentru persoanele cu afectiuni cronice, invaliditate, care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii;
 • Declaratie pe propria raspundere privind modul de gospodarire in cazul in care in imobil locuiesc mai multe persoane si xerocopie a actului de identitate;
 • Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilului (certificat de mostenire, contract de vânzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de donatie etc.), iar in cazul in care solicitantul locuiste fara forme legale, actul de spatiu si actul de identitate al proprietarului insotite de acordul de domiciliu al acestuia sau declaratie pe propria raspundere;
 • Livret de familie;
 • Persoanele sau familiile care locuiesc la bloc, vor prezenta obligatoriu o adeverinta eliberata de asociatia de locatari sau proprietari, in care sa se mentioneze persoanele care locuiesc la adresa si daca au sau nu datorii la cotele de intretinere, precum si valoarea acestora;
 • Adeverinta emisa de institutia la care se efectueaza orele de munca;
 • Alte acte justificative, dupa caz.

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Tipizate

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);
 • Cerere eliberare adeverinta/negatie ajutor social (descarca de aici).

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

Ajutor financiar privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Beneficiari:

Persoanele singure sau familiile care beneficiaza de ajutor social stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 

Conditii de acordare a ajutorului financiar:

Persoanele sau familiile marginalizate care contractat servicii publice de stricta necesitate si care beneficiaza de ajutor social.

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere;
 • Acte de identitate (BI, CI, CIP) pentru persoanele de peste 14 ani;
 • Copia facturilor si a dovezilor platii cu cheltuieli curente.

 

Tipizate

 • Cerere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

Alocatia pentru sustinerea familiei

Beneficiari:

Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de alocatie in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale, si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare. Daca unul dintre copii, din alte motive decat cele medicale, nu frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizat potrivit legii, acesta este luat in calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numarul de copii ai familiei avut in vedere la acordarea dreptului, iar alocatia se va acorda corespunzator numarului de copii care indeplinesc conditiile prevazute de lege. in situatia in care unul dintre copii finalizeaza cursurile invatamantului general obligatoriu si nu a implinit varsta de 18 ani sau unul dintre copii repeta anul scolar din alte motive decat cele medicale ori absentele inregistrate si nemotivate depasesc numarul de 20/semestru, acesta este luat in calcul la stabilirea venitului mediu net al familiei, dar este exclus din numarul de copii ai familiei avut in vedere la acordarea dreptului, iar alocatia se va acorda corespunzator numarului de copii care indeplinesc conditile prevazute de lege.

Pentru familiile care au in intretinere copii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat si care nu frecventeaza o forma de invatamant, organizata in conditiile legii, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap. Pentru aceasta situatie se va solicita o dovada de la secretariatul comisiei pentru protectia copilului, prin care sa se ateste faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant.

 

Conditii de acordare:

 • Domiciliul sau resedinta stabilita in mod legal pe raza sectorului 5;
 • Familia/persoana singura cu venituri reduse care are in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani, daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 530 lei. Cuantumul alocatiei este stabilit diferentiat, in functie de tipul familiei, veniturile familiei si numarul de membrii ai acesteia, dupa cum urmeaza:

 

Cuantumul lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei este stabilit diferentiat, in functie de tipul familiei, veniturile familiei si numarul de membrii ai acesteia, astfel:

Pentru familia formata din sot-sotie sau barbatul si femeia necasatoriti al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza pana la 200 de lei:

 • 82 de lei pentru familia cu un copil
 • 164 de lei pentru familia cu doi copii
 • 246 de lei pentru familia cu trei copii
 • 328 de lei pentru familia cu patru sau mai multi copii

Pentru familia formata din sot-sotie sau barbatul si femeia necasatoriti al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza intre 201 si 530 de lei:

 • 75 de lei pentru familia cu un copil
 • 150 de lei pentru familia cu doi copii
 • 225 de lei pentru familia cu trei copii
 • 300 de lei pentru familia cu patru sau mai multi copii

Pentru familia monoparentala formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza pana la 200 de lei:

 • 107 lei pentru familia cu un copil
 • 214 lei pentru familia cu doi copii
 • 321 de lei pentru familia cu trei copii
 • 428 de lei pentru familia cu patru sau mai multi copii

Pentru familia monoparentala formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza intre 200 si 530 de lei:

 • 102 lei pentru familia cu un copil
 • 204 lei pentru familia cu doi copii
 • 306 lei pentru familia cu trei copii
 • 408 lei pentru familia cu patru sau mai multi copii

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere;
 • Acte de identitate (CI sot, sotie sau dupa caz, partener/partenera, certificate de nastere copil/copii sau CI)
 • Permis de sedere temporara/permanenta sau document de identitate eliberat de autoritatile romane competente sau pasaport in cazul cetatenilor straini si apatrizi;
 • Certificat de casatorie;
 • Hotarare judecatoreasca de divort;
 • Hotarare judecatoreasca incredintare minor/i cu stabilirea pensiei de intretinere;
 • Hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al/a minorului/minorilor;
 • Hotarare judecatoreasca privind arestul preventiv pe o perioda mai mare de 30 de zile sau pedeapsa privativa de libertate;
 • Certificat de deces;
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Adeverinta eliberata de Administratia Finaciara pentru persoanele majore din care sa rezulte daca realizeaza venituri impozabile;
 • Adeverinta eliberata de Directia de Impozite si Taxe Locale din care sa rezulte daca figureaza cu bunuri mobile sau imobile; in cazul autoturismelor se va preciza anul de fabricatie, in mod obligatoriu;
 • Adeverinta cu stagiul de cotizare eliberata de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti;
 • Adeverinta cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, cu mentiunea: daca primeste sau nu bonuri de masa, precum si cuantumul acestora;
 • Declaratie pe propria raspundere privind veniturile realizate;
 • Adeverinta de elev/student cu mentiunea daca primeste bursa sau nu si tipul acesteia (bani de liceu, bursa sociala, bursa de merit);
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap si planul de recuperare din care sa reiasa daca poate urma sau nu cursurile scolare;
 • Talon de alocatie de stat sau adeverinta de la Agentia pentru Plati si Inspectie  Sociala a Municipiului Bucuresti cu mentiunea daca beneficiaza de alocatie de stat;
 • Talon ajutor de somaj;
 • Talon de pensie;
 • Talon pensie de handicap;
 • Talon alocatie plasament;
 • Declaratie privind modul de gospodarire in cazul in care in imobil locuiesc mai multe persoane;
 • Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau folosinta asupra imobilului (certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de donatie), iar in cazul in care locuieste fara forme legale actul de casa si actul de identitate al proprietarului (in original si xerocopie) insotite de acordul de domiciliu al acestuia sau declaratie;
 • Adeverinta administrator din care sa rezulte numarul persoanelor care locuiesc la adresa;

Persoanele care locuiesc la adresa se vor mentiona nominal precizandu-se si CNP-ul acestora;

 • Livret de familie;

Adeverinta din care sa reiasa ca persoana solicitanta sau unul din membrii familiei, nu beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei din alt sector/localitate, in cazul in care nu au domiciliul pe raza sectorului 5;

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Documentele justificative pentru veniturile realizate in luna anterioara depunerii cererii se pot depune, optional, in original sau xerocopie.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara celei in care se solicita dreptul la alocatia pentru sustinerea familiei, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale.

De asemenea, in cazul salariatilor care primesc tichete de masa, a persoanelor cu handicap care primesc tichete sociale 100 lei si a celor care beneficiaza de stimulente financiare de la DGASMB, se va verifica daca acestea au fost declarate.

In cazul pensionarilor care dispun lunar de o pensie mai mica de 1150 lei si primesc tichete sociale in valoare de 100 lei lunar, conform HCL Sector 5 nr.200/2018, se va verifica daca acestea au fost declarate.

In cazul in care persoana singura/familia detine in proprietate un autoturism cu o vechime mai mare de 10 ani, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familia se va lua in calcul venitul potential care ar fi obtinut prin vanzarea autoturismului, in cuantum de 541.66 lei, calculat astfel: valoare voucher auto 6500 lei impartit la 12 luni. (Conform Ordinul nr. 1474/2011 si Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 333/2018 )

 

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

 

Bunuri imobile
1 Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
2 Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola

 

Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”
5 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
6 Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate in stare de functionare.

 

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii

 

Terenuri/animale si/sau pasari
1 Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ATENTIE!

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului.

 

Tipizate

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);
 • Cerere eliberare adeverinta/negatie alocatie pentru sustinerea familiei (descarca de aici).

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

Sprijin financiar bone

Beneficiari:

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona persoanele care au in intretinere copii de varsta prescolara, ale caror venituri sunt de pana la 3.500 lei pe membru de familie si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) este parintele la care copilul locuieste in mod statornic;
 2. b) are calitatea de reprezentant legal al copilului si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia;
 3. c) este persoana desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor, conform prevederilor art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a notifica aceasta intentie serviciului public de asistenta sociala de la domiciliu, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara.

            Potrivit legislatiei in vigoare, copilul de varsta prescolara este copilul care are vârsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.          

 

Criterii de eligibilitate:

 • domiciliul sau resedinta pe raza sectorului 5;

Ajutorul financiar se acorda doar persoanelor/familiilor care locuiesc la o adresa situata in Sectorul 5, indiferent daca aceasta adresa este sau nu si cea stabilita legal in actul de identitate; persoanelor care, desi au in actul de identitate inscris un domiciliu/resedinta pe raza Sectorului 5, dar nu locuiesc in aceasta unitate administrativ-teritoriala, nu li se poate stabili dreptul la ajutorul financiar.

 • cuantumul venitului net realizat pe membru de familie;

La determinarea venitului net lunar se ia in considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar in ultimele 6 luni anterioare solicitarii dreptului la ajutorul financiar, in conditiile art.8, alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • solicitantul sa aiba in intretinere copii de varsta prescolara care sa nu fie inscrisi la cresa/gradinita sau pentru care nu a refuzat un loc la cresa/gradinita ori nu a retras copilul de la cresa/gradinita;
 • solicitantul sa fie cetatean roman, cetatean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul in Romania, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
 • solicitantul este angajat cu contract individual de munca ori in baza unui raport de serviciu, desfasoara activitati independente, obtine venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura sau piscicultura ori exercita o functie de demnitate publica sau asimilata.

De asemenea, pot beneficia de ajutor financiar si persoanele care sunt someri indemnizati sau sunt inregistrate in evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la data solicitarii, ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca si persoanele care nu au refuzat maximum doua oferte de munca din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

 • exercitarea profesiei de bona sa se realizeze in conformitate cu Legea nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona si cu celelalte prevederi legale in vigoare.

 

Poate exercita profesia de bona orice persoana fizica daca indeplineste urmatoarele conditii:

 1. a) este cetatean roman sau strain cu domiciliul/resedinta, de regula, in aceeasi localitate cu domiciliul/resedinta copilului;
 2. b) este cetatean strain cu drept de munca in Romania si poseda un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bona;
 3. c) are capacitate deplina de exercitiu, in conditiile legii;
 4. d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; indeplinirea acestei conditii se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;
 5. e) este apta din punct de vedere psihologic; indeplinirea acestei conditii se dovedeste cu raportul de evaluare eliberat in conditiile legii;
 6. f) nu are antecedente penale, cu exceptia faptelor savarsite din culpa, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

 

Prin titlu oficial de calificare a bonelor se intelege:

 1. a) certificatul obtinut in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata;
 2. b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bona, recunoscute ori echivalate in conformitate cu prevederile Legii 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Exercitarea profesiei de bona nu poate fi realizata de o persoana daca:

 1. a) locuieste impreuna cu alte persoane care au suferit o condamnare penala definitiva, cu exceptia celor care au savarsit fapte penale din culpa, conform declaratiei pe propria raspundere, in situatia in care ingrijirea copilului are loc la domiciliul/resedinta bonei;
 2. b) este decazuta din drepturile parintesti prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau i-au fost interzise drepturile parintesti ca pedeapsa complementara;
 3. c) sufera de boli cronice transmisibile;
 4. d) membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta sufera de boli cronice transmisibile, in situatia in care ingrijirea copilului are loc la domiciliul/resedinta bonei;
 5. e) este dependenta de substante psihotrope sau stupefiante si/sau plante ori substante cu proprietati psihoactive; prevederile se aplica si pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, in situatia in care ingrijirea copilului are loc la domiciliul/resedinta bonei;
 6. f) i-a fost retras atestatul de asistent maternal.

 

In desfasurarea activitatii, bona indeplineste, cel putin, urmatoarele atributii:

 1. a) ingrijirea si supravegherea copilului;
 2. b) hranirea copilului;
 3. c) acordarea primului ajutor in caz de imbolnavire/accidentare a copilului;
 4. d) informarea reprezentantului legal al copilului cu privire la evolutia acestuia, precum si informarea de urgenta a angajatorului referitor la aparitia unor situatii deosebite cu privire la copil;
 5. e) insotirea copilului la activitati recreative, culturale, artistice, sportive si scolare proprii varstei sau sprijinirea acestuia pentru desfasurarea unor asemenea activitati, precum si realizarea de activitati de educare si dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;
 6. f) alte atributii convenite prin contract.

 

Prin servicii de ingrijire si supraveghere a copilului se inteleg acele servicii instructiv-educative prin care se asigura ingrijirea, cresterea, protectia, educatia si invatarea copilului, folosind metode variate si alternative de educare si asistare a copilului; beneficiarul serviciilor de ingrijire si supraveghere oferite de bona este copilul care necesita supraveghere si ingrijire pe timpul zilei.

 

Acordarea Sprijinului Financiar:

Acordarea ajutorului financiar se efectueaza numai pentru copilul cu varsta prescolara care nu este inscris la cresa/gradinita sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creta/gradinita ori nu a retras copilul de la cresa/gradinita.

 

Ajutorul financiar se acorda lunar pentru fiecare copil de varsta prescolara, in functie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupa cum urmeaza:

 1. a) daca venitul net lunar este pana la 2.100 lei – 710 lei;
 2. b) daca venitul net lunar este de la 2.101 lei pana la 2.500 lei – 550 lei;
 3. c) daca venitul net lunar este de la 2.501 lei pana la 3.000 lei – 390 lei;
 4. d) daca venitul net lunar este de la 3.001 lei pana la 3.500 lei – 250 lei.

                                                                           

Ajutorul financiar acordat pentru serviciile oferite de bona se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei, veniturile acesteia si dupa caz, privind frecventarea cursurilor prescolare de catre copii aflati in intretinere.

La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara celei in care se solicita dreptul la ajutorul financiar acordat pentru serviciile oferite de bona, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale.

Fac exceptie:

 • ajutorul social, acordat potrivit Legii nr.416/2001;
 • alocatia de stat, acordata potrivit Legii nr.61/1993;
 • bugetul personal complementar, prevazut de Legea nr.448/2006;
 • ajutorul de stat acordat producatorilor agricoli;
 • bursele scolare;
 • drepturile acordate in baza art.51, alin.(2) si art.85, alin.(2) din Legea educatiei nationale;
 • stimulentul educational oferit potrivit prevederilor Legii nr.248/2015;
 • sprijinul financiar “Bani de liceu” prevazut de HGR nr.1488/2004;
 • veniturile din activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri conform Legii nr.52/2011;
 • sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despagubiri sau sprijin financiar pentru situatii exceptionale.

De asemenea, in cazul salariatilor care primesc tichete de masa, a persoanele cu handicap care primesc tichete sociale 100 lei si a familiilor monoparentale care primesc stimulent financiar de la DGASMB, precum si orice alt venit acordat de la bugetul de stat, se va verifica daca acestea au fost declarate.

In cazul pensionarilor care dispun lunar de o pensie mai mica de 1.150 lei si primesc tichete sociale in valoare de 100 lei lunar, conform HCL Sector 5 nr. 200/2018, se va verifica daca acestea au fost declarate.

 

Constituie motive de respingere a cererii de acordare a ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bona familiilor domiciliate pe raza sectorului 5 urmatoarele:

 • solicitantul este asistent maternal profesionist in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • copilul/copiii  se afla in intretinerea acestor persoane, sub forma plasamentului in regim de urgenta, stabilit ca masura de protectie speciala a copilului;
 • solicitantul este asistentul personal al copilului sau beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • solicitantul se afla in perioada de concediu pentru cresterea copiilor in conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • solicitantul nu si-a achitat impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detine in proprietate, potrivit dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • copilul care este inscris la cresa/gradinita sau pentru care solicitantul a refuzat un loc la cresa/gradinita ori a retras copilul de la cresa/gradinita;
 • solicitantul nu realizeaza venituri dintre cele prevazute de art 5 din Legea nr. 35/2020;
 • au refuzat maximum doua oferte de munca din partea ALOFM;
 • nu indeplinesc unul sau mai multe conditii legale de eligibilitate privind acordarea dreptului la acest beneficiu social.

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere;
 • Acte de identitate (CI sot, sotie sau dupa caz, partener/partenera, certificate de nastere copil/copii sau CI)
 • Permis de sedere temporar/permanent sau document de identitate eliberat de autoritatile romane competente sau pasaport in cazul cetatenilor straini si apatrizi;
 • Certificat de casatorie;
 • Hotarare judecatoreasca de divort;
 • Hotarare judecatoreasca incredintare minor/i cu stabilirea pensiei de intretinere;
 • Hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al/a minorului/minorilor;
 • Hotarare judecatoreasca privind arestul preventiv pe o perioda mai mare de 30 de zile sau pedeapsa privativa de libertate;
 • Certificat de deces;
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Adeverinte privind veniturile nete realizate in ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, dupa caz, de angajator sau entitatea asimilata acestuia ori de organul fiscal/ANAF, sau, in cazul persoanelor care desfasoara activitati independente, obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, declaratia fiscala prevazuta de lege pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
 • Adeverinta de la Casa de Pensii cu mentiunea daca beneficiaza de pensie si cuantumul acesteia;
 • Adeverinta cu salariul net realizat in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii, cu mentiunea: daca primeste sau nu bonuri de masa, precum si cuantumul acestora.;
 • Declaratie pe propria raspundere privind veniturile realizate;
 • Declaratie/adeverinta din care sa rezulte daca copilul/copiii sunt/nu sunt inscrisi la cresa/gradinita sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la cresa/gradinita ori nu a retras copilul/copiii de la cresa/gradinita;
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap si planul de recuperare din care sa reiasa daca poate urma sau nu cursurile scolare;
 • Talon ajutor de somaj si adeverinta eliberata de ALOFM din care sa reiasa ca este somer indemnizat/in cautarea unui loc de munca si nu au refuzat maximum doua oferte de munca din partea ALOFM;
 • Talon de pensie;
 • Talon pensie de handicap;
 • Talon alocatie plasament;
 • Adeverinta privind acordarea de prestatii financiare, in care sa se mentioneze perioada si cuantumul;
 • Declaratie privind modul de gospodarire in cazul in care in imobil locuiesc mai multe persoane;
 • Copia documentului in baza caruia se desfasoara activitatea de bona in conditiile Legii nr. 167/2014 (contractul individual de munca incheiat intre bona si o persoana juridica sau actul doveditor eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in situatia in care bona isi desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata);
 • Adeverinta eliberata de Directia Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 din care sa reiasa daca solicitantul are/nu are achitate impozitele si taxele fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate;
 • Contractul incheiat intre parinti si bona, precum si documentele justificative prvind calitatea de bona;

Documentele justificative pentru veniturile realizate in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii se pot depune, optional, in original sau xerocopie.

 Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Tipizate

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut