DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul Acordare Beneficii Sociale

pcdata

Obiectul de activitate

Asistenta sociala acordata persoanelor/familiilor aflate in risc de marginalizare sociala sau defavorizate din punct de vedere socio-economic, in vederea asigurarii unui nivel de trai minimal si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane, care au domiciliul/resedinta situat(a) pe raza sectorului 5.

Tipuri de beneficii sociale acordate

 •  Ajutorul de urgenta;
 •  Ajutorul de urgenta pentru plata chiriei;
 • Tichete sociale acordate pensionarilor;
 • Beneficiu social in valoare de 2.000 lei pentru cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta;
 • Ajutorul pentru incalzirea locuintei;
 • Ajutorul social;
 • Ajutor financiar privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;
 • Alocatia pentru sustinerea familiei;
 • Ajutor Financiar Bone.

Baza legislativa

 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, aprobate prin HGR nr. 50/2011, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002, aprobate prin HGR nr. 1149/2002;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 71/2004 privind majorarea sumelor ce se acorda pentru suportarea unei parti din datoriile pe care persoanele sau familiile marginalizate le au la serviciile publice de stricta necesitate;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 51/2019 privind aprobarea Listei cu situatii deosebite, a Metodologiei de lucru in vedere acordarii ajutoarelor de urgenta din bugetul local si a Planului de actiuni/lucrari de interes local care urmeaza a fi desfasurate de persoanele apte de munca, ce declara ca nu realizeaza venituri si care beneficiaza de ajutorul de urgenta;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 240/2018 privind aprobarea acordarii ajutorului de urgenta pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru si a Planului de actiuni/lucrari de interes local care urmeaza a fi desfasurate de persoanele apte de munca, ce declara ca nu realizeaza venituri si care beneficiaza de ajutorul de urgenta pentru plata chiriei;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 200/2018 privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenti pe raza sectorului 5 ;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 153/2020 privind aprobarea acordarii unui beneficiu social cuplurilor rezidente pe raza sectorului 5 al Municipiului Bucuresti care au implinit  50 de ani de casatorie neintrerupta;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 119/2020 privind initierea unor proiecte sociale de acordare a unor servicii si beneficii sociale de la bugetul local al Sectorului 5;
 • Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 116/2020 privind acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 333/2018 privind stabilirea valorii la care este evaluat un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat in proprietatea unei persoane care solicita acordarea ajutorului social/alocatiei pentru sustinerea familiei/ajutorului pentru incalzirea locuintei;
 • Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 31/2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2020 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5;
 • Legea nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
 • Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata;
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HGR nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
 • Ordinul nr. 1474/2011 emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011;
 • OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
 • Legea nr. 104/2017 privind aprobarea OUG nr. 93/2016;
 • Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019.

Ajutorul de urgenta

Beneficiari:

Persoanele singure sau familiile care locuiesc la o adresa situata in sectorul 5 pot beneficia de ajutor de urgenta pentru depasirea unor situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor sau a unor situatii de dificultate socio-economica si/sau medicala.

 

Conditii de acordare:

 

 • domiciliul sau resedinta pe raza sectorului 5;
 • cuantumul venitului realizat lunar;
 • situatia deosebita, de dificultate sau de necesitate in care se afla persoana singura/familia;
 • bunurile mobile/imobile aflate in proprietate.
 • Ajutorul de urgenta se acorda doar persoanelor/familiilor care locuiesc la o adresa situata in sectorul 5, indiferent daca aceasta adresa este sau nu si cea stabilita legal in actul de identitate; persoanelor care, desi au in actul de identitate inscris un domiciliu/resdinta pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc in aceasta unitate administrativ-teritoriala, nu li se poate stabili dreptul la ajutor de urgenta.

 

Situatiile deosebite stabilite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta:

 

 1. Situatia medicala deosebita, aparuta ca urmare a unor afectiuni acute sau cronice.

Se pot acorda ajutoare de urgenta pentru medicamente, materiale sanitare si investigatii medicale (ex.: RMN, CT), precum si pentru interventii ale caror costuri nu sunt acoperite sau compensate partial de asigurarile sociale de sanatate.

 1. Situatia in care, inainte si dupa efectuarea unei interventii chirurgicale, ale carei costuri nu sunt acoperite sau compensate partial de asigurarile sociale de sanatate, se impune un tratament de specialitate.
 2. Situatia unei persoane singure sau familii care are in intretinere o persoana cu handicap grav sau accentuat.
 3. Situatia deosebita in care se afla o persoana singura/familie ca urmare a decesului unei alte persoane din familie, cu exceptia categoriilor de beneficiari conform prevederilor art.129 din Legea nr.263/2010, privind sistemul public de pensii.

Ajutorul de urgenta se acorda reprezentantilor legali ai copilului, in acceptiunea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz de deces al acestuia; copilului sau reprezentantului legal, in caz de deces al unuia dintre parinti; sotului sau sotiei, in caz de deces al unuia dintre ei.

 1. Situatia decesului unei persoane varstnice, definita in sensul Legii nr.17/2000, republicata, lipsita de sustinatori legali sau cand acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile familiale din cauza veniturilor reduse.

Acest ajutor se acorda doar in situatia in care persoana varstnica decedata nu figura ca beneficiara de ajutor social, stabilit in conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a realizat venituri pana in momentul decesului sau/si nu figura ca asigurat in sistemul asigurarilor sociale de stat.

 1. Situatia decesului unei persoane in strainatate, pentru repatrierea careia familia trebuie sa suporte costuri foarte mari, insa aceasta nu poate sa isi indeplineasca obligatiile legale datorita veniturilor reduse.

Cuantumul acestui ajutor de urgenta va fi de maxim 50% din cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate pentru repatriere si inhumare, asa cum sunt justificate prin documentele doveditoare prezentate in original.

 1. Situatia de dificultate in care se afla pensionarii (persoane singure sau familii).
 2. Situatia persoanelor singure/familii care au fost evacuate in urma unei hotarari judecatoresti pana la rezolvarea situatiei locative prin repartizarea unei locuinte sociale.
 3. Situatia persoanelor singure/familii care, desi traiesc pe raza Sectorului 5, nu au o locuinta proprie.
 4. Situatia de dificultate in care se afla persoana singura/familia care a inregistrat in ultimele 12 luni restante la plata cheltuielilor de intretinere.
 5. Situatia de dificultate in care se afla beneficiarii de ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Situatia de dificultate in care se afla persoanele singure/familiile care au in intretinere mai multi copii.
 7. Situatia de dificultate in care se afla persoanele singure/familiile, in vederea inregistrarii tardive a nasterii sau pentru punerea in legalitate pe linie de evidenta a populatiei si stare civila.
 8. Situatia persoanelor varstnice, cu varsta egala sau mai mare de 100 ani, cu grad ridicat de vulnerabilitate datorat in primul rand varstei, starii de sanatate, a nivelului scazut al pensiei comparativ cu cresterea progresiva a costurilor medicamentelor si a nevoilor cotidiene.

Se poate acorda un ajutor de urgenta pentru persoana varstnica, in cuantum de 1.000 lei la momentul implinirii varstei de 100 ani.

Pentru persoanele varstnice care la momentul intrarii in vigoare a prezentei hotarari au depasit varsta de 100 ani se vor acorda ajutoare de urgenta in cuantum egal cu cel stabilit anterior.

 1. Situatia persoanelor fara adapost care au fost incluse in proiectul social de acordare a ajutorului de urgenta pentru plata chiriei.

Aceste persoane/familii pot beneficia de acordarea unui ajutor de urgenta, in vederea achizitionarii unor bunuri strict necesare pentru asigurarea unui minim de trai decent, daca dispun lunar de un venit net sau, dupa caz, de un venit net mediu/membru de familie mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit anual prin Hotarare de Guvern.

 1. Situatia persoanelor care au fost victime ale violentei in familie si care beneficiaza sau nu de serviciile sociale oferite in regim rezidential in structurile din subordinea DGASPC Sector 5.
 2. In alte situatii de necesitate, aparute ca urmare a unor evenimente neprevazute, confirmate prin ancheta sociala (ex.: cazul Braunstein).

    Nu se pot acorda ajutoare de urgenta pentru urmatoarele situatii:

    •  achitarea amenzilor, indiferent de natura acestora;

    •  achitarea la zi sau a restantelor inregistrate la plata taxelor si impozitelor locale;

    •  asigurarea de active financiare (asigurari de viata, fonduri private de pensii etc.).

Persoanele singure/familiile aflate in situatiile deosebite mentionate mai sus, dar care au in proprietate unul sau mai multe bunuri din tabelul de mai jos, nu sunt eligibile pentru a beneficia de ajutorul de urgenta.

 

     Lista cu bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului de urgenta1)

Bunuri imobile
1 Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
2 Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola
Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi
5 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
6 Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate in stare de functionare.
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii
Terenuri/animale si/sau pasari
1 Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

      In cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicita acordarea ajutorului de urgenta, care sunt apte de munca si declara ca nu realizeaza nici un venit, acestea vor trebui sa respecte obligatia de a efectua un numar de ore de munca in folosul comunitatii locale.

Prin “persoana apta de munca” se intelege persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a)are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
 2. b)nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;
 3. c)are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.

Face exceptie de la indeplinirea acestei conditii persoana apta de munca si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 1. a)asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
 2. b)asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;
 3. c)participa la un program de pregatire profesionala;
 4. d) se afla in incapacitate temporara sau permanenta de munca, iar aceasta este dovedita prin prezentarea, in original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiza a Capacitatii de Munca;
 5. e) femeile insarcinate, de la data la care pot beneficia de concediu prenatal sau care din motive medicale nu pot presta orele de munca;
 6. f) victimele violentei in familie;
 7. g) persoanele/familiile aflate in situatii de necesitate in urma unor accidente, calamitati naturale sau a incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5;
 8. h) persoana cu dizabilitati, care prezinta un certificat valabil de incadrare in grad de handicap;
 9. i) situatia deosebit de dificila din punct de vedere psiho-emotional, confirmata prin ancheta sociala (ex.: cazul persoanelor aflate in faze terminale ale unor boli, cazul persoanelor/familiilor care au inregistrat decesul unui/unor minor(i) etc.).

 

    Lista documentelor utilizate:

 •  Cerere;
 • Actele de identitate ale tuturor membrilor din familie sau actul de identitate al persoanei singure (buletin de identitate, carte de identitate, certificat de nastere pentru minori, certificat de deces in cazul persoanelor vaduve);
 • Actul de spatiu;
 • Acte justificative asupra veniturilor realizate (adeverinta salariu, talon pensie, talon alocatie de stat, talon indemnizatie de crestere copil, adeverinta scolara/de facultate, declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, privind veniturile realizate in cazul persoanelor care nu au loc de munca stabil);
 • Acte medicale, acolo unde este cazul (certificat de handicap, adeverinte medicale, certificate medicale, retete, bilete de intrare/iesire din spital);
 • Alte acte justificative asupra situatiei socio-economice (hotarare de divort, hotarare de incredintare minor(i), hotarare de plasament);
 • Persoanele sau familiile care locuiesc la bloc, vor prezenta o adeverinta eliberata de asociatie de locatari sau proprietari, cu semnatura si stampila administratorului sau presedintelui, din care sa rezulte ca nu au datorii la cotele de intretinere, iar in cazul in care exista datorii, care este valoarea acestora;
 • Adeverinta emisa de Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din care sa reiasa ca persoana/persoanele, care declara ca nu realizeaza venituri, s-au inregistrat in vederea ocuparii unui loc de munca sau pentru a urma cursuri de calificare/ recalificare;
 • Decizie medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Judetene de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 • Certificat emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
 • Certificat medical de constatare a capacitatii de munca, emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Judetene de Pensii pentru persoanele cu afectiuni cronice invalidante si care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii;
 • Titularii unor ajutoare de urgenta cu un cuantum mai mare de 3.000 lei au obligatia de a prezenta documente justificative asupra modului in care au utilizat suma acordata din bugetul local cu titlu de ajutor de urgenta (facturi, bonuri fiscale, adeverinta de la Casa de Asigurari Sociale referitoare la decontarea interventiei/tratamentului medical etc);

    Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

    Tipizate

 • Cerere  (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

 

    Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

    Date de contact:

 • tel: 021.423.28.36
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net– secțiunea „Înregistrare”.
 • Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Ajutorul de urgenta pentru plata chiriei

Ajutorul de urgenta pentru plata chiriei se acorda doar persoanelor/familiilor care sunt identificate ca locuiesc pe raza Sectorului 5.

Persoanele care nu locuiesc in aceasta unitate teritorial-administrativa, desi au in actul de identitate inscris un domiciliu/o resedinta pe raza Sectorului 5, nu pot beneficia de ajutor de urgenta pentru plata chiriei.

 

Categorii de beneficiari:

 • tinerii in varsta de pana la 28 de ani, externati din structurile rezidentiale ale DGASPC sector 5;
 • persoanele adulte/familiile fara adapost care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5;
 • persoanele fara locuinta, care au unul sau mai multi copii care beneficiaza de masuri de protectie speciala in unitati rezidentiale si/sau asistenta maternala, conform Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si care urmeaza sa fie reintegrati in familie;
 • victimele violentei domestice, care s-au aflat in evidentele serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC sector 5 si care locuiesc efectiv pe raza sectorului 5;
 • persoanele/familiile aflate in situatii de necesitate ca urmare a calamitatilor naturale si incendiilor, care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5.

 

Conditii de acordare:

 • solicitantul, precum si oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu are in proprietate o locuinta;
 • solicitantul, precum si oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990;
 • solicitantul, precum si oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu a beneficiat de sprijinul statului in credite pentru inchiriere/construire de locuinta;
 • solicitantul, precum si oricare alt membru major al familiei, de la caz la caz, nu detine in calitate de chirias o alta locuinta;
 • solicitantul isi asuma intreaga responsabilitate pentru plata utilitatilor.

 

Prin exceptie de la conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care solicita acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei, persoanele victime ale violentei in familie pot beneficia de ajutorul de urgenta pentru plata chiriei si in situatia in care acestea, precum si orice alt membru major al familiei:

 1. a) are in proprietate o locuinta;
 2. b) detine in calitate de chirias o locuinta;
 3. c) a instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990;
 4. d) a beneficiat de sprijinul statului in credite pentru inchiriere/construire de locuinta.

 

In cazul persoanelor singure sau al persoanelor din familiile ce solicita acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei, care sunt apte de munca si declara ca nu realizeaza nici un venit, acestea vor trebui sa respecte obligatia de a efectua un numar de ore de munca in folosul comunitatii locale.

Prin “persoana apta de munca” se intelege persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
 2. b) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;
 3. c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.

Face exceptie de la indeplinirea acestei conditii persoana apta de munca si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 1. a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
 2. b) asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;
 3. c) participa la un program de pregatire profesionala;
 4. d) se afla in incapacitate temporara sau permanenta de munca, iar aceasta este dovedita prin prezentarea, in original, a unui certificat medical emis de Comisia de Expertiza a Capacitatii de Munca;
 5. e) femeile insarcinate, de la data la care pot beneficia de concediu prenatal sau care din motive medicale nu pot presta orele de munca;
 6. f) victimele violentei in familie;
 7. g) persoanele/familiile aflate in situatii de necesitate in urma unor calamitati naturale sau a incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5.
 8. h) persoana cu dizabilitati, care prezinta un certificat valabil de incadrare in grad de handicap.

 

Respingerea cererii de acordare a ajutorului de urgenta pentru plata chirie :

 • nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;
 • refuzul a de oferi informatiile solicitate sau de a pune la dispozitie documentele necesare in vederea finalizarii anchetei sociale;
 • neprezentarea in termen de 30 de zile a tuturor documentelor justificative solicitate, necesare in instrumentarea dosarului.

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere;
 • Actele de identitate ale tuturor membrilor din familie sau actul de identitate al persoanei singure (buletin de identitate, carte de identitate, certificat de nastere pentru minori, certificat de deces in cazul persoanelor vaduve, certificat casatorie) – original;
 • Acte justificative asupra veniturilor realizate (adeverinta salariu, talon pensie, talon alocatie de stat, talon indemnizatie de crestere copil, talon indemnizatie handicap, adeverinta scolara/de facultate, declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, privind veniturile realizate in cazul persoanelor care nu au loc de munca stabil) – original;
 • Hotarare de externare – original;
 • Hotarare judecatoreasca de evacuare definitiva – original;
 • Declaratie notariala pentru toti membrii majori ai familiei, in care sa se mentioneze urmatoarele:

•  nu detin/nu au detinut locuinta proprietate personala din 1990 pana in prezent;

•  nu au instrainat o locuinta proprietate personala din 1990 pana in prezent;

•  nu au beneficiat de sprijinul statului in credite pentru inchiriere/construire de locuinta;

•  nu detin in calitate de chirias o alta locuinta.

 • Acte medicale, acolo unde este cazul (certificat de handicap, adeverinte medicale, certificate medicale, retete, bilete de intrare/iesire din spital) – original;
 • Alte acte justificative asupra situatiei socio-economice (hotarare de divort, hotarare de incredintare minor(i), hotarare de plasament)  – original;
 • Acord de principiu incheiat intre solicitant si proprietarul locuintei, referitor la perioada de inchiriere si cuantumul lunar solicitat drept chirie;
 • Declaratie solicitant in care isi asuma intreaga responsabilitate pentru plata utilitatilor;
 • Dovada ca s-a solicitat reintegrarea minorului/minorilor in familie, inregistrata la DGASPC Sector 5;
 • Adeverinta emisa de Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din care sa reiasa ca persoana/persoanele, care declara ca nu realizeaza venituri, s-au inregistrat in vederea ocuparii unui loc de munca sau pentru a urma cursuri de calificare/ recalificare;
 • Informatii ce se regasesc in sistemul informatic PATRIMVEN;

 

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Tipizate

 • Cerere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

 • tel: 021.423.28.36
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net– secțiunea „Înregistrare”.
 • Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Tichete sociale acordate pensionarilor

Beneficiari:

 

Tichetele sociale se acorda persoanelor care au calitatea de pensionari din sistemul public de pensii rezidenti pe raza sectorului 5, care dispun lunar de un venit care nu depaseste plafonul de 1750 lei.

 

Conditii de acordare:

 • Domiciliul sau resedinta stabilita in mod legal pe raza sectorului 5;

Beneficiile sociale se acorda pensionarilor care au domiciliul/resedinta stabilita in mod legal la o adresa situata in sectorul 5; pensionarilor care, desi au in actul de indentitate inscris un domiciliu pe raza sectorului 5, dar nu locuiesc in aceasta unitate teritorial-administrativa, nu li se poate stabili dreptul la beneficii sociale acordate sub forma de tichete sociale.

 • Calitatea de pensionar inclus in sistemul public de pensii;
 • Cuantumul venitului realizat lunar, constituit din pensie, daca nu exista si alte venituri sau din cumulul pensiei cu alte tipuri de venituri, de ex.: dividende, dobanzi la conturile bancare, venituri realizate din arendare etc;
 • Titularul cererii sau cel putin unul dintre membrii familiei sa nu detina, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a caror suma totala este mai mare de 3 ori fata de valoarea castigului salarial mediu brut prevazut de Legea asigurarilor sociale de stat; Bunurile mobile/imobile aflate in proprietate.

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea de la acordarea beneficiilor sociale

Bunuri imobile
1 Cladiri, alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, precum si terenuri situate in intravilan cu suprafata de peste 1.200 mp in zona urbana si 2.500 mp in zona rurala, în afara terenurilor de imprejmuire a locuintei si a curtii aferente

 

Bunuri mobile
1 Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulatie pe drumurile publice 
2 Autovehicul cu drept de circulatie pe drumurile publice cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilitati 
3 Salupe, barci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcatiuni, cu exceptia celor necesare pentru transport in cazul persoanelor care locuiesc in aria Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii

 

Depozite bancare
1 Cel putin unul dintre membrii familiei detine, in calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a caror suma totala este mai mare de 3 ori fata de valoarea castigului salarial mediu brut prevazut de Legea asigurarilor sociale de stat.

 

Pensionarii care dispun lunar de venituri mai mici sau egale cu 1750 lei, dar care au in proprietate unul sau mai multe bunuri care nu sunt considerate de stricta necesitate, nu sunt eligibili pentru acordarea tichetelor sociale.

In cazul in care sotul/sotia persoanei, care solicita acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale, detine in proprietate bunuri mobile sau imobile care nu sunt considerate de stricta necesitate, solicitantul(a) nu este considerat(a) eligibil(a) pentru a fi inclus in acest proiect.

 

Respingerea cererii de acordare a dreptului la beneficii sociale :

 • nerespectarea unuia sau a mai multor criterii de eligibilitate;
 • refuzul a de oferi informatiile solicitate sau de a pune la dispozitie documentele necesare in vederea finalizarii anchetei sociale;
 • imposibilitatea de a efectua ancheta sociala la domiciliul solicitantului.

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala din bugetul local sub forma de tichete sociale acordate pensionarilor cu venituri reduse;
 • Acte de identitate (BI, CI, CIP, CN);
 • Adeverinta eliberata de Asociatia de Proprietari pentru persoanele care locuiesc la bloc;
 • Talon de pensie;
 • Talon indemnizatie handicap;
 • Talon alocatie de plasament;
 • Adeverinta salariu;
 • Informatiile oferite prin sistemul PATRIMVEN;

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Tipizate

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere (descarca de aici).

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

 • tel: 021.423.28.36
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net– secțiunea „Înregistrare”.
 • Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Beneficiul social in valoare de 2.000 lei acordat cuplurilor care au implinit 50 ani de casatorie neintrerupta

Beneficiari:

Cuplurile de persoane varstnice cu domiciliul sau resedinta pe raza sectorului 5 care pot face dovada cu certificatul de casatorie ca au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 

Conditii de acordare:

 • Domiciliul legal sau resedinta pe raza sectorului 5, certificate prin cartea de identitate;
 • Certificatul de casatorie care evidentiaza casatoria neintrerupta a cuplului pe o perioada de cel putin 50 de ani;
 • Declaratia pe propria raspundere ca nu au mai beneficiat de acest proiect.

 

Criterii de eligibilitate pentru beneficiari:

 • durata casatoriei;

La data depunerii solicitarii, cuplul a implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

Solicitarea se poate depune in termen de 1 an de zile de la data implinirii a 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 • domiciliul sau resedinta stabilita in mod legal pe raza Sectorului 5;

Beneficiile sociale se acorda cuplurilor in care cel putin unul dintre soti are domiciliul/resedinta stabilita in mod legal la o adresa situata in Sectorul 5.

Persoanelor care desi locuiesc pe raza Sectorului 5, nu au inscris in actul de identitate un domiciliu de pe raza Sectorului 5, nu li se poate acorda beneficiul social.

 • excluderea multiplei participari;

Aceluiasi cuplu nu i se poate acorda beneficiul social de mai multe ori, pentru aceeasi aniversare.

Criteriile mentionate anterior sunt cumulative.

 

Lista documentelor utilizate:

 • actele de identitate ale ambilor soti (C.I. sau B.I.);

La momentul depunerii cererii ambele acte de identitate trebuie sa fie valabile.

 • certificatul de casatorie;

In cazul in care casatoria s-a oficiat in strainatate, se va prezenta si traducerea legalizata a certificatului de casatorie.

 • nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • declaratie pe propria raspundere a titularului/ reprezentantului familiei referitoare la faptul ca nu le-a mai fost acordat beneficiul social cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, niciunuia dintre cei doi soti;
 • extras de cont bancar, pe numele titularului cererii, in cazul in care se solicita acordarea beneficiului social prin transfer bancar.

La depunerea cererii, actele de identitate ale sotilor, precum si certificatul de casatorie se vor prezenta in original.

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte. 

 

Tipizate

 • Cerere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);
 • Declaratie (descarca de aici).

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

 • tel: 021.423.28.36
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net– secțiunea „Înregistrare”.
 • Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Ajutorul pentru incalzirea locuintei

Pentru sezonul rece 2023-2024, dosarele (care vor fi verificate în prealabil de angajații compartimentului de specialitate) se pot depune începând cu data 16 octombrie la sediul DGASPC Sector 5 – Serviciul Acordare Beneficii Sociale, după următorul program de lucru cu publicul:

                                                              Luni: 09:00 – 12:00

                                                              Marti: 09:00 – 12:00

                                                              Miercuri: 13:00 – 16:00

                                                              Joi: 13:00 – 16:00

                                                              Vineri: nu se lucrează cu publicul

 

Persoanele care depun cererea și declarația pe propria raspundere până la data de 20 noiembrie, vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pentru toată perioada sezonului rece, cuprinsă între 1 noiembrie 2023 -31 martie 2024.

Cererile depuse după data de 20 a fiecărei luni din sezonul rece vor fi prelucrate astfel încât dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței va fi stabilit începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

Prin excepție, cererile depuse după data de 20.03.2024 nu vor mai intra în plată.

Beneficiari:

 

familiile care au un venit net mediu lunar de până la 1.386 lei pe membru de familie și folosesc pentru încălzirea locuinței energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi – cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane;

♦ persoanele singure care au un venit lunar de până la 2.053 lei și care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședinta în România, stabilită în condițiile legislației române.

 

Tipuri de ajutoare:

 

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se definesc în funcție de sistemul de încălzire utilizat și se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat:

ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizata în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;

ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;

ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale;

ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încalzirea locuinței este cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

 

Condiții de acordare:

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza Cererii și a declarației pe propria raspundere a solicitantului privind componența familiei și veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare.

Cererea se depune de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței, care poate fi:

 • proprietarul locuinței;
 • persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct;
 • titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune;
 • alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

 

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc conditiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, dupa cum urmeaza:

începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;

În situația în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în același spațiu locativ, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acordă în numele titularului contractului încheiat cu furnizorul.

 

La stabilirea venitului mediu net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii de acordare a dreptului la ajutor pentru încălzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

De asemenea, în cazul salariaților care primesc tichete de masă, se va verifica dacă acestea au fost declarate.

În cazul pensionarilor care dispun lunar de o pensie mai mică de 1500 lei și primesc tichete sociale în valoare de 100 lei lunar, conform HCL Sector 5 nr.200/2018, precum și în cazul persoanelor cu dizabilități care primesc tichete sociale în valoare de 100 lei lunar, conform HCL Sector 5 nr.154/2020, se va verifica dacă acestea au fost declarate.

 

ATENȚIE!

Mijlocul de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei persoane/familii care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, este evaluat la o valoare anuală de 6500 lei.

Venitul potențial care ar fi obținut prin valorificarea mijlocului de transport se împarte la cele 12 luni ale unui an calendaristic(6500÷12=541,66 lei), pentru a obține o medie care va fi luată în calcul la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure (Ordin 1474/2011 lit.A situația 3 și HCL Sector 5 nr. 333/2018).

Nedeclararea corectă a componenței familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum și a bunurilor mobile și imobile deținute, constituie contravenție, si se sanctioneaza cu amenda de la 200 de lei la 1000 de lei. (art. 36 alin. (2) lit.e) din Legea nr. 226/2021).

 

Titularii ajutoarelor pentru încalzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificarii. (art. 19 alin. (1) din Legea nr. 226/2021).

 

Anexa nr. 4

la Normele metodologice

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

 

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului

 

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodaresti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă
Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combinpă autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcționare.
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii
Terenuri/animale și/sau păsări
1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășeste suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ATENTIE!

Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului.

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE TERMICĂ

 

Se acorda un ajutor lunar pentru încalzirea locuintei pe perioada de iarna pentru:

 • familiile care au un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei pe membru de familie;
 • persoanele singure care au un venit mediu net lunar de pana la 2.053 lei

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală se acorda din bugetul de stat, după cum urmează:

 

VENIT (lei) PROCENT FAMILII PROCENT PERSOANE SINGURE
0 200 100% 100%
200,1 320 90% 90%
320,1 440 80% 80%
440,1 560 70% 70%
560,1 680 60% 60%
680,1 920 50% 50%
920,1 1.040 40% 40%
1.040,1 1.160 30% 30%
1.160,1 1.280 20% 20%
1.280,1 1.386 10% 10%
1.280,1 2.053 10%

 

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE

 

Se acorda un ajutor lunar pentru încalzirea locuintei pe perioada de iarna pentru:

 • familiile care au un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei pe membru de familie;
 • persoanele singure care au un venit mediu net lunar de pana la 2.053 lei

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, ajutorul lunar se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

 

VENIT (lei) COMPENSARE PROCENTUALĂ (%) VALOARE MAXIMĂ AJUTOR (LEI) COMPENSARE PROCENTUALĂ (%) VALOARE MAXIMĂ AJUTOR (LEI)
FAMILII FAMILII PERSOANĂ SINGURĂ PERSOANĂ SINGURĂ
0 200 100% 250 100% 250
200,1 320 90% 225 90% 225
320,1 440 80% 200 80% 200
440,1 560 70% 175 70% 175
560,1 680 60% 150 60% 150
680,1 920 50% 125 50% 125
920,1 1.040 40% 100 40% 100
1.040,1 1.160 30% 75 30% 75
1.160,1 1.280 20% 50 20% 50
1.280,1 1.386 10% 25 10% 25
1.280,1 2.053 10% 25

*   Valoarea maximă a ajutorului pentru gaze naturale se determină prin înmulțirea compensării procentuale cu valoarea de referință stabilită conform art. 7 alin. (3) lit. a)  din  Legea nr. 226/2021, respectiv 250 lei.

 

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ

Se acorda un ajutor lunar pentru încalzirea locuintei pe perioada de iarna pentru:

 • familiile care au un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei pe membru de familie;
 • persoanele singure care au un venit mediu net lunar de pana la 2.053 lei

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, ajutorul lunar se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

 

VENIT (lei) COMPENSARE PROCENTUALĂ (%) VALOARE MAXIMĂ AJUTOR (LEI) COMPENSARE PROCENTUALĂ (%) VALOARE MAXIMĂ AJUTOR (LEI)
FAMILII FAMILII PERSOANĂ SINGURĂ PERSOANĂ SINGURĂ
0 200 100% 500 100% 500
200,1 320 90% 450 90% 450
320,1 440 80% 400 80% 400
440,1 560 70% 350 70% 350
560,1 680 60% 300 60% 300
680,1 920 50% 250 50% 250
920,1 1.040 40% 200 40% 200
1.040,1 1.160 30% 150 30% 150
1.160,1 1.280 20% 100 20% 100
1.280,1 1.386 10% 50 10% 50
1.280,1 2.053 10% 50

*   Valoarea maximă a ajutorului pentru energie electrică se determină prin înmulțirea compensării procentuale cu valoarea de referință stabilită conform art. 7 alin. (3) lit. b)  din  Legea nr. 226/2021, respectiv 500 lei.

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI ȘI/SAU PETROLIERI (LEMNE)

 

Se acorda un ajutor lunar pentru încalzirea locuintei pe perioada de iarna pentru:

 • familiile care au un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei pe membru de familie;
 • persoanele singure care au un venit mediu net lunar de pana la 2.053 lei

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, ajutorul lunar se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

 

VENIT (lei) COMPENSARE PROCENTUALĂ (%) VALOARE MAXIMĂ AJUTOR (LEI) COMPENSARE PROCENTUALĂ (%) VALOARE MAXIMĂ AJUTOR (LEI)
FAMILII FAMILII PERSOANĂ SINGURĂ PERSOANĂ SINGURĂ
0 200 100% 320 100% 320
200,1 320 90% 288 90% 288
320,1 440 80% 256 80% 256
440,1 560 70% 224 70% 224
560,1 680 60% 192 60% 192
680,1 920 50% 160 50% 160
920,1 1.040 40% 128 40% 128
1.040,1 1.160 30% 96 30% 96
1.160,1 1.280 20% 64 20% 64
1.280,1 1.386 10% 32 10% 32
1.280,1 2.053 10% 32

*   Valoarea maximă a ajutorului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri (lemne) se determină prin înmulțirea compensării procentuale cu valoarea de referință stabilită conform art. 7 alin. (3) lit. c)  din  Legea nr. 226/2021, respectiv 320 lei.

 

Lista documentelor utilizate:

 

Cerere-declarație pe propria răspundere;

Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație etc.);

Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporara, permis de ședere permanentă, certificat naștere pentru minori);

Certificat de căsătorie;

Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete de masă;

Adeverință de elev sau student cu mențiunea dacă primește bursă sau nu, cuantumul și tipul acesteia (bani de liceu, bursă socială, bursă de merit, bursă de studiu);

Talon alocație de stat sau adeverință de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București cu mențiunea dacă beneficiază de alocația de stat;

Talon ajutor de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;

Talon de pensie din luna anterioară depunerii cererii;

Talon indemnizație lunară pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;

Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;

Talon alocație de plasament din luna anterioară depunerii cererii;

Talon alocație de susținere a familiei din luna anterioară depunerii cererii;

Adeverință administrator din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc la adresă, modul de facturare (lunar sau eșalonat) a energiei termice și codul punctului de consum. Persoanele care locuiesc la adresă se vor menționa nominal precizandu-se și CNP-ul acestora;

Alte acte justificative: hotărâre judecătorească de divorț, hotărâre judecătoreascaă încredințare minor(i) cu stabilirea pensiei de întreținere, hotărâre judecătorească definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al/a minorului/ minorilor;

Certificat de deces;

Pentru persoanele care au alt domiciliu decât cel la care au solicitat ajutorul este necesară adeverință din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor de încălzire a locuinței conform Legii nr. 226/2021, eliberată de primăria comunei, orașului, municipiului sau după caz al sectorului Municipiului București în care acestea își au domiciliul sau reședința;

Talon autoturism, dacă este cazul.

 

Documentele menționate mai sus nu sunt limitative, putându-se solicita și alte documente în completare, în mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Notă:

Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și ultima factură de gaze – conținând toate paginile.

Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrică vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și ultima factură la energie electrică – conținând toate paginile.

În cazul cererilor depuse pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, se efectuează anchete sociale obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării următoarele aspecte:

 • solicitanții nu dețin altă formă de încălzire;
 • din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale;
 • solicitanții dețin contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului.

 

Suplimentul pentru energie

Reprezintă o măsură de sprijin financiar, suportată din bugetul de stat, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie.

 

Beneficiari:

familiile care au un venit net mediu lunar de până la 1.386 lei pe membru de familie – cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române;

persoanele singure care au un venit lunar de până la 2.053 lei – cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române;

 

Condiții de acordare:

Suplimentul pentru energie se acordă pe baza Cererii și a declarației pe propria raspundere a solicitantului privind componența familiei și veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare. Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

Cererea se depune de către titularul suplimentul pentru energie, care poate fi:

 • proprietarul locuinței;
 • persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct;
 • titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune;
 • alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

În situația în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în același spațiu locativ, suplimentul se acordă în numele titularului contractului încheiat cu furnizorul.

 

Stabilirea dreptului la suplimentul pentru energie se face, prin dispoziție a primarului, dupa cum urmeaza:

începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;

 

La stabilirea venitului mediu net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii de acordare a dreptului la supliment pentru încălzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

De asemenea, în cazul salariaților care primesc tichete de masă, se va verifica dacă acestea au fost declarate.

În cazul pensionarilor care dispun lunar de o pensie mai mică de 1500 lei și primesc tichete sociale în valoare de 100 lei lunar, conform HCL Sector 5 nr.200/2018, precum și în cazul persoanelor cu dizabilități care primesc tichete sociale în valoare de 100 lei lunar, conform HCL Sector 5 nr.154/2020, se va verifica dacă acestea au fost declarate.

 

ATENȚIE! Nedeclararea corectă a componenței familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum și a bunurilor mobile și imobile deținute, constituie contravenție, si se sanctioneaza cu amenda de la 200 de lei la 1000 de lei. (art. 36 alin. (2) lit.e) din Legea nr. 226/2021).

 

Titularii suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificarii. (art. 19 alin. (1) din Legea nr. 226/2021).

 

Lista documentelor utilizate:

 

Cerere-declarație pe propria răspundere;

Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație etc.);

Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporara, permis de ședere permanentă, certificat naștere pentru minori);

Certificat de căsătorie;

Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete de masă;

Adeverință de elev sau student cu mențiunea dacă primește bursă sau nu, cuantumul și tipul acesteia (bani de liceu, bursă socială, bursă de merit, bursă de studiu);

Talon alocație de stat sau adeverință de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București cu mențiunea dacă beneficiază de alocația de stat;

Talon ajutor de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;

Talon de pensie din luna anterioară depunerii cererii;

Talon indemnizație lunară pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;

Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;

Talon alocație de plasament din luna anterioară depunerii cererii;

Talon alocație de susținere a familiei din luna anterioară depunerii cererii;

Adeverință administrator din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc la adresă, modul de facturare (lunar sau eșalonat) a energiei termice și codul punctului de consum. Persoanele care locuiesc la adresă se vor menționa nominal precizandu-se și CNP-ul acestora;

Alte acte justificative: hotărâre judecătorească de divorț, hotărâre judecătoreascaă încredințare minor(i) cu stabilirea pensiei de întreținere, hotărâre judecătorească definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al/a minorului/ minorilor;

Certificat de deces;

Pentru persoanele care au alt domiciliu decât cel la care au solicitat ajutorul este necesară adeverință din care să rezulte că nu beneficiază de supliment pentru energie conform Legii

nr. 226/2021, eliberată de primăria comunei, orașului, municipiului sau după caz al sectorului Municipiului București în care acestea își au domiciliul sau reședința;

Talon autoturism, dacă este cazul.

Solicitanții vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și ultima factură în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, respectiv gaze naturale sau energie electrică.

 

Documentele menționate mai sus nu sunt limitative, putându-se solicita și alte documente în completare, în mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

 

Anexa nr. 4

la Normele metodologice

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

 

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului

 

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodaresti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă
Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combinpă autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcționare.
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii
Terenuri/animale și/sau păsări
1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășeste suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ATENTIE!

Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri se încadrează în limitele precizate anterior beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 
 3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 
 4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri. 

 

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este 70 lei/lună. 

(Exemplu: o familie cu 5 membri şi venituri de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat şi aparate electrocasnice utilizează energie electrică şi pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale. Această familie va beneficia de: ajutor pentru încălzire cu energie termică, supliment pentru energie termică, supliment pentru gaze naturale, supliment pentru energie electrică)

Suplimentul pentru energie se plăteşte astfel:

 1. direct furnizorului, în cazul suplimentului pentru energie termică, gaze naturale și energie electrică
 2. direct titularului, în cazul suplimentului pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, de către primăria de domiciliu.

 

Tipizate

 

Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru ajutorul de încălzire (descarca de aici);

Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru suplimentul pentru energie (descarca de aici);

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

Cerere eliberare adeverinta-negatie ajutor pentru incalzirea locuintei (descarca de aici).

 

Program de Lucru:

Luni: 09:00 – 12:00

Marti: 09:00 – 12:00

Miercuri: 13:00 – 16:00

Joi: 13:00 – 16:00

Vineri: nu se lucrează cu publicul

 

Date de contact:

 • tel: 021.423.28.36
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”.
 • Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

 

Ajutorul social

Beneficiari:

 • Familiile si persoanele singure, cetateni romani;
 • Familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane;
 • Sotii despartiti in fapt, daca ancheta sociala atesta situatia existenta si justifica acordarea acestuia;
 • Persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii;
 • Persoanele fara locuinta beneficiaza de ajutor social numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.

 

Conditii de acordare a ajutorului social:

 • Persoanele/familiile care locuiesc la o adresa situata in sectorul 5, indiferent daca aceasta adresa este sau nu si cea stabilita legal in actul de identitate.
 • Persoanele fara locuinta beneficiaza de ajutor social numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul unitatiilor administrativ-teritoriale in care traiesc.
 • Cuantumul veniturilor realizate lunar de toti membrii familiei.

Ajutorul social, in conditiile prezentei legi, se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia.

Existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.

Cererea si declaratia pe propria raspundere se semneaza si se inainteaza de catre reprezentantul familiei. Reprezentantul familiei poate fi, dupa caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplina de exercitiu ori, in cazurile prevazute de lege, tutorele sau curatorul persoanei indreptatite.

Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara celei in care se solicita dreptul la ajutor social, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale, cu exceptia alocatiei pentru sustinerea familiei, alocatiei de stat pentru copii, bugetului personal complementar lunar si a prestatiilor sociale, burselor scolare, a drepturilor stimulentului educational, sprijinului ce se acorda elevilor în cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu”, veniturilor obtinute din activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despagubiri sau sprijin financiar pentru situatii exceptionale, sumelor primite de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesionala organizate în conditiile legii, daca acestea nu sunt considerate venituri salariale.

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 525,5 LEI.

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:

 • Persoana singura = 149 lei
 • Familia formata din 2 persoane = 269 lei
 • Familia formata din 3 persoane = 376 lei
 • Familia formata din 4 persoane = 465 lei
 • Familia formata din 5 persoane = 554 lei
 • Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 0.073 x ISR = 38,3615 lei

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local.

Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de lucru.

Orele de munca se insumeaza pentru toate persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social si se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.

Persoanele apte de munca care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local, vor primi o repartitie eliberata de CVMG, adresata uneia dintre unitatile la care urmeaza sa se desfasoare activitatea (AES SRL, unitati scolare, gradinite, centrul de plasament).

Adeverintele ce atesta efectuarea orelor, vor fi eliberate de conducatorii unitatilor mai sus mentionate, avand aplicata si stampila acestora.

 

Persoana apta de munca este persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

• are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;

• nu urmeaza o forma de invatamant, cursuri de zi prevazute de lege;

• are starea de sanatate fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.

Face exceptie de la indeplinirea obligatiei de a efectua ore in folosul comunitatii, persoana apta de munca care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

• asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani, in cazul copiilor cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;

• asigura ingrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti;

• participa la un program de pregatire profesionala;

• este incadrata in munca;

• urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi, pana la implinirea varstei de 26 de ani;

• indeplineste conditiile legale de pensionare;

• detine act constatator al incapacitatii de munca.

in cazul incapacitatii temporare de munca ori, dupa caz, al pierderii totale sau partiale a capacitatii de munca a persoanei nominalizate sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local, obligatia de a presta orele de munca poate fi transferata altor persoane din familia beneficiara de ajutor social.

Incapacitatea temporara de munca poate fi dovedita cu urmatoarele acte:

• decizia medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

• certificatul emis de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;

• certificatul medical de constatare a capacitatii de munca, emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru persoanele cu afectiuni cronice invalidante si care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii.

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

Bunuri imobile
1 Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
2 Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola

 

Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”
5 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
6 Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate in stare de functionare.

 

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii

 

Terenuri/animale si/sau pasari
1 Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ATENTIE!

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului.

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere pentru acordarea ajutorului social – conform anexei nr.1 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Actele de identitate ale tuturor membrilor din familie (buletin de identitate, carte de identitate pentru partener/partenera si pentru copiii care au implinit 14 ani, certificat de nastere pentru toti membrii); permis de sedere temporara/permanenta sau document de identitate eliberat de autoritatile romane competente sau pasaportul in cazul cetatenilor straini sau apatrizi;
 • Certificat de casatorie;
 • Hotarâre judecatoreasca de divort; hotarâre judecatoreasca incredintare minor(i)/stabilire domiciliu minor(i) si stabilirea pensiei de intretinere; hotarâre judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial a/al minorului/minorilor;
 • Hotarâre judecatoreasca privind arestul preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau pedeapsa privativa de libertate;
 • Certificat deces;
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Adeverita eliberata de Administratia Financiara pentru persoanele majore, din care sa rezulte daca realizeaza venituri impozabile;
 • Adeverita eliberata de Directia de Impozite si Taxe Locale pentru persoanele majore, din care sa rezulte daca figureaza cu bunuri mobile/imobile in proprietate; In cazul autoturismelor se va preciza anul de fabricatie in mod obligatoriu si talonul auto;
 • Adeverinta eliberata de Casa Locala de Pensii, cu mentiunea daca beneficiaza de pensie si cuantumul acesteia;
 • Adeverinta eliberata de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, cu stagiul de cotizare pentru solicitant(sot/sotie);
 • Adeverinta eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, din care sa rezulte daca figureaza/nu figureaza cu contract de munca pentru solicitant(sot/sotie);
 • Adeverinta eliberata de Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din care sa reiasa ca persoana/persoanele apta/apte de munca s-au inregistrat in vederea ocuparii unui loc de munca sau pentru a urma cursuri de calificare/recalificare;
 • Acte justificative asupra veniturilor realizate in luna naterioara depunerii cererii (adeverinta salariu net realizat in care sa se mentioneze daca beneficiaza de tichete de masa si valoarea acestora; talon pensie; talon indemnizatie handicap; talon somaj, talon alocatie de stat sau adeverinta eliberata de Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti cu mentiunea daca beneficiaza de alocatie de stat; talon indemnizatie crestere copil; talon alocatie plasament; adeverinta de elev sau student cu mentiunea daca primeste bursa, tipul acesteia si cuantumul; declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, privind veniturile realizate in cazul persoanelor care nu au loc de munca stabil);
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap;
 • Dispozitie privind acordarea de prestatii financiare, in care sa se mentioneze perioada si cuantumul;
 • Decizie medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 • Certificat emis de Comisia de Expertiza Medicala s Persoanelor cu Handicap;
 • Certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale pentru persoanele cu afectiuni cronice, invaliditate, care nu sunt asigurate in sistemul public de pensii;
 • Declaratie pe propria raspundere privind modul de gospodarire in cazul in care in imobil locuiesc mai multe persoane si actul de identitate;
 • Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilului (certificat de mostenire, contract de vânzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de donatie etc.), iar in cazul in care solicitantul locuieste fara forme legale, actul de spatiu si actul de identitate al proprietarului insotite de acordul de domiciliu al acestuia sau declaratie pe propria raspundere;
 • Livret de familie;
 • Persoanele sau familiile care locuiesc la bloc, vor prezenta obligatoriu o adeverinta eliberata de asociatia de locatari sau proprietari, in care sa se mentioneze persoanele care locuiesc la adresa si daca au sau nu datorii la cotele de intretinere, precum si valoarea acestora;
 • Adeverinta emisa de institutia la care se efectueaza orele de munca;
 • Alte acte justificative, dupa caz.

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Tipizate

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);
 • Cerere eliberare adeverinta/negatie ajutor social (descarca de aici).

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

 • tel: 021.423.28.36
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”.
 • Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Ajutor financiar privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Beneficiari:

Persoanele singure sau familiile care beneficiaza de ajutor social stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

 

Conditii de acordare a ajutorului financiar:

Persoanele sau familiile marginalizate care contractat servicii publice de stricta necesitate si care beneficiaza de ajutor social.

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere;
 • Acte de identitate (BI, CI, CIP) pentru persoanele de peste 14 ani;
 • Facturile si dovada platii cu cheltuieli curente.

 

Tipizate

 • Cerere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

 • tel: 021.423.28.36
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”.
 • Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Alocatia pentru sustinerea familiei

Beneficiari:

Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de alocatie in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale, si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare. Daca unul dintre copii, din alte motive decat cele medicale, nu frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizat potrivit legii, acesta este luat in calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numarul de copii ai familiei avut in vedere la acordarea dreptului, iar alocatia se va acorda corespunzator numarului de copii care indeplinesc conditiile prevazute de lege. in situatia in care unul dintre copii finalizeaza cursurile invatamantului general obligatoriu si nu a implinit varsta de 18 ani sau unul dintre copii repeta anul scolar din alte motive decat cele medicale ori absentele inregistrate si nemotivate depasesc numarul de 20/semestru, acesta este luat in calcul la stabilirea venitului mediu net al familiei, dar este exclus din numarul de copii ai familiei avut in vedere la acordarea dreptului, iar alocatia se va acorda corespunzator numarului de copii care indeplinesc conditile prevazute de lege.

Pentru familiile care au in intretinere copii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat si care nu frecventeaza o forma de invatamant, organizata in conditiile legii, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap. Pentru aceasta situatie se va solicita o dovada de la secretariatul comisiei pentru protectia copilului, prin care sa se ateste faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant.

 

Conditii de acordare:

 • Domiciliul sau resedinta stabilita in mod legal pe raza sectorului 5;
 • Familia/persoana singura cu venituri reduse care are in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani, daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 557,03 lei. Cuantumul alocatiei este stabilit diferentiat, in functie de tipul familiei, veniturile familiei si numarul de membrii ai acesteia, dupa cum urmeaza:

 

Cuantumul lunar al alocatiei pentru sustinerea familiei este stabilit diferentiat, in functie de tipul familiei, veniturile familiei si numarul de membrii ai acesteia, astfel:

Pentru familia formata din sot-sotie sau barbatul si femeia necasatoriti al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza pana la 210,2 lei:

 • 87 de lei pentru familia cu un copil
 • 173 de lei pentru familia cu doi copii
 • 259 de lei pentru familia cu trei copii
 • 345 de lei pentru familia cu patru sau mai multi copii

Pentru familia formata din sot-sotie sau barbatul si femeia necasatoriti al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza intre 210,21 si 557,03 lei:

 • 79 de lei pentru familia cu un copil
 • 158 de lei pentru familia cu doi copii
 • 237 de lei pentru familia cu trei copii
 • 316 de lei pentru familia cu patru sau mai multi copii

Pentru familia monoparentala formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza pana la 210,2 lei:

 • 113 lei pentru familia cu un copil
 • 225 lei pentru familia cu doi copii
 • 338 de lei pentru familia cu trei copii
 • 450 de lei pentru familia cu patru sau mai multi copii

Pentru familia monoparentala formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza intre 210,21 si 557,03 lei:

 • 108 lei pentru familia cu un copil
 • 215 lei pentru familia cu doi copii
 • 322 lei pentru familia cu trei copii
 • 429 lei pentru familia cu patru sau mai multi copii

 

Lista documentelor utilizate:

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere;
 • Acte de identitate (CI sot, sotie sau dupa caz, partener/partenera, certificate de nastere copil/copii sau CI)
 • Permis de sedere temporara/permanenta sau document de identitate eliberat de autoritatile romane competente sau pasaport in cazul cetatenilor straini si apatrizi;
 • Certificat de casatorie;
 • Hotarare judecatoreasca de divort;
 • Hotarare judecatoreasca incredintare minor/i cu stabilirea pensiei de intretinere;
 • Hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al/a minorului/minorilor;
 • Hotarare judecatoreasca privind arestul preventiv pe o perioda mai mare de 30 de zile sau pedeapsa privativa de libertate;
 • Certificat de deces;
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Adeverinta eliberata de Administratia Finaciara pentru persoanele majore din care sa rezulte daca realizeaza venituri impozabile;
 • Adeverinta eliberata de Directia de Impozite si Taxe Locale din care sa rezulte daca figureaza cu bunuri mobile sau imobile; in cazul autoturismelor se va preciza anul de fabricatie, in mod obligatoriu;
 • Adeverinta cu stagiul de cotizare eliberata de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti;
 • Adeverinta cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, cu mentiunea: daca primeste sau nu bonuri de masa, precum si cuantumul acestora;
 • Declaratie pe propria raspundere privind veniturile realizate;
 • Adeverinta de elev/student cu mentiunea daca primeste bursa sau nu si tipul acesteia (bani de liceu, bursa sociala, bursa de merit);
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap si planul de recuperare din care sa reiasa daca poate urma sau nu cursurile scolare;
 • Talon de alocatie de stat sau adeverinta de la Agentia pentru Plati si Inspectie  Sociala a Municipiului Bucuresti cu mentiunea daca beneficiaza de alocatie de stat;
 • Talon ajutor de somaj;
 • Talon de pensie;
 • Talon pensie de handicap;
 • Talon alocatie plasament;
 • Declaratie privind modul de gospodarire in cazul in care in imobil locuiesc mai multe persoane;
 • Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau folosinta asupra imobilului (certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de donatie), iar in cazul in care locuieste fara forme legale actul de casa si actul de identitate al proprietarului, insotite de acordul de domiciliu al acestuia sau declaratie;
 • Adeverinta administrator din care sa rezulte numarul persoanelor care locuiesc la adresa;

Persoanele care locuiesc la adresa se vor mentiona nominal precizandu-se si CNP-ul acestora;

 • Livret de familie;

Adeverinta din care sa reiasa ca persoana solicitanta sau unul din membrii familiei, nu beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei din alt sector/localitate, in cazul in care nu au domiciliul pe raza sectorului 5;

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, putandu-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

 

Documentele justificative pentru veniturile realizate in luna anterioara depunerii cererii se pot depune, optional, in original sau xerocopie.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara celei in care se solicita dreptul la alocatia pentru sustinerea familiei, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale.

De asemenea, in cazul salariatilor care primesc tichete de masa, a persoanelor cu handicap care primesc tichete sociale 100 lei si a celor care beneficiaza de stimulente financiare de la DGASMB, se va verifica daca acestea au fost declarate.

In cazul pensionarilor care dispun lunar de o pensie mai mica de 1500 lei si primesc tichete sociale in valoare de 100 lei lunar, conform HCL Sector 5 nr.200/2018, se va verifica daca acestea au fost declarate.

In cazul in care persoana singura/familia detine in proprietate un autoturism cu o vechime mai mare de 10 ani, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familia se va lua in calcul venitul potential care ar fi obtinut prin vanzarea autoturismului, in cuantum de 541.66 lei, calculat astfel: valoare voucher auto 6500 lei impartit la 12 luni. (Conform Ordinul nr. 1474/2011 si Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 333/2018 )

 

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

 

Bunuri imobile
1 Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti
2 Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola

 

Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”
5 Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
6 Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate in stare de functionare.

 

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii

 

Terenuri/animale si/sau pasari
1 Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ATENTIE!

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului.

 

Tipizate

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere (descarca de aici);
 • Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarca de aici);
 • Cerere eliberare adeverinta/negatie alocatie pentru sustinerea familiei (descarca de aici).

 

Program de Lucru:

 • Luni si Marti – 9:00 – 12:00
 • Miercuri si Joi – 13:00 – 16:00

 

Date de contact:

 • tel: 021.423.28.36
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net– secțiunea „Înregistrare”.
 • Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut