DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul Asistenta Sociala Persoane Adulte

pcdata

Domeniul de competenta al SASPA

Asigurarea protectiei/asistentei sociale a persoanelor adulte (singure sau a familiilor) si a persoanelor vârstnice, apartinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea de servicii de asistenta sociala si dezvoltarea unei retele locale de servicii sociale de buna calitate, distribuite adecvat in teritoriu si accesibile tuturor celor de la nivelul comunitatii locale a Sectorului 5.

Beneficiari

Persoanele adulte si vârstnice care in urma evaluarii socio-economice, psihologice, medicale, au dreptul la beneficii sociale sau servicii sociale acordate la domiciliu sau in centre rezidentiale, publice sau private.

Pot deveni beneficiari de servicii sociale de tip rezidential sau ingrijiri la domiciliu, persoanele vârstnice care nu isi pot asigura conditiile unui trai decent datorita starii de sanatate sau lipsei resurselor material si financiare.

Conditii de acordare a serviciilor sociale

Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale, insotita de actele doveditoare, se inregistreaza la DGASPC Sector 5, de catre persoana vârstnica interesata sau reprezentantul sau legal.

Contravaloarea serviciilor sociale

In functie de gradul de dependenta al persoanelor vârstnice, le este asigurat accesul la servicii de ingrijire la domiciliu sau in centre rezidentiale de ingrijire si asistenta, acreditate si licentiate ca furnizor de servicii sociale, iar cuantumul costurilor serviciilor este stabilit in conformitate cu standardele minime de cost completate prin Hotarâri ale Consiliului Local Sector 5.

Persoana vârstnica ingrijita in camin, precum si sustinatorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligatia sa plateasca lunar o contributie stabilita individualizat in urma evaluarii. Persoanele vârstnice fara venituri si reprezentanti legali, nu datoreaza contributia de intretinere, aceasta fiind asigurata integral de DGASPC Sector 5.

Acte necesare in vederea institutionalizarii /acordarii de ingrijiri la domiciliu

In vederea institutionalizarii /acordarii de ingrijiri la domiciliu, dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea semnata de solicitant sau de reprezentantul legal, dupa caz;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • actul de identitate al reprezentantului legal, dupa caz;
 • certificatul de nastere al solicitantului;
 • scrisoare medicala de la medicul de familie/specialist;
 • fisa de evaluare socio-medicala (geriatrica) care atesta gradul de dependenta al persoanei (original);
 • orice alte acte administrative;
 • orice alte documente eliberate de structuri specializate in evaluare complexa sau cabinete medicale care evidentiaza necesitatea acordarii de ajutor pentru efectuarea activitatilor de baza ale vietii zilnice – original;
 • talon de pensie aferent lunii anterioare in care este inregistrata cererea (original);
 • declaratie pe propria raspundere privind veniturile realizate lunar si bunurile imobile aflate in proprietate;
 • ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului (original);
 • raspunsul scris la cererea inregistrata la DGASPC Sector 5;
 • dispozitia Directorului General al DGASPC Sector 5 de admitere in program.

In conformitate cu HGR nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, criteriile de incadrare in gradele de dependenta sunt cele prezentate in tabelul urmator:

Gradul de

dependenta

Specificatii
IA persoanele care si-au pierdut autonomia mentala, corporala, locomotorie, sociala si pentru care este necesara prezenta continua a personalului de ingrijire.
IB persoanele grabatare, lucide sau ale caror functii mentale nu sunt in totalitate alterate si care necesita supraveghere si ingrijire medicala pentru marea majoritate a activitasilor vietii curente, noapte si zi;

aceste persoane nu isi pot efectua singure activitatile de baza de zi cu zi.

IC persoanele cu tulburari mentale grave (demente), care si-au conservat in totalitate sau in mod semnificativ facultatile locomotorii, precum si unele gesturi cotidiene pe care le efectueaza numai stimulate;

aceste persoane necesita o supraveghere permanenta, ingrijiri destinate tulburarilor de comportament, precum si ingrijiri regulate pentru unele dintre activitatile de igiena corporala.

IIA persoanele care si-au conservat autonomia mentala si partial autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi.
IIB persoanele care nu se pot mobiliza singure din pozitia culcat in picioare, dar care, o data ridicate, se pot deplasa in interiorul camerei de locuit si necesita ajutor partial pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi.
IIC persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitatile de igiena corporala si pentru activitatile instrumentale.
IIIA persoanele care se deplaseaza singure in interiorul locuintei, se alimenteaza si se imbraca singure, dar care necesita un ajutor regulat pentru activitatile instrumentale ale vietii de zi cu zi;

– in situatia in care aceste persoane sunt gazduite intr-un camin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente.

IIIB persoanele care nu si-au pierdut autonomia si pot efectua singure activitatile vietii cotidiene.

Tot in sarcina acestui Serviciu mai intra si:

 • efectuarea de anchete sociale in cazul persoanelor decedate care sunt neidentificate, nereclamate de familie sau fara sustinatori legali, in vederea asigurarii gratuitatii la inhumare;
 • solutionarea problemelor sesizate pentru diverse cazuri sociale, cu sau fara intocmirea unui plan de interventie;
 • efectuarea de anchete sociale in vederea luarii masurilor de protectie sociala in cazul persoanelor evacuate;
 • consiliere si informare in vederea accesarii drepturilor sociale;
 • efectuarea demersurilor pentru obtinerea documentelor necesare intocmirii dosarelor in vederea accesarii serviciilor sociale;
 • efectuarea de anchete sociale, la solicitarea Serviciului Spatiu Locativ din cadrul Primariei Sectorului 5, in vederea repartizarii unei locuinte sociale.

Cereri/Formulare tip

Acte necesare in vederea institutionalizarii (acordarii de servicii socio-medicale in regim rezidential

In vederea institutionalizarii actele care intra in componenta dosarului sunt:

 • cererea de acordare a serviciilor in regim rezidential la domiciliu semnata de solicitant sau de reprezentantul legal, dupa caz;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • actul de identitate al reprezentantului legal, dupa caz;
 • scrisoare medicala de la medicul de familie/specialist;
 • fisa de evaluare socio-medicala (geriatrica) care atesta gradul de dependenta al persoanei (original);
 • orice alte documente eliberate de structuri specializate in evaluare complexa sau cabinete medicale care evidentiaza necesitatea acordarii de ajutor pentru efectuarea activitatilor de baza ale vietii zilnice (original);
 • talon de pensie aferent lunii anterioare in care este inregistrata cererea (original);
 • declaratie pe propria raspundere privind veniturile realizate lunar si bunurile imobile aflate in proprietate;
 • ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului (original);
 • raspunsul scris la cererea inregistrata la DGASPC Sector 5;
 • dispozitia Directorului General al DGASPC Sector 5 de admitere in program.

In conformitate cu HGR nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, criteriile de incadrare in gradele de dependenta sunt cele prezentate in tabelul urmator:

Gradul de

dependenta

Specificatii
IA persoanele care si-au pierdut autonomia mentala, corporala, locomotorie, sociala si pentru care este necesara prezenta continua a personalului de ingrijire.
IB persoanele grabatare, lucide sau ale caror functii mentale nu sunt in totalitate alterate si care necesita supraveghere si ingrijire medicala pentru marea majoritate a activitasilor vietii curente, noapte si zi;

aceste persoane nu isi pot efectua singure activitatile de baza de zi cu zi.

IC persoanele cu tulburari mentale grave (demente), care si-au conservat in totalitate sau in mod semnificativ facultatile locomotorii, precum si unele gesturi cotidiene pe care le efectueaza numai stimulate;

aceste persoane necesita o supraveghere permanenta, ingrijiri destinate tulburarilor de comportament, precum si ingrijiri regulate pentru unele dintre activitatile de igiena corporala.

IIA persoanele care si-au conservat autonomia mentala si partial autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi.
IIB persoanele care nu se pot mobiliza singure din pozitia culcat in picioare, dar care, o data ridicate, se pot deplasa in interiorul camerei de locuit si necesita ajutor partial pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi.
IIC persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitatile de igiena corporala si pentru activitatile instrumentale.
IIIA persoanele care se deplaseaza singure in interiorul locuintei, se alimenteaza si se imbraca singure, dar care necesita un ajutor regulat pentru activitatile instrumentale ale vietii de zi cu zi;

– in situatia in care aceste persoane sunt gazduite intr-un camin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente.

IIIB persoanele care nu si-au pierdut autonomia si pot efectua singure activitatile vietii cotidiene.

Tot in sarcina acestui Serviciu mai intra si:

 • efectuarea de anchete sociale in cazul persoanelor decedate care sunt neidentificate, nereclamate de familie sau fara sustinatori legali, in vederea asigurarii gratuitatii la inhumare;
 • solutionarea problemelor sesizate pentru diverse cazuri sociale, cu sau fara intocmirea unui plan de interventie;
 • efectuarea de anchete sociale in vederea luarii masurilor de protectie sociala in cazul persoanelor evacuate;
 • consiliere si informare in vederea accesarii drepturilor sociale;
 • intocmirea si eliberarea documentelor necesare in vederea accesarii, de catre persoanele vârstnice, a serviciilor sociale oferite in regim rezidential de furnizori privati;
 • efectuarea de anchete sociale, la solicitarea Serviciului Spatiu Locativ din cadrul Primariei Sectorului 5, in vederea repartizarii unei locuinte sociale.

Contact

 • Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11
 • Telefon 021-316.77.07
 • E-mail: saspa@dgaspc5.ro

Program de lucru cu publicul

 • Luni: 9-13
 • Marti: 9-13
 • Miercuri: 9-13
 • Joi: 12-16
 • Vineri: Nu se lucreaza cu publicul.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut