DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Baia Publica si Spalatoria Sociala

Sector 5 DGASPC

Serviciul social acordat în comunitate “Baia Publica și Spălătoria Socială” (acronim BPSS), cod serviciu social 8899CZ-PN-V, este înființat și administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, (acronim DGASPC Sector 5), cu sediul in municipiul Bucuresti, Sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11.

“Baia Publică și Spălătoria Socială” este o unitate publică de asistenta sociala, fara personalitate juridica, in structura Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, subordonata Directorului General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 si Directorului General Adjunct Direcția Asistenta Sociala Persoane Adulte si coordonata metodologic de catre Compartimentul Asistenta Sociala Persoane Adulte din cadrul DGASPC Sector 5.

Domeniul de competență - scopul serviciului social

Scopul BPSS este realizarea masurilor de asistenta sociala la nivel local, pentru a raspunde nevoilor individuale, familiale si de grup, în vederea pastrarii unei stari de curatenie optime in rândul persoanelor/comunitatilor defavorizate.

Masurile de asistenta sociala se asigura prin serviciile sociale prestate fata de grupurile tinta in vederea depasirii unor situatii de dificultate, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala, având ca finalitate cresterea calitatii vietii si promovarea integrarii sociale.

Obiectivele serviciului social furnizat in comunitate sunt urmatoarele:

 • asigurarea unui serviciu social comunitar pentru mentinerea igienei personale/public-comunitare, care sa substituie lipsa posibilitatilor individuale ale persoanelor aflate intr-o situatie de dificultate sau a utilitatilor din locuintele unor persoane care locuiesc in imobile debransate de la furnizarea apei potabile sau a aparaturii electrocasnice (masina de spalat) in cazul unor persoane/familii care traiesc in conditii de saracie;
 • imbunatatirea conditiilor de igiena in comunitatile sarace, scaderea riscului de imbolnavire din cauza lipsei de igiena, acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor si prevenirea discriminarii copiiilor in scoli si gradinite pe motiv de igiena precara, precum si sprijinirea femeilor din comunitatile sarace, carora, cel mai adesea, le revine rolul de a se ingriji de hainele membrilor familiei;
 • scaderea riscului de excluziune sociala din cauza lipsei igienei si a prezentei bolilor derivate din aceasta;
 • desfășurarea unor campanii de informare-conștientizare pe probleme de sănătate individuală/publică și dezvoltare comunitară;
 • asigurarea de asistență medicală primară și îngrijire, în situații de urgență, după caz;
 • referirea catre alte structuri organizationale din cadrul DGASPC Sector 5, care ofera servicii/beneficii sociale, complementare serviciilor oferite prin intermediul BPSS;
 • organizarea unor campanii de promovare prin care să se stimuleze civismul și voluntariatul în comunitatea locală a Sectorului 5;
 • îmbunătățirea comunicării inter-instituționale și dezvoltarea parteneriatelor DGASPC Sector 5 – instituții, mediu asociativ, ONG-uri, cetățeni, care să contribuie la evoluția sistemului de asistență/protecție socială la nivel local;
 • cresterea calitatii vietii individuale/familiale/comunitare.

Prin sintagma “servicii de spălătorie” se înțelege ansamblul activităților desfășurate în scopul gestionării și prelucrării articolelor de îmbrăcăminte/lenjerie, începând cu momentul colectării acestora și pâna în momentul predării produsului finit către beneficiar.

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin intermediul BPSS sunt  persoanele adulte si minorii cu domiciliul/resedinta legal stabilit(a) pe raza Sectorului 5 sau aflati in evidentele DGASPC Sector 5, indiferent de vârsta, sex, rasa sau religie, care solicita serviciile oferite sau au o situatie socio-economica precara, sunt apte din punct de vedere medical pentru a beneficia de servicii sociale oferite in comunitate si nu necesita supraveghere medicala permanenta.

Grupuri tinta:

 • Persoanele aflate deja in evidentele DGASPC Sector 5 ca titulare ale unor drepturi la diverse beneficii si/sau servicii sociale, precum si membri de familie ai acestora;
 • Aceste persoane pot accesa serviciile oferite de BPSS intrucât in vederea acordarii celorlalte drepturi, la nivelul DGASPC Sector 5 s-a realizat cel putin o evaluare a situatiei socio-economice, prin testarea mijloacelor de trai, care a confirmat situatia de dificultate in care se afla persoana/familia.
 • Persoanele care locuiesc in imobile care au fost debransate de la reteaua de furnizare a apei potabile;
 • Persoanele singure/familiile aflate in situatii de necesitate ca urmare a calamitatilor naturale sau incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5;
 • In cazul acestor persoane exista nevoia stringenta de a veni in sprijinul lor, deoarece se afla, uneori temporar, in imposibilitatea satisfacerii nevoilor de baza in ceea ce priveste igiena personala.
 • Persoanele adulte fara adapost care traiesc pe raza Sectorului 5, dar nu beneficiaza de serviciile oferite prin intermediul Locuintei Temporare pentru Persoanele Adulte fara Adapost aflata in subordinea DGASPC Sector 5;
 • Persoanele aflate in situatii de dificultate, cu domiciliul/resedinta pe raza Sectorului 5, care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viata, din cauze socio-economice, de sanatate si/sau care rezulta din mediul social de viata dezavantajant, si-au pierdut sau limitat propriile capacitati de asigurare a igienei personale si a igienei vestimentare, cu conditia de a achita tariful social stabilit pentru acordarea serviciilor.

(2) Conditiile de acces/admitere in BPSS:

a) Criterii de eligibilitate:

 • existenta in mod legal a domiciliului/resedintei pe raza Sectorului 5, cu exceptia persoanelor adulte fara adapost;
 • aflarea in evidentele DGASPC Sector 5;
 • locuirea intr-un imobil debransat de la reteaua publica de furnizare a apei potabile, situat pe raza Sectorului 5;
 • achitarea tarifului social stabilit pentru furnizarea serviciilor, dupa caz, de catre beneficiarii care au domiciliul/resedinta stabilit(a) pe raza Sectorului 5.
 • Criteriile de eligibilitate prezentate mai sus nu sunt cumulative.     

b) Identificarea si preluarea cazului se realizeaza prin:

 • adresarea directa din partea solicitantului;
 • prin referire/trimitere de la alt serviciu din cadrul DGASPC Sector 5 sau de la o alta structura/institutie din mediul public sau privat;
 • in urma efectuarii de anchete sociale in comunitati/cartiere defavorizate, spitale etc.

c) Documente necesare pentru furnizarea serviciului social:

 • cerere tip completata de catre solicitant;
 • actul de identitate al solicitantului (original);
 • adeverinta care sa ateste ca solicitantul/familia acestuia se afla in evidenta DGASPC Sector 5;
 • adeverinta eliberata de administratia de proprietari/locatari care sa ateste ca solicitantul locuieste intr-un imobil debransat de la reteaua de furnizare a apei potabile;
 • in cazul imobilelor la nivelul carora nu este constituita o asociatie de proprietari/locatari, adeverinta eliberata de furnizorul de apa potabila, din care sa reiasa ca imobilul situat la adresa de domiciliu/resedinta a solicitantului, este debransat de la reteaua de furnizare a apei potabile;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa reiasa daca solicitantul figureaza in evidentele medicale cu boli contagioase, pulmonare sau psihice sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere privind starea de sanatate;
 • declaratie pe propria raspundere a solicitantului care plateste serviciul social, cu privire la situatia de dificultate in care se afla;
 • chitanta din care sa reiasa achitarea tarifului social, dupa caz.

In cazul in care solicitantii de servicii sociale nu sunt in posesia adeverintelor mentionate mai sus la depunerea cererii, dosarele acestora pot fi instrumentate, pâna la prezentarea adeverintei(lor), si in baza unor declaratii pe propria raspundere cu referire la situatiile in cauza, urmând ca ulterior, in termen de maxim 10 zile lucratoare, sa prezinte adeverinta(ele).

Documentele mentionate mai sus nu sunt limitative, la nivelul BPSS putându-se solicita si alte documente in completare, in mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecarui caz in parte.

Triajul medical al acestor persoane se poate realiza si de catre medicii din cadrul Echipei Mobile de Interventie pentru Persoane Aflate in Situatii de Risc.

d) Tariful social stabilit pentru acordarea serviciilor sociale

Pentru:

 • persoanele aflate deja in evidentele DGASPC Sector 5 ca titulare ale unor drepturi la diverse beneficii si/sau servicii sociale, precum si membri de familie ai acestora,
 • persoanele care locuiesc in imobile care au fost debransate de la reteaua de furnizare a apei potabile,
 • persoanele singure/familiile aflate in situatii de necesitate ca urmare a calamitatilor naturale sau incendiilor care au afectat imobile situate pe raza Sectorului 5,
 • persoanele adulte fara adapost care traiesc pe raza Sectorului 5, dar nu beneficiaza de serviciile oferite prin intermediul Locuintei Temporare pentru Persoanele Adulte fara Adapost aflata in subordinea DGASPC Sector 5, serviciile sociale oferite de BPSS sunt gratuite, contravaloarea acestora suportându-se integral de la bugetul local al Sectorului 5.

Pentru persoanele aflate in situatii de dificultate, care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viata, din cauze socio-economice, de sanatate si/sau care rezulta din mediul social de viata dezavantajant, si-au pierdut sau limitat propriile capacitati de asigurare a igienei personale, tariful social stabilit pentru acordarea serviciilor de igiena corporala prin intermediul BPSS este de 1% din valoarea ISR (indicatorul social de referinta), pentru fiecare dus.

Indicatorul social de referinta (ISR) reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza beneficiile sociale suportate din bugetul de stat, inclusiv indemnizatia de somaj, venitul minim garantat sau alocatia de stat pentru copii, iar modificarea cuantumului acestui indicator atrage modificari ale valorilor acestora.

Serviciile sociale se acorda de luni pâna vineri, in intervalul orar 800-1800, in limita unui numar maxim de 3 servicii/saptamâna/solicitant.

Timpul alocat pentru efectuarea serviciilor de igiena corporala este de maxim 20 de minute.

In cazul in care toate cabinele de dus ale BPSS sunt ocupate si exista alte persoane care solicita serviciul social, se va tine cont de criteriul de prioritate referitor la apartenenta la un grup eligibil, in sensul in care persoanele carora li se ofera in mod gratuit serviciile BPSS sunt prioritare.

In cazul in care toate masinile de spalat rufe ale BPSS sunt ocupate si exista alte persoane care solicita serviciul social, se va tine cont de criteriul de prioritate referitor la apartenenta la un grup eligibil, in sensul in care persoanele carora li se ofera in mod gratuit serviciile BPSS sunt prioritare.

Toate materialele consumabile vor fi asigurate de catre DGASPC Sector 5, in mod gratuit, pentru toti beneficiarii.

(3) Conditii de incetare a acordarii serviciilor

Constituie motiv de incetare a serviciilor urmatoarele:

 1. refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct;
 2. savârsirea unui numar de doua abateri de la regulamentul de ordine interioara al BPSS de catre beneficiarul de servicii sociale;
 3. expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul;
 4. acordul partilor privind incetarea contractului;
 5. scopul contractului a fost atins;
 6. retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii furnizorului de servicii sociale;
 7. forta majora, daca este invocata.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in BPSS au urmatoarele drepturi:

 1. sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala;
 2. sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite;
 3. sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;
 4. sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime;
 5. sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interventia sociala care li se aplica;
 6. sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 7. sa fie protejati de lege atât ei, cât si bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercitiu;
 8. sa fie informati cu privire la drepturile sociale, serviciile primite si eventualele situatii de risc ce pot aparea in procesul furnizarii serviciilor sociale;
 9. sa li se comunice drepturile si obligatiile in calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;
 10. sa beneficieze de serviciile prevazute in contractul de furnizare a serviciilor;
 11. sa fie informati si protejati impotriva riscului de abuz si neglijare;
 12. sa isi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in cadrul BPSS au urmatoarele obligatii:

 1. sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitate, situatie familiala, sociala, medicala si economica;
 2. sa participe, in raport cu vârsta, situatia de dependenta etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situatia lor personala, in termen de 15 zile de la producerea acesteia;
 4. sa-si intretina igiena corporala si igiena imbracamintei;
 5. sa nu se prezinte la sediul BPSS in stare de ebrietate sau sub influenta substantelor halucinogene;
 6. sa nu introduca in incinta si sa nu consume bauturi alcoolice;
 7. sa nu fumeze in incinta BPSS sau in alte spatii decât cele amenajate pentru fumat;
 8. sa respecte personalul angajat al BPSS;
 9. sa nu sustraga si sa nu distruga bunurile din inventarul BPSS;
 10. sa nu aiba un comportament agresiv din punct de vedere fizic si verbal in relatia cu ceilalti beneficiari, cu personalul sau cu alte persoane cu care alti beneficiari intra in contact;
 11. sa nu posede arme de foc, arme albe sau obiecte contondente ce pot duce la vatamarea corporala a altor persoane;
 12. sa achite, dupa caz, tariful social, cu titlul de contributie pentru serviciile sociale de care beneficiaza in cadrul BPSS in cazul in care nu beneficiaza de gratuitate;
 13. sa respecte prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al BPSS.

(6) Nu pot beneficia de serviciile oferite prin intermediul BPSS:

 • persoanele cu afectiuni psihice grave, persoanele cu tulburari grave de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii din cadrul BPSS;
 • persoanele care sunt purtatoare de boli infecto-contagioase pulmonare sau dermato-venerice (TBC, hepatite etc.);
 • persoanele aflate sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a drogurilor, persoanele aflate in episod psihotic, precum si cele care au un comportament agresiv (verbal si/sau fizic).

Cadrul legal de infiintare, organizare si functionare

(1) Serviciul social BPSS functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale, reglementat de:

 • Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, emis de Ministerul Sanatatii;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile  si completarile ulterioare;
 • HGR nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare  si functionare a serviciilor sociale;
 • Ordinul nr. 73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de Ministerul Muncii,  Solidaritatii Sociale si Familiei;
 • OGR nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
 • Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale, emis de Ministerul Sanatatii;
 • Ordinul nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale, emis de Ministerul Sanatatii;
 • Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, emis de Ministerul Sanatatii;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finantelor Publice;
 • HGR nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ti capitalurilor proprii, emis de Ministerul Finantelor Publice;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HGR nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal.

(2) Standard minim de calitate aplicabil:

 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale –  Anexa 7: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate (ordin emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale).

Formulare/Cereri tip

Program de lucru cu publicul

 • Luni: 8-18
 • Marti: 8-18
 • Miercuri: 8-18
 • Joi: 8-18
 • Vineri: 8-18
 • Sambata: 8-16

Date de contact

 • Telefon: 021-316.77.07
 • Mobil: 0732-870.706; 0799-413.949
 • Adresa: Calea Ferentari nr.72, Bl.19
 • Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”.Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

   

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut