DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Compartimentul Monitorizare Asistenti Personali

pcdata

Domeniu de competenta

 • Asistenta sociala acordata printr-o masura de protectie speciala la domiciliu, prin asistentul personal, acordata persoanelor cu handicap grav;
 • Monitorizare activitate asistent personal angajat al D.G.A.S.P.C. Sector 5

Categorii de beneficiari

 • Poate beneficia de angajarea unui asistent personal o persoana cu dizabilitati, adulta sau minora, incadrata in gradul grav de handicap, pentru care este necesara ingrijirea si supravegherea in permanenta din partea altei persoane, la domiciului propriu.

Servicii sociale oferite

 • Se acorda asistenta si ingrijire permanenta copilului sau adultului cu handicap grav, la domiciliul acestuia.

Acte necesare pentru persoana ce solicita angajarea ca asistent personal

 • cererea de angajare;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de casatorie;
 • cazierul judiciar;
 • actul de examinare medicala al asistentului personal;
 • copia actului care certifica ultimele studii absolvite;
 • carnetul de munca sau declaratia potrivit careia solicitantul nu are carnet de munca;
 • copia ultimei note de lichidare;
 • daca asistentul personal este pensionar, va depune copia deciziei de
  pensionare;
 • copia actului de identitate al persoanei cu dizabilitati grave;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap al persoanei asistate;
 • acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali ai persoanei cu dizabilitati asistate;
 • curriculum vitae.

Competente referitoare la angajarea unui asistent personal sau la monitorizarea activitatii asistentului personal angajat, potrivit legii:

 • Asigura consiliere si informare atat persoanelor cu dizabilitati grave, cat si asistentilor personali, cu privire la drepturile, obligatiile si responsabilitatile acestora;
 • Efectueaza anchete sociale la domiciliul situat pe raza Sectorului 5, a viitorului asistent personal, in vederea constatarii cadrului legal necesar la incheierea contractului de munca pentru asistentul personal al persoanei cu dizabilitati grave, si a personalizarii fisei de posr a asistentului personal;
 • Efectueaza anchete sociale la domiciliul persoanelor cu dizabilitati grave, pentru monitorizarea periodica a activitatii prestate de catre asistentii personali, cu privire la indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului, a respectarii programului individual de recuperare si integrare sociala al persoanei cu handicap pentru care este angajat, precum si a respectarii tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilitati, prevazute in legislatia in vigoare;
 • Efectuaza anchete sociale la solicitarea altor institutii publice sau private, referitor la situatia persoanelor cu dizabilitati grave cu asistent personal, domiciliate, in fapt, pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, precum si referitor la situatia familiilor acestora si a apartinatorilor legali;
 • Solicita efectuarea anchetei sociale la domiciliul situat in alta unitate administrativ-teritoriala, in cazul in care asistentul personal nu are domiciliul in Sectorul 5;
 • Coordoneaza metodologic formarea profesionala a asistentului personal si monitorizeaza activitatea asistentilor personali angajati ai persoanelor cu dizabilitati grave; formeaza si perfectioneaza continuu, o data la 2 ani, reteaua de asistenti personali ce asigura asistenta si ingrijire persoanelor cu dizabilitati grave.

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor

 • In termen de 30 zile de la data inregistrarii cererii se efectueaza in mod obligatoriu ancheta sociala la domiciliul persoanei care a solicitat angajarea in functia de asistent personal, precum si la cel al persoanei cu dizabilitati, urmand ca, in caz favorabil, persoana sa se prezinte la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 5, in vederea semnarii documentelor de angajare la Serviciul Resurse Umane, urmand ca activitatea acestuia sa fie monitorizata in cadrul COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ASISTENTI PERSONALI situat in Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, Bucuresti.
 • Persoana cu dizabilitati sau reprezentantul legal al acesteia au obligatia, conform legii, sa anunte Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, in termen de 48 de ore, cu privire la orice modificare survenita in situatia socio-economico-medicala (ex: schimbare acte identitate, schimbare incadrare in grad de handicap, obtinerea altor venituri etc.), de natura sa modifice acordarea prestatiilor si serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati, in conformitate cu prevederile Legii 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

EFECTUEAZA ANCHETE SOCIALE LA SOLICITAREA ALTOR INSTITUTII PUBLICE SAU PRIVATE, REFERITOR LA SITUATIA PERSOANELOR CU DIZABILITATI DOMICILIATE, IN FAPT, PE RAZA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Categorie de beneficiari:

 • Persoanele cu Dizabilitati care au domiciliul legal pe raza altor unitati administrativ-teritoriale, dar care locuiesc fara forme legale, pe raza sectorului 5, Bucuresti;
 • Persoanele cu dizabilitati beneficiare de servicii sociale in cadrul centrelor rezidentiale publice sau private, internate in cadrul unitatilor sanitare de psihiatrie, al centrelor de maxima siguranta sau private de libertate, din alte unitati administrativ-teritoriale, dar care au familia si apartinatorii legali, pe raza sectorului 5, Bucuresti;
 • Orice alta situatie care vizeaza o persoana cu dizabilitati, minora sau adulta, sau asistentul personal al acesteia, si care se afla permanent sau temporar, pe raza sectorului 5, al Municipiului Bucuresti.

Cadru legal

 • Legea 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea asistentei sociale nr. 292/ 2011;

Date de contact / Program de lucru cu publicul

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ASISTENTI PERSONALI

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11,

telefon: 021.310.17.31 sau 031.433.64.11/ int.121.

Program cu publicul:
Luni  –  Joi                                10:00 – 14:00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut