DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Compartimentul Monitorizare Asistenti Personali

pcdata
 • Corpul Asistentilor Personali
 • Corpul Asistentilor Personali Profesionisti

Domeniu de competenta

 • Servicii sociale de îngrijire și supraveghere acordate la domiciliu, prin intermediul angajării unui asistent personal pentru beneficiarii încadrați într-o categorie de persoane cu handicap grav;
 • Prin intermediul CMAP se asigură monitorizarea activității asistenților personali angajați ai DGASPC Sector 5.

Categorii de beneficiari

 • Poate beneficia de angajarea unui asistent personal o persoană cu dizabilități, adultă sau minoră, încadrată în gradul grav de handicap, cu asistent personal, pentru care este necesară îngrijirea și supravegherea în permanență din partea altei persoane, la domiciliu.

Servicii sociale oferite

 • Se acordă asistență și îngrijire permanentă copilului sau adultului cu handicap grav cu asistent personal la domiciliul său ori al familiei acestuia.

Acte necesare pentru obtinerea serviciilor sociale la domiciliu prin asistentul personal

Pentru depunerea dosarului de angajare a unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav, sunt necesare următoarele documente:

 • Acte necesare pentru persoana care solicita angajarea:
 1. Cererea de angajare (document tipizat, care se completeazã la sediul instituţiei);
 2. Act de identitate, original;
 3. Certificat de naştere, original;
 4. Acte de stare civila (Certificat de casatorie /Certificat de deces /Hotarâre de divorţ), original;
 5. Carnetul de munca (daca solicitantul nu a mai lucrat va da o declaraţie pe propria raspundere în care specifica aceasta situaţie) + Adeverinţe vechime munca;
 6. Act de studii, original;
 7. Cazier judiciar, care sa aiba specificaţia “S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la: ANGAJARE” (are valabilitate 6 luni de la data eliberarii);
 8. Certificat de integritate comportamentală, care sa aiba specificaţia “S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la: ANGAJARE” (are valabilitate 6 luni de la data eliberãrii);
 9. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau alta unitate sanitara autorizata din care sa rezulte ca este apt pentru a îndeplini funcţia de asistent personal (au valabilitate 6 luni de la data eliberãrii);
 10. Decizie de pensie, original (pentru persoanele care au calitatea de pensionar pentru limita de vârsta);
 11. Ultimul talon de pensie, original.
 • Acte pentru persoana cu handicap grav:
 1. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, original;
 2. Act de identitate, original;
 3. Certificat de naştere, original;
 4. Acte de stare civila (Certificat de casatorie/Certificat de deces/Hotarâre de divorţ), original;
 5. Decizie de pensie, original (pentru persoanele cu handicap care au calitatea de pensionar);
 6. Ultimul talon de pensie, original;
 7. Acordul pentru angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap/parintele copilului cu handicap grav/reprezentantului legal al persoanei cu handicap, dupa caz, (document tipizat), însoţit de actul de identitate al celui în cauza.
 8. Decizie numire tutore în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernământ puse sub interdicţie.

Documentele se depun la registratura DGASPC Sector 5, iar formulare tipizate se regăsesc la Serviciul Resurse Umane.

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor

Competențele CMAP privind informarea și consilierea necesare pentru angajarea unui asistent personal sau monitorizarea activității asistentului personal angajat al DGASPC Sector 5, potrivit legii:

 • Asigură consiliere și informare atât persoanelor cu dizabilități grave, cât și asistenților personali, cu privire la drepturile, obligațiile și responsabilitățile acestora;
 • Efectuează anchete sociale la domiciliul situat pe raza Sectorului 5, a viitorului asistent personal, în vederea constatării cadrului legal necesar la încheierea contractului de muncă pentru asistentul personal al persoanei cu dizabilități grave și a personalizării fișei de post a asistentului personal;
 • Efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu dizabilități grave pentru monitorizarea periodică a activității prestate de către asistenții personali, cu privire la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului, a respectării programului individual de recuperare și integrare socială și a planului de abilitare /reabilitare al persoanei cu handicap pentru care este angajat, precum și a respectării tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități, prevazute în legislația în vigoare;
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea altor instituții publice sau private, referitor la situația persoanelor cu dizabilități grave cu asistent personal, domiciliate, în fapt, pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, precum și referitor la situația familiilor acestora și a aparținătorilor legali;
 • Solicită efectuarea anchetei sociale la domiciliul situat în altă unitate administrativ-teritorială, în cazul în care asistentul personal nu are domiciliul în Sectorul 5;
 • Coordonează metodologic formarea profesională a asistentului personal și monitorizează activitatea asistenților personali angajați ai persoanelor cu dizabilități grave; formează și perfecționează continuu, o dată la 2 ani, rețeaua de asistenți personali ce asigură asistență și îngrijire persoanelor cu dizabilități grave.

În termen de 30 zile de la data înregistrării cererii se efectuează, în mod obligatoriu, ancheta socială la domiciliul persoanei care a solicitat angajarea în funcția de asistent personal, precum și la cel al persoanei cu dizabilități, urmând ca, în caz favorabil, persoana să se prezinte la sediul DGASPC Sector 5, în vederea semnării documentelor de angajare la Serviciul Resurse Umane, iar activitatea acestuia va fi monitorizată în cadrul COMPARTIMENTULUI MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI  situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București.

Persoana cu dizabilități sau reprezentantul legal al acesteia au obligația, conform legii, să anunțe Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în termen de 48 de ore, cu privire la orice modificare survenită în situația socio-economico-medicală (ex: schimbare acte identitate, schimbare încadrare în grad de handicap, obtinerea altor venituri etc.), de natură să modifice acordarea prestațiilor și a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

De asemenea, Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali are competențe privind efectuarea anchetelor sociale la solicitarea altor instituţii publice sau private, referitor la situaţia persoanelor cu dizabiliti domiciliate, în fapt, pe raza sectorului 5 al Municipiului București

 • Persoanele cu dizabilități care au domiciliul legal pe raza altor unități administrativ-teritoriale, dar care locuiesc fără forme legale, pe raza Sectorului 5, București ;
 • Persoanele cu dizabilități beneficiare de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale publice sau private, internate in cadrul unităților sanitare de psihiatrie, al centrelor de maximă siguranță sau private de libertate, din alte unități administativ–teritoriale, dar care au familia și aparținătorii legali, pe raza Sectorului 5, București;
 • Orice altă situație care vizează o persoană cu dizabilități, minoră sau adultă, sau asistentul personal al acesteia, și care se află permanent sau temporar, pe raza Sectorului 5, al Municipiului București.

Cadru legal

Legislația care reglementează monitorizarea activității asistentului personal este Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată și republicată.

Date de contact / Program de lucru cu publicul

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ASISTENTI PERSONALI

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11,

telefon: 021.310.17.31 sau 031.433.64.11/ int.4121.

Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”.

 

Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

 

Program cu publicul:
Luni  –  Joi:     10:00 – 14:00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut