DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Biroul Asistenta Sociala Persoane cu Dizabilitati

pcdata

Domeniu de competenta

 • Consiliere, informare si sprijin cu privire la protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati/ale reprezentantilor legali sau ale familiilor acestora;
 • Acorda asistenta sociala printr-o masura de protectie speciala acordata persoanelor cu dizabilitati, prin achizitionarea si externalizarea serviciilor sociale de tip rezidential in centre, Centre de Ingrijire si Asistenta (CIA), Centre de Abilitare si Reabilitare (CAbR), Centre de Pregatire pentru o Viata Independenta (CPVI), Locuinte minim sau maxim protejate (LP) sau Centre de Zi (CZ) prin intermediul contractelor incheiate cu furnizorii de servicii sociale de tip public si privat, acreditati si licentiati in conditiile legii.

Categorii de beneficiari

 • Persoanele adulte cu dizabilitati care datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale deosebit de grave nu se pot ingriji singure, care nu au o familie proprie sau o locuinta proprie, care nu pot fi ingrijite in familia proprie/largita sau in cadrul comunitatii locale si care necesita masuri de protectie speciala, in sprijinul recuperarii, ingrijirii, supravegherii si asistentei in permanenta, din partea altei persoane.

Servicii sociale oferite

Beneficiarii vor fi admiși printr-o măsură de protecție specială a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 care va stabili acordarea serviciilor sociale în centre de îngrijire și asistență, centre de pregătire pentru o viață independentă, centre de abilitare și reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități, precum și în centre de zi în cadrul unor furnizori publici sau privați, acreditați și licențiați, în condițiile legii.

DGASPC Sector 5 a dezvoltat servicii proprii de îngrijire la domiciliu prin intermediul unui îngrijitor sau prin intermediul unui asistent personal, precum și un centru de tip respiro coordonat prin intermediul acestui birou, care realizează evaluările specifice necesare întocmirii planurilor personalizate și acordării serviciilor sociale.

BASPD are competente privind:

 • evaluarea si monitorizarea tuturor persoanelor cu dizabilitati, precum si a familiilor sau reprezentantilor legali ai acestora, in scopul individualizarii planului de interventie in functie de specificul problemelor constatate;
 • informarea si consilierea pe problematica specifica a persoanei cu dizabilitati referitoare la prestatiile de care beneficiaza, serviciile sociale pe care le poate accesa si folosi, în scopul integrarii socio-profesionale a acestor persoane cu dizabilitati;
 • dezvoltarea serviciilor alternative pentru persoanele aflate in risc social in vederea prevenirii institutionalizării, de exemplu: centre de zi, locuinte minim sau maxim protejate, centre de pregatire pentru o viata independenta etc.;
 • acordarea de servicii sociale de tip respiro pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal, prin intermediul Centrului de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – serviciu nou-creat la nivelul DGASPC Sector 5 cu finanțare prin Programul de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, serviciu dezvoltat în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitatea locală Sector 5;
 • se asigura asistenta si consiliere in vederea reintegrarii familiale sau a institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati abandonate sau neglijate de familie, a cazurilor sociale depistate in cadrul unitatilor sanitare ale Municipiului Bucuresti si care au domiciliul legal pe raza Sectorului 5;
 • sensibilizarea si informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu dizabilitati, de a avea acces la educatie, orientare si formare profesionala, precum si participare la viata sociala, in scopul imbunatatirii atitudinii si a comportamentului fata de aceasta categorie de persoane;
 • initierea unor proiecte cu alte institutii publice sau private din Romania si prin parteneriate internationale, in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, domiciliate pe raza Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti;
 • promovarea principiului transparentei si al antrenarii tuturor organismelor implicate in sistemul de furnizare al serviciilor, in scopul cresterii calitatii vietii si reintegrarii sociale a persoanelor cu dizabilitati discriminate sau defavorizate social;
 • promoveaza calitatea activitatilor de relationare cu alti specialisti ai DGASPC Sector 5, sau ai altor institutii partenere, publice sau private, în scopul solutionarii cu celeritate a problematicii persoanelor cu dizabilitati, relatii pe care le promoveaza in cadrul sistemului local de servicii de protectie speciala a persoanelor adulte cu dizabilitati, precum si in cadrul comunitatii locale.

Acte necesare pentru obtinerea serviciilor sociale de tip rezidential sau de zi

Intocmirea dosarului de admitere in cadrul unui centru de tip rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati:

 • Cerere de admitere intr-un centru rezidential din partea solicitantului sau a reprezentantului legal (tutore, curator);
 • Declaratie notariala a solicitantului din care sa reiasa lipsa sustinatorilor legali, iar în cazul in care acestia exista, fiecare trebuie sa prezinte o declaratie notariala cu motivele pentru care nu pot ingriji persoana cu dizabilitati si vor prezenta eventuale acte doveditoare;
 • Acte de identitate ale persoanei care solicita admiterea: Carte de identitate/ buletin de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, precum si actele reprezentantului legal/ale sustinatorilor legali;
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap al solicitantului;
 • Scrisoare medicala – cu recomandarea de internare intr-un centru rezidential;
 • Analize medicale (radiografie pulmonara, testul HIV, VDRL, ANTIGEN -hepatita, examen coproparazitologic si dovada de la medicul de familie ca este apt de intrare in colectivitate si nu are boli contagioase);
 • Acte doveditoare privind veniturile: decizie de pensie + talon de pensie, adeverinta de venit eliberata de organele financiare teritoriale, alte acte sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere ca nu are venituri, autentificata la notar;
 • Copii ale hotararilor judecatoresti actualizate, prin care s-au stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane, in favoarea sau in obligatia celui care solicita admiterea (copie dupa contract de vanzare-cumparare, intre persoana ce solicita internarea si unul dintre copii sau alti sustinatori legali – dupa caz);
 • Actul de proprietate al locuintei / declaratie pe proprie raspundere ca nu detine in proprietate o locuinta;
 • Ancheta sociala, realizata la domiciliul persoanei, care solicita admiterea in centrul rezidential, cu propunerea instituirii unei masuri de protectie de tip rezidential intr-o institutie de protectie sociala;
 • Declaratie notariala din care sa reiasa ca sustinatorii legali se obliga sa achite contributia lunara de intretinere sau diferenta de plata, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1887 / 2016 privind stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu dizabilitati asistati, sau sutinatorii acestora, precum si obligatia la plata a cheltuielilor de inmormantare a persoanei cu dizabilitati.

Modalitatile si conditiile de acordare a serviciilor sociale

In termen de 30 zile de la depunerea solicitarii, se comunica in scris, modalitatea de solutionare a cererii, in funcţie de situatia persoanei cu dizabilitati, precum si eventualele motive legale care determina respingerea solicitarii, oferind consilierea necesara in vederea identificarii altor alternative de interventie, pentru soluţionarea situatiei persoanei cu dizabilitati.

Persoana cu dizabilități/reprezentantul legal este contactat/ă pentru exprimarea acordului privind măsurile de protecție specială identificate, prin externalizarea serviciilor sociale de tip rezidențial și centru de zi, către un furnizor public sau privat, acreditat și licențiat în condițiile legii.

Dosarele sunt soluționate la stabilirea măsurii de protecție specială, în cadrul unui centru rezidențial sau de zi, după emiterea deciziei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

BASPD va coordona activitatea de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale acordate atât privind Compartimentul Îngrijiri la Domiciliu (CID), a Centrului de Tip Respiro pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități (CTRPAD), a căror activitate o coordonează, cât și  acordarea serviciilor sociale de tip rezidențial sau centru de zi, prin identificarea unor furnizori de servicii sociale publici sau privați, cu care va încheia contracte de acordare de servicii sociale.

De asemenea, BASPD efectuază anchete sociale la solicitarea altor instituții publice sau private, referitor la situația persoanelor cu dizabilități domiciliate, în fapt, pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, pentru:

 • Persoanele cu dizabilitati care au domiciliul legal pe raza altor unitati administrativ-teritoriale, dar care locuiesc fara forme legale, pe raza sectorului 5, Bucuresti;
 • Persoanele cu dizabilitati beneficiare de servicii sociale in cadrul centrelor rezidentiale publice sau private, internate in cadrul unitatilor sanitare de psihiatrie, al centrelor de maxima siguranta sau private de libertate, din alte unitati administrativ-teritoriale, dar care au familia si apartinatorii legali, pe raza sectorului 5, Bucuresti;
 • Orice alta situatie care vizeaza o persoana cu dizabilitati, minora sau adulta, sau asistentul personal al acesteia, care se afla permanent sau temporar, pe raza sectorului 5, al Municipiului Bucuresti.

Date de contact / Program de lucru cu publicul

BIROUL ASISTENTA SOCIALA PERSOANE CU DIZABILITATI

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11,

telefon: 021.310.17.31 sau 031.433.64.11/ int.4121.

E-mail: anchete_dizabilitati@dgaspc5.ro

Program cu publicul:
Luni  – Joi:   10:00 – 14:00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut