DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul Drepturi si Facilitati Persoane cu Dizabilitati

pcdata

Domeniu de competenta

 • Asistenta sociala acordata persoanelor cu dizabilitati cu domiciliul legal pe raza sectorului 5, atat personal cat si familiilor acestora.

Categorii de beneficiari

 • Adulti incadrati in grad de handicap grav, accentuat, mediu, respectiv reprezentanti legali ai acestora (curatori, tutori);
 • Copii incadrati in grad de handicap grav, accentuat, mediu, respectiv parinti sau reprezentanti legali ai acestora;
 • Asistenti personali ai persoanelor incadrate in grad grav de handicap;
 • Insotitori ai persoanelor cu handicap grav.

Drepturi oferite

 • Persoanele incadrate in grad de handicap beneficiaza  de dreptul la asistenta sociala sub forma de prestaţii sociale si facilitaţi pentru transportul urban de suprafata si subteran.

Prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap

Persoanele adulte cu handicap GRAV beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 368 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 158 lei ;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.524 lei sau asistent personal.

Persoanele adulte cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 279 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 116 lei.

Persoanele adulte cu handicap MEDIU beneficiaza de:

 •  buget complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 64 lei;

Copilul cu handicap GRAV beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege,  acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (600 lei);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 316 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.524 lei sau asistent personal.

Copilul cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (600lei);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 184 lei

Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (600lei);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 64 lei.

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:

 • alocatie lunara de hrana, calculata pe  baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

Prestatiile sociale se acorda din oficiu si se achita in luna curenta pentru luna anterioara.

Plata acestora se realizeza in mandat postal sau cont bancar (solicitare scrisa a beneficiarului si extras de cont bancar) iar institutia cu atributii in acest domeniu este Agentia de Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

IMPORTANT

 • Indemnizatia de insotitor in cuantum de 1.524 lei (indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0) se acorda persoanelor incadrate in grad grav de handicap ca urmare a optiunii facute in scris si numai in situatia in care nu au angajat asistent personal.
 • In cazul in care adultul cu handicap grav este si pensionar invaliditate gradul 1 cu  indemnizatia de insotitor acordata  din partea casei de pensii, el primeste acest drept doar din partea unei singure institutii cu dreptul de a opta pentru aceasta.
 • Optiunea se completeaza si se depune la registratura DGASPC Sector 5

Prestatiile sociale se acorda din oficiu, pe durata valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap si se achita in luna curenta pentru luna anterioara.

Plata prestatiilor sociale inceteaza cu luna in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile de acordare (certificat expirat, act de identitate expirat, deces, internare, schimbare domiciliu, transfer, etc.)   

Plata acestora se realizeza in mandat postal sau cont bancar, conform solicitarii scrise a beneficiarului (cerere si extras de cont bancar) iar institutia cu atributii in acest domeniu este Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

Facilitati de transport si fiscale pentru persoanele cu handicap

Facilitatile de transport urban (STB/Metrou) si interurban(CFR/Auto –Interurban) se acorda in baza cererii  persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al acesteia.

In cazul persoanelor adulte cu handicap care au si calitatea de pensionari, acestea folosesc pentru transportul urban de suprafata gratuitatea acordata de STB pensionarilor.

Astfel:

 • Începand cu data de 12.02.2019, Primaria Capitalei, prin Societatea de Transport Bucuresti – STB SA, a inceput distribuirea formularelor necesare pentru eliberarea abonamentelor de calatorie destinate pensionarilor care beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport în comun. Astfel, în prima etapa, persoanele cu domiciliul în Bucuresti, pensionate la limita de varsta, pot solicita Centrelor de Emitere si Reîncarcare Carduri si controlorilor legitimaţii calatorie, instrucțiuni cu privire la datele/ documentele pe care este necesar sa le depuna la orice unitate de vanzare (formularul completat însoţit de copia talonului de pensie si a actului de identitate)”, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB)
 • În urma colectarii acestor documente, STB SA le transmite catre Casa Naţionala de Pensii Publice pentru verificare si validare. Dupa validare, STB SA va emite cardurile electronice si le transmite, prin corespondenţa, catre beneficiari, la adresele indicate de acestia” .

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II- a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.;
 • scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru locuinta detinuta in proprietate si terenul aferent acesteia. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru locuinta detinuta in proprietate si terenul aferent acesteia. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator;
 • facilitati fiscale – scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru locuinta  detinuta in proprietate si terenul aferent cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator;
 • facilitati fiscale – scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru locuinta detinuta in proprietate si terenul aferent cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap  accentuat . Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Documentele necesare pentru gratuitate transport urban si interurban pentru  persoana cu handicap (fara venit, salariat, student, elev) se depun dupa cum urmeaza:

 • cerere;
 • acord prelucrare date cu caracter personal.

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU PERSOANELE CU GRAD DE HANDICAP REFERITOR LA  ABONAMENTELE DE METROU ÎN VALOARE DE 80 LEI/LUNĂ

Informații pentru gratuitatea calătoriei cu metroul și decontarea abonamentului pentru metrou Conform prevederilor HCL Sector 5 nr. 81/27.06.2022, începând cu data de 01.08.2022

 4.3. Pentru a beneficia de gratuitate la transportul urban cu metroul persoanele care sunt îndreptățite să solicite  aceasta conform prevederilor Legii nr. 448/2006 vor achiziționa abonamentele lunare de la punctele de vânzare SC Metrorex SA, cu solicitarea bonului fiscal.

4.4. În vederea asigurării gratuității transportului cu metroul, DGASPC Sector 5, va deconta fiecărui beneficiar eligibil un abonament lunar achiziționat de către acesta, pe care după utilizare și expirarea perioadei de valabilitate a gratuității, beneficiarul îl va depune la serviciul de specialitate cu atribuții în acordarea facilităților, însoțit de o cerere tip ( Anexa A)  la care va atașa următoarele documente:

 1. a) act de identitate;
 2. b) abonament lunar metrou;
 3. c) bon fiscal emis la cumpararea abonamentului pentru metrou, documentul original lizibil care să evidențieze aceeași serie cu seria înscrisă pe legitimația de metrou folosită;

4.5. Pentru a fi decontate cartelele, pentru același beneficiar nu trebuie să se suprapună ca perioadă de  valabilitate, respectiv utilizare;

4.6. Persoanele îndreptățite pot depune spre decontare abonamentele de metrou în termen de maxim 60 zile, de la data achiziționării acestora, iar seria inscripționată pe legitimația de metrou trebuie să se regăsescă tipărită pe bonul fiscal depus la decont;

4.7 Pentru a deconta cartelele de metrou pentru persoana cu handicap cât şi pentru însoţitorul acesteia este necesar ca legitimațiile depuse să prezinte alăturat și bonul fiscal emis la achiziționarea acestora pentru fiecare în parte în condițiile menționate la pct. 4.4, lit.c; În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, DGASPC Sector 5 va deconta doar contravaloarea abonamentului care respectă prevederea anterioară;

4.8. DGASPC Sector 5 va face decontul în limita maximă a 12 abonamente/an și fără suprapunerea perioadei de valabilitate a acestora, conform rezoluției acordată pentru fiecare cerere de decont ;

4.9. Pentru cererile depuse spre decontarea cartelei de metrou și înregistrate până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, plata se va face în luna următoare, prin mandat poştal sau cont bancar în funcţie de modul de plată a drepturilor personelor cu handicap sau asistenţilor personali; taxele poștale aferente mandatelor poștale vor fi suportate de către DGASPC S5.

 

DECONTARE CARBURANT

Ca opțiune la transportul interurban este decontul de carburant în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1118/17.12.2020  privind modificarea și completarea H.G. nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor încadrate în grad de handicap grav și accentuat, cu punerea în aplicare a art. 24 alin 9 și alin 10 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Persoanele beneficiare vor completa cererea privind  opțiunea pentru transportul interurban sau decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

 1. Dacă a fost exprimată opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban, biletele pentru transport interurban (24 bilete pentru gradul grav; 12 bilete pentru gradul accentuat) se vor elibera în ordinea depunerii cererilor după data de 01.02.2021.

Model de cerere

Descarca Anexa 1

2. Dacă se optează pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanei cu handicap, familiei, asistentului personal sau însoțitorului, decontarea se va face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap și  în baza unei cereri de decontare . Astfel, suma decontată nu poate depăși valoarea de 1500 lei/an pentru gradul grav, respectiv 750 lei/an pentru gradul accentuat.

Model de cerere

Descarca Anexa 2

Cererile în care se exprimă opțiunea  persoanei încadrată în grad de handicap pentru bilete gratuite sau decont  se pot depune și online la adresa de email: handicap@dgaspc5.ro

Cererile completate pentru decontarea carburantului însoțite de documentele doveditoare  se depun, în original, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 5.

ATENȚIE:

Dacă a fost exprimată  opțiunea  pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Dacă se optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Cererea de decontare cuprinde: o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Unde se depune cererea de decont: Cererea de decontare se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și este însoțită de bonul/bonurile fiscale de carburant, emise de societăţile de distribuţie a produselor petroliere. Bonurile fiscale care însoțesc cererea de decontare se prezinta în bună stare, cu data și cu ștampila unității emitente.

Câte călătorii pot fi decontate: Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an: 24 călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul are la baza tarifele legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în CONVENȚIA privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ORDIN comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și care urmează  a fi emis la  începutul anului 2021.

În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii (24 călătorii pentru gradul grav/12 călătorii pentru gradul accentuat) sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârșitul anului.

Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se decontează din bugetul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale până la sfârșitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.

IMPORTANT:

 • Pentru acordarea facilitatilor fiscale, respectiv scutirea de la plata a categoriilor de taxe si impozite  prevazute in Codul Fiscal pentru fiecare an calendaristic, in cazul persoanelor cu handicap, este  necesara solicitarea acestor scutiri de plata prin  cereri  depuse la sediile Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5.
 • Scutirea nu se acorda retroactiv, ci numai de la data depunerii cererii si a actelor doveditoare.

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme, precum si reprezentantii legali ai copiilor cu handicap care detin autoturism proprietate personala, beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei. Cererea conform model  si documentele doveditoare se depun la registratura DGASPC Sector 5. Scutirea se acorda pentru un singur autoturism.

Documente necesare:

 • cerere;
 • certificat inacadrare grad  handicap;
 • act identitate persoana cu handicap propietar masina;
 • act de identitate reprezentant legal minor cu handicap, propietar masina;
 • talon masina;
 • cartea masinii;
 • declaratie pe propria raspundere.

Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare marcate in acest scop. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.

Documente necesare:

Persoanele cu handicap grav si accentuat si parintii care au in ingrijire un copil cu handicap grav ori accentuat pot contracta un credit, a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, acordat pentru achizitionarea unui singur autovehicul, respectiv pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces si in conditiile prevazute de legislatia in vigoare (art. 27 din Legea nr. 448/2006, art. 17 din H.G. 268/2007), prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani.

Documente necesare in vederea obtinerii adeverintei din partea DGASPC S5:

Alte beneficii complementare

 • Prin H.C.L. Sector 5 nr.154/30.07.2020 a fost aprobat Proiectul privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/lună, persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5 (fara alte venituri in afara pensiei sociale minime si a prestatiilor cuvenite in baza Legii nr.448/2006) aflate in evidenta DGASPC Sector 5, pe tot parcursul anului in curs.

Conditii de acordare :

 • persoana adulta cu handicap;
 • domiciliul în sectorul 5;
 • fara alte venituri in afara pensiei sociale minime si a prestatiilor primite in baza Legii nr.448/2006.

Documente necesare:

 • cerere si declaratie acordare tichet social;
 • actului de identitate;
 • certificatului de încadrare în grad de handicap;
 • talonul de pensie, dacă este cazul;
 • actul care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, daca este cazul ;
 • actul de identitate pentru reprentantul legal, dacă este cazul;
 • adeverinta eliberata de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti – Administratia Finantelor Publice sector 5, din care sa rezulte ce venituri impozabile realizeaza persoana cu handicap, asa cum sunt ele definite de Codul Fiscal;
 • acord prelucrare date cu caracter personal.

Cadrul Legal

 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu toate completarile si modificarile ulterioare;
 • H.G. nr. 286/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
 • OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • H.G. nr. 1019/2018.

Contact

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 Bucuresti , Zona Autogara Filaret

Tel./Fax: 021-310.17.31

Serviciul Drepturi si Facilitati Persoane cu Dizabilitati

Tel. 031.4336412/ int. 4123, 4124

Email: handicap@dgaspc5.ro

Program de lucru cu publicul

 • Luni :14:00-18:00
 • Marti, Miercuri, Joi  : 09:00-13:00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut