DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul Drepturi si Facilitati Persoane cu Dizabilitati

pcdata

Domeniu de competenta

 • Asistenta sociala acordata persoanelor cu dizabilitati cu domiciliul legal pe raza sectorului 5, atat personal cat si familiilor acestora.

Categorii de beneficiari

 • Adulti incadrati in grad de handicap grav, accentuat, mediu, respectiv reprezentanti legali ai acestora(curatori, tutori)
 • Copii incadrati in grad de handicap grav,accentuat ,mediu, respectiv parinti sau reprezentanti legali ai acestora
 • Asistenti personali ai persoanelor incadrate in grad grav de handicap
 • Insotitori ai persoanelor cu handicap grav

Drepturi oferite

 • Persoanele incadrate in grad de handicap beneficiaza  de dreptul la asistenta sociala sub forma de prestaţii sociale si facilitaţi pentru transportul urban de suprafata si subteran.

Prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap

Persoanele adulte cu handicap GRAV beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 350 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 150 lei ;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.263 lei sau asistent personal.

Persoanele adulte cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 265 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 110 lei.

Persoanele adulte cu handicap MEDIU beneficiaza de:

 •  buget complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 60 lei;

Copilul cu handicap GRAV beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege,  acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (300 lei);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 300 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.263 lei sau asistent personal.

Copilul cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (300lei);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 175 lei

Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:

 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (300lei);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 60 lei.

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:

 • alocatie lunara de hrana, calculata pe  baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

Prestatiile sociale se acorda din oficiu si se achita in luna curenta pentru luna anterioara.

Plata acestora se realizeza in mandat postal sau cont bancar (solicitare scrisa a    beneficiarului si extras de cont bancar) iar institutia cu atributii in acest domeniu este Agentia de Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

IMPORTANT

 • Indemnizatia de insotitor in cuantum de 1263 lei (indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0) se acorda persoanelor incadrate in grad grav de handicap ca urmare a optiunii facute in scris si numai in situatia in care nu au angajat asistent personal.
 • In cazul in care adultul cu handicap grav este si pensionar invaliditate gradul 1 cu  indemnizatia de insotitor acordata  din partea casei de pensii, el primeste acest drept doar din partea unei singure institutii cu dreptul de a opta pentru aceasta.
 • Optiunea se completeaza si se depune la registratura DGASPC Sector 5

Prestatiile sociale se acorda din oficiu, pe durata valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap si se achita in luna curenta pentru luna anterioara.

Plata prestatiilor sociale inceteaza cu luna in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile de acordare (certificat expirat, act de identitate expirat, deces, internare, schimbare domiciliu, transfer, etc.)   

Plata acestora se realizeza in mandat postal sau cont bancar, conform solicitarii scrise a beneficiarului (cerere si extras de cont bancar) iar institutia cu atributii in acest domeniu este Agentia de Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

Facilitati de transport si fiscale pentru persoanele cu handicap

Facilitatile de transport urban (STB/Metrou) si interurban(CFR/Auto –Interurban) se acorda in baza cererii  persoanei cu handicap sau reprezentantului legal al acesteia .

In cazul persoanelor adulte cu handicap care au si calitatea de pensionari, acestea folosesc pentru transportul urban de suprafata gratuitatea acordata de STB pensionarilor.

Astfel:

 • Începand cu data de 12.02.2019, Primaria Capitalei, prin Societatea de Transport Bucuresti STB SA, a inceput distribuirea formularelor necesare pentru eliberarea abonamentelor de calatorie destinate pensionarilor care beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport în comun. Astfel, în prima etapa, persoanele cu domiciliul în Bucuresti, pensionate la limita de varsta, pot solicita Centrelor de Emitere si Reîncarcare Carduri si controlorilor legitimaţii calatorie, instrucțiuni cu privire la datele/ documentele pe care este necesar sa le depuna la orice unitate de vanzare (formularul completat însoţit de copia talonului de pensie si a actului de identitate)”, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB)
 • În urma colectarii acestor documente, STB SA le transmite catre Casa Naţionala de Pensii Publice pentru verificare si validare. Dupa validare, STB SA va emite cardurile electronice si le transmite, prin corespondenţa, catre beneficiari, la adresele indicate de acestia” .

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II- a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.;
 • scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru locuinta detinuta in proprietate si terenul aferent acesteia. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru locuinta detinuta in proprietate si terenul aferent acesteia. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator;
 • facilitati fiscale – scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru locuinta  detinuta in proprietate si terenul aferent cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 •  gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 •  accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator;
 •  facilitati fiscale – scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru locuinta detinuta in proprietate si terenul aferent cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap  accentuat . Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Documentele necesare pentru gratuitate transport urban si interurban pentru  persoana cu handicap    ( fara venit , salariat , student, elev)se depun dupa cum urmeaza:

IMPORTANT:

 • Pentru acordarea facilitatilor fiscale, respectiv scutirea de la plata a categoriilor de taxe si impozite  prevazute in Codul Fiscal pentru fiecare an calendaristic , in cazul persoanelor cu handicap , este  necesara solicitarea acestor scutiri de plata prin  cereri  depuse la sediile Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5.
 • Scutirea nu se acorda retroactiv, ci numai de la data depunerii cererii si a actelor doveditoare.

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme , precum si reprezentantii legali ai copiilor cu handicap care detin autoturism proprietate personala , beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei. Cererea conform model  si documentele doveditoare se depun la registratura DGASPC Sector 5. Scutirea se acorda pentru un singur autoturism.

Documente necesare:

Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare marcate in acest scop . Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.

Documente necesare:

Persoanele cu handicap grav si accentuat  si parintii care au in ingrijire  un copil cu handicap grav ori accentuat pot contracta un credit, a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, acordat pentru achizitionarea unui singur autovehicul, respectiv pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces si in conditiile prevazute de legislatia in vigoare (art. 27 din Legea nr. 448/2006, art. 17 din H.G. 268/2007), prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani.

Documente necesare in vederea obtinerii adeverintei din partea DGASPC S5:

Alte beneficii complementare

 • Prin H.C.L. Sector 5 nr.154/30.07.2020 a fost aprobat Proiectul privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/lună persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, aflate în evidența D.G.A.S.P.C Sector 5, rezidenţi în mod legal pe raza Sectorului 5 şi Metodologia de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social.

Conditii de acordare :

 • domiciliul sau reşedinţa stabilit(ă) în mod legal pe raza sectorului 5;
 • vârsta peste 18 ani;
 • persoane încadrate în gradul de handicap grav, accentuat sau mediu care prezintă un certificat de încadrare în grad de handicap valabil;
 • se află în evidenţa serviciului de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 5 cu prestaţii sociale cuvenite persoanelor cu handicap, acordate conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • pot deține un singur bun mobil/imobil aflat în proprietate, considerat de strictă necesitate pentru nevoile familiale;
 • activele financiare deținute, respectiv depozite bancare cu o valoare mai mică de 3.000 lei;
 • venit lunar mai mic sau egal cu 1.500 lei (de ex. pensie, salariu, alte venituri impozabile).

La stabilirea venitului lunar NU se iau în calcul prestaţiile sociale primite în baza Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modifiările şi completările ulterioare și nici valoarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, acordat în temeiul HCGMB nr.330/2017, privind acordarea unui stimulant pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap.

Documente necesare:

 • cerere;
 • xerocopie a actului de identitate;
 • xerocopie a certificatului de încadrare în grad de handicap;
 • xerocopie a talonului de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea, dacă este cazul ;
 • sentinţa civilă/încheierea/dispoziţia care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, dacă este cazul ;
 • xerocopie a actului de identitate pentru reprentantul legal, dacă este cazul;
 • adeverință de la angajator cu veniturile nete realizate de către persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu salariate;
 • declarația dată pe propria răspundere referitoare la bunurile mobile/imobile aflate în prorietate (anexa la metodologie);
 • în cazul persoanelor cu handicap care locuiesc la bloc, se va prezenta în mod obligatoriu adeverinţă eliberată de Asociaţia de locatari/proprietari;
 • extras de cont din luna anterioară depunerii cererii emis de unitatea bancară, dacă este cazul;
 • declaraţia pe proprie răspundere pentru solicitantul care locuieşte fără forme legale la o altă adresă de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5;
 • acord prelucrare date cu caracter personal.

Cadrul Legal

 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicata cu toate completarile si modificarile ulterioare
 • H.G. nr. 286/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale
 • OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • H.G. nr. 1019/2018

Contact

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 Bucuresti , Zona Autogara Filaret

Tel./Fax: 021-310.17.31

Serviciul Drepturi si Facilitati Persoane cu Dizabilitati

Tel. 031.4336412/ int. 123,124

Email: handicap@dgaspc5.ro

Program de lucru cu publicul

 • Luni :14-18
 • Marti, Miercuri, Joi  : 09-13
 • Luni si Marti – depunere documente
 • Miercuri si Joi – eliberare facilitati

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut