DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Compartimentul Evaluare, Consiliere, Monitorizare Relatii Personale si Sprijin pentru Copii si Parinti

Sector 5 DGASPC

Domeniul de competenta

Monitorizarea relațiilor personale ale copilulu:

 • Sprijină și asigură monitorizarea relațiilor personale părinte-copil pentru o durată de până la 6 luni în cazul în care părintele la care copilul locuiește împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de către aceștia, la cererea părintelui la care nu locuiește în mod statornic copilul;
 • Acordă prin personalul de specialitate, consiliere psihologică copiilor, cât și părinților, la solicitarea acestora, în scopul restabilirii şi menţinerii relaţiilor personale ale copilului, precum și în scopul îmbunătățirii abilităților parentale;
 • Asistă prin personalul de specialitate, la desfășurarea programului de legături personale, în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor dispuse de către instanță în sarcina Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 5.

Furnizarea serviciilor de evaluare și consiliere socială/psihologică, respectiv de intervenție psihoterapeutică:

 • Oferă consiliere socială/sprijin psihologic minorilor în context familial în situația separării familiei în fapt/divorț, prin furnizarea serviciilor de evaluare și consiliere socială/psihologică, respectiv de intervenție psihoterapeutică, în acord cu competențele profesionale ale specialiștilor.
 • Serviciile psihologice se acordă în scopul identificării stărilor psihologice și/ sau boală și a mecanismelor psihologice de etiopatogeneză și/ sau de sanogeneză, în situații ce privesc: divorț cu minori, exercitarea autorității părintești, stabilire/modificare program legături personale, etc., în vederea respectării interesului superior al copilului, conform legislației în vigoare.

Asistarea la procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești referitoare la minor, precum și pe parcursul procesului de audiere a minorilor de către instituțiile abilitate (instanță, parchet, poliție):

 • Asigură garantarea și respectarea drepturilor copilului prin asistarea personalului de specialitate la procedura de executare silită a hotărârilor judecătorești referitoare la minor, precum și pe parcursul procesului de audiere a minorilor în spețe având ca obiect divorț cu minori.
 • Întocmește documentația necesară ca urmare a constatărilor consemnate de către executor în cadrul executării silite a hotărârilor judecătorești referitoare la minor, în scopul sesizării instanței competente de la locul unde se află minorul, pentru ca aceasta să dispună, în funcție de vârsta copilului, un program de consiliere psihologică, pentru o perioadă ce nu poate depăși 3 luni, conform legislației în vigoare

Categorii de beneficiari

 • copii și părinți, aflați într-un context familial caracterizat de situații determinate de separare/divorț cu minori, dificultăți în menținerea legăturilor personale cu copilul minor, respectiv divorț caracterizat de existența unui conflict parental ce contravine interesului superior al copilului, așa cum este acesta reglementat de legislația în vigoare.

Cum procedam?

Orice petiție formulată de către o persoană sau de către o instituție abilitată/organizație, înregistrată și repartizată către Biroul Evaluare, Consiliere, Monitorizare Relații Personale și Sprijin pentru Copii și Părinți, este urmată de:

 • Verificarea situației prezentate, conform atribuțiilor biroului și competențelor. În cazul în care solicitarea nu poate fi soluționată din lipsa de competență, solicitantul va fi informat în scris cu privire la acest fapt; daca este necesar, cazul poate fi referit către alte instituții abilitate.
 • Instrumentarea petiției, luând în considerare obiectul acesteia și dispunerea măsurilor legale ce se impun, respectiv: convocarea și informarea părților implicate (părinți/copii/alte persoane responsabile, potrivit legii, cu creșterea și educarea copilului), evaluarea contextului de viață în care trăiește copilul prin deplasări la domiciliul acestuia, obținerea de informații din partea specialiștilor cu care copilul a luat contact (medic, educator, psiholog etc.).
 • Furnizarea serviciilor sociale și psihologice, în acord cu nevoile identificate, și luând cu prioritate interesul superior al copilului. În instrumentarea cazului, se formează o echipă multidisciplinară de specialiști din cadrul biroului.
 • Monitorizarea situației copilului prin verificări periodice la domiciliul acestuia, în funcție de complexitatea cazului.

Servicii oferite

 • Servicii de evaluare și intervenție psihologică (consiliere psihologică/psihoterapie), acordate copilului în context familial, în funcție de nevoile identificate, la solicitarea părinților sau a altor instituții abilitate.
 • Informarea și consilierea socială a părinților asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au în ceea ce privește creșterea și educarea copilului, conform legislației în vigoare.

Cadru legal

 • Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Asistenței Sociale 292/2011, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, din 11.01.2019;
 • Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, din 24.11.2018,
  aprobat prin Hotărârea 1/2018;
 • Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
 • Codul deontologic nr. 1 al profesiei de asistent social din 14/12/2007;
 • Noul Cod Civil și Codul de Procedură Civilă;
 • Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 • OG 27/2002, Actualizata 2016, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Contact

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 5, București

 • Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucuresti
 • Telefon/Fax: 0213101731
 •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

  Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Biroul Evaluare, Consiliere, Monitorizare Relații Personale și Sprijin pentru Copii și Părinți

 • Bacău, nr. 1, sector 5, București
 • 021.420.28.44

Program de lucru cu publicul

 • Luni –Vineri, interval orar 08.00-16.00.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut