DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

„Centrul de zi Sf. Ana”, „Centrul de zi Mihail Sadoveanu”, „Centrul de zi George Calinescu”

pcdata

Centrul de Zi Sfanta Ana

Domeniu de competenta

Centrul de zi „Sf.Ana” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5, functionand ca serviciu al acesteia si de el beneficiaza copiii  cu varste cuprinse intre 3 si 18 ani.

Centrul de Zi are ca misiune, prevenirea abandonului familial si institutionalizarii copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire educatie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala, pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentanti legali precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

Categorii de beneficiari

Beneficiarii serviciilor de zi sunt:

 • Copii si parinti carora li se acorda  prestatii si servicii destinate prevenirii separarii lor;
 • Copii care beneficiaza de o masura speciala de protectie;
 • Copii care au beneficiat de o masura de protecție speciala si au fost reintegrati în familie;
 • Copii ai caror parinti au domiciliul pe raza sectorului 5;
 • Copii aflati în risc de esec scolar (corigenta, repetentie, absenteism);
 • Copii aflati în risc de abandon scolar;
 • Copii  care au nevoie de suport scolar si supraveghere;
 • Copii ai caror parinti au un nivel instructiv-educativ scazut (analfabeti, numar mic de clase absolvite);
 • Copii ale caror familii au un nivel de trai scazut;
 • Copii directionati de catre cadrele didactice ale scolii în care ne desfasuram activitatile educative;
 • Copii direcționați de catre alți profesionisti (cadre didactice, profesionisti din cadrul D.G.A.S.P.C., alte institutii);
 • Copii înscrisi la cursurile Scolii Gimnaziale nr.127;
 • Copii cu varsta cuprinsă între 3-18 ani

Servicii/beneficii oferite

 • Asigura un program educational adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor;
 • Asigura activitati recreative si de socializare;
 • Asigura copiilor consiliere psihologica si orientare scolara si profesionala;
 • Asigura parintilor consiliere si sprijin;
 • Dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie;
 • Asigura programe de abilitare/reabilitare;
 • Contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai;
 • Contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii sau, dupa caz, in planul  individualizat de protective;
 • Prepara si serveste zilnic o masa calda si o gustare  rece.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor/beneficiilor :

 • Cererea parintelui/reprezentantului legal;
 • Certificat de nastere/carte de identitate pentru toti copiii unei familii;
 • Acte identitate parinti/ reprezentanti legali;
 • Fisa medicală a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale în vigoare;
 • Acte care să demonstreze veniturile familiei;
 • Certificate de handicap (daca este cazul);
 • Act de casatorie, divort, sentinte judecatoresti etc.;
 • Adeverinta privind situatia scolara la zi a copilului;
 • Caracterizare scolara;
 • Alte acte relevante pentru membrii familiei.

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

Modalitatile in care un beneficiar (copil-familie) poate sa apeleze la serviciile Centrului de zi Sf. Ana sunt:

 • direct, prin solicitarea sprijinului din partea copilului sau a familiei acestuia, solicitare exprimata catre directorul general al DGASPC sector 5 prin intermediul Serviciului prevenire abandon, abuz, neglijenta, violenta domestica, trafic, migratie, consiliere parinti si copii sau al Centrului de zi Sf. Ana;
 • indirect, prin referirea de cadre didactice din diferite scoli, comunitate, alte institutii, alti factori sociali.

Admiterea fiecarui copil in Centrul de zi Sf. Ana presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

 • sunt identificati potentialii beneficiari, cu aportul diferitelor institutii (scoli, primarie etc.) sau a comunitatii;
 • se efectueaza o evaluare a copilului si a familiei acestuia ( psihologica, medicala, ancheta sociala la domiciliul familiei);
 • se intocmeste un dosar care include acte relevante pentru situatia generala a familiei (venit, starea de sanatate, componenta intregii familiii etc.);
 • ca urmare a evaluarilor facute, se intocmeste un plan de servicii in care sunt implicati factorii sociali (personalul centrului de zi, cadrele didactice, medicul de familie, alte institutii relevante pentru situatia particulara a familiei);
 • admiterea in cadrul centrului de zi se face in baza unei dispozitii semnate de Primarul sectorului 5 pentru aprobarea Planului de servicii si prin dispozitia Directorului General DGASPC sector 5.

Cadrul Legal

 • Legea nr.18/1990 (r) ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului;
 • Carta sociala europeana revizuita adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996 ratificata prin Legea nr.74/1999;
 • Recomandarile comitetului ONU pentru drepturile copilului 2009;
 • Standarde internaționale de control intern managerial;
 • Regulamentul CE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu  caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Legislatie primara

 • ORDIN nr.27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor*);
 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • HG nr.867/2015 (Regulamentul  cadru de organizare si functionare a serviciilor de zi).

Legislatie secundara

 • Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
 • Hotararea nr.49/19.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de intervenție multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti, victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
 • Hotararea nr.23 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Legislatie emisa  de ministerele implicate: Ministerul Muncii, Solidaritatii  Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Justitiei, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul de Stat pentru Culte, Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 • Ordinul nr.600/2018.

Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice:

 • HCL S5 nr.82/24.12.2004, privind infiintarea functionarea D.G.A.S.P.C. Sector 5;
 • HCL S5 nr.68/2018, privind aprobarea statului de functii, organigramei si a R.O.F.  D.G.A.S.P.C.
 • ROF CZ, aprobat prin HCL nr.04/31.01.2017.

Program de lucru

 •  luni pana vineri in intervalul orar 8-16

Date de contact

 • Adresa: strada Bacau nr.1 sector 5, Bucuresti
 • Telefon: 0736.500.531
 • Email: czsfana@dgaspc5.ro
 • Sef centru: Mihaela Elena Brai

Centrul de Zi Mihail Sadoveanu

Domeniu de competenta

Centrul de zi  Mihail Sadoveanu, face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5, functionand ca serviciu al acesteia si de el beneficiaza copiii  cu varste cuprinse intre 6 si 18 ani.

Centrul de Zi are ca misiune, prevenirea abandonului familial si institutionalizarii copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire educatie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala, pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentanti legali precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

Categorii de beneficiari

Beneficiarii serviciilor de zi sunt:

 • Copii si parinti carora li se acorda  prestatii si servicii destinate prevenirii separarii lor;
 • Copii care beneficiaza de o masura speciala de protectie;
 • Copii care au beneficiat de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati în familie;
 • Copii ai caror parinti au domiciliul pe raza sectorului 5;
 • Copii aflati în risc de esec scolar (corigenta, repetentie, absenteism);
 • Copii aflati în risc de abandon scolar;
 • Copii  care au nevoie de suport scolar si supraveghere;
 • Copii ai caror parinti au un nivel instructiv-educativ scazut (analfabeti, numar mic de clase absolvite);
 • Copii ale caror familii au un nivel de trai scazut;
 • Copii directionati de catre cadrele didactice ale scolii în care ne desfasuram activitatile educative;
 • Copii directionati de catre alti profesionisti (cadre didactice, profesionisti din cadrul D.G.A.S.P.C., alte institutii);
 • Copii înscrisi la cursurile Scolii Gimnaziale nr. 134.

Servicii/beneficii oferite

 1. Asigura un program educational adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor;
 2. Asigura activitati recreative si de socializare;
 1. Asigura copiilor consiliere psihologica si orientare scolara si profesionala;
 2. Asigura parintilor consiliere si sprijin;
 3. Dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie;
 4. Asigura programe de abilitare/reabilitare;
 5. Contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai;
 6. Contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii sau, dupa caz, in planul  individualizat de protective;
 7. Prepara si serveste zilnic o masa calda si o gustare  rece.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor/beneficiilor :

 • Cererea parintelui/reprezentantului legal;
 • Certificat de nastere/carte de identitate pentru toti copiii unei familii;
 • Acte identitate parinti/ reprezentanti legali;
 • Fisa medicală a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale în vigoare;
 • Acte care să demonstreze veniturile familiei;
 • Certificate de handicap (daca este cazul);
 • Act de casatorie, divort, sentinte judecatoresti etc.;
 • Adeverinta privind situatia scolara la zi a copilului;
 • Caracterizare scolara;
 • Alte acte relevante pentru membrii familiei.

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

Modalitatile in care un beneficiar (copil-familie) poate sa apeleze la serviciile Centrului de zi Mihail Sadoveanu sunt:

 • direct, prin solicitarea sprijinului din partea copilului sau a familiei acestuia, solicitare exprimata catre directorul general al DGASPC sector 5 prin intermediul Serviciului prevenire abandon, abuz, neglijenta, violenta domestica, trafic, migratie, consiliere parinti si copii sau al Centrului de zi Mihail Sadoveanu;
 • indirect, prin referirea de cadre didactice din diferite scoli, comunitate, alte institutii, alti factori sociali.

Admiterea fiecarui copil in Centrul de zi Mihail Sadoveanu presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

 • sunt identificati potentialii beneficiari, cu aportul diferitelor institutii (scoli, primarie etc.) sau a comunitatii;
 • se efectueaza o evaluare a copilului si a familiei acestuia (psihologica, medicala, ancheta sociala la domiciliul familiei);
 • se intocmeste un dosar care include acte relevante pentru situatia generala a familiei (venit, starea de sanatate, componenta intregii familiii etc.);
 • ca urmare a evaluarilor facute, se intocmeste un plan de servicii in care sunt implicati factorii sociali (personalul centrului de zi, cadrele didactice, medicul de familie, alte institutii relevante pentru situatia particulara a familiei);
 • admiterea in cadrul centrului de zi se face in baza unei dispozitii semnate de Primarul sectorului 5 pentru aprobarea Planului de servicii si prin dispozitia Directorului General DGASPC sector 5.

Cadrul Legal

 • Legea nr.18/1990 (r) ratificarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului;
 • Carta sociala europeana revizuita adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996 ratificata prin Legea nr.74/1999;
 • Recomandarile comitetului ONU pentru drepturile copilului 2009;
 • Standarde internationale de control intern managerial;
 • Regulamentul CE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu  caracter personal si privind libera circulatie a acestora;

Legislatie primara

 • ORDIN nr.27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor*);
 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • HG nr.867/2015 (Regulamentul  cadru de organizare si functionare a serviciilor de zi).

Legislatie secundara

 • Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
 • Hotararea nr.49/19.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti, victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
 • Hotararea nr.23 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Legislatie emisa  de ministerele implicate: Ministerul Muncii, Solidaritatii  Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Justitiei, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul de Stat pentru Culte, Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 • Ordinul nr.600/2018.
 • Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice:
 • HCL S5 nr.82/24.12.2004, privind infiintarea functionarea D.G.A.S.P.C. Sector 5;
 • HCL S5 nr.68/2018, privind aprobarea statului de functii, organigramei si a R.O.F.  D.G.A.S.P.C.
 • ROF CZ, aprobat prin HCL nr.04/31.01.2017.

Program de lucru

 • luni pana vineri in intervalul orar 8-16

Date de contact

 • Adresa: strada Bacau nr.1 sector 5, Bucuresti
 • Telefon: 0736.500.531
 • Email: czsadoveanu@dgaspc5.ro
 • Sef centru: Mihaela Elena Brai

Centrul de Zi ,,George Calinescu”

Domeniu de competenta

Centrul de zi „George Calinescu” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5, functionand ca serviciu al acesteia si de el beneficiaza copiii  cu varste cuprinse intre 6 si 18 ani.

Centrul de Zi are ca misiune, prevenirea abandonului familial si institutionalizarii copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire educatie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala, pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentanti legali precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

Categorii de beneficiari

Beneficiarii serviciilor de zi sunt:

 • Copii si parinți carora li se acorda  prestatii si servicii destinate prevenirii separarii lor;
 • Copii care beneficiaza de o masura speciala de protectie;
 • Copii care au beneficiat de o masura de protecție speciala si au fost reintegrati în familie;
 • Copii ai caror parinti au domiciliul pe raza sectorului 5;
 • Copii aflati în risc de esec scolar (corigenta, repetentie, absenteism);
 • Copii aflați în risc de abandon scolar;
 • Copii  care au nevoie de suport scolar si supraveghere;
 • Copii ai caror parinti au un nivel instructiv-educativ scazut (analfabeti, numar mic de clase absolvite);
 • Copii ale caror familii au un nivel de trai scazut;
 • Copii directionati de catre cadrele didactice ale scolii în care ne desfasuram activitatile educative;
 • Copii direcționati de catre alti profesionisti (cadre didactice, profesionisti din cadrul D.G.A.S.P.C., alte institutii);
 • Copii înscrisi la cursurile Scolii Gimnaziale George Calinescu.

Servicii/beneficii oferite

 1. Asigura un program educational adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor;
 2. Asigura activitati recreative si de socializare;
 3. Asigura copiilor consiliere psihologica si orientare scolara si profesionala;
 4. Asigura parintilor consiliere si sprijin;
 5. Dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie;
 6. Asigura programe de abilitare/reabilitare;
 7. Contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai;
 8. Contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul de servicii sau, dupa caz, in planul  individualizat de protectie;
 9. Prepara si serveste zilnic o masa calda si o gustare  rece.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor/beneficiilor :

 • Cererea parintelui/reprezentantului legal;
 • Certificat de nastere/carte de identitate pentru toti copiii unei familii;
 • Acte identitate parinti/ reprezentanti legali;
 • Fisa medicală a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale în vigoare;
 • Acte care să demonstreze veniturile familiei;
 • Certificate de handicap (daca este cazul);
 • Act de casatorie, divort, sentinte judecatoresti etc.;
 • Adeverinta privind situatia scolara la zi a copilului;
 • Caracterizare scolara;
 • Alte acte relevante pentru membrii familiei.

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

Modalitatile in care un beneficiar (copil-familie) poate sa apeleze la serviciile Centrului de zi George Calinescu sunt:

 • direct, prin solicitarea sprijinului din partea copilului sau a familiei acestuia, solicitare exprimata catre directorul general al DGASPC sector 5 prin intermediul Serviciului prevenire abandon, abuz, neglijenta, violenta domestica, trafic, migratie, consiliere parinti si copii sau al Centrului de zi George Calinescu;
 • indirect, prin referirea de cadre didactice din diferite scoli, comunitate, alte institutii, alti factori sociali.

Admiterea fiecarui copil in Centrul de zi George Calinescu presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

 • sunt identificati potentialii beneficiari, cu aportul diferitelor institutii (scoli, primarie etc.) sau a comunitatii;
 • se efectueaza o evaluare a copilului si a familiei acestuia (psihologica, medicala, ancheta sociala la domiciliul familiei);
 • se intocmeste un dosar care include acte relevante pentru situatia generala a familiei (venit, starea de sanatate, componenta intregii familiii etc.);
 • ca urmare a evaluarilor facute, se intocmeste un plan de servicii in care sunt implicati factorii sociali (personalul centrului de zi, cadrele didactice, medicul de familie, alte institutii relevante pentru situatia particulara a familiei);
 • admiterea in cadrul centrului de zi se face in baza unei dispozitii semnate de Primarul sectorului 5 pentru aprobarea Planului de servicii si prin dispozitia Directorului General DGASPC sector 5.

Cadrul Legal

 • Legea nr.18/1990 (r) ratificarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului;
 • Carta sociala europeana revizuita adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996 ratificata prin Legea nr.74/1999;
 • Recomandarile comitetului ONU pentru drepturile copilului 2009;
 • Standarde internationale de control intern managerial;
 • Regulamentul CE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu  caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Legislatie primara

 • ORDIN nr.27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor*);
 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • HG nr.867/2015 (Regulamentul  cadru de organizare si functionare a serviciilor de zi).

Legislatie secundara

 • Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
 • Hotararea nr.49/19.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti, victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
 • Hotararea nr.23 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Legislatie emisa  de ministerele implicate: Ministerul Muncii, Solidaritatii  Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Justitiei, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul de Stat pentru Culte, Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 • Ordinul nr.600/2018.

Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice:

 • HCL S5 nr.82/24.12.2004, privind infiintarea functionarea D.G.A.S.P.C. Sector 5;
 • HCL S5 nr.68/2018, privind aprobarea statului de functii, organigramei si a R.O.F.  D.G.A.S.P.C.
 • ROF CZ, aprobat prin HCL nr.04/31.01.2017.

Program de lucru

 •  luni pana vineri in intervalul orar 8-16

Date de contact

 • Adresa: strada Bacau nr.1 sector 5, Bucuresti
 • Telefon: 0736.500.531
 • Email: czcalinescu@dgaspc5.ro
 • Sef centru: Mihaela Elena Brai

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut