DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Centrul de Zi „Sf. Maria”

pcdata

Domeniul de competenta

 • Centrul de Zi Sf.Maria este o structura publica din cadrul DGASPC Sector 5  al carui scop il reprezinta prevenirea abandonului si institutionalizarea copiilor aflati in situatii de risc, prin oferirea de servicii sociale specializate pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre  6 luni-5 ani, cu domiciliul in Sectorul 5.

Categorii de beneficiari

 • Beneficiari directi: copii cu varste cuprinse intre 6 luni si 5 ani, cu domiciliul legal pe raza sectorului 5, aflati in situatii de risc/separare de familie.
 • Beneficiari indirecti: parintii si alti membrii ai familiei largite sau reprezentantul legal si/sau persoana care au in ingrijire copilul cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 5 ani.

Servicii oferite

 • ingrijire si supraveghere pe timpul zilei acordat copiilor pentru realizarea programului de igiena personala, servirea hranei, program de odihna, program de educatie timpurie si formare autonomie personala;
 • asigura masuri de siguranta si securitate, asistenta medicala si supravegherea starii de sanatate pentru copii;
 • asigura zilnic o alimentatie calitativ corespunzatoare (doua mese principale si doua gustari) tinand cont de varsta si nevoile copiilor, si standardele legale de nutritie sanatoasa pentru acestia;
 • asigura un program personalizat de interventie si educatie timpurie necesar devoltarii copilului mic;
 • activitati instructiv-educative, activitati de stimulare psiho-motorie, joc, recreere si socializare, tinand cont de varsta, particularitatile si nevoile copiilor, si curricululm-ul pentru educatie timpurie;
 • activitati de evaluare psihologica si interventie timpurie;
 • activitati de spijin, consiliere, educare si responsabilizare pentru parinti sau reprezentantii legali care au in ingrijire copii, in functie de nevoile pe care acestia le au.

Toate activitatile desfasurate in Centrul de Zi Sf.Maria sunt asigurate de personal calificat (educatori, instructor de educatie, psiholog, asistent medical, infirmiera).

Acte Necesare pentru oferirea serviciilor Centrul de Zi Sf.Maria

Pentru accesarea serviciilor Centrului de Zi Sf.Maria se depune  o cerere tip (care poate fi descarcata de aici), de catre unul din parinti sau reprezentantul legal al copilului, la registratura sediului DGASPC Sector 5, din str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, in cadrul programului de lucru de luni pana vineri intre 8.00-16.00. Inainte de a depune cererea tip la registratura DGASPC Sector 5 este necesar ca parintii impreuna cu copilul sa viziteze si sa ia la cunostinta despre serviciile oferite de catre Centrul de Zi Sf.Maria din str.Trompetului nr.117 sector 5, Bucuresti.

Cererea tip  va fi insotita la depunere de:

 • declaratia celui de-al doilea parinte ca este de acord cu includerea copilului in cadrul Centrului de Zi Sf.Maria;
 • nota informativa despre serviciile oferite de Centrul de Zi Sf.Maria;
 • nota informativa privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • xerocopii acte de identitate copil si parinti (certificat de nastere, CI/ CIP, etc);
 • xerocopii acte de stare civila (certificat de casatorie, certificat de deces);
 • xerocopii acte care evidentiaza situatia juridica a minorilor fata de parintii lor (ex. hotararea judecatoreasca prin care s-a pronuntat divortul parintilor minorului, hotararea judecatoreasca prin care se recunoaste paternitatea minorului, etc);
 • xerocopii documente care sa ateste situatia locativa a familiei;
 • adeverinte din care sa rezulte venitul membrilor de familie (sau din care sa rezulte lipsa veniturilor) cum ar fi: adeverinta de salariat sau talon de pensie, adeverinta de la Administratia Financiara, adeverinta de la Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca etc.;
 • adeverinta medicala „clinic sanatos” pentru ambii parinti;
 • adeverinta medicala de intrare in colectivitate si fisa de vaccinari, pentru copil de la medicul de familie al copilului;
 • aviz epidemiologic cu 24 ore inainte de intrarea in programul centrului.

Conditii de acordare a serviciilor Centrului de Zi Sf.Maria

Titularul cererii, parintele sau reprezentantul legal al copilului sa aiba domiciliul legal pe raza sectorului 5. Serviciile centrului se acorda copiilor cu varsta intre 6 luni-5 ani si parintilor acestora, doar daca acestia se afla intr-una din urmatoarele situatii:

 • familii cu copii care se afla in situatii socio-economice dificile cu risc de separare a copilului de familie;
 • familii cu copii care beneficiaza de prestatii si servicii destinate prevenirii separarii copilului de familie;
 • copii care au beneficiat de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati in familie.

Formulare/ Cerere Tip

Cadrul Legal

 • Centrul de Zi Sf. Maria  serviciu public social functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale reglementat de:
  • Legislatie principala:
   • Legea Asistentei Sociale nr.292/2011, cu modificarile ulterioare;
   • Legea nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legislatie secundara:
   • Ordinul nr.27/2019 privind  aprobarea  standardelor  minime  de  calitate  pentru  serviciile  sociale  de  zi  destinate copiilor;
   • Hotararea nr.867/2015 – pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
   • Hotararea Consiliului Local al sectorului 5 nr.32/31.03.2007 privind infiintarea in subordinea DGASPC Sector 5 de servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa – infiintare Centrul de Zi Sf.Maria.
   • Hotarare nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;

Contact

 • D.G.A.S.P.C. Sector 5, Bucuresti.
 • Centrul de Zi Sf.Maria

Program de lucru cu publicul

 • Luni –Vineri:  8.00 -16.00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut