DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Centrul Social Comunitar „Ferentari”

pcdata

Domeniul de competenta

 • CSCF, cod serviciul social 8891CZ-C-II, este infiintat si administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5 Bucuresti.CSCF are rolul de a imbunatatii accesul persoanelor din comunitatea locala sector 5, in special al copiilor, la servicii sociale integrate in scopul prevenirii marginalizarii sociale si cresterii nivelului de trai.Scopul si misiunea CSCF este de a preveni abandonul si institutionalizarea copilului prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de supraveghere, activitati recreative si de socializare, activitati educative, consiliere si informare, orientare scolara si profesionala, masa calda, activitati pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti, reprezentantul legal, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

  Beneficiaza de serviciile centrului, un numar de 60 de copii, cu varste cuprinse intre 5 si 18 ani, care au domiciliul in sectorul 5, proveniti din familii aflate in dificultate sau se confrunta cu nevoi ce pot determina separarea copilului de familia sa.

Categorii de beneficiari

 • Beneficiarii serviciilor sociale acordate in ,,Centrul Social Comunitar Ferentari” sunt copii proveniti din familii aflate in dificultate, copii aflati in situatii de risc care pot duce la separarea de familia lor.Beneficiaza de serviciile centrului, copiii cu varste cuprinse intre 5 si 18 ani care au domiciliul pe raza sectorului 5 si se afla in una sau mai multe situatii precum:
  1. li se acorda prestatii si servicii destinate prevenirii separarii lor de familie;
  2. au beneficiat de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati in familie;
  3. se afla in risc de esec/abandon scolar;
  4. parintii au un nivel instructiv-educativ scazut;
  5. familia are un nivel de trai scazut/venituri reduse/somaj/lipsa locului de munca/situatie locativa precara/este afectata de boli cronice sau grave etc;
  6. provin din familii monoparentale/ in curs de divort/cu un numar mare de copii/parinti plecati in strainatate;
  7. sunt directionati de catre alti profesionisti;

   

  Beneficiaza de servicii precum: consiliere psihosociala, sprijin in gasirea unui loc de munca, suport emotional, educare pentru integrare sociala/reintegrare sociala, educatie parentala, adultii care au in ingrijire copii/parintii/reprezentantii legali/conventionali cu domiciliul in sectorul 5.

Servicii oferite

Servicii pentru copil

 • Servicii de informare si sprijin pentru copil si familie;
 • Servicii educationale: supraveghere si suport in procesul de invatare, suport pentru fixarea cunostintelor predate la cursurile scolare; suport pentru integrare in mediu scolar; supraveghere si suport in rezolvarea temelor scolare; ateliere tematice diverse;
 • Servicii ce au ca scop integrarea/reintegrare in societate si familie, intarirea relatiilor de atasament, monitorizarea factorilor de risc;
 • Servicii de recreere si socializare: activitati individuale sau de grup pentru stimularea creativitatii si cultivarii simtului artistic/estetic, ateliere creative, vizite la institutii de cultura si in aer liber, organizarea de petreceri tematice si proiecte de animatie, seri de film, joc liber si organizat in incinta si in exteriorul centrului;
 • Servicii ce au ca scop dezvoltarea deprinderilor si pregatirea copiilor pentru viata independenta: suport pentru dobandirea deprinderilor de baza pana la cele legate de gestionarea bunurilor si banilor si integrare personala si profesionala;
 • Servicii de consiliere: evaluarea psihologica; consiliere psihologica, consiliere si orientare scolara/vocationala; suport pentru dezvoltarea abilitatilor sociale; identificare/informare riscuri abuz si neglijare; prevenirea comportamentelor delicvente;
 • Servicii ce au ca scop promovare a unui stil de viata sanatos, a comportamentelor civice, pentru protejarea mediului inconjurator;
 • Servicii de preparare si servire a hranei;

Servicii pentru persoanele care au ingrijire copii:

  • Servicii de informare/suport si consiliere: suport pentru gestionarea situatiilor de criza intrafamiliala; suport pentru intarirea relatiilor de atasament cu copilul; suport pentru dezvoltarea abilitatilor parentale; prevenirea si combaterea violentei domestice; suport pentru dobandirea abilitatilor de scris si citit; suport in dobandirea unor competente digitale minime; suport in accesarea altor servicii in vederea cresterii nivelului de trai;
  • Servicii suport pentru gasirea unui loc de munca: redactarea unui CV, pregatirea pentru interviu etc.;

Acte necesare pentru obtinerea serviciilor

 • Cerere tip de inscriere;
 • Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
 • Fisa medicala sintetica;
 • Documente de stare civila ale beneficiarului (in copie conform cu originalul – carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, alte documente relevante pentru situatia beneficiarului – hotarare de divort, etc.);
 • Caracterizare scolara

Conditii de acordare

 • Admiterea in ,,Centrul Social Comunitar Ferentari” se realizeaza in conformitate cu Procedura de admitere a beneficiarilor cu respectarea urmatoarele conditii de admitere:
  1. formularea cererii de admitere si a tipizatelor centrului ce insotesc cererea de admitere;
  2. depunerea actelor necesare care ofera informatii despre situatia familiala, prevazute in procedura de admitere;
  3. implicarea in procesul de evaluare a nevoilor si situatiei copilului si familiei (participarea la procesul de evaluare initiala, permiterea si furnizarea datelor complete si reale in momentul desfasurarii anchetei in teren etc.)
  4. emiterea dispozitiei de aprobare a planului de servicii de catre primarul sectorului 5;
  5. emiterea dispozitiei de admitere de catre directorul executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5;

  Ulterior emiterii dispozitiei de admitere, cu familia se incheie un contract de furnizare a serviciilor in care sunt stipulate serviciile acordate, drepturile si obligatiile partilor.

  Pentru a beneficia de serviciile sociale furnizate prin intermediul Centrului Social Comunitar ,,Ferentari”, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

  • sa aiba varsta curprinsa intre 5 si 18 ani si domiciliul pe raza sectorului 5 si sa se afla in una sau mai multe situatii precum cele de mai jos:
  • li se acorda prestatii si servicii destinate prevenirii separarii lor de familie;
  • au beneficiat de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati in familie;
  • se afla in risc de esec/abandon scolar;
  • parintii au un nivel instructiv-educativ scazut;
  • familia are un nivel de trai scazut/venituri reduse/somaj/lipsa locului de munca/situatie locativa precara/este afectata de boli cronice sau grave etc;
  • provin din familii monoparentale/ in curs de divort/cu un numar mare de copii/parinti plecati in strainatate;
  • sunt directionati de catre alti profesionisti;

Cadru legal

Serviciul social ,,Centrul Social Comunitar Ferentari”, functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

Program de lucu cu publicul/date de contact

 • programul de desfasurare a activitatilor în centru este de luni pana vineri, de la ora 8 la ora 17;
 • Date de contact:
 • Calea Ferentari nr. 72, bl 19, parter;
 • telefon-0799.413.631
 • e-mail: cscferentari@dgaspc5.ro

Forumulare/cereri tip

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut