DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Centrul unic de voluntariat comunitar

pcdata

Domeniul de competenta

Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5  este o structura publica a D.G.A.S.P.C. Sector 5 ca organizatie gazda, al carui scop il reprezinta reglemenarea participarii persoanelor fizice la activitatile de voluntariat desfasurate in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, in bune conditii a activitatii fiecarui voluntar, respectarea stricta a regulilor stabilite privind ordinea si disciplina activitatii de voluntariat, drepturile si obligatiile voluntarilor, organizarea timpului de munca al voluntarilor si sanctiunile ce pot fi aplicate.

Misiunea Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5  este de a cultiva constiinta comunitatii prin promovarea valorilor voluntariatului. Acest serviciu isi propune sa constientizeze cetatenii asupra importantei voluntariatului si sa dezvolte formarea unei atitudini pozitive fata de subiectul voluntariatului in comunitatea sectorului 5.

Categorii de beneficiari

Orice persoana fizica, fara deosebire de rasa, origine etnica, religie, sex, opinie, apartenenta politica, care a dobandit capacitate de munca potrivit legislatiei in domeniul muncii si desfasoara activitati de voluntariat.

Servicii oferite

 • Servicii pentru voluntari: recrutare, instruire, plasare, evaluare, monitorizare si informare.
 • Servicii pentru comunitate: promovarea si recompensarea voluntarilor, organizarea de evenimente, elaborarea de publicatii legate de voluntari.

Toate activitatile desfasurate in Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 sunt coordonate de catre un coordonator de voluntari, desemnat de catre DGASPC Sector 5.

Acte Necesare pentru inscriere in programul de voluntariat al Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5

Persoanele interesate de voluntariat se pot inscrie in baza cererii tip depuse la registratura sediului DGASPC Sector 5, din str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, in cadrul programului de lucru de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00. Inscrierile pentru programul de voluntariat se fac pe tot parcursul anului.

Cererea depusa in vederea aplicarii la programul de voluntariat este insotita de urmatoarele documente:

 • CI si/sau pasaport (pentru cetatenii straini) pentru candidatul/parintii candidatului minor;
 • actele de studii/ scrisoare de intentie/ C.V. (daca este cazul, pentru dovedirea indeplinirii cerintelor profesionale, abilitatilor sociale, intereselor de dezvoltare solicitate);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate a candidatului conforma cu activitatile de voluntariat – in cazul candidatului selectat;
 • certificat de cazier judiciar.

Selectia voluntarilor se va face in raport cu abilitatile si competentele fiecaruia, in functie de caracteristicile activitatii de voluntariat. Acolo unde este cazul, este posibila si solicitarea unei probe practice. Selectia va tine cont si de ordinea inscrierii candidatilor. Pentru selectia voluntarilor, daca este cazul, se va organiza un interviu cu coordonatorul C.U.V.C. Sector 5. In urma interviului coordonatorul de voluntari decide unde urmeaza sa fie repartizati candidatii selectati, in functie de aptitudinile si abilitatile profesionale, in locurile disponibile.

In urma selectiei, voluntarii selectati vor semna contractul de voluntariat in baza caruia isi vor desfasura activitatea, contract ce se va inregistra de catre coordonatorul de voluntari in Registrul de evidenta a voluntarilor.

Conditii de inscriere

Titularul cererii, persoana fizica care solicita inscrierea in programul de voluntariat, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. sa aiba varsta de minim 14 ani;
 2. sa cunoasca limba romana scris si vorbit sau, in cazul cetatenilor de origine straina, sa cunoasca limba engleza;
 3. sa aiba capacitate de exercitiu deplina sau , dupa caz, restransa;
 4. sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare activitatilor de voluntariat propuse de organizatia-gazda; starea de sanatate se probeaza cu adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de catre unitati sanitare abilitate;
 5. sa nu aiba antecedente penale care sa-i faca incompatibili cu activitatea de voluntariat pe care o vor desfasura in cadrul D.G.A.S.P.C. SECTOR 5 (certificat de cazier judiciar);
 6. acordul parintelui sau al reprezentantului legal in cazul voluntarilor minori (14-18 ani).

Cerere Tip

Cadrul Legal

Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 este serviciu comunitar public care functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a activitatilor de voluntariat si cel al serviciilor sociale reglementat de:

Legislatie principala

 • Legea nr.78/2014, privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legislatie secundara

 • Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu completarile si modificarile ulterioare si ale HG nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, O.M.A.I. nr.163/ 2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • Hotarare nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;
 • Regulamentul de organizare si functionare al D.G.A.S.P.C. sector 5 aprobat prin H.C.L. Sector 5;
 • Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr.60/16.05.2017 privind desfasurarea activitatilor de voluntariat in cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5.

Contact

D.G.A.S.P.C. Sector 5, Bucuresti.

 • str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11,sector 5, Bucuresti
 • Telefon/Fax: 021.310.17.31  
 •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

  Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5

 • Adresa: str.Trompetului,  Nr. 115, Sector 5, Bucuresti,
 • Telefon: 0724.500.517

Program de lucru cu publicul

 • Luni –Vineri:  8.00 -16.00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut