DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Complexul de servicii Socio-Educative pentru copii

pcdata

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati

DOMENIUL DE COMPETENTA

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati este o componenta functionala a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, structurata ca un sistem integrat de servicii de ingrijire, educatie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, kinetoterapie, logopedie, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, cat si a unor activitati de sprijin, orientare scolara, consiliere, oferite cu titlu gratuit copiilor cu dizabilitati cu varste cuprinse intre 0 si 18 ani si parinti sau reprezentantii legali ai acestora.

PRINCIPIILE SPECIFICE CARE STAU LA BAZA PRESTARII SERVICIILOR SOCIALE IN C.S.S.E-C.Z.R.C.D SUNT URMATOARELE:

 1. respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce priveste egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare;
 4. deschiderea catre comunitate;
 5. asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor;
 6. asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea in unitate a unui personal mixt;
 7. ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, dupa caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernamant si capacitatea de exercitiu;
 8. promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare;
 9. asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;
 10. preocuparea permanenta pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potentialului si abilitatilor persoanei beneficiare de a trai autonom;
 11. incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicarii active a acestora in solutionarea situatiilor de dificultate;
 12. asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 13. asigurarea confidentialitaii si a eticii profesionale;
 14. responsabilizarea membrilor familiei, reprezentatilor legali cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor de intretinere.

BENEFICIARII SERVICIILOR SOCIALE

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati sunt:

 1. Copiii cu dizabilitati, din familie, cu domiciliul pe raza sectorului 5, Bucuresti care necesita tratamente recuperatorii si programe educationale adecvate care sa le permita o cat mai buna recuperare si integrare sociala in vederea reducerii riscului izolarii acestora in familie;
 2. Copiii cu dizabilitati, beneficiari ai unei masuri de protectie speciala care necesita tratamente recuperatorii si programe educationale adecvate care sa le permita o cat mai buna recuperare si integrare sociala;
 3. Copii cu incadrare CES;
 4. Copii fara certificat de incadrare in grad de handicap, care prezinta o evaluare din partea SEC din cadrul DGASPC Sector 5.

SERVICII SI ACTIVITATI OFERITE:

Principalele functii ale serviciului social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati sunt:

a. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urmatoarelor activitati de recuperare:

 • kinetoterapie;
 • hidroterapie;
 • masaj de recuperare;
 • logopedie;
 • ergoterapie/ terapie ocupationala/ socializare;
 • terapie comportamentala;
 • consiliere psihologica: individuala/de grup/ pentru familie;
 • intalniri de grup/ parinti/ reprezentanti legali/ tutori.

b. de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate.

c. de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora si de prevenire a situatiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, prin asigurarea urmatoarelor activitati:

 • dezvoltarea abilitatilor (in functie de capacitatea maxima de dezvoltare) necesare integrarii sociale;
 • realizarea unor programe educative adecvate nevoilor specifice fiecarui copil;
 • realizarea de programe complexe de abilitare si reabilitare, in functie de deficientele acestora;
 • socializarea copiilor cu dizabilitati prin activitati specifice;
 • consilierea parintilor/ reprezentantilor legali si sprijin in vederea orientarii scolare.

CONDITII DE ACORDARE:

TITULARUL CERERII TREBUIE SA AIBA DOMICILIUL LEGAL PE RAZA SECTORULUI 5.

ACTE NECESARE:

Admiterea in centru se realizeaza in baza unei cereri scrise, din partea parintelui/reprezentantului legal/tutorelui (poate fi descarcata de aici), acordului celuilat parinte (poate fi descarcat de aici), depuse la sediul centrului si prezentarii urmatoarelor acte:

 • Certificat de nastere minor/minora;
 • Carte de identitate minor/minora (daca este cazul);
 • B.I./C.I. parinti/ reprezentanti legali;
 • Certificat de casatorie (daca este cazul) parinti/ reprezentanti legali;
 • Hotarare divort si/sau incredintare minor (daca este cazul);
 • Planul de abilitare/reabilitare;
 • Certificat de incadrare/hotarare in grad de handicap si certificat de orientare scolara (daca este cazul);
 • Documente medicale care atesta diagnosticul;
 • Program de reuperare de la medicul specialist-dupa caz;
 • Ancheta psihosociala;
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie ca minorul/minora nu se afla in evidenta cu boli infecto-contagioase si poate frecventa colectivitatile;
 • Fisa psihologica;
 • Hotarare/sentinta masura speciala (daca este cazul).

CAPACITATE: 35 de copii.

LEGISLATIE:

Cadrul legal de infiintare, organizare si functionare

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati, functioneaza in baza Ordinului nr.27/2019, cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr.292/2011, cu modificarile ulterioare, Legea nr.272/2004, precum si ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Potrivit prevederilor art.120 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigura mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale parintilor sai pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Potrivit prevederilor art.51 alin.(5) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilitati se infiinteaza si functioneaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in structura directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului, cu avizul si sub indrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.

Potrivit prevederilor art.27 din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile ulterioare, serviciile sociale reprezinta activitatea sau ansamblul de activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii.

CONTACT:

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE PENTRU COPII –

CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII  CU DIZABILITATI BUCURESTI,

 • STRADA BACAU NR.1
 • Telefon : 0799413940
 •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

  Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

PROGRAM DE LUCRU:

 • L.M.M.J.V. – INTRE ORELE : 8 – 16.

Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin si Resurse pentru Parinti si Copii

Domeniu de competenta

 

Misiunea centrului este de a sprijini si asista parintii/potentialii parinti pentru a face fata dificultatilor psihosociale care afecteaza relatiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, si sprijina copiii atunci cand apar probleme in dezvoltarea acestora.

Servicii oferite

 • Consiliere si informare;
 • Consiliere familiei;
 • Consiliere copiilor si adolescentilor;
 • Consiliere in situatii de criza;
 • Consiliere de grup;
 • Sprijin si educatie parentala;
 • Informarea si orientarea beneficiarilor;
 • Grupuri de suport pentru parinti;
 • Grupuri de suport pentru copii.

 

Cine poate beneficia de serviciile Centrului de Zi pentru Consiliere, Sprijin si Resurse pentru Parinti si Copii

 • Parinti/ familii extinse/ familii substitutive care:- necesita competente/ deprinderi de ingrijire a copiilor;- traiesc in medii dezavantajate;- constata existenta/aparitia unor probleme la nivelul familiei care afecteaza dezvoltarea normala/ armonioasa a copilului sau favorizeaza manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun in pericol integrarea lor familiala, sociala, scolara, profesionala;
 • Viitori parinti care doresc sa se formeze inainte de nasterea sau adoptia copiilor;
 • Copii care au probleme de dezvoltare si/sau dificultati de integrare in familie, scoala sau in colectivitatea in care traiesc.

La nivelul centrului functioneaza o echipa multidisciplinara de specialisti care include in componenta ei: psiholog, asistent social, instructor de educatie, referent, pregatita pentru a oferi sprijin copiilor si parintilor.

Ce facem?

 • Activitati de consiliere a parintilor pentru depasirea unor situatii de dificultate (divort, pierderea locului de munca, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soti etc.) care pun in pericol dezvoltarea copiilor sau care genereaza riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial;
 • Activitati de informare a parintilor in vederea acoperirii nevoilor copiilor;
 • Activitati de consolidare a abilitatilor si cunostintelor parintilor privind ingrijirea si educarea copilului;
 • Activitati de sprijinire si consiliere a copiilor care au dificultati de dezvoltare si/sau integrare in familie, scoala,  grupuri socio-profesionale.

Parintii raman expertii cunoasterii propriului copil. Centrul de Zi pentru Consiliere Sprijin si Resurse pentru Parinti si Copii se doreste un sprijin pentru parintii care isi propun sa evolueze in cunoasterea nevoilor si sa isi intareasca resursele de comunicare si sprijin constant pentru copilul (iii) sai.

Activitati

Scoala Parintilor este propusa pentru paliere de varsta diferite 0 – 3 ani; 4 – 7 ani; 7 – 12 ani si pentru adolescenti. Ea aduce informatii parintilor cu privire la diferitele probleme sau puncte de cotitura pe care fiecare copil le traieste in cresterea sa.

Grupuri de suport pentru parinti si separat pentru adolescenti  reprezinta spatii de intalnire si comunicare ALTFEL decat in cotidianul vietii. Impartasirea ideilor, emotiilor, cautarea de solutii la diferitele probleme ridicate fie de parinti fie de adolescenti, jocul si cautarea launtrica anima crearea de legaturi si implicit de resurse si suport interuman.

Grupurile de joc mama – copil – reprezinta un spatiu destinat parintilor, copiilor mici, prescolari in care jocul este principalul motor de descoperire a comunicarii cu copiii nostri.

Consilierea individuala a copilului si/ sau a familiei poate aduce raspunsuri si solutii la problemele resimtite de copil/ tanar/ adolescent, respectiv si parintii acestuia.

Evaluarea psihologica a copilului mic, prescolar, scolar si adolescent este necesara pentru cunoasterea pe de o parte atat a resurselor, a punctelor forte pe care fiecare copil le are ca unicitate, iar pe de alta parte a dificultatilor, respectiv fragilitatilor cu care se confrunta in legatura cu parintii si / sau in grupul de copii precum si cu alti adulti in procesul de crestere si integrare sociala. Stim ca numai intarind capacitatile fiecarui copil avem sansa de a ameliora semnificativ fragilitatea acestuia.

Atelierul de creatie  – invita copiii si parintii sa creeze obiecte simple, ludice cu scopul de a stimula formarea de noi abilitati necesare cresterii si dezvoltarii armonioase a copiilor / adolescentilor.

 

Contact

 • Adresa: Strada Bacau nr.1, Sector 5 – punct de reper Scoala Gimnaziala nr.147 “Petrache Poenaru” – Corp B;
 • Telefon: 0799 413 643;
 •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

  Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut