DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

„Cresa Sf. Andrei”, „Cresa Ariel si Aurora”, „Cresa Sf. Stelian”

pcdata

CRESA SF. ANDREI

Domeniul de competenta:

 • Cresa Sf. Andrei este o structura  care ofera servicii sociale specializate pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor cu varsta de pana la 3 ani, cu domiciliul in sectorul 5, Bucuresti.

Categorii de beneficiari:

 • Copii cu varsta de pana la 3 ani  ai caror  parinti  sau  sustinatori  legali nu au un loc de munca dar se afla in cautarea unuia, sunt salariati, in perioade de studii sau someri (dovedite cu acte), ai caror mame sunt eleve sau studente si frecventeaza o unitate de invatamant de zi sau in alte situatii care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora, cetateni romani cu domiciliul sau rezidenta in Romania.

Servicii oferite:

 • asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor in varsta de pana la 3 ani;
 • asigura supravegherea dezvoltariii fizice si psihice a copiilor  cu varsta de pana la 3 ani;
 • asigura supravegherea starii de sanatate si igiena a copiilor si acorda primul ajutor si ingrijiri medicale necesare in caz de imbolnavire pana in momentul preluarii copilului de catre parinti/reprezentanti legali;
 • asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;
 • asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor si potentialului de dezvoltare al copilului in varsta de pana la 3 ani;
 • supraveghere medicala si profilactica prin cabinetul medical;
 • asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat;
 • se mentine o permanenta legatura cu parintii/reprezentantii legali ai copilului;
 • se tine cont de nevoile afective ale copilului, de curiozitatea si dragostea de cunoastere a acestuia, fiind incurajate si dezvoltate;
 • bucatarie proprie;
 • personal calificat;
 • doua mese principale si doua gustari zilnic.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor in Cresa Sf. Andrei

 • inscrierea se face in baza unui formular de inscriere (cerere tip);
 • cererile de inscriere se vor depune la sediul D.G.A.S.P.C. sector 5  din str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11,sector 5 – Serviciul Secretariat, Registratura si Relatii cu Publicul insotite de:
  • xerocopie certificat nastere copil;
  • xerocopii C.I. parinti/reprezentanti legali;
  • xerocopie certificat nastere frati minori;
  • xerocopie hotarare/sentinta de plasament/incredintare in vederea adoptiei, hotarare de divort (dupa caz);
  • adeverinta venituri parinti/reprezentanti legali;
  • adeverinta de la medicul de familie al copilului (apt pentru colectivitate);
 • declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • inscrierile copiilor se fac pe tot parcursul anului, iar parintii/reprezentantii legali specifica in cerere data la care solicita inscrierea.

Dupa inregistrarea cererii, solicitantul va primi raspuns in scris in termen de 30 de zile.

In momentul identificarii unui loc in cresa, solicitantul este contactat telefonic.

Programul de functionare al cresei este:

 • de luni pana vineri, zilnic intre orele 06.00 – 18.00, parintii putand opta pentru una din cele doua variante astfel:
  • Program normal – de pana la 5 ore/zi;
  • Program prelungit – de pana la 10 ore/zi”;

Inscrierea in colectivitate

 • Dupa aprobarea dosarului, la intrarea in colectivitate, se prezinta urmatoarele analize si documente medicale:
  • Examenul coproparazitologic;
  • Adeverinta medicala pentru inscrierea in colectivitate (tipizat eliberat de medicul de familie ce cuprinde istoricul medical al copilului, fisa de imunizari si avizul epidemiologic care are o valabilitate de 24-48 ore).
 • Scoaterea copilului din evidenta unitatii se face in urmatoarele situatii:
   • in cazul unor afectiuni cronice, la recomandarea medicului;
   •  in cazul in care copilul absenteaza 4 saptamani consecutive fara motivare;
   • la cererea parintelui/reprezentantului legal.
  In situatia in care copilul inscris la cresa implineste varsta de 3 ani in cursul anului scolar, acesta poate frecventa programul cresei pana la finalizarea anului scolar, fara a depasi varsta de 4 ani

Baza Legala:

 • Cresa Sf. Andrei  functioneaza cu respectarea prevederilor legale:
  • Legea nr.292/2011 privind organizarea si functionarea serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.263/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HG nr.1252/2012 -privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1002/5057/2015-Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particular autorizate/acreditate (anexa 1 si 2);
  • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,educarea si instruirea copiilor si tinerilor;
  • Anexa la Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr.4694/02.08.2019-Curriculum pentru educatie timpurie;
  • Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare;
  • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti;
  • Legea nr.123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa;
  • OMS nr.1668 din 09.12.2011 privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţa sanatos.

Date de contact:

 • D.G.A.S.P.C sector 5: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucuresti
  • Telefon: 0314336424 int 4141/4142
 • Cresa Sf. Andrei: Str. Elev Popovici Nicolae nr 20-22, sector 5, Bucuresti
  • Telefon: 021/4210063; 0736.500.577
  •  Email : cresaandrei@dgaspc5.ro

CRESA ARIEL SI AURORA

Domeniul de competenta:

 • Cresa Ariel si Aurora este o structura  care ofera servicii sociale specializate pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor cu varsta de pana la 3 ani, cu domiciliul in sectorul 5, Bucuresti.

Categorii de beneficiari:

 • Copii cu varsta de pana la 3 ani  ai caror  parinti  sau  sustinatori  legali nu au un loc de munca dar se afla in cautarea unuia, sunt salariati, in perioade de studii sau someri (dovedite cu acte), ai caror mame sunt eleve sau studente si frecventeaza o unitate de invatamant de zi sau in alte situatii care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora, cetateni romani cu domiciliul sau rezidenta in Romania.

Servicii oferite:

 • asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor in varsta de pana la 3 ani;
 • asigura supravegherea dezvoltariii fizice si psihice a copiilor  cu varsta de pana la 3 ani;
 • asigura supravegherea starii de sanatate si igiena a copiilor si acorda primul ajutor si ingrijiri medicale necesare in caz de imbolnavire pana in momentul preluarii copilului de catre parinti/reprezentanti legali;
 • asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;
 • asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor si potentialului de dezvoltare al copilului in varsta de pana la 3 ani;
 • supraveghere medicala si profilactica prin cabinetul medical;
 • asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat;
 • se mentine o permanenta legatura cu parintii/reprezentantii legali ai copilului;
 • se tine cont de nevoile afective ale copilului, de curiozitatea si dragostea de cunoastere a acestuia, fiind incurajate si dezvoltate;
 • bucatarie proprie;
 • personal calificat;
 • doua mese principale si doua gustari zilnic.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor in Cresa Ariel si Aurora

 • inscrierea se face in baza unui formular de inscriere (cerere tip);
 • cererile de inscriere se vor depune la sediul D.G.A.S.P.C. sector 5  din str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 – Serviciul Secretariat, Registratura si Relatii cu Publicul insotite de:
  • xerocopie certificat nastere copil;
  • xerocopii C.I. parinti/reprezentanti legali;
  • xerocopie certificat nastere frati minori;
  • xerocopie hotarare/sentinta de plasament/incredintare in vederea adoptiei, hotarare de divort (dupa caz);
  • adeverinta venituri parinti/reprezentanti legali;
  • adeverinta de la medicul de familie al copilului (apt pentru colectivitate);
 • declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • inscrierile copiilor se fac pe tot parcursul anului, iar parintii/reprezentantii legali specifica in cerere data la care solicita inscrierea.

Dupa inregistrarea cererii, solicitantul va primi raspuns in scris in termen de 30 de zile.

In momentul identificarii unui loc in cresa, solicitantul este contactat telefonic.

Programul de functionare al cresei este:

 • de luni pana vineri, zilnic intre orele 06.00 – 18.00, parintii putand opta pentru una din cele doua variante astfel:
  • Program normal – de pana la 5 ore/zi;
  • Program prelungit – de pana la 10 ore/zi”;

Intrarea in colectivitate

Dupa aprobarea dosarului, la intrarea in colectivitate, se prezinta urmatoarele analize si documente medicale:

 • Examenul coproparazitologic;
 • Adeverinta medicala pentru inscrierea in colectivitate (tipizat eliberat de medicul de familie ce cuprinde istoricul medical al copilului, fisa de imunizari si avizul epidemiologic care are o valabilitate de 24-48 ore).
 • Scoaterea copilului din evidenta unitatii se face in urmatoarele situatii:
  • in cazul unor afectiuni cronice, la recomandarea medicului;
  • in cazul in care copilul absenteaza 4 saptamani consecutive fara motivare;
  • la cererea parintelui/reprezentantului legal.
   In situatia in care copilul inscris la cresa implineste varsta de 3 ani in cursul anului scolar, acesta poate frecventa programul cresei pana la finalizarea anului scolar, fara a depasi varsta de 4 ani.

Baza Legala:

 • Cresa  functioneaza cu respectarea prevederilor legale:
  • Legea nr.292/2011 privind organizarea si functionarea serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.263/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HG nr.1252/2012 – privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1002/5057/2015-Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particular autorizate/acreditate(anexa 1 si 2);
  • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,educarea si instruirea copiilor si tinerilor;
  • Anexa la Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr.4694/02.08.2019-Curriculum pentru educatie timpurie;
  • Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare;
  • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti;
  • Legea nr.123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa;
  • OMS nr.1668 din 09.12.2011 privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţa sanatos.

Date de contact:

 • D.G.A.S.P.C sector 5: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11,sector 5, Bucuresti
  • Telefon: 0314336424 int 4141/4142
 • Cresa Ariel si Aurora: Str. Baciului nr 5A, sector 5, Bucuresti
  • Telefon: 031/4257817; 0736.500.528
  •  Email : cresaarielsiaurora@dgaspc5.ro

CRESA SF. STELIAN

Domeniul de competenta:

 • Cresa Sf.Stelian este o structura  care ofera servicii sociale specializate pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor cu varsta de pana la 3 ani, cu domiciliul in sectorul 5, Bucuresti.

Categorii de beneficiari:

 • Copii cu varsta de pana la 3 ani  ai caror  parinti  sau  sustinatori  legali nu au un loc de munca dar se afla in cautarea unuia, sunt salariati, in perioade de studii sau someri (dovedite cu acte) ,ai caror mame sunt eleve sau studente si frecventeaza o unitate de invatamant de zi sau in alte situatii care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora, cetateni romani cu domiciliul sau rezidenta in Romania.

Servicii oferite:

 • asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor in varsta de pana la 3 ani;
 • asigura supravegherea dezvoltariii fizice si psihice a copiilor  cu varsta de pana la 3 ani;
 • asigura supravegherea starii de sanatate si igiena a copiilor si acorda primul ajutor si ingrijiri medicale necesare in caz de imbolnavire pana in momentul preluarii copilului de catre parinti/reprezentanti legali;
 • asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;
 • asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor si potentialului de dezvoltare al copilului in varsta de pana la 3 ani;
 • supraveghere medicala si profilactica prin cabinetul medical;
 • asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat;
 • se mentine o permanenta legatura cu parintii/reprezentantii legali ai copilului;
 • se tine cont de nevoile afective ale copilului, de curiozitatea si dragostea de cunoastere a acestuia, fiind incurajate si dezvoltate;
 • bucatarie proprie;
 • personal calificat;
 • doua mese principale si doua gustari zilnic.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor in Cresa Sf.Stelian

 • inscrierea se face in baza unui formular de inscriere (cerere tip);
 • cererile de inscriere se vor depune la sediul D.G.A.S.P.C. sector 5  din str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 – Serviciul Secretariat, Registratura si Relatii cu Publicul insotite de:
  • xerocopie certificat nastere copil;
  • xerocopii C.I. parinti/reprezentanti legali;
  • xerocopie certificat nastere frati minori;
  • xerocopie hotarare/sentinta de plasament/incredintare in vederea adoptiei, hotarare de divort (dupa caz);
  • adeverinta venituri parinti/reprezentanti legali;
  • adeverinta de la medicul de familie al copilului (apt pentru colectivitate);
 • declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • inscrierile copiilor se fac pe tot parcursul anului, iar parintii/reprezentantii legali specifica in cerere data la care solicita inscrierea.

Dupa inregistrarea cererii, solicitantul va primi raspuns in scris in termen de 30 de zile.

In momentul identificarii unui loc in cresa, solicitantul este contactat telefonic.

Programul de functionare al cresei este:

 • de luni pana vineri, zilnic intre orele 06.00 – 18.00, parintii putand opta pentru una din cele doua variante astfel:
  • Program normal – de pana la 5 ore/zi;
  • Program prelungit – de pana la 10 ore/zi”;

Intrarea in colectivitate

 • Dupa aprobarea dosarului, la intrarea in colectivitate, se prezinta urmatoarele analize si documente medicale:
  • Examenul coproparazitologic;
  • Adeverinta medicala pentru inscrierea in colectivitate (tipizat eliberat de medicul de familie ce cuprinde istoricul medical al copilului, fisa de imunizari si avizul epidemiologic care are o valabilitate de 24-48 ore).
 • Scoaterea copilului din evidenta unitatii se face in urmatoarele situatii:
  • in cazul unor afectiuni cronice, la recomandarea medicului;
  • in cazul in care copilul absenteaza 4 saptamani consecutive fara motivare;
  • la cererea parintelui/reprezentantului legal.
   In situatia in care copilul inscris la cresa implineste varsta de 3 ani in cursul anului scolar, acesta poate frecventa programul cresei pana la finalizarea anului scolar, fara a depasi varsta de 4 ani.

Baza Legala:

 • Cresa Sf.Stelian  functioneaza cu respectarea prevederilor legale:
  • Legea nr.292/2011 privind organizarea si functionarea serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.263/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HG nr.1252/2012 – privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1002/5057/2015 – Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particular autorizate/acreditate (anexa 1 si 2);
  • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,educarea si instruirea copiilor si tinerilor;
  • Anexa la Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr.4694/02.08.2019-Curriculum pentru educatie timpurie;
  • Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare;
  • Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti;
  • Legea nr.123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa;
  • OMS nr.1668 din 09.12.2011 privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţa sanatos.

Date de contact:

 • D.G.A.S.P.C sector 5: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucuresti
  • Telefon: 0314336424 int 4141/4142
 • Cresa Sf. Stelian: Str.Leresti nr. 22, sector 5, Bucuresti
  • Telefon: 021/4205630;0736.500.544
  •  Email : cresasfstelian@dgaspc5.ro

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut