DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului

pcdata

Domeniul de competenta

Misiunea Serviciului pentru Prevenirea Abandonului Copilului este definita pe urmatoarele directii principale:

 • Acordarea asistentei de specialitate si a suportului necesar copilului si familiei sale, in vederea respectarii drepturilor copilului;
 • Prevenirea separarii copilului de parintii sai prin servicii de sprijin adecvate
 • Evaluarea situatiei socio-familiale a copiilor care se afla in risc de a fi parasiti/parasiti in unitatile spitalicesti din raza de competenta teritoriala;
 • Prevenirea situatiilor de risc care pot conduce la separarea copilului de familie, absenteism/abandon scolar, prin integrarea si monitorizarea copiilor in cadrul centrelor de zi;
 • Prevenirea situatiilor de risc care pot conduce la separarea copilului de familie, prin integrarea cuplului mama-copil in programul centrului maternal;

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului are în subordine Compartimentul de Evaluare, Consiliere, Monitorizare, Relații Personale și Sprijin pentru Copii și Părinți cu următoarele direcții principale:

 • sprijina mentinerea relatiilor personale parinte – copil pentru familii aflate in una din urmatoarele situatii: proces de separare, divort cu minori, stabilire domiciliu minor, dificultati in desfasurarea programului de legaturi personale;
 • monitorizeaza relatiile personale parinte copil pentru o durata de pana la 6 luni in cazul in care parintele la care copilul locuieste impiedica sau afecteaza in mod negativ legaturile personale ale copilului cu celalalt parinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanta sau convenit de catre acestia, la cererea parintelui la care nu locuieste in mod statornic copilul;
 • realizeaza evaluarea si consilierea psihologica a minorilor in scopul identificarii starilor psihologice si/ sau boala si a mecanismelor psihologice de etiopatogeneza si/ sau de sanogeneza la solicitarea instantelor de judecata si a altor institutii abilitate (politie, parchet, etc) si in acord cu competentele profesionale ale specialistilor in speta referitoare la: stabilire domiciliu minor, program de vizitare minor, etc.
 • realizează evaluarea psihosocială si instrumentarea dosarelor beneficiarilor care solicită suportarea de la bugetul local a contributiei aferente frecventării creselor din subordinea institutiei;
 • realizează evaluarea psihosociala si instrumentarea dosarelor beneficiarilor care solicită inscrierea copilului la o cresa din subordinea institutiei;
 • copiilor cu intarzieri in dezvoltare, copiilor cu dizabilitati si parintilor acestora.

Categorii de beneficiari

 • copilul aflat in situatii de risc care pot determina separarea de parintii sai;
 • copilul parasit in unitatile sanitare ce au in structura sectii de nou-nascuti si/sau pediatrie, care au sediul in raza teritoriala de competenta;
 • copilul aflat in orice situatie care impune acordarea de prestatii si/sau servicii in vederea respectarii drepturilor copilului;
 • femeia gravida predispusa sa-si abandoneze copilul sau sa puna in pericol dezvoltarea normala a copilului;
 • copii cu varste cuprinse intre 6 luni si 5 ani, cu domiciliul legal pe raza sectorului 5, aflati in situatii de risc / separare de familie.
 • parintii si alti membrii ai familiei largite sau reprezentantul legal si/sau persoana care au in ingrijire copilul cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 5 ani.
 • cupluri mama –copil (inclusiv mame minore ) cu domiciliul pe raza sectorului 5 , aflate in risc de degradare/ruptura a legaturii familiale;
 • mame cu copii nou-nascuti cu risc de abandon (mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sarace) fara sprijin din partea familiei largite, mame care prezinta dificultati de reinsertie sociala si profesionala, fara resurse materiale si financiare;
 • mame care provin din familii dezorganizate, mame impreuna cu alti copii pana in varsta de 11 ani, femei insarcinate in ultimul trimestru de sarcina;
 • Copii si parinti aflati in una din urmatoarele situatii: proces de separare, divort cu minori, stabilire domiciliu minor, dificultati in desfasurarea programului de legaturi personale;

Cum procedam?

 • Orice cerere/sesizare formulata de o persoana sau o institutie/organizatie, inregistrata si repartizata catre serviciul nostru, este urmata de:
 • Evaluarea initiala a cazului, in urma careia se va stabili cu certitudine daca institutia detine competenta necesara pentru solutionarea cererii/sesizarii. In cazul in care solicitarea nu poate fi solutionata din lipsa de competenta, solicitantul va fi informat in scris cu privire la acest fapt; daca este necesar, cazul poate fi referit catre alte institutii abilitate. Daca evaluarea initiala confirma competenta institutiei in solutionarea cazului, urmeaza ca un specialist din cadrul serviciului sa fi numit responsabil de caz, iar acesta va proceda la
 • Evaluarea detaliata a cazului, adica o investigare amanuntita, de tip ancheta sociala, a mediului familial si social in care traieste copilul, precum si documentarea cazului cu actele solicitate beneficiarilor sau institutiilor colaboratoare. Evaluarea se realizeaza de catre responsabilul de caz, care va conlucra cu o echipa multidisciplinara de specialisti. Totodata, in aceasta etapa se constituie dosarul copilului. In urma evaluarii detaliate sunt identificate nevoile copilului si ale familiei acestuia, iar echipa care instrumenteaza cazul va putea realiza
 • Planificarea prestatiilor, serviciilor si/sau interventiilor necesare pentru copil si familie, astfel incat acestia sa depaseasca situatia de dificultate sau de criza pe care o traverseaza. Daca interventiile necesare presupun stabilirea unei masuri de protectie, dosarul de caz va fi inaintat autoritatii competente sa ia o decizie in acest sens (Comisia pentru Protectia Copilului sau instanta judecatoreasca, dupa caz). In etapa imediat urmatoare se va demara
 • Furnizarea prestatiilor, serviciilor si interventiilor, conform termenelor si periodicitatii stabilite in plan, de comun acord cu copilul si familia. In acest moment se va incheia contractul cu familia, care vizeaza modul in care vor fi acordate serviciile preconizate. Pe intreaga perioada in care sunt derulate activitatile astfel planificate cu beneficiarii, cazul va intra in etapa de
 • Monitorizare si reevaluare, in scopul inregistrarii progreselor in situatia beneficiarilor, gradului de atingere a obiectivelor propuse si revizuirii planului de acordare a serviciilor pentru perioada urmatoare. In momentul in care se constata ca obiectivele planului au fost atinse sau acordarea serviciilor se dovedeste a nu mai fi necesara, se poate lua decizia de
 • Inchiderea cazului.

Servicii si beneficii oferite

1)Acordarea de prestatii financiare exceptionale/stimulent educational, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a consiliului local.

Acte necesare pentru obtinerea beneficiilor/serviciilor:

Actele necesare pentru intocmirea si actualizarea dosarului social sunt solicitate in functie de caracteristicile si particularitatile fiecarui caz in parte, asa cum sunt acestea identificate in urma evaluarii initiale.

Acte care sunt cel mai frecvent solicitate beneficiarilor serviciului:

 • acte de identitate (certificat de nastere, CI/BI, CIP, pasaport);
 • acte de stare civila (certificat de casatorie, certificat de deces);
 • acte care evidentiaza situatia juridica a minorilor fata de parintii lor, dupa caz (ex: hotararea judecatoreasca prin care s-a pronuntat divortul parintilor minorului; hotararea judecatoreasca prin care se recunoaste paternitatea unui minor etc);
 • documente care sa ateste situatia locativa a familiei;
 • adeverinte din care sa rezulte venitul membrilor familiei (sau din care sa rezulte lipsa veniturilor);
 • adeverinte/certificate medicale pentru copil si pentru alti membri din familie, dupa caz;
 • adeverinte si caracterizari scolare;
 • adeverinte din care sa rezulte demersurile efectuate de solicitant in vederea gasirii unui loc de munca (Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca);
 • declaratii.

Modalitati și conditii de acordare:

 • Familii care au in ingrijire copii cu handicap sau cu probleme deosebite de sanatate, dovedite cu acte medicale eliberate de medici specialisti, care nu dispun de resursele financiare necesare acoperirii nevoilor acestora si care necesita pentru vindecarea/recuperarea copilului achizitionarea de proteze, medicamente, accesorii medicale sau materiale sanitare ori efectuarea unor tratamente sau investigatii medicale de specialitate, ori transport in vederea efectuarii unor tratamente medicale si/sau o alimentatie speciala mai costisitoare decat cea obisnuita.
 • Familii care se confrunta cu o situatie exceptionala de risc de tipul:

-familia care ingrijeste copilul trece prin situatii de risc pentru viata, sanatatea, siguranta, cresterea si dezvoltarea armonioasa a acestuia care pot duce la separarea lui de familie;

-bugetul familiei care ingrijeste copilul nu permite plata unor servicii necesare sau utile cresterii, educatiei si dezvoltarii acestuia (internat, costul hranei la unitatea de invatamant frecventata, al cresei, gradinitei, alte servicii necesare copilului) ori achizitionarea unui minim de rechizite scolare sau a altor bunuri necesare procesului de invatamant ( ex.:uniforme, imbracaminte, incaltaminte e.t.c.) existand astfel riscul abandonului scolar;

-starea de degradare a locuintei familiei care ingrijeste copilul face dificila sau imposibila locuirea, punand in pericol sanatatea si dezvoltarea acestuia si impune efectuarea unor reparatii curente pentru a caror acoperire familia nu dispune de resurse materiale;

-familia care ingrijeste copilul nu dispune de un buget care sa permita plata unor taxe pentru intocmirea/refacerea actelor de stare civila ori de identitate sau a altor documente necesare obtinerii drepturilor prevazute de legislatia in vigoare aplicabila in materia promovarii si protectiei drepturilor copilului;

-familia are in ingrijire copii cu rezultate deosebite in activitatea scolara, culturala, artistica, sportiva, castigatori ai unor premii sau calificati in etapele nationale sau internationale ale olimpiadelor scolare sau la competitii artistice, sportive ori cu caracter stiintific, la nivel national sau international si nu are posibilitatea de a le acorda ingrijirea corespunzatoare;

-familia are in ingrijire copii repatriati, cu parinti decedati, beneficiari ai unei masuri de protectie speciala si trece printr-o situatie de risc pentru viata, sanatatea, siguranta, cresterea si dezvoltarea armonioasa a acestora;

Formulare/ Cerere Tip :

 

2)Admiterea in programul unui centru de zi

Acte necesare pentru obtinerea serviciilor:

Actele necesare pentru intocmirea si actualizarea dosarului social sunt solicitate in functie de caracteristicile si particularitatile fiecarui caz in parte, asa cum sunt acestea identificate in urma evaluarii initiale.

Acte care sunt cel mai frecvent solicitate beneficiarilor serviciului:

 • acte de identitate (certificat de nastere, CI/BI, CIP, pasaport);
 • acte de stare civila (certificat de casatorie, certificat de deces);
 • acte care evidentiaza situatia juridica a minorilor fata de parintii lor, dupa caz (ex: hotararea judecatoreasca prin care s-a pronuntat divortul parintilor minorului; hotararea judecatoreasca prin care se recunoaste paternitatea unui minor etc);
 • documente care sa ateste situatia locativa a familiei;
 • adeverinte din care sa rezulte venitul membrilor familiei (sau din care sa rezulte lipsa veniturilor);
 • adeverinte/certificate medicale pentru copil si pentru alti membri din familie, dupa caz;
 • adeverinte si caracterizari scolare;
 • adeverinte din care sa rezulte demersurile efectuate de solicitant in vederea gasirii unui loc de munca (Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca);
 • declaratii.

Modalitati și conditii de acordare:

Titularul cererii, parintele sau reprezentantul legal al copilului sa aiba domiciliul legal pe raza sectorului 5. Serviciile centrului se acorda copiilor si parintilor acestora, doar daca acestia se afla intr-una din urmatoarele situatii:

 • familii cu copii care se afla in situatii socio-economice dificile cu risc de separare a copilului de familie;
 • familii cu copii care beneficiaza de prestatii si servicii destinate prevenirii separarii copilului de familie;
 • copii care au beneficiat de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati in familie;

 

Formulare/ Cerere Tip :

 

3)Admiterea in programul centrului maternal

Acte necesare pentru obtinerea serviciilor:

Actele necesare pentru intocmirea si actualizarea dosarului social sunt solicitate in functie de caracteristicile si particularitatile fiecarui caz in parte, asa cum sunt acestea identificate in urma evaluarii initiale.

Acte care sunt cel mai frecvent solicitate beneficiarilor serviciului:

 • acte de identitate (certificat de nastere, CI/BI, CIP, pasaport);
 • acte de stare civila (certificat de casatorie, certificat de deces);
 • acte care evidentiaza situatia juridica a cuplului mama-copil;
 • documente care sa ateste situatia locativa a familiei;
 • adeverinte din care sa rezulte venitul membrilor familiei (sau din care sa rezulte lipsa veniturilor);

Modalitati si conditii de acordare:

 • cupluri mama –copil (inclusiv mame minore ) cu domiciliul pe raza sectorului 5 , aflate in risc de degradare/ruptura a legaturii familiale;
 • mame cu copii nou-nascuti cu risc de abandon (mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sarace) fara sprijin din partea familiei largite, mame care prezinta dificultati de reinsertie sociala si profesionala, fara resurse materiale si financiare;
 • mame care provin din familii dezorganizate, mame impreuna cu alti copii pana in varsta de 11 ani, femei insarcinate in ultimul trimestru de sarcina;

Cadrul legal

 • Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr.867/2015 – pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
 • Hotarare nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;
 • Hotararea Consiliului Local al sectorului 5 nr.41/25.08.2016 privind aprobarea cuantumului prestatiei financiare acordate in vederea asigurarii dezvoltarii armonioase a copilului si a conditiilor in care se acorda acestea;
 • Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor  minime  de  calitate  pentru  serviciile  sociale  de  zi  destinate copiilor;
 • Ordinul nr.81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;
 • Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea standardelor minime oligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • HG nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare;
 • Legea nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii devaforizate;
 • Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr.123/2008 – pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar.

Contact

D.G.A.S.P.C. Sector 5, Bucuresti.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucuresti

Telefon/Fax: 021.310.17.31  Email: office@dgaspc5.ro

 

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului

Tel. 0739018371  Email: prevenire.abandon@dgaspc5.ro

Program de lucru cu publicul:

Program de lucru cu publicul:

Luni :09.00 -12.00

Joi: 12.00 – 16.00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut