DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Compartimentul Protectie de Tip Familial

pcdata

Domeniu de competenta

 • evaluarea complexa si multidimensionala a situatiei copilului, familiei sale/reprezentantului legal care au solicitat protectie sociala, in context sociofamilial, in vederea acordarii serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora;
 • intocmirea planului individualizat de asistenta si ingrijire sau a planului serviciilor si interventiilor;
 • alcatuirea echipelor multidisciplinare si, dupa caz, interinstitutionale si organizarea intalnirilor cu echipa, precum si a celor individuale cu profesionistii implicati in rezolvarea cazului;
 • implicarea activa a copilului, a familiei sale/reprezentantului legal si a persoanei adulte aflata in dificultate si sprijinirea acestora in toate demersurile intreprinse pe toata perioada masurii de protectie speciala plasament;
 • controlul asupra demararii serviciilor/activitatilor prevazute in planul individualizat de protectie, precum si asupra serviciilor si interventiilor realizate pentru copil/tineri, familie/reprezentant legal;
 • verificarea modului de furnizare a serviciilor/activitatilor (ex.: progrese obtinute, atingerea obiectivelor, probleme aparute etc.) in limita de timp stabilita pentru fiecare serviciu/activitate;
 • asigurarea unei comunicari eficiente intre toate partile implicate in rezolvarea cazului.

Categorii de beneficiari

a. in cazul instituirii plasamentului la o persoana/familie:

 • copilul al carui unic ocrotitor legal sau ambii au fost retinuti, arestati, sau in situatia in care, din orice alt motiv, acestia nu isi pot exercita drepturile si obligatiile parintesti cu privire la copil;
 • copiii care, in vederea protejarii intereselor lor, nu pot fi lasati in grija parintilor din motive neimputabile acestora;
 • familia biologica a copiilor aflati in evidenta Compartimentului Protectie de Tip Familial;
 • familia/persoana de plasament si persoanele fata de care copilul a dezvoltat relatii de atasament.

 b. in cazul instituirii tutelei la o persoana/familie:

 • orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea parintilor sai sau care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija acestora are dreptul la protectie alternativa;
 • tutorele

Servicii oferite

 • Informare si  indrumare;
 • Asistenta de specialitate si suport;
 • Consiliere sociala;
 • Evaluare socio-familiala;
 • Evaluare psihologica si consiliere psihologica;
 • Reprezentare in Comisia pentru Protectia Copilului Sector 5;
 • Monitorizare pe toata perioada masurii de protectie speciala-plasament si monitorizare postreintegrare.

Acte necesare la depunerea cererii prin care persoana/familia solicita plasamentul copilului

CERERE SOLICITANT

ACTE SOLICITANT

 • B.I/C.I (SOT/SOTIE);
 • CERTIFICAT DE NASTERE, DE CASATORIE, DE DECES (UNDE ESTE CAZUL);
 • ACTE DE STUDII;
 • ADEVERINTE DE LA MEDICUL DE FAMILIE (SOT, SOTIE), CARE SA PREZINTE O EVALUARE COMPLETA A STARII DE SANATATE A SOLICITANTULUI SI A PERSOANELOR CU CARE SOLICITANTUL LOCUIESTE;
 • AVIZ PSIHOLOGIC;
 • O SCURTA PREZENTARE A PERSOANELOR CU CARE LOCUIESTE SOLICITANTUL, IN CARE SA SE MENTIONEZE NUMELE, PRENUMELE SI DATA NASTERII ACESTORA, PRECUM SI, DUPA CAZ, GRADUL LOR DE RUDENIE CU SOLICITANTUL;
 • ADEVERINTE DE VENIT SAU TALOANE DE PENSIE (SOT/SOTIE);
 • DECLARATIE DE ADCORD DE LA PERSOANELE MAJORE DIN CADRUL FAMILIEI SOLICITANTE CU PRIVIRE LA MASURA DE PROTECTIE SI COPII DUPA ACTELE DE STARE CIVILA;
 • TITLUL DE PROPRIETATE, CONTRACTUL DE INCHIRIERE SAU ORICE ALT DOCUMENT CARE ATESTA DREPTUL DE PROPRIETATE ORI, DUPA CAZ, FOLOSINTA;
 • CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR AL SOLICITANTULUI SI AL PERSOANELOR CU CARE ACESTA LOCUIESTE;
 • DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE A SOLICITANTULUI CU PRIVIRE LA FAPTUL CA NU SE AFLA IN UNA DIN URMATOARELE SITUATII:
  • sufera de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune in pericol starea de sanatate a copilului;
  • a consimtit la adoptia propriului copil;
  • sufera de boli psihice, este dependenta de alcool, droguri sau alte substante psihotrope;
  • este decazuta din drepturile parintesti prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau i-au fost interzise drepturile parintesti ca pedeapsa complementara;
  • a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unor infractiuni contra persoanei, infractiuni care aduc atingere unor ralatii privind convietuirea sociala sau cele care aduc atingere infaptuirii justitiei;
  • are un copil care beneficiaza sau a beneficiat de o masura de protectie speciala pentru motive imputabile parintilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice forma de violenta exercitate asupra copilului, cersetoria etc;
  • a depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare, cu exceptia situatiei in care persoana sau familia face parte din familia extinsa;
  • locuieste in fapt sau locuieste si gospodareste impreuna cu parintii copilului/copiilor pentru care urmeaza sa se aplice masura plasamentului, cu exceptia situatiei in care mama este minora, parintii sunt persoane cu dizabilitati sau sufera de boli psihice;
  • a fost asistent maternal si i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;
  • exercita temporar autoritatea parinteasca cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor, conform prevederilor art.105, alin.3 din Legea nr.272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Instanta va dispune delegarea temporara a autoritatii parintesti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor, dar nu mai mult de un an, catre persoana desemnata de catre instanta de tutela, in conformitate cu prevedirile legii).

 

ACTE COPIL (daca este cazul)

 • CERTIFICAT DE NASTERE SI B.I/C.I. (UNDE ESTE CAZUL);
 • ADEVERINTA SCOLARA;
 • ADEVERINTA DE LA MEDICUL DE FAMILIE;
 • DECLARATIE DE ACORD CU LUAREA IN PLASAMENT/TUTELA DE CATRE SOLICITANT SI MOTIVELE (UNDE ESTE CAZUL), DACA MINORUL ARE 14 ANI.

 ACTE PARINTI (daca este cazul)

 • B.I/C.I (MAMA, TATA);
 • CERTIFICAT DE NASTERE, DE CASATORIE, DE DECES (UNDE   ESTE CAZUL);
 • HOTARARE DE DIVORT (UNDE ESTE CAZUL);
 • DECLARATIE CA SUNT DE ACORD CU LUAREA IN PLASAMENT DE CATRE SOLICITANT SI MOTIVELE (ULTIMA ADRESA A ACESTORA) IAR IN CAZUL NEPREZENTARII PARINTILOR LA SEDIUL D.G.A.S.P.C. DECLARATIA TREBUIE DATA PRIN NOTARIAT.

Conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

Solicitantii trebuie sa locuiasca pe raza sectorului 5;

Solicitantii trebuie:

 • sa nu sufere de boli cronice certificate de medicul de familie, care ar putea pune in pericol starea de sanatate a copilului;
 • sa nu fi consimtit la adoptia propriului copil;
 • sa nu sufere de boli psihice, sa nu fie dependenti de alcool, droguri sau alte substante psihotrope;
 • sa nu fie decazuti din drepturile parintesti prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau sa le fi fost interzise drepturile parintesti ca pedeapsa complementara;
 • sa nu fi fost condamnati prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unor infractiuni contra persoanei, infractiuni care aduc atingere unor ralatii privind convietuirea sociala sau cele care aduc atingere infaptuirii justitiei;
 • sa nu aiba copil/copii care beneficiaza sau a beneficiat de o masura de protectie speciala pentru motive imputabile parintilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice forma de violenta exercitate asupra copilului, cersetoria etc;
 • sa nu fi depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare, cu exceptia situatiei in care persoana sau familia face parte din familia extinsa;
 • sa nu locuiasca in fapt si sa se gospodareasca impreuna cu parintii copilului/copiilor pentru care urmeaza sa se aplice masura plasamentului, cu exceptia situatiei in care mama este minora, parintii sunt persoane cu dizabilitati sau sufera de boli psihice;
 • sa nu le fi fost retras atestatul de asistent maternal din motive imputabile lor, daca acestia au fost atestati ca asistenti maternali in trecut;
 • sa nu exercite temporar autoritatea parinteasca cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor, conform prevederilor art.105, alin.3 din Legea nr.272/2004, republicata 1, cu modificarile si completarile ulterioare (Instanta va dispune delegarea temporara a autoritatii parintesti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor, dar nu mai mult de un an, catre persoana desemnata de catre instanta de tutela, in conformitate cu prevedirile legii).

Cadrul legal

 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 1, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.273 / 2004, privind procedura adoptiei, republicata 3, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr.502/2017 – privind organizarea si  functionarea  Comisiei pentru Protectia Copilului;
 • Ordin nr.2256/2019 – privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie sociala;
 • Ordin al ANPDCA nr.288/2006 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;
 • Ordinul nr.1733/ 2015 privind aprobarea procedurii de stabilire  si plata alocatiei lunare de plasament.

Date de contact

 • Adresa: Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti
 • Telefon fix : 031.4336422
 • Telefon mobil :0736500532
 •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

  Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Program de lucru cu publicul

 • Luni, joi: 12.00 – 15.00
 • Marti, Miercuri: 09.00 – 12.00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut