DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente Sociale de Tip Familial

pcdata

Domeniu de competenta

Asistenta sociala este acordata in scopul de a asigura protectia, cresterea si ingrijirea copilului separat temporar sau definitiv de parinti ca urmare a stabilirii masurii de protectie speciala prin acoperirea nevoilor de baza si furnizarea de servicii profesioniste si personalizate de ingrijire, reabilitare (asistenta medicala, evaluare/consiliere/interventie psihologica), educatie formala/informala, intarirea  si dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala deprinderilor de viata independenta, servicii de consiliere in vederea reluarii/mentinerii legaturii cu familia naturala/extinsa sau alte persoane semnificative, integrare familiala (respectandu-se interesul superior al copilului), integrare socio-profesionala (in functie de caz), asigurarea obtinerii de facilitati, servicii prestatii in conformitate cu legislatia in vigoare, reprezentare legala (pentru acei beneficiari care nu pot exercita drepturile/ apara interesele).

Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente Sociale de Tip Familial, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este infiintat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria A F; Nr. 000428.; Data eliberarii:15.04.2014),  fiind compus din urmatoarele locatii:

 • Apartament strada Ilie Mihail, nr. 11, bloc M132, scara 1, parter, ap. 4, sector 5, Bucuresti;
 • Apartament strada Barca, nr 18, Bloc M 108, scara 1, parter, ap. 2, sector 5, Bucuresti;
 • Apartament strada Sold Vasile Croitoru, nr 7, bloc 4, parter, ap. 105, sector 5, Bucuresti;
 • Apartament strada Glicinelor, nr. 9, bloc M56, parter, ap. 4, sector 5, Bucuresti.

Capacitatea complexului este  este de 24 locuri/complex, 6 locuri/apartament.

Scopul  Complexului de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente Sociale de Tip Familial este asigurarea  fiecarui copil rezident aflat cu masura de protectie speciala plasament si plasament in regim de urgenta, primire si gazduire, ingrijire si intretinere zilnica intr-un cadru de viata corespunzator serviciilor rezidentiale de tip clasic, asistenta medicala generala, educatie pentru sanatate-corespunzator varstei, asistenta de specialitate pentru educatia formala (colaborarea cu institutiile scolare si sprijin la efectuarea temelor), educatie non formala (dezvoltata in programele de interventie specifica), dezvoltarea deprinderilor de viata independenta (deprinderilor igienice, sociale, morale, de comunicare, autonomie personala) promovand realizarea unui climat  de respect reciproc, pe durata rezidentei beneficiarilor.

Categorii de beneficiari

 • copiii separati temporar de parintii lor ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului sau a plasamentului in regim de urgenta;
 • copiii separati definitiv de parintii lor ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii plasamentului sau a plasamentului in regim de urgenta;
 • tinerii, care au implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de protectie speciala.

Servicii oferite

Principalele servicii oferite de catre Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente Sociale de Tip Familial sunt urmatoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea urmatoarele activitati:

 1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana beneficiara;
 2. gazduire pe perioada nedeterminata;
 3. ingrijire personala;
 4. reintegrare familiala si comunitara;
 5. educatia.

b) de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice și publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor activitati:

 1. Colaboreaza cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea realizarii de activitati de informare la nivelul comunitatii cu privire a problematica copiilor aflati cu masura de protective speciala plasament pentru integrarea /includerea sociala deplina si activa;
 2. Realizeaza si mentine o colaborare activa cu familiile copiilor care beneficiaza de serviciile rezidentiale ale complexului;
 3. elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situatiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea urmatoarelor activitati:

 1. protectie si asistenta in realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor;
 2. consiliere psihologica;
 3. asigura un climat afectiv favorabil dezvoltarii personalitatii complexe a copilului, stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de incredere, de respect reciproc;
 4. Ia toate masurile in vederea prevenirii abuzului asupra copiilor si a oricaror forme de exploatare.

d) de asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activitati:

 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor;
 2. realizarea de evaluari periodice a serviciilor prestate;
 3. formarea continua a personalului.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente Sociale de Tip Familial  sunt:

 • copiii separati temporar sau definitiv, de parintii lor ca urmare a stabilirii in conditiile legii a masurii plasamentului sau a plasamentului in regim de urgenta.

(2) Conditiile de acces/admitere in centru sunt urmatoarele:

a) acte necesare:

 • hotararea de plasament emisa de Comisia pentru Protectia Copilului sau sentinta emisa de catre instanta judecatoreasca de stabilire a masurii de protectie speciala;
 • evaluarea psihologica;
 • ancheta sociala;
 • fisa medicala;
 • certificatul de nastere original;
 • buletinul de identitate pentru copiii care depasesc 14 ani;
 • contractul cu familia;
 • planul de servicii;
 • planul de protective individualizat.

Modalitati si conditii pentru oferirea serviciilor

Instrumentarea dosarului pentru masura de protectie se face de catre Serviciul Protectie de Tip Rezidential, care primeste fie solicitari directe (cereri scrise si inregistrate) fie  sesizari din partea Serviciului Prevenire/Serviciul Primire in Regim de Urgenta.

Este realizata apoi evaluarea detaliata, concretizata intr-un raport de evaluare intocmit de catre asistentul social. In urma evaluarii si anchetelor efectuate, a colectarii informatiilor si documentelor necesare promovarii dosarului in instanta sau Comisia pentru Protectia Copilului, se intocmeste, de asemenea, proiectul planului individualizat de protectie, care va fi aprobat/respins odata cu hotararea emisa de forul competent.

Ca etapa a demersului de pregatire a dosarului pentru promovarea sa in instanta/Comisia pentru Protectia Copilului, este si realizarea raportului de evaluare psihologica (atat pentru copil, cat si pentru familie). Acesta este redactat in urma intalnirii pe care psihologul echipei o are cu partile implicate, carora le sunt aplicate o serie de teste.

La admiterea in serviciul rezidential, se organizeaza o intalnire cu managerul de caz si persoana de referinta pe care o desemneaza pentru copilul in cauza, in cadrul careia se prezinta succint situatia copilului. In situatia caselor de tip familial, infiintate de furnizori privati de servicii, persoana de referinta coincide de regula cu persoana responsabila cu cresterea si ingrijirea copilului, respectiv asa numitul “parinte social”.  Imediat dupa admitere, C.S.P.C. – A.S.T.F. organizeaza pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalti copii si cu personalul, cu o durata minima de doua saptamani. La admiterea in centru, fiecarui copil i se prezinta clar, in functie de gradul sau de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare şi functionare ale acestuia pe care trebuie sa le respecte,

 • planul individualizat de protectie, denumit in continuare PIP, este elaborat de managerul de caz de la Serviciul protectie de Tip Rezidential in parteneriat cu personalul de specialitate al ansamblului, pe baza evalarii initiale si recomandarilor Comisiei pentru Protectia Copilului.
 • fiecare Plan Individualizat de Protectie are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea familiala si/sau socioprofesionala a copilului/tanarului si managerul de caz se asigura ca, pentru fiecare copil in parte, se identifica modalitati concrete in acest sens, in cel mai scurt timp de la admiterea in unitate, maxim 3 luni. Aceste modalitati sunt identificate de catre profesionistul desemnat pentru elaborarea si implementarea Planului Individualizat de Servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta in colaborare cu managerul de caz, cu respectarea Standardelor Minime Obligatorii pentru serviciul de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta si Standardelor Minime Obligatorii pentru centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie.

In vederea acordarii serviciilor si interventiilor stabilite in plan, se va incheia contractul cu familia, document care mentioneaza conditiile in care se vor oferi serviciile si interventiile, precum si responsabilitatile specifice pe care fiecare parte implicata le are de indeplinit in perioada de timp stabilita.

Cadru legal

Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente Sociale de Tip Familial funcționeaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, Legea nr.272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul nr.25/2019 din 03.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala, precum si a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente Sociale de Tip Familial functioneaza este infiintat prin: Hotararea Consiliului Local sector 5  nr. 23/2012 si functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5.

Complexul de Servicii pentru Protectia Copilului – Apartamente Sociale de Tip Familial, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este infiintat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria A F; Nr. 000428.; Data eliberarii:15.04.2014),  fiind compus din urmatoarele locatii:

 • Apartament strada Ilie Mihail, nr. 11, bloc M132, scara 1, parter, ap. 4, sector 5, Bucuresti;
 • Apartament strada Barca, nr 18, Bloc M 108, scara 1, parter, ap. 2, sector 5, Bucuresti;
 • Apartament strada Sold Vasile Croitoru, nr 7, bloc 4, parter, ap. 105, sector 5, Bucuresti;
 • Apartament strada Glicinelor, nr. 9, bloc M56, parter, ap. 4, sector 5, Bucuresti.

Capacitatea complexului este  este de 24 locuri/complex, 6 locuri/apartament.

Legislaţie principala

 • Legea nr.292/ 2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.448/ 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului;
 • Hotararea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;
 • Hotararea Guvernului nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai;
 •  Hotararea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;
 • Hotararea nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale.

Legislatie secundara

 • Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului de protectie;
 • Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;
 • Ordinul nr.600/2018 al Secretariatului General al Guvernului.

Contact

 • Telefon:0724,500,524
 •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

  Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut