DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Complexul de Servicii Sociale pentru Protectia Victimelor Violentei Domestice

pcdata

Centrul de Asistența destinat Agresorului

Domeniu de competenta

 • Centrul de Asistenta destinat Agresorului, este infiintat si administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, aflata in subordinea Consiliului Local Sector 5, cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5, Bucuresti.
 • Centrul de Asistenta destinat Agresorului, denumit in continuare centru, functioneaza in conditiile legii si presteaza servicii sociale specializate specifice pentru cazuri de violenta domestica. Beneficiarii centrului primesc servicii specializate oferite direct de centru sau de alti furnizori cu care centrul/furnizorul are parteneriate incheiate.

Categorii de beneficiari

Beneficiarii centrului sunt:

 1. agresori adulti;
 2. agresori adulti aflati in categoria persoanelor dependente.

Servicii oferite

Centrul furnizeaza minim:

 • servicii de reabilitare si reinsertie sociala;
 • consiliere psihosociala si suport emotional;
 • consiliere sociala;
 • consiliere juridica;
 • informare;
 • orientare vocationala.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor

Dosarul personal al beneficiarului va contine, cel puțin, urmatoarele documente:

 • cerere de admitere semnata de beneficiar, in original, sau, dupa ca, copie a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus masura de a beneficia de serviciile centrului;
 • contract de furnizare servicii, semnat de parți in original;
 • documente cu privire la nivelul de educatie, pregatire profesionala, starea de sanatate, fizica si psihica, dupa caz, existenta unor antecedente penale care au legatura cu diferitele forme de violenta;
 • fisa de evaluare initiala;
 • plan de interventie;
 • fisa de monitorizare a serviciilor;
 • acord de prelucrare a datelor beneficiarului.

Modalitati si conditii de acordare

Acordarea serviciilor din cadrul centrului se realizeaza in conditiile legii, pe baza de optiune voluntara, in baza recomandarii managerului de caz, sau, potrivit masurilor dispuse de catre instanta.

*Agresor – Persoana care ataca fara sa fi fost provocata, care incepe cearta sau bataia; Persoana care savarseste o agresiune.

Cadrul legal

 • Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare prevazute in Legea nr.174/2018;
 • nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;
 • Legea nr.286/2009 privind Codul Penal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr.49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati şi aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
 • Ordinul nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice – Anexa VI.
 • Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificarile și completarile ulterioare.

Date de contact     

Centrul de Primire în Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice

Domeniu de competenta

Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice,  este infiintat si administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, aflata in subordinea Consiliului Local Sector 5, cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9 -11, sector 5, Bucuresti.

Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice, denumit in continuare adapost, isi desfasoara activitatea luand in considerare urmatoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: promovarea bunastarii sigurantei fizice si securitatii economice a victimelor violentei domestice pentru depasirea situatiei de criza si reluarea unei vietii independente; cresterea gradului de dezvoltare personala (autodeterminare) si imputernicirea victimelor violentei domestice; acces nediscriminatoriu, gratuit si debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violentei domestice; asigurarea si mentinerea confidentialitatii asupra aspectelor ce tin de siguranta si viata privata a victimei, protejarea intimitatii beneficiarilor si respectul pentru demnitatea umana in toate activitatile adapostului.

Categorii de beneficiari:

Beneficiarii adapostului sunt victimele violentei domestice:

 1. adulti victime ale violentei domestice;
 2. cupluri parinte/reprezentant legal – copii.

Servicii oferite

 • Adapostul acorda serviciile minim necesare pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor, indiferent de domiciliul acestora si faciliteaza accesul la alte  servicii necesare.
 • Servicii oferite victimelor violentei domestice sunt: protectie, paza, cazare/gazduire, hrana, ingrijire, consiliere juridica, consiliere sociala si consiliere psihologica pentru depasirea situatiilor de criza.
 • Atat beneficiarului, cat si minorilor aflati in ingrijirea acestuia, li se acorda protectie impotriva agresorului.
 • Perioada de acordare a serviciilor in adapost este determinata, intre 5 și 60 de zile.

Acte necesare pentru obtinerea serviciilor

Dosarul personal al beneficiarului/cuplului parinte – copil va contine, cel putin, urmatoarele docmente:

 • cerere de admitere semnata de beneficiar, in original;
 • decizie de admitere;
 • actele de identitate ale victimei si, dupa caz, ale copiilor acesteia;
 • contract de furnizare servicii semnat de parti in original;
 • fisa de evaluare initiala;
 • plan de interventie;
 • acord de prelucrare a datelor beneficiarului;
 • angajament de confidentialitate.

In cazul in care beneficiarul solicita admiterea in regim de urgenta si se afla in imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, se completeaza o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art.326 din Codul penal.

Modalitati si conditii de acordare

Adapostul realizeaza admiterea beneficiarilor in conditiile legii, indiferent de domiciliul acestora.

Persoana care beneficiaza de serviciile adapostului este victima violentei domestice.

*Violenta domestica include toate actele de violenta aparute intr-o relatie de tip familial intre rude de sange, rude prin alianta, soti sau concubini. Violenta domestica are mai multe forme precum, agresiunea fizica (efectiva sau sub forma de amenintare), abuzurile sexuale, abuzurile emotionale, controlul excesiv, dominarea, intimidarea, urmarirea, abuzurile pasive/ascunse (de exemplu, neglijenta) si privarea economica.

Locatie

 • Locatia adapostului este dotata si amenajata in scopul asigurarii unui mediu de viata cat mai prietenos si confortabil, cald, familial, care sa raspunda, totodata, si securizarii afective a beneficiarilor sai.
 • Adresa adapostului este strict secreta publicului larg.
 • Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare prevazute in Legea nr.174/2018;
 • nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;
 • Legea nr.286/2009 privind Codul Penal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr.49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati şi aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
 • Ordinul nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice – Anexa I;
 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile și completarile ulterioare.

Date de contact

Centrul de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice

Domeniu de competenta

Centrul de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice, este infiintat si administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, aflata in subordinea Consiliului Local Sector 5, cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9 -11, sector 5, Bucuresti.

Centrul de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice, denumit in continuare centru, isi desfasoara activitatea luand in considerare urmatoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: promovaraea bunastarii sigurantei fizice si securitatii economice a victimelor violentei domestice pentru depasirea situatiei de criza si reluarea unei vieti independente; cresterea gradului de dezvoltare personala (autodeterminare) si imputernicirea victimelor violentei domestice; acces nediscriminatoriu, gratuit si debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violentei domestice; asigurarea si mentinerea confidentialitatii asupra aspectelor ce tin de siguranta si viata privata a victimei, protejarea intimitatii beneficiarilor si respectul pentru demnitatea umana in toate activitatile centrului.

Categorii de beneficiari

Beneficiarii centrului sunt victimele violentei domestice:

 1. adulti victime ale violentei domestice;
 2. cupluri parinte/reprezentant legal – copii.

Servicii oferite

 • Centrul are capacitatea de a oferi servicii adecvate si in concordanta cu nevoile identificate ale fiecarui beneficiar.
 • Servicii oferite victimelor violentei domestice sunt: protectie, paza, cazare, hrana, ingrijire, consiliere juridica, consiliere sociala si consiliere psihologica pentru depasirea situatiilor de criza si reinsertia sociala.
 • Atat beneficiarului, cat si minorilor aflati in ingrijirea acestuia, li se acorda protectie impotriva agresorului.
 • Perioada de acordare a serviciilor in cadrul centrului este determinata, pana la maxim 180 de zile, in functie de situatia particulara a fiecarui beneficiar si in raport cu nevoile individuale ale acestuia.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor

Dosarul personal al beneficiarului/cuplului parinte – copil va contine, cel putin, urmatoarele docmente:

 • cerere de admitere semnata de beneficiar, in original;
 • decizie de admitere;
 • actele de identitate ale victimei si, dupa caz, ale copiilor acesteia;
 • contract de furnizare servicii semnat de parti in original;
 • fisa de evaluare initiala;
 • plan de interventie;
 • fisa de monitorizare a serviciilor;
 • acord de prelucrare a datelor beneficiarului;
 • angajament de confidentialitate.

Modalitati si conditii de acordare

Acordarea serviciilor, din cadrul centrului se realizeaza in conditiile legii, in baza evaluarii initiale la admitere ale nevoilor individuale ale beneficiarilor.

Astfel, se acorda servicii in cadrul centrului victimei violentei domestic care:

 • a beneficiat de serviciile Centrului de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;
 • a beneficiat de serviciile altor structuri in regim de urgenta pentru protectia victimelor violentei domestice.

* Violenta domestica include toate actele de violenta aparute intr-o relatie de tip familial intre rude de sange, rude prin alianta, soti sau concubini. Violenta domestica are mai multe forme precum, agresiunea fizica (efectiva sau sub forma de amenintare), abuzurile sexuale, abuzurile emotionale, controlul excesiv, dominarea, intimidarea, urmarirea, abuzurile pasive/ascunse (de exemplu, neglijenta) si privarea economica.

Locatie

 • Locatia centrului este dotata si amenajata in scopul asigurarii unui mediu de viata cat mai prietenos si confortabil, cald, familial, care sa raspunda, totodata, si securizarii afective a beneficiarilor sai.
 • Adresa locatiei centrului este strict secreta publicului larg.

Cadrul legal

 • Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile ulterioare prevazute în Legea nr.174/2018;
 • nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;
 • Legea nr.286/2009 privind Codul Penal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr.49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
 • Ordinul nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice – Anexa II;
 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Date de contact :    

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut