DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul Adoptii si Postadoptii

pcdata

Domeniul de competenta

 • Informarea persoanelor/familiilor care isi exprima intentia de a adopta, cu privirela procedura adoptiei;
 • Evaluarea sociala si psihologica a persoanelor/familiilor in vederea eliberarii/neeliberarii atestatului de persoana/familie apta sa adopte;
 • Efectueaza demersurile necesare in vederea deschiderii procedurii adoptiei interne pentru copii aflati in evidenta serviciului, incredintarii copiilor in vederea adoptiei precum si incuviintarii adoptiei;
 • Asigura monitorizarea postadoptie a copiilor aflati in evidenta serviciului.

Categorii de beneficiari

 • Persoanele/familiile potential adoptatoare;
 • Copiii a caror Plan Indiviualizat de Protectie are ca finalitate deschiderea procedurii de adoptie interna;
 • Persoana majora adoptata care solicita consilierea anterior intrarii in posesia informatiilor cu privire la parintii biologici;
 • Tutorele/parintii biologici si rudele pana la gradul IV inclusiv in vederea consilierii privind consecintele adoptiei pentru copilul a carui Plan Individualizat de Protectie are ca finalitate deschiderea procedurii de adoptie interna.

Servicii oferite

 • Asigura luarea in evidenta a copiilor al caror Plan Individualizat de Protectie stabileste ca finalitate adoptia interna;
 • Asigura sprijinul necesar si informarea si consilierea copiilor, al caror Plan Individualizat de Protectie stabileste ca finalitate adoptia interna, aflati in evidenta sa, opinia lor fiind consemnata si luata in considerare in raport cu varsta si capacitatea lor de intelegere;
 • Asigura consilierea si informarea parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, tutorele acestuia, inaintea exprimarii consimtamantului la adoptie;
 • Formuleaza si inainteaza instantelor judecatoresti compente cererea de deschidere a procedurii de adoptie interna,
 • Ofera persoanei/familiei care isi exprima intentia de a adopta informatii complete despre procedura de atestare, pregatire, precum si despre serviciile de sprijin existente;
 • Asigura evaluarea persoanei/familiei care doreste sa adopte, tinand cont de interesul superior al copilului;
 • Asigura pe parcursul procesului de evaluare, consilierea persoanelor/familiilor potential adoptatoare si organizeaza programe de pregatire pentru acestia;
 • Realizeaza procesul de potrivire initiala si practica a copiilor adoptabili afati in evidenta RNA, cu persoanele/familiile adoptatoare cu resedinta;
 • Asigura determinarea compatibilitatii copil-familia potential adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorintelor si opiniilor exprimate de acesta;
 • Formuleaza si inainteaza instantelor judecatoresti compente cererea de incredintare in vederea adoptiei copilului
 • Asigura urmarirea si  monitorizarea evolutiei copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptive pe intreaga perioada de incredintare in vederea adoptiei;
 • Formuleaza si inainteaza instantelor judecatoresti compente cererile de incuviintare a adoptiei, de desfacere a adoptiei si privind nulitatea adoptiei;
 • Realizeaza activitati post-adoptie prin acordarea de suport si asistenta de specialitate adoptatului si adoptatorilor care sa raspunda nevoilor indentificate, atat in timpul perioadei de monitorizare post-adoptie cat si ulterior expirarii acestei perioade;
 • Realizeaza activitatea de consiliere a adoptatului in vederea dezvaluirii identitatii parintilor firesti/rudelor biologice, precum si consilierea si pregatirea adoptatului/parintilor firesti/rudelor biologice in vederea contactarii;
 • Asigura consilierea si asistenta familiilor adoptatoare, copiilor adoptati si familiei bioloogice;
 • Desfasoara activitati de informare si promovare a adoptiei nationale.

Acte necesare pentru obtinerea serviciilor

I . ATESTAREA CA PERSOANA/FAMILIA APTA SA ADOPTE

Anterior inregistrarii cererii privind eliberarea atestatului, directia se va asigura ca procedura de informare prealabila a persoanei/familiei a fost indeplinita. In caz contrar, directia va proceda in mod obligatoriu la furnizarea informatiilor si intocmirea documentului care atesta indeplinirea acestei activitati.

1. Cererea privind eliberarea atestatului este insotita de urmatoarele documente:

 1. buletinul/cartea de identitate, permisul de sedere pe termen lung sau, dupa caz, cartea de rezidenta permanenta – originale;
 2. declaratie autentica pe propria raspundere cu privire la locuirea efectiva si continua pe teritoriul Romaniei in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistand absente temporare care cumulat sa depaseasca 3 luni;
 3. certificatul de nastere;
 4. certificatul de casatorie sau hotararea de divort/certificatul de divort, daca este cazul – originale;
 5. titlul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei;
 6. certificatul de cazier judiciar;
 7. adeverinte de venit sau alte documente care atesta veniturile nete ale solicitantului/solicitantilor;
 8. certificat/adeverinta medical/medicala eliberat/eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate si eventualele boli cronice inclusiv bolile psihiatrice, insotit/insotita de rezultatul evaluarii psihiatrice;
 9. declaratia sotului care nu se asociaza la cererea de adoptie, cu indicarea expresa a motivelor neasocierii;
 10. declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul/solicitantii nu este/sunt decazut/decazuti din drepturile parintesti, precum si referitor la faptul ca nu are/au copil/copii in sistemul de protectie speciala ;
 11. certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste solicitantul;
 12. certificat/adeverinta medicala eliberat/eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate a celorlalte persoane cu care locuieste solicitantul, cu mentionarea eventualelor boli cronice, inclusiv boli psihice, insotit/insotita de rezultatul evaluarii psihiatrice.

2. Documentele prevazute la alin. (1) lit. f), h), k) si m) se solicita si pentru sotul adoptatorului, in situatia in care acesta nu se asociaza la cererea de adoptie.

3. Pentru solutionarea cererii de evaluare pot fi solicitate orice alte documente si informatii considerate relevante.

II. INCREDINTAREA IN VEDEREA ADOPTIEI (pentru o perioada de minim 90 de zile)

La cererea de incredintare in vederea adoptiei se anexeaza urmatoarele documente:

 1. buletinul/cartea de identitate, permisul de sedere pe termen lung sau, dupa caz, cartea de rezidenta permanenta
 2. xerocopie legalizata de pe certificatul de casatorie sau hotararea de divort/certificatul de divort, daca este cazul;
 3. certificatul de cazier judiciar;
 4. adeverinte de venit sau alte documente care atesta veniturile solicitantului/solicitantilor;
 5. certificat/adeverinta medical/medicala eliberat/eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate si eventualele boli cronice, insotit/insotita de rezultatul evaluarii psihiatrice;
 6. certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste solicitantul;
 7. certificat/adeverinta medicala eliberat/eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate a celorlalte persoane cu care locuieste solicitantul, cu mentionarea eventualelor boli cronice,inclusiv bolile psihice, insotit/insotita de rezultatul evaluarii psihiatrice .
 8. certificatul de nastere al copilului;
 9. certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de medicul de familie in a carui evidenta se afla;
 10. hotararea judecatoreasca irevocabila, legalizata, privind deschiderea procedurii adoptiei interne;
 11. raportul de potrivire, continand propunerea de sesizare a instantei judecatoresti pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei;
 12. dispozitia si atestatul de adoptator/familie adoptatoare apt/apta sa adopte;
 13. orice alte documente relevante in sustinerea cererii de incredintare in vederea adoptiei.

III. INCUVIINTAREA ADOPTIEI

Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte:

 1. certificatul de nastere al copilului, in xerocopie legalizata;
 2. certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica;
 3. atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
 4. hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vederea adoptiei;
 5. certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in xerocopie legalizata;
 6. certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in xerocopie legalizata;
 7. cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;
 8. certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris;
 9. documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtamantului parintilor firesti, in masura in care nu s-a pronuntat anterior o hotarare judecatoreasca de incuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului.
 10. Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia adoptatoare va avea obligatia de a depune rapoartele finale pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea termenului la care a fost citata pentru judecarea cauzei, precum si, dupa caz, de a da instantei judecatoresti orice relatii necesare pentru solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.

Conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

Solicitantul trebuie:

 1. sa aiba domiciliul legal pe raza sectorului 5, cu exceptia etapei de incredintare in vederea adoptiei, cand acesta poate avea domiciliul in oricare sector/judet din tara.
 2. sa fie:
  • cetatean roman/roman cu multipla cetatenie, sa fi locuit pe teritoriul Romaniei in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, fara a avea absente temporare care cumulat sa depaseasca 3 luni;
  • cetatean al statelor membre ale Uniunii Europene/Spatial Economic European sau strain cu drept de rezidenta permanenta ori dupa caz drept de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei;
 3. sa nu fi fost condamnat definitiv pentru o infractiune contra persoanei sau contra familiei savarsita cu intentie, precum si pentru infractiunea de pornografie infantile si infractiuni privind traficul de droguri sau precursori;
 4. sa nu aiba copil/copii aflat/aflati sub masura de protectie speciala;
 5. sa nu fie decazut din drepturile parintesti;
 6. sa aiba capacitate deplina de exercitiu si sa nu sufere de boli psihice si handicap mintal
 7. sa nu fie casatorit cu o persoana bolnava psihic, cu handicap mintal sau care se gaseste in una dintre situatiile prevazute la literele c) d) e).

Formulare/cereri tip

Legislatie

 1. Legea nr.273/2004 privind procedura adoptiei, republicata 3, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. HG nr.579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei,
 3. Decizia nr.661/2016 privind aprobarea modelului si continutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei;
 4. Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, r.1, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale.

Date de contact

 • Adresa: Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti;
 • Telefon: 031.4336422
 • Telefon:0736500532
 •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

  Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Program de lucru cu publicul

 • Luni, joi: 12.00 – 15.00
 • Marti, Miercuri: 09.00 – 12.00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut