DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul Alternative de Tip Familial

pcdata

Domeniu de competenta

 • Serviciul Alternative de Tip Familial asigura protectia copilului care necesita stabilirea unei masuri de protectie ce impune cresterea, ingrijirea si educarea copilului de catre un asistent maternal profesionist.
 • Serviciul Alternative de Tip Familial actioneaza in virtutea valorizarii si promovarii respectului de sine al fiecarui copil.

Categorii de beneficiari

 • Beneficiarii Serviciului Alternative de Tip Familial sunt copiii care necesita stabilirea unei masuri speciale de protectie la asistent maternal profesionist.
 • Copilul si familia sa au acces la serviciul de asistenta maternala care recunoaste nevoile individuale  ale lor si raspunde acestora tinand cont de religie, origine etnica, limba, cultura, dizabilitati  si sexualitate.

Servicii oferite

 • Identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti;
 • Intocmeste si instrumenteaza dosarele de atestare a asistentilor maternali profesionisti;
 • Intocmeste si prezinta CPC – Sector 5 raportul de ancheta psiho-sociala privind evaluarea capacitatii de a deveni asistent maternal profesionist;
 • Organizeaza cursuri de formare initiala a persoanelor care doresc sa devina asistenti maternali profesionisti si elibereaza certificate de absolvire;
 • Propune CPC Sector 5 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal;
 • Supravegheaza activitatea asistentilor maternali si se intocmesc rapoarte privind evolutia dezvoltarii fizice, mentale, morale, sociale a copilului si a modului in care acesta este ingrijit;
 • Acorda consiliere si sprijin asistentilor maternali in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin cu privire la copiii primiti in plasament;
 • Acorda asistenta, consiliere si propune acordarea de sprijin material si financiar familiei naturale sau familiei extinse in vederea reintegrarii copilului;
 • Instrumenteaza dosarele copiilor pentru care urmeaza sa se instituie masura de protectie speciala a plasamentului la asistent maternal profesionist;
 • Instrumenteaza dosarele copiilor pentru care a fost stabilita masura de protectie a plasamentului in regim de urgenta la asistent maternal;
 • Verifica trimestrial imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala dispuse de CPC Sector 5 sau instanta judecatoreasca.
 • Colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

Acte necesare pentru obtinerea serviciilor

 • Acte necesare in dosarul copilului
  • Acte copil
   • Cerere/Solicitare;
   • Certificate de nastere/CI (unde este cazul);
   • Adeverinta scolara;
   • Adeverinta medicala;
   • Declaratie privind opinia copilului cu privire la stabilirea masurii de protectie speciala, pentru copilul care a implinit varsta de 10 ani.
  • Acte parinti
   • Cerere/Solicitare
   • Acte de stare civila, BI/ CI;
   • Adeverinte medicale;
   • Adeverinte venituri;
   • Cazier;
   • Acte proprietate imobil.
  • Acte asistent maternal profesionist
   • Actele de identitate ale tuturor membrilor familie;
   • Actele de stare civila (nastere, casatorie);
   • Acte de studii care sa ateste nivelul educational;
   • Un document care sa ateste dreptul de folosinta al solicitantului asupra locuintei, respectiv titlul de proprietate sau contractul de inchiriere, declaratie autentificata a titularului dreptului de proprietate prin care acesta recunoaste solicitantului un drept de folosinta asupra locuintei, cunoscand specificul activitatii pe care solicitantul urmeaza sa o desfasoare ca asistent maternal;
   • O scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupa caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
   • Scrisoare de intentie (specificarea motivului pentru care solicitantul a ales sa devina asistent maternal);
   • Trei caracterizari (acestea vor cuprinde date de identitate si adresele persoanelor care scriu recomandarile, pentru ca acestea sa poata fi verificate);
   • Declaratii ale membrilor familiei peste 18 ani ca sunt de acord ca unul dintre membrii familiei sa devina asistent maternal profesionist;
   • Certificat medical eliberat de policlinica de care apartin, care sa prezinte o evaluare completa a starii de sanatate a solicitantului si a persoanelor cu care acesta locuieste;
   • Aviz psihologic;
   • Certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieste;
   • Adeverinte de venit ale persoanelor majore din cadrul familiei;
   • Declaratie cu privire la faptul ca nu se afla in unele din situatiile prevazute la art.2, alin.2 lit b din HG nr.679/2003, privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistententului maternal profesionist;
   • Nota de informare privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

Plasamentul in regim de urgenta este o masura de protectie speciala cu caracter temporar care se stabileste pentru copilul:

 • abuzat, neglijat sau supus oricarei forme de violenta;
 • gasit sau parasit in unitatile sanitare

Plasamentul in regim de urgenta se poate dispune si in cazul copilului al carui unic ocrotitor legal sau ambii au fost retinuti, arestati, internati sau in situatia  in care din orice alt motiv acestia nu-si pot exercita drepturile parintesti cu privire la copil.

Plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala  avand caracter temporar care poate fi dispusa dupa caz:

 • la o persoana sau familie;
 • la un asistent maternal profesionist;
 • la un serviciu de tip rezidential.

Asistentul maternal profesionist

Asistentul maternal profesionist  este persoana fizica, atestata, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor primiti in plasament.

Conditii pentru obtinerea atestatului de asistent maternal:

Pentru ca o persoana sa primeasca atestatul de asistent maternal profesionist trebuie sa indeplinesaca urmatoarele conditii:

 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • prin comportamentul ei in societate, starea sanatatii si profilul ei psihologic, sa prezinte garantii pentru indeplinirea corecta a obligatiilor care revin unui parinte, referitoare la cresterea, ingrijirea si educarea copiilor sai;
 • sa aiba in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, educatie si odihna ale utilizatorilor sai, inclusiv cele ale copiilor care urmeaza a fi primiti in plasament;
 • sa urmeze cursurile de formare profesionala organizate de serviciul asistenta maternala.

Persoane care nu pot fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;
 • persoana care sufera de boli transmisibile;
 • Persoana care desfasara o activitate salarizata, alta decat cea de asistent maternal, poate deveni asistent maternal numai cu conditia incetarii contractului individual de munca pe baza caruia isi desfasoara respectiva activitate salarizata.

Persoanele care solicita obtinerea atestatului vor adresa o cerere de evaluare a capacitatii lor serviciului public specializat pentru protectia copilului pe raza caruia isi au domiciliul sau unui organism privat autorizat sa desfasoare activitati de protectie a copilului, prin angajarea de asistenti maternali profesionisti.

Cererea va cuprinde un curriculum vitae al solicitantului,  motivele pentru care doreste sa devina asistent maternal profesionist, impreuna cu actele doveditoare.

Cererea de evaluare a solicitantului se solutioneaza in limita termenului de 90 de zile de la data inregistrarii.

Procesul de evaluare a capacitatii solicitantului de a ingriji un copil cuprinde etapele:

A. etapa evaluarii initiale;

b. etapa de pregatire/ formare.

La incheierea etapei evaluarii initiale, asistentul social  va realiza un raport intermediar de evaluare si se initiaza procesul de pregatire/formare a solicitantilor.

Evaluarea initiala

In procesul de evaluare a solicitantului vor fi avute in vedere, in mod obligatoriu, urmatoarele aspecte:

 • Solicitantii trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Conditii materiale;
 • Starea de sanatate;
 • Aptitudini parentale;
 • Profilul moral;
 • Intelege si accepta drepturile copilului;
 • Acceptarea si intelegerea de catre solicitant si, respectiv, de catre persoanele care locuiesc cu acesta a necesitatii colaborarii cu managerul de caz, familia biologica sau adoptiva a copilului;
 • Acceptarea si intelegerea de catre solicitant a drepturilor si responsabilitatilor care iar putea reveni din relatia cu angajatorul si, respectiv, din conventia de plasament;
 • Atitudine non-discriminatorie a solicitantului si a persoanelor care locuiesc cu acesta. Potentialii Asistenti Maternali Profesionisti trebuie sa manifeste o atitudine non-discriminativa fata de persoanele cu nevoi speciale si fata de minoritatile etnice;
 • Capacitatea solicitantului de a lucra in conditii de stres sau speciale (plasamentul de urgenta, copii cu nevoi speciale, copii cu tulburari de comportament etc.);
 • Intelegerea caracterului temporar al plasamentului copilului la asistentul maternal profesionist;
 • Atitudinea celorlalti membri ai familiei care locuiesc impreuna cu solicitantul fata de problematica specifica a copiilor care necesita masura de protectie si care pot intra in respectiva familie.

La incheierea acestei etape, asistentul social intocmeste raportul intermediar de evaluare. Pe baza acestui raport se face trecerea la etapa de  pregatire/formare.

Solicitantii selectati pe baza raportului intermediar de evaluare vor participa la un program obligatoriu de formare, in conformitate cu programa-cadru.

In urma absolvirii modulelor de pregatire se va realiza de catre asistentul social desemnat  un raport final de pregatire ce va cuprinde informatii cu privire la modulele absolvite, rezultatele obtinute si observatii asupra atitudinii si comportamentului solicitantului pe parcursul pregatirii. In baza rapoartelor de evaluare si de pregatire se intocmeste raportul final de evaluare.

Dupa efectuarea evaluarii, solicitantul adreseaza Comisiei pentru Protectia Copilului de la domiciliul sau o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal.

Cererea se solutioneaza in termen de 15 zile de la data inregistrarii .

Atestatul de asistent maternal profesionist se elibereaza pentru o perioada de trei ani.

Poate fi reinoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protectia Copilului la propunerea temeinic motivata a Serviciului Alternative de Tip Familial.

Cadrul legal

 • Legea nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 1, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.273/2004 privind procedura adoptiei, republicata 3, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr.679/2003, privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal;
 • HG nr.502/2017, privind organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului;
 • Ordinul nr.26/2019, privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
 • Ordinul nr.288/2006, pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului.

Formulare

Date de contact

 • Adresa : str. Fabrica de Chibrituri , nr. 9-11, sector 5, Bucuresti.
 • Tel . 0314336425
 • Fax. 021/ 310.17.31
 •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

  Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Program de lucru cu publicul

 • Luni – Miercuri : 12.00- 15.00
 • Marti- Joi : 9.00- 12.00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut