DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati

pcdata

Domeniul de competenta

 • evaluare complexa si monitorizare copii cu dizabilitati

Categorii de beneficiari

 • copii cu dizabilitati

Servicii oferite

Serviciul de evaluare complexa a copiilor cu dizabilitati indeplineste in temeiul art. 19 din HG 502/2017 privind organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului, urmatoarele atributii:

 1. identifica copiii cu dizabilitati care necesita incadrare intr-un grad de handicap ori pentru care se solicita acces la servicii de abilitare si reabilitare, in urma evaluarii complexe; identificarea are loc in urma solicitarilor din partea parintilor sau a reprezentantilor legali, a referirilor din partea serviciului public de asistenta sociala si a specialistilorcare vin in contact cu copiii cu dizabilitati, precum si a sesizarilor din oficiu;
 2. verifica documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexa si incadrarea in grad de handicap sau, dupa caz, cererea privind accesul la servicii, precum si indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap sau accesul la servicii;
 3. contribuie la intocmirea de catre managerul de caz a raportului de evaluare complexa;
 4. contribuie la intocmire, de catre managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilitati din familie pentru care se solicita incadrare in grad de handicap sau, dupa caz, acces la servicii de abilitare si reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protectie pentru copiii cu dizabilitati din sistemul de protectie speciala; in situatia in care parintele sau reprezentantul legal nu doreste incadrare in grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare si reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Directiei;
 5. informeaza parintii sau reprezentantul legal cu privire la obligatia respectarii si implementarii planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilitati;
 6. coordoneaza activitatea de monitorizare a implementarii planului de abilitare-reabilitare;
 7. comunica in scris, prin corespondenta electronica sau telefonic, parintilor sau reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare;
 8. reevalueaza conditiile privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal, formulata cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulata oricand, daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-un grad de handicap;
 9. elibereaza o adeverinta prin care se specifica gradul deficientei/afectarii functionale a copiilor pentru care se propune masura de plasament intr-un serviciu de tip rezidential specializat, pentru situatia prevazuta de art. 64 alin. (2) din Legea nr.272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului;
 10. colaboreaza cu serviciul de evaluare si de orientare scolara si profesionala din cadrul centrelor judetene de resurse si asistenta psihopedagogica, respectiv a municipiului Bucuresti in vederea respectarii interesului superior al copilului;
 11. colaboreaza cu serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Directiei in vederea asigurarii continuitatii serviciilor de abilitare si reabilitare si a tranzitiei copiilor cu dizabilitati la viata de adult;
 12. intocmeste anual propuneri documentate privind infiintarea de servicii sociale de interes local, educationale si de sanatate pentru copiii cu dizabilitati, care vor fi cuprinse in raportul anual al Directiei si vor fi transmise Comisiei.

Acte necesare pentru obtinerea serviciilor

 • Pentru eliberarea certificatului de incadrare in grad de dizabilitate:

ACTE NECESARE IN ORIGINAL:

 1. CERERE (COMPLETATA DE PARINTE / REPREZENTANT LEGAL);
 2. CERTIFICAT MEDICAL  TIP  A5 (in original + COD BOALA CIM 10 +VALABILITATE) DE LA MEDICUL  SPECIALIST DIN SPITALE + ALTE DOCUMENTE  MEDICALE CE VOR FI SOLICITATE IN VEDEREA SOLUTIONARII DOSARULUI (SCRISOARE MEDICALA,  BILETE DE EXTERNARE, ELIBERAT DE SPITALELE ACREDITATE), ACTE/ DOCUMENTE /RAPOARTE  TERAPIE !!!);
 3. FISA PSIHOLOGICA (COMPLETATA DE PSIHOLOG CLINICIAN);
 4. FISA PSIHOPEDAGOGICA (COMPLETATA DE PROFESORUL UNITATII DE INVATAMANT);
 5. FISA MEDICALA SINTETICA (COMPLETATA DE MEDICUL  DE FAMILIE );
 6. NEGATIE, IN CAZUL IN CARE UNUL DINTRE PARINTI NU ARE DOMICILIUL DIN BULETIN IN SECTORUL 5.

ALTE ACTE NECESARE:

 1. BULETINELE DE IDENTITATE ALE PARINTILOR / REPREZENTANTULUI LEGAL;
 2. CERTIFICATUL DE  NASTERE / BULETINUL  COPILULUI;
 3. CERTIFICATUL DE  CASATORIE  /  HOTARAREA DE  DIVORT;
 4. HOTARARE JUDECATOREASCA / PROCURA (ACOLO UNDE ESTE CAZUL);
 5. ADEVERINTA VENIT PARINTI / ADEVERINTA SALARIAT / TALON  DE  PENSIE / EVIDENTELE FISCALE ANAF;
 6. CERTIFICATUL DE ORIENTARE SCOLARA (UNDE ESTE CAZUL).

Eliberarea certificatului de orientare scolara si profesionala:

Prin punerea in aplicare a art.50 alin (1) din Legea nr.1/2011-Legea Educatiei Nationale si a OMECTS nr.6552/13,12,2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale, evaluarea si orientarea profesionala a copiilor, elevilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale se realizeaza de catre Centrul Municipiului Bucuresti de Asistenta Educationala, cu sediul in str.Heliade intre Vii nr.36, Sector 2.

Modalitati si conditii de acordare a serviciului

Cererea tip se completeaza la sediul Serviciului Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati de catre reprezentantul legal al copilului si se depune impreuna cu toate documentele la sediul serviciului. La depunere dosarul trebuie sa fie complet.     

Inspectorul care asigura lucrul cu publicul va stabili impreuna cu petentul si membrii echipei de evaluare:

 • data evaluarii;
 • locul in care se va desfasura evaluarea (exista posibilitatea evaluarii la domiciliu pentru copiii nedeplasabili);
 • data efectuarii anchetei sociale la domiciliul copilului;
 • Copilul, la data si locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburarilor functionale (stabilite prin evaluarea medicala facuta pe baza dignosticului medicului specialist curant) si al stadiului de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala (prin evaluarea psiho – social).

Astfel, fiecare copil va fi evaluat de catre echipa multidisciplinara formata din medic (in functie de afectiune competenta evaluarii va fi a medicului pediatru sau neuropsihiatru), psihologpsihopedagog si asistent social.

Intocmire dosar

In urma evaluarii complexe se stabileste severitatea handicapului, iar dosarul care contine si raportul final de evaluare complexa va fi inaintat Comisiei pentru Protectia Copilului, impreuna cu propunerea de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, orientarea scolara sau, daca situatia o impune, stabilirea unei masuri de protectie.

Dosar la comisie

Dosarul este inaintat Comisiei pentru Protectia Copilului sector 5, aceasta il analizeaza  si
elibereaza o Hotarare cu anexele:

 • Certificat de incadrare in grad de dizabilitate pentru copii cu deficiente;
 • Plan de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilitati (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie,);
 • Contract cu familia.

Reevaluare

Solicitantul revine pentru obtinerea Certificatului de incadrare in grad de dizabilitate cu 60 de zile inainte de data expirarii Hotararii anterioare sau in cazul modificarii starii de sanatate a copilului.

Formulare/cereri tip

Legislatie

 • Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale;
 • Ordinul nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora;
 • Legea nr.1/2011 (*actualizata*) Legea Educatiei
 • ARTICOLUL 51
  • (1) Copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa, beneficiaza de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educational se face de catre CJRAE/CMBRAE si se reglementeaza prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
  • (2) Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, inclusiv cei scolarizati in alt judet decat cel de domiciliu, beneficiaza de asistenta sociala constand in asigurarea alocatiei zilnice de hrana, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a imbracamintei si a incaltamintei in cuantum egal cu cel pentru copiii aflati in sistemul de protectie a copilului, precum si de gazduire gratuita in internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul directiilor generale judetene/a municipiului Bucuresti de asistenta sociala si protectia copilului;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • HG nr.502/2017 privind metodologia de organizare si functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr.51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Legaturi utile

 • Centrul Municipiului Bucuresti de Asistenta Educationala, cu sediul in str.Heliade intre Vii nr.36, Sector 2.
 • Centrul de recuperare copii cu dizabilitati
 • Centru de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati
 • Centru de Zi pentru Consiliere, Sprijin si Resurse pentru Parinti si Copii

Date de contact

 •  Adresa: Str. BACAU Nr.1, sector 5 (Scoala Nr.147 Petrache Poenaru)
 •  Telefon : 0736500539
 •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

  Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Programul de lucru cu publicul

 • LUNI  12:00-16:00;
 • MARTI  9:00-12:00
 • MIERCURI  9:00-12:00;
 • JOI 11:00-15:00

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut