DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului

pcdata

Domeniu de competenta

 • Acorda asistenta si sprijin, de urgenta si, de asemenea, consiliere pentru prevenirea/depasirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului; furnizeaza informatiile necesare adecvate nevoilor beneficiarilor si ii indruma catre alte servicii de specialitate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 • Raspunde prompt sesizarilor privind copiii expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii, prin deplasarea echipei de interventie la fata locului; asigura asistenta si consilierea copilului/copiilor in cauza, pe parcursul interventiei de urgenta.

Categorii de beneficiari

 • Copiii aflati pe raza teritoriala a sectorului 5, abuzati, neglijati, gasiti;
 • Copiii parasiti in unitati sanitare apartinand sectorului 5, In conformitate cu H.G. nr.11303/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati In prevenirea si interventia In cazurile de copii aflati In situatii de risc de parasire sau parasiti In unitati sanitare.
 • Victimele violentei In familie.

Servicii oferite

 • asigura asistenta si sprijin pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
 • asigura instituirea masurii de protectie speciala a plasamentului in regim de urgenta in conditiile Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • intervine in cazurile copiilor expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii, in mediul lor de viata;
 • inainteaza Serviciului Juridic si Contecios documentele care argumenteaza instituirea masurii de protectie speciala – plasament in regim de urgenta, impreuna cu dispozitia de plasament in regim de urgenta si pentru stabilirea masurilor speciale de protectie pe calea ordonantei presedintiale, atunci cand este necesar;
 • depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului plasat in regim de urgenta in serviciile de tip rezidential, din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, respectiv familia extinsa/persoana;
 • asigura reevaluarea situatiei socio-juridice a copiilor aflati cu masura de protectie speciala in Centrul de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii II”;
 • asigura asistarea si acompanierea prin consiliere psihologica a copilului abuzat, neglijat, in vederea audierii acestuia, la sediul institutiei solicitante – sectie de politie, DIICOT, Politia Capitalei, etc.; Intocmeste raportul privind audierea minorului, care cuprinde concluziile preliminarii ale audierii; asigura includerea acestuia intr-un program de consiliere psihologica, daca este cazul;
 • instrumenteaza, cazurile copiilor parasiti in maternitatea Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, cand mama figureaza cu domiciliul pe raza sectorului 5 sau cand nu a putut fi identificata, in vederea instituirii masurii de protectie speciala – plasament in regim de urgenta;
 • efectueaza demersuri in vederea clarificarii situatiei copiilor parasiti in maternitatea Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, in situatia in care mama figureaza cu domiciliul pe raza altor autoritati administrativ – teritoriale, conform legislatiei in vigoare;
 • colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate;
 • raspunde sesizarilor primite cu privire la cazurile de neglijenta, abuz fizic si psihic; Intocmeste raspuns scris, in termenul prevazut de legislatia in vigoare, persoanelor fizice, reprezentantilor institutiilor publice care au efectuat sesizarea;
 • realizeaza evaluarea initiala a situatiei victimei violentei domestice si a copiilor acesteia si, in functie de caz, propune includerea in cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Protectia Victimelor Violentei Domestice; efectueaza demersuri, in vederea clarificarii situatiei victimei violentei domestice si a copiilor acesteia, cu scopul reabilitarii/reinsertiei sociale; asigura managementul de caz victimelor violenței domestice incluse in cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Protectia Victimelor Violentei Domestice;
 • Intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate.

Formulare, cereri tip

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

 • Inregistrare sesizare la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5; Preluarea sesizarii si deplasarea in vederea verificarii celor  semnalate.
 • Copiii aflati pe raza teritoriala a sectorului 5, abuzati, neglijati, gasiti; copiii parasiti in unitati sanitare; victimele violentei domestice.

Cadru Legal

 • Reglementari internationale
  • Standarde internationale de contol intern managerial;
  • Conventia O.N.U cu privire la Drepturile Copilului;
  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
 • Legislatie primara:
  • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
  • Constitutia Romaniei;
  • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile, ulterioare;
  • Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului.
 •  Legislatie secundara
  • Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului managerial al entitatilor publice;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici;
  • Noul Cod Civil;
  • Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential, destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
  • Ordinul nr.288/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind mangementul de caz In domeniul protectiei drepturilor copilului;
  • Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind Intocmirea Planului individualizat de protectie;
  • Hotararea nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia In echipa multidisciplinara si In retea In situatiile de violenta asupra copilului si de violenta In familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati In situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
  • Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  • Legea nr.544/2001 (actualizata) privind liberul acces la informatiile de interes public;
  • H.G. nr.1018/2002, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligatiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protectia drepturilor copilului In vederea garantarii respectarii dreptului la imagine si intimitate al copilului aflat In plasament sau Incredintare;
  • HCL S5 82/24.12.2004, privind Infiintarea si functionarea D.G.A.S.P.C. Sector 5;
  • Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin HCL S5 nr.201/27.08.2018;
  • Fise de post.

Program de lucru

 • Luni: 09.00-11.00
 • Marti: 09.00-11.00
 • Miercuri: 09.00-11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Vineri: nu se lucreaza cu publicul

Date de contact

Consiliul Local al Sectorului 5

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

 •  Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
 •  Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului
 •  Telefon: 031/433.64.13
 •  E-mail: serviciulprimirecopil@dgaspc5.ro

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Skip to content