DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Serviciul Interventie in Regim de Urgenta a Copilului

pcdata

Domeniu de competenta

 • Acorda asistenta si sprijin, de urgenta si, de asemenea, consiliere pentru prevenirea/depasirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului; furnizeaza informatiile necesare adecvate nevoilor beneficiarilor si ii indruma catre alte servicii de specialitate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;
 • Raspunde prompt sesizarilor privind copiii expusi riscului semnificativ de abuz si/sau neglijare in mediul familial sau institutional, precum si in cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natura si/sau neglijarii, prin deplasarea echipei de interventie la fata locului; asigura asistenta si consilierea copilului/copiilor in cauza, pe parcursul interventiei de urgenta.

Categorii de beneficiari

 • Copiii aflati pe raza teritoriala a sectorului 5, abuzati, neglijati, gasiti, exploatati, traficati;
 • Copiii parasiti in unitati sanitare apartinand sectorului 5, in conformitate cu H.G. nr.11303/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatii de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare.

Servicii oferite

 • preluarea/verificarea sesizarilor privind expunerea unui copil la situatii de risc iminent de abuz/neglijare/copiii strazii/ explotare/trafic;
 • asigura interventia in regim de urgenta in cazurile copiilor aflati in situatii de risc iminent de abuz, neglijare, copiii strazii, trafic, exploatare si migratie;
 • asigura instituirea masurii de protectie speciala a plasamentului in regim de urgenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazurile copiilor expusi riscului semnificativ de abuz/neglijare/copiii strazii/trafic/exploatare in mediul familial, cand situatia impune separarea acestora de familie/reprezentant legal;
 • colaboreaza cu reprezentantii Serviciului Juridic si Contencios, in vederea emiterii dispozitiei de plasament in regim de urgenta;
 • refera cazul copilului abuzat/neglijat/traficat/exploatat/copiii strazii, pentru care s-a instituit masura de protectie speciala – plasament in regim de urgenta, serviciului de specialitate, in vederea asigurarii etapelor managementului de caz;
 • refera cazul copilului, ramas in familia naturala, asupra caruia exista suspiciunea de abuz, neglijenta, exploatare, trafic, in vederea efectuarii de verificari suplimentare si realizarii evaluarii detaliate, catre Serviciul de Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie;
 • clarifica/solutioneaza, conform atributiilor, sesizarile preluate prin intermediul Compartimentului Telefonul Copilului
 • asigura instituirea masurii de protectie speciala – plasament in regim de urgenta la asistent maternal profesionist, pentru copilul parasit in maternitatea Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, cand mama figureaza cu domiciliul pe raza administrativ – teritorială a sectorului 5 sau cand nu a putut fi identificata;
 • asigura admiterea in cadrul Adapostului de zi si de noapte pentru copiii strazii, a copilului aflat in situatii de risc;
 • colaboreaza cu reprezentantii Serviciului Juridic si Contencios, in vederea emiterii dispozitiei de admitere in cadrul Adapostului de zi si de noapte pentru copiii strazii;
 • indeplinește si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului Executiv Adjunct, Directia Protectia Copilului si Directorului Executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5;
 • colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

Formulare, cereri tip

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

 • Inregistrare sesizare la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5; Preluarea sesizarii si deplasarea in vederea verificarii celor  semnalate.
 • Copiii aflati pe raza teritoriala a sectorului 5, abuzati, neglijati, gasiti, exploatati, traficati; copiii parasiti in unitati sanitare.

Cadru Legal

 • Reglementari internationale
  • Standarde internationale de contol intern managerial;
  • Conventia O.N.U cu privire la Drepturile Copilului;
  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
 • Legislatie primara:
  • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
  • Constitutia Romaniei;
  • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile, ulterioare;
  • Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului.
 •  Legislatie secundara
  • Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului managerial al entitatilor publice;
  • Noul Cod Civil;
  • Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential, destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
  • Hotărâre nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.
  • Hotararea nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia In echipa multidisciplinara si In retea In situatiile de violenta asupra copilului si de violenta In familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati In situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare titlul I şi II ale părţii a VI-a.
  • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr.544/2001 (actualizata) privind liberul acces la informatiile de interes public;
  • HCL S5 82/24.12.2004, privind Infiintarea si functionarea D.G.A.S.P.C. Sector 5;
  • Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin HCL S5 nr.165/06.08.2020;
  • Fise de post.

Program de lucru

 • Luni: 08.00-16.30
 • Marti: 08.00-16.30
 • Miercuri: 08.00-16.30
 • Joi: 08.00-16.30
 • Vineri: 08.00-14.00

Date de contact

Consiliul Local al Sectorului 5

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

 •  Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
 •  Serviciul Interventie in Regim de Urgenta a Copilului
 •  Telefon: 031/433.64.13
 •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

  Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

  https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut