DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Servicul de Interventie pentru copiii strazii

pcdata

Domeniu de competenta

 • Serviciul de Interventie pentru Copiii Strazii functioneaza In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, avand misiunea de a contacta si de a identifica copiii aflati in strada, de a contribui la monitorizarea acestora, de a asigura premisele necesare reintegrarii lor in familie, de parasire a mediului stradal sau de instituire a masurilor de protectie speciala ori includere in circuitul de servicii si/sau beneficii sociale, conform legislatiei In vigoare.
 • Instrumenteaza dosarele copiilor strazii, copiilor in strada, copiilor pe strada, precum si dosarele copiilor care sunt insotiti de familii in strada, efectuand demersuri in vederea sesizarii instantei judecatoresti pentru emiterea ordonantei presedintiale de instituire a masurii de protectie speciala a plasamentului in regim de urgenta in Adapostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii sau in C.P.R.U. „Ciresarii II” pentru copiii care refuza sau ignora serviciile oferite, conform prevederilor Ordinului A.N.P.D.C. nr.100/2006 privind aprobarea Planului cadru de actiune in vederea reintegrarii sociale a copiilor strazii;

Categorii de beneficiari

 • Copiii strazii – cei care traiesc permanent In strada si nu Intretin nici un fel de legaturi cu familia;
 • Copii in strada – cei care se afla circumstantial In strada si care pastreaza legaturi ocazionale cu familia;
 • Copii pe strada – cei care se afla permanent pe strada trimisi de familie pentru a castiga bani prin diverse munci, cersit sau mici furturi;
 • Familii cu copii In strada.

Servicii si beneficii oferite

 • evaluare initiala;
 • management de caz pentru copiii care beneficiaza de serviciile Adapostului de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii;
 • informare, consiliere/acompaniere la diverse institutii;
 • referire catre alte servicii/institutii.

Acte necesare

 • I./C.I. (in original sau xerocopie);
 • I./C.I. copil (in original sau fotocopie xerox);
 • Certificat de nastere copil  (in original sau xerocopie);
 • Certificat de casatorie  (in original sau xerocopie);
 • Fluturas de salariu sau adeverinta de venit  (in original sau xerocopie) ;
 • Alte documente relevante.

Formulare

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

 • Persoanelor care fac parte din categoriile: copii pe strada, copii in strada, familii cu copiii in strada.

Cadru Legal

Reglementari internationale:

 • Standarde internationale de contol intern managerial;
 • Conventia N.U.cu privire la Drepturile Copilului;
 • Regulamentul nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Legislatie primara:

 • Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului;
 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturile copilului (cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Legea nr.292/2011 privind Legea asistentei sociale.

Legislatie secundara:

 • Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici;
 • Ordinul nr.100/2006 pentru aprobarea Planului – cadru de actiune In vederea reintegrarii sociale a copiilor strazii;
 • Noul Cod Civil;
 • Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz In domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • Ordinul nr.132/2005 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protectiei copiilor strazii;
 • Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
 • Hotararea de Guvern nr.1769/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor;
 • Hotararea de Guvern nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii;
 • Hotararea de Guvern nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia In echipa multidisciplinara si In retea In situatiile de violenta asupra copilului si de violenta In familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati In situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
 • Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind Intocmirea Planului individualizat de protectie.

Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice:

 • Hotararea Consiliului Local Sector 5 82/24.12.2004, privind Infiintarea si functionarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5;
 • Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin Hotararea Consilului Local Sector 5 nr.201/27.08.2018;
 • Fisa de post.

Program de lucru

 • Luni : 09:00 – 11:00
 • Marti : 09:00 – 11:00
 • Miercuri : 09:00 – 11:00
 • Joi : 13:00 – 16:00
 • Vineri : nu se lucreaza cu publicul

Date de contact

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

 • Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5

Serviciul de Interventie pentru Copiii Strazii

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Skip to content