DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Servicul de Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie si Repatrieri

pcdata

Domeniu de competenta

 • Serviciul de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri (S.I.S.A.N.T.M.R.) functioneaza in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, avand misiunea de a asigura asistenta și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului, realizand evaluarea detaliată a situației copilului asupra căruia există suspiciunea de abuz / neglijare / traficare / exploatare sau trafic și acordă servicii de specialitate, tinand cont de interesul superior al copilului.S.I.S.A.N.T.M.R. indeplineste urmatoarele atributii:
  • asigură aplicarea etapelor managementului de caz pentru copiii care sunt victime ale abuzului / neglijarii / traficului sau exploatarii, pentru copiii care beneficiaza de o măsura de protectie speciaa in cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență ”Ciresarii II”, pentru copiii care beneficiaza de serviciile Adapostului de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii si pentru copiii care beneficiaza de serviciile Centrului de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice, Centrului de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice sau Locuintei Protejate pentru Victimele Violentei Domestice;
  • intocmeste rapoarte de specialitate in situatiile in care se impune separarea copilului de mediul familial si/sau în situatiile in care dezvoltarea si integritatea sa fizica si psihica sunt periclitate si aduce la cunostinta Serviciului Juridic si Contencios, in vederea sesizarii instantei, pentru stabilirea masurilor speciale de protectie pe calea ordonantei presedintiale;
  • verifica situatia minorilor care prestează activitati remunerate, la solicitarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului de pe raza de domiciliu si completeaza documentele prevazute in Hotararea nr. 75/2015 privind reglementarea prestarii de catre copii de activitaţi remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling;
  • efectueaza demersurile necesare in vederea clarificarii situatiei copiilor ai căror parinti sunt plecati in strainatate si sesizeaza instanta de judecata pentru delegarea autoritatii parintesti, conform legii;
  • respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 sau alte institutii pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului;
  • întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 în domeniul său de activitate;
  • respectă prevederile legale referitoare la normele de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, precum și pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

   

Categorii de beneficiari

 • copiii care sunt victime ale abuzului / neglijarii / traficului sau exploatarii,
 • copii pentru care se efectueaza demersuri privind repatrierea,
 • copii pentru care se efectueaza demersuri privind delegarea drepturilor parintesti,
 • copiii care beneficiaza de o măsura de protectie speciaa in cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență ”Ciresarii II”,
 • copiii care beneficiaza de serviciile Adapostului de Zi si de Noapte pentru Copiii Strazii,
 • copiii care beneficiaza de serviciile Centrului de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice,
 • copiii care beneficiaza de serviciile Centrului de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice
 • copiii care beneficiaza de serviciile Locuintei Protejate pentru Victimele Violentei Domestice;

Servicii si beneficii oferite

 • management de caz (evaluare detaliata a situatiei sociale, familiale, locative, financiare si juridice a copilului, planificarea interventiilor si serviciilor oferite, furnizarea serviciilor si realizarea interventiilor, monitorizarea si reevaluarea cazului, inchiderea cazului),
 • informare, consiliere, indrumare, monitorizare, acompaniere la diverse servicii / institutii,
 • referire catre alte servicii / institutii.

Acte necesare

 • acte de identitate (certificat de nastere, CI/BI, CIP, paşaport);
 • acte de stare civila (certificat de casatorie, certificat de deces);
 • acte care evidentiaza situatia juridica a minorilor fata de parintii lor, dupa caz (ex: hotararea judecatoreasca prin care s-a pronuntat divortul parintilor minorului, hotarari judecatoresti privind modul în care se exercita autoritatea parinteasca; hotararea judecatoreasca prin care se recunoaste paternitatea unui minor etc);
 • documente care să ateste situatia locativa a familiei;
 • adeverinte din care sa rezulte venitul membrilor familiei (sau lipsa veniturilor);
 • adeverinte /certificate medicale pentru copil si pentru alti membrii ai familiei, dupa caz;
 • adeverinte si/sau caracteriasri scolare;
 • declaratii ale persoanelor implicate, relevante pentru instrumentarea cazului.

Formulare

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

 • Persoanelor care fac parte din categoriile: copii pe strada, copii in strada, familii cu copiii in strada.

Cadru Legal

Reglementari internationale:

 • Standarde internationale de contol intern managerial;
 • Conventia N.U.cu privire la Drepturile Copilului;
 • Regulamentul nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Legislatie primara:

 • Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului;
 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturile copilului (cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Legea nr.292/2011 privind Legea asistentei sociale.

Legislatie secundara:

 • Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici;
 • Ordinul nr.100/2006 pentru aprobarea Planului – cadru de actiune In vederea reintegrarii sociale a copiilor strazii;
 • Noul Cod Civil;
 • Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz In domeniul protectiei drepturilor copilului;
 • Ordinul nr.132/2005 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protectiei copiilor strazii;
 • Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
 • Hotararea de Guvern nr.1769/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor;
 • Hotararea de Guvern nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii;
 • Hotararea de Guvern nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia In echipa multidisciplinara si In retea In situatiile de violenta asupra copilului si de violenta In familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati In situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state;
 • Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind Intocmirea Planului individualizat de protectie.

Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice:

 • Hotararea Consiliului Local Sector 5 82/24.12.2004, privind Infiintarea si functionarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5;
 • Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin Hotararea Consilului Local Sector 5 nr.201/27.08.2018;
 • Fisa de post.

Program de lucru

 • Luni : 09:00 – 11:00
 • Marti : 09:00 – 11:00
 • Miercuri : 09:00 – 11:00
 • Joi : 13:00 – 16:00
 • Vineri : nu se lucreaza cu publicul

Date de contact

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Serviciul de Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie si Repatrieri

 • Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5
 • E-mail: sisantmr@dgaspc5.ro
 • Telefon: 031.433.64.13

 

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut