DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

COMISII

pcdata

Compartimentul Secretariat Comisia pentru Protectia Copilului si Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap

Domeniu de competenta

 • Asigura redactarea hotararilor precum si a certificatelor de incadrare in grad de handicap ale Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 5 cat si ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 si comunicarea acestora prin posta cu confirmare de primire sau la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5.

Categorii de beneficiari

 • Persoane adulte sau copii care necesita protectie speciala.

Servicii/beneficii oferite

 • Informarea persoanelor interesate cu privire la modalitatile de obtinere cat si de eliberare a certificatului de incadrare in grad de handicap pentru persoane adulte cat si pentru copii;
 • Comunicarea certificatelor de incadrare in grad de handicap si a hotararilor emise de catre Comisie;
 • Convocarea persoanelor in vederea pariciparii la sedintele Comisiei.

Acte necesare pentru oferirea serviciilor/beneficiilor

 • Actul de identitate valabil;
 • Cerere scrisa pe format A4.

Modalitati si conditii de acordare a serviciilor/beneficiilor

 • Actul de identitate valabil;
 • Comunicare si transmitere in format letric prin posta cu confirmare de primire a adreselor, certificatelor de incadrare in grad de handicap si hotararilor emise de catre Comisie.

Formulare/cereri tip

Cadrul legal

 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr.502/2017 privind organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului;
 • Ordinul nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr.762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta nr.51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Program de lucru cu publicul/date de contact

 • Adresa: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5, Bucuresti
 • Contact Secretariat Comisie:
  • Telefon: 0314336411 interior 4121/4122
  •  Pentru solicitari online, adresate institutiei, este necesară crearea unui cont în platforma ConectX accesând din browser linkul www.conectx.net – secțiunea „Înregistrare”

   Acces platforma digitala online – Tutorial despre inregistrarea pe platforma digitala ConectX

   https://youtube.com/watch?v=hscrvFYlejQ&feature=shared

 • Program cu publicul:
  • Luni 13:00 – 16:00
  • Marti 09:00 – 13:00
  • Miercuri 09:00 – 13:00
  • Joi 09:00 – 13:00

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap este organ de specialitate, fara personalitate juridica, al Consiliului Local Sector 5, fiind constituita in baza Hotararii Consiliului Local Sector 5 nr.69/19.10.2005, modificata prin H.C.L. Sector 5 nr.10/04.08.2008, H.C.L. Sector 5 nr.66/30.10.2009, H.C.L. Sector 5 nr.34/27.06.2013 şi H.C.L. Sector 5 nr.37/25.08.2016.

Comisia de evaluare desfasoara activitate decizionala in domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad de handicap, respectiv in domeniul promovarii drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislatiei in domeniu.

In conformitate cu Hotararea Nr.430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Comisia indeplineste urmatoarele atributii:

 • Stabileste incadrarea in grad de handicap a persoanei adulte;
 • Stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
 • Reevalueaza periodic sau la sesizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului incadrarea in grad de handicap, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;
 • Revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • Informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite;
 • Promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprinde.

COMISIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI

Comisia pentru Protectia Copilului este organ de specialitate, fara personalitate juridica, al Consiliului Local Sector 5, fiind constituita in baza Hotararii Consiliului Local Sector 5 nr.86/24.12.2004, abrogata prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr.104/28.07.2017, modificata prin H.C.L. Sector 5 nr.144/28.09.2017 si H.C.L. Sector 5 nr.68/08.04.2019, cu activitate decizionala in materia protectiei si promovarii drepturilor copilului.

Comisia respecta, promoveaza si garanteaza drepturile copilului in toate activitatile pe care le întreprinde.

Atributiile Comisiei pentru Protectia Copilului, conform HGR nr.502/2017 privind organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului:

 1. stabileste masurile de protectie speciala pentru copii si mentine masurile pentru tinerii care au dobandit capacitate deplina de exercitiu si au beneficiat de o masura de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, de Comisie sau, dupa caz, de instanta judecatoreasca;
 2. inceteaza sau, dupa caz, modifica masura de protectie speciala stabilita de catre Comisie, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, dupa caz, in situatia in care in urma monitorizarii aplicarii masurii de protectie speciala se constata necesitatea modificarii sau, dupa caz, a incetarii masurii;
 3. informeaza parintii prezenti la sedintele Comisiei cu privire la consecintele stabilirii masurii de protectie speciala asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au fata de copil pe durata aplicarii masurii;
 4. hotaraste, daca este cazul, in conditiile stabilite de Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea copilului pentru care s-a decis masura plasamentului in conditiile Legii nr.272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. elibereaza sau, dupa caz, reinnoieste, suspenda sau retrage atestatul de asistent maternal;
 6. stabileste incadrarea copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si elibereaza certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
 7. aproba planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilitati in situatia stabilirii unui alt grad de handicap fata de propunerea serviciului de evaluare complexa;
 8. informeaza in scris conducerea institutiilor pe care membrii Comisiei le reprezinta asupra dificultatilor intampinate in stabilirea masurilor de protectie speciala pentru copii, incadrarea copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si eliberarea certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si asupra necesitatii de dezvoltare a serviciilor sociale, educationale si de sanatate pentru copii in vederea identificarii de solutii;
 9. solutioneaza plangerile adresate de copii, in masura in care solutionarea acestora nu este stabilita de lege in competenta altor institutii sau a instantelor judecatoresti, dupa caz;
 10. colaboreaza cu organismele private acreditate care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si al protectiei speciale pe raza administrativ-teritoriala.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut