DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

CONTACT

pcdata

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5, asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, marginalizate, cu handicap sau aflate în dificultate.

Director General: Florentina POPESCU
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Website: www.dgaspc5.ro
Telefon/Fax: 021.310.17.31
Email: office@dgaspc5.ro

REGISTRATURA Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • Telefon: 0314.336.424 / interior 141, 142
 • Email: registratura@dgaspc5.ro

PROGRAM REGISTRATURA D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • Luni: 09.00 – 16.00
 • Marți: 09.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 16.00
 • Joi: 09.00 – 16.00
 • Vineri: 09.00 – 16.00

Serviciul Secretariat, Registratură și Relații cu Publicul

 • Luni: 09.00 – 16.00
 • Marti: 09.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 16.00
 • Joi: 09.00 – 16.00
 • Vineri: 09.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.424 / interior 141, 142
 • Email: registratura@dgaspc5.ro

Serviciul Acordare Beneficii Sociale

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/ interior 115, 116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Venit Minim Garantat

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/ interior 115, 116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Acordare Ajutor pentru Încălzirea Locuinței

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/ interior 115, 116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/interior 115, 116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Serviciul Susținerea Familiei și Copilului

 • Luni: 13.00 – 16.00
 • Marti: 13.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Joi: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.429/ interior 117, 118
 • Email: prelucrare.date@dgaspc5.ro

Serviciul Asistență Socială a Persoanei Adulte

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 12.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0213.167.707/ interior 113, 114
 • Email: saspa@dgaspc5.ro

Serviciul Anchete Psihosociale și Consiliere Persoane Adulte cu Handicap

 • Luni: 14.00 – 18.00
 • Marti: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.411/ interior 121, 122
 • Email: serviciulanchete@yahoo.com

Serviciul Prestații Persoane cu Handicap

 • Luni: 14.00 – 18.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.412 / interior 123, 124
 • Email: daspd_sector5@yahoo.com

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali

 • Luni: 14.00 – 18.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.411/ interior 121, 122

Birou Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului și Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap

 • Luni: 13.00 – 16.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.411/ interior 121, 122
 • Email: biroulsecretariat@yahoo.com

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00
 • Spitalul Universitar de Urgență București Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, Camera 77, 80, corp C
 • Telefon: 0799.413.950
 • Email: secpahs5@yahoo.com

Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.413 / interior 126
 • Email: sector5pru@yahoo.com

Serviciul Intervenție pentru Copiii Străzii

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.413 / interior 125
 • Email: interventiecopiistrazii@dgaspc5.ro

Biroul de Protecție a Copilului Delicvent și Predelicvent

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.413 / interior 125, 126
 • Mobil: 0736.500.534
 • Email: delicventajuvenila@dgaspc5.ro
 • Email: biroudelicventa5@yahoo.com

Serviciul Resurse Umane – pentru asistenții personali

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0213.159.411/ interior 109, 110
 • Email: asistenti@dgaspc5.ro

Serviciul Adopții – Compartimentul Protecție de Tip Familial

 • Luni: 12.00 – 15.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Joi: 12.00 – 15.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.422 / interior 139
 • Email: adoptiisector5@yahoo.com

Serviciul Protecție de Tip Rezidențial

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marti: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 12.00 – 15.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.423/ interior 140
 • Email: serviciulrezidential.sect5@yahoo.ro

Serviciul Anchete Psihosociale, Consiliere Psihologică și Exprimare Liberă a Opiniei Copilului

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marti: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 12.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.421 / interior 138
 • Email: anchetesociale@dgaspc5.ro

Serviciul de Evaluare și Monitorizare, Analiză și Statistici în Asistența Socială

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 12.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.420 / interior 137
 • Email: serviciulmonitorizare@yahoo.com

Serviciul de Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență

 • Luni: 14.00 – 16.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.427 / interior 145, 146

Serviciul Asistență Maternală

 • Luni: 12.00 – 15.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 12.00 – 15.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.425 / interior 143
 • Email: asistentamaternala@yahoo.com

Serviciul Prevenire Abandon Copil și Familie

 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Lerești nr. 22
 • Telefon: 0214.202.844
 • Email: prevenireabandon@yahoo.com

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Handicap

 • Luni: 12.00 – 16.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Joi: 11.00 – 15.00
 • Str. Str. Baciului, nr.5 A, sector 5
 • Telefon: 0736.500.539
 • Email: dgaspcsec_5@yahoo.com

Casierie

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.417 / interior 132, 133

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Skip to content