DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

CONTACT

pcdata

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5, asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, marginalizate, cu handicap sau aflate în dificultate.

Director General: Maria-Cristina TITEA
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Telefon/Fax: 021.310.17.31
Email: office@dgaspc5.ro

REGISTRATURA Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • Telefon: 0314.336.424 / interior 4141, 4142
 • Email: registratura@dgaspc5.ro

PROGRAM REGISTRATURA D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • Luni: 08.30 – 16.00
 • Marți: 08.30 – 16.00
 • Miercuri: 08.30 – 16.00
 • Joi: 08.30 – 16.00
 • Vineri: 08.30 – 13.30

CENTRE DE INFORMARE TERITORIALA DE PE RAZA SECTORULUI 5

 • Izvor – Splaiul Independentei (intrarea principala in Parcul Izvor, lânga statia de metrou Izvor);
 • 13 Septembrie – Intersectia Str. Petre Ispirescu cu Cal. 13 Septembrie;
 • Teius – Soseaua Alexandriei;
 • Liberty – Str. Progresului – vizavi de Liberty Mall;
 • Ferentari – Cal. Ferentari – P-ta Ferentari, Economat;
 • Toporasi – Intersectia Str. Toporasi cu Sos. Giurgiului;
 • Viilor – Str. Manescu Constantin – Scoala Gimnaziala „Principesa Margareta”

PROGRAM CENTRE

 • Luni: 08.00 – 16.30
 • Marti: 08.00 – 16.30
 • Miercuri: 08.00 – 16.30
 • Joi: 08.00 – 16.30
 • Vineri: 08.00 – 14.00

Serviciul Registratură

 • Luni: 08.30 – 16.00
 • Marti: 08.30 – 16.00
 • Miercuri: 08.30 – 16.00
 • Joi: 08.30 – 16.00
 • Vineri: 08.30 – 13.30
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.424 / interior 4141, 4142
 • Email: registratura@dgaspc5.ro

Serviciul Acordare Beneficii Sociale

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/ interior 4115, 4116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Venit Minim Garantat

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/ interior 4115, 4116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Acordare Ajutor pentru Încălzirea Locuinței

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/ interior 4115, 4116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/interior 4115, 4116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Biroul Alocatii si Indemnizatii

 • Luni: 13.00 – 16.00
 • Marti: 13.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Joi: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.429/ interior 4117, 4118
 • Email: sustinereafamilieisicopilului@dgaspc5.ro

Serviciul Asistență Socială Persoane Adulte

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 12.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0213.167.707/ interior 4113, 4114
 • Email: saspa@dgaspc5.ro

Biroul Asistenta Sociala Persoane cu Dizabilitati

 • Luni: 10.00 – 14.00
 • Marti: 10.00 – 14.00
 • Miercuri: 10.00 – 14.00
 • Joi: 10.00 – 14.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.411/ interior 4121
 • Email: anchete_dizabilitati@dgaspc5.ro

Serviciul Drepturi si Facilitati Persoane cu Dizabilitati

 • Luni: 14.00 – 18.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.412 / interior 4123, 4124
 • Email: handicap@dgaspc5.ro

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali

 • Luni: 10.00 – 14.00
 • Marți: 10.00 – 14.00
 • Miercuri: 10.00 – 14.00
 • Joi: 10.00 – 14.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.411/ interior 4121
 • Email: anchete_dizabilitati@dgaspc5.ro

Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului și Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap

 • Luni: 13.00 – 16.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.411/ interior 4121, 4122
 • Email: biroulsecretariat@dgaspc5.ro

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9
 • Telefon: 0799.413.950
 • Email: sec_adulti_sector5@dgaspc5.ro

Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.413 / interior 4126
 • Email: serviciulprimirecopil@dgaspc5.ro

Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.413 / interior 4125
 • Email: interventiecopiiistrazii@dgaspc5.ro

Biroul de Protecție a Copilului Delincvent și Predelincvent

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.413 / interior 4125, 4126
 • Mobil: 0736.500.534
 • Email: biroudelincventa@dgaspc5.ro

Serviciul Resurse Umane – pentru asistenții personali

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0213.159.411/ interior 4109, 4110
 • Email: resurse.umane@dgaspc5.ro

Serviciul Adopții – Compartimentul Protecție de Tip Familial

 • Luni: 12.00 – 15.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Joi: 12.00 – 15.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.422 / interior 4139
 • Email: adoptii@dgaspc5.ro

Serviciul Protecție Tip Rezidențial

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marti: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 12.00 – 15.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.423/ interior 4140
 • Email: serviciulrezidential@dgaspc5.ro

Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere și Exprimare Liberă a Opiniei Copilului

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marti: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 12.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.421 / interior 4138
 • Email: anchetesociale@dgaspc5.ro

Biroul de Evaluare si Monitorizare Indicatori Statistici

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.420 / interior 4137
 • Email: serviciulmonitorizare@dgaspc5.ro

Serviciul de Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.427 / interior 4145, 4146
 • Email: ssm@dgaspc5.ro

Serviciul Strategii, Programe si Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale

 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0736.500.543
 • Email: serviciul.strategii@dgaspc5.ro

Serviciul Asistență Maternală

 • Luni: 12.00 – 15.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 12.00 – 15.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.425 / interior 4143
 • Email: asistentamaternala@dgaspc5.ro

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Joi: 12.00 – 16.00
 • Telefon: 0739.018.371
 • Email: prevenire.abandon@dgaspc5.ro

Biroul Organizare si Functionare Crese

 • Luni: 13.00 – 16.00
 • Marti: 13.00 – 16.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Trompetului nr.117
 • Telefon: 0736.500.540
 • Email: bofc@dgaspc5.ro

Program distribuire lapte praf:

 • Luni: 13.00 – 16.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Str. Bacau nr.1

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati

 • Luni: 12.00 – 16.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Joi: 11.00 – 15.00
 • Str. Bacau nr.1, sector 5
 • Telefon: 0736.500.539
 • Email: sec_copii_sector5@dgaspc5.ro

Casierie

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.417 / interior 4132, 4133

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut