DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

CONTACT

pcdata

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5, asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, marginalizate, cu handicap sau aflate în dificultate.

Director General: Mair AMZA
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5
Telefon/Fax: 021.310.17.31
Email: office@dgaspc5.ro

REGISTRATURA Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • Telefon: 0314.336.424 / interior 141, 142
 • Email: registratura@dgaspc5.ro

PROGRAM REGISTRATURA D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • Luni: 09.00 – 16.00
 • Marți: 09.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 16.00
 • Joi: 09.00 – 16.00
 • Vineri: 09.00 – 16.00

Serviciul Secretariat, Registratură și Relații cu Publicul

 • Luni: 09.00 – 16.00
 • Marti: 09.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 16.00
 • Joi: 09.00 – 16.00
 • Vineri: 09.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.424 / interior 141, 142
 • Email: registratura@dgaspc5.ro

Serviciul Acordare Beneficii Sociale

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/ interior 115, 116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Venit Minim Garantat

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/ interior 115, 116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Acordare Ajutor pentru Încălzirea Locuinței

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/ interior 115, 116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marti: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0214.232.836/interior 115, 116
 • Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Serviciul Alocatii si Indemnizatii

 • Luni: 13.00 – 16.00
 • Marti: 13.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Joi: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.429/ interior 117, 118
 • Email: sustinereafamilieisicopilului@dgaspc5.ro

Serviciul Asistență Socială a Persoanei Adulte

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 12.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0213.167.707/ interior 113, 114
 • Email: saspa@dgaspc5.ro

Serviciul Anchete Psiho-Sociale și Consiliere Persoane cu Dizabilitati

 • Luni: 14.00 – 18.00
 • Marti: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.411/ interior 121, 122
 • Email: anchete_dizabilitati@dgaspc5.ro

Serviciul Drepturi si Facilitati Persoane cu Dizabilitati

 • Luni: 14.00 – 18.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.412 / interior 123, 124
 • Email: handicap@dgaspc5.ro

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali

 • Luni: 14.00 – 18.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.411/ interior 121, 122

Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului și Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap

 • Luni: 13.00 – 16.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.411/ interior 121, 122
 • Email: biroulsecretariat@dgaspc5.ro

 

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9
 • Telefon: 0799.413.950
 • Email: sec_adulti_sector5@dgaspc5.ro

Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.413 / interior 126
 • Email: serviciulprimirecopil@dgaspc5.ro

Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.413 / interior 125
 • Email: interventiecopiiistrazii@dgaspc5.ro

Biroul de Protecție a Copilului Delincvent și Predelincvent

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 13.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.413 / interior 125, 126
 • Mobil: 0736.500.534
 • Email: biroudelincventa@dgaspc5.ro

Serviciul Resurse Umane – pentru asistenții personali

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0213.159.411/ interior 109, 110
 • Email: resurse.umane@dgaspc5.ro

Serviciul Adopții – Compartimentul Protecție de Tip Familial

 • Luni: 12.00 – 15.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Joi: 12.00 – 15.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.422 / interior 139
 • Email: adoptii@dgaspc5.ro

Serviciul Protecție Tip Rezidențial

 • Luni: 09.00 – 11.00
 • Marti: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 12.00 – 15.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.423/ interior 140
 • Email: serviciulrezidential@dgaspc5.ro

Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere și Exprimare Liberă a Opiniei Copilului

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marti: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 12.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.421 / interior 138
 • Email: anchetesociale@dgaspc5.ro

Serviciul Evaluare și Monitorizare, Analiză și Statistici în Asistența Socială

 • Luni: 09.00 – 13.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 12.00 – 16.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.420 / interior 137
 • Email: serviciulmonitorizare@dgaspc5.ro

Serviciul de Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență

 • Luni: 14.00 – 16.00
 • Marți: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 09.00 – 13.00
 • Joi: 09.00 – 13.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.427 / interior 145, 146
 • Email: ssm@dgaspc5.ro

Serviciul Asistență Maternală

 • Luni: 12.00 – 15.00
 • Marți: 09.00 – 11.00
 • Miercuri: 09.00 – 11.00
 • Joi: 12.00 – 15.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.425 / interior 143
 • Email: asistentamaternala@dgaspc5.ro

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului

 • Marti: 12.00 – 16.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00
 • Program distribuire lapte praf
 • Luni: 13.00 – 16.00
 • Miercuri: 13.00 – 16.00
 • Str. Bacau nr.1
 • Telefon: 0214.202.844
 • Email: prevenire.abandon@dgaspc5.ro

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati

 • Luni: 12.00 – 16.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Joi: 11.00 – 15.00
 • Str. Str. Baciului, nr.5 A, sector 5
 • Telefon: 0736.500.539
 • Email: sec_copii_sector5@dgaspc5.ro

Casierie

 • Luni: 09.00 – 12.00
 • Marți: 09.00 – 12.00
 • Miercuri: 09.00 – 12.00
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11
 • Telefon: 0314.336.417 / interior 132, 133

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Skip to content