DGASPC SECTOR 5 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități

pcdata

Domeniu de competenta

Asistenta sociala in scopul prevenirii abandonului si institutionalizarii, acordata copiilor cu dizabilitati, parintilor sau reprezentantilor legali, precum si altor  persoane care au in ingrijire copii cu domiciliul legal situat pe raza sectorului 5.

Serviciile oferite de CZRCD sunt complementare demersurilor si eforturilor propriilor familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile de invatamant si de alti furnizori, corespunzator nevoilor individuale ale copilului, in contextul sau socio-familial.

Principalele functii ale Centrului Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati sunt:

 • de furnizare a serviciilor sociale de interes public local (ingrijire, educare si dezvoltare timpurie, supraveghere, consiliere psihosociala si suport emotional, interventie psihologica, kinetoterapeutica, logopedica, suport pentru dezvoltarea abilitatilor pentru viata independenta, activitati educative de dezvoltare a abilitatilor si a disponibilitatilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relationale si social-adaptative, program de servicii educationale pentru copiii inscrisi in centru la componenta abilitare-reabilitare, ce include masa, odihna, sprijin la efectuarea temelor precum si program de recreere socializare si petrecere a timpului liber;
 • de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate;
 • de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situatiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia;
 • de asigurare a calitatii serviciilor sociale.

Categorii de beneficiari

 • copii cu dizabilitati incadrati in grad de handicap care traiesc in familie din sectorul 5, Bucuresti;
 • copiii cu dizabilitati si parintii/reprezentantii legali carora li se acorda prestatii si servicii destinate prevenirii separarii lor.

Servicii oferite

 • Program de abilitare si reabilitare in functie de recomandarile planului de recuperare;
 • Program zilnic de ingrijire, servicii educationale, abilitare si reabilitare in functie de recomandarile planului de recuperare:
  • servicii educationale (stimularea capacitatilor intelectuale, de vointa, de limbaj, memorie, activitati artistice, recreative si de socializare);
  • servicii psihologice (evaluare psihologica, consiliere);
  • servicii de abilitare-reabilitare (kinetoterapie, interventie psihologica, logopedie, in functie de planul de abilitare-reabilitare);
  • consiliere;
  • dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;
  • orientare scolara pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentanti legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii;
  • supravegherea starii de sanatate pe perioada prezentei beneficiarului.

Acte necesare pentru obtinerea serviciilor

 • cerere de includere in programul Centrului de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati;
 • opinia celuilalt parinte cu privire la includerea minorului in centrul de zi;
 • documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;
 • acte medicale care sa ateste starea de sanatate a beneficiarilor (bilete de iesire din spital, recomandari medicale);
 • acte de identitate si de stare civila privind titularul cererii precum si pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I.,certificate de natere, certificate de casatorie, hotarare de divort, hotarare privind incredintarea sau plasamentul minorilor, hotarare judecatoreasca privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdictie);
 • acte doveditoare privind venitul realizat de catre membrii familiei (adeverinte de salariu sau alte drepturi salariale/taloane de pensie, somaj/adeverinte de venit de la Administratia Financiara Sector 5 etc.);
 • adeverinta scolara si caracterizare scolara (dupa caz);
 • xerocopie dupa contractul casei;
 • orice alt document relevant pentru situatia familiei.

Conditii de acordare

 • minorul pentru care se solocita serviciul este persoana incadrata in categoria persoanelor cu dizabilitati;
 • titularul cererii sa aiba domiciliul legal pe raza sectorului 5.

Cadrul legal

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati functioneaza cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, Legea  nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati  este infiintat prin  Hotararea  Consiliului Local al sectorului 5  nr. 23/26.04.2012  si functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Sector 5.

 • Ordinul nr.288/2006 privind Standardelor Minime Obligatorii aplicate Managementului de caz;
 • Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
 • Hotararea nr.797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;
 • Hotararea nr.867/2015 din 14 octombrie 2015 – pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
 • Legea nr.257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Legislatie secundara

 • Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate   pentru serviciile serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Ordinul nr.600/2018 al Secretariatului General al Guvernului;
 • Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
 • Hotararea nr.23 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Legislatie emisa de ministerele implicate: Ministerul Muncii, Solidaritatii  Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Justitiei, Ministerul Tineretului si Sportului, Secretariatul de Stat pentru Culte, Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Contact

Program de lucru

 • Luni-vineri 8.00-16.00

Program de vizita ,,Ziua portilor deschise” se organizeaza  in fiecare zi de joi din a doua saptamana a lunii in curs, intre orele 10.00-14.00. In aceasta zi centrul este deschis tuturor persoanelor (copii, adulti, profesionisti) care doresc sa cunoasca organizarea si functionarea acestui serviciu.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut